څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

محیط زیست (14)کتاب نویسنده کتابخانه
 په شلمه پیړۍ کې د هیواد نفوس  محمد حسن سهاک مصطفی عمرزی
 تعلیمات آگاهی از محیط زیست  نصیر احمد احمدی مصطفی عمرزی
 د نفوسو چاودنه  عبدالباقی هیله من غزنوی - زکریا ملاتړ مصطفی عمرزی
 انفجار نفوس  عبدالباقی هیله من غزنوی - زکریا ملاتړ مصطفی عمرزی
 شکار ممنوع  بهزاد عظیمی مصطفی عمرزی
 دنیای زیر آّب  سمانه معزی مصطفی عمرزی
 دانستنی های زیست محیطی برای زنان  UNFPA مصطفی عمرزی
 حیات چیست؟  گروهی از دانشمندان مصطفی عمرزی
 روش جمعی انکشاف همه جانبهء دهات  یودای. ک. بهتا چارجی مصطفی عمرزی
 انرژی هسته یی  رضا شمس مصطفی عمرزی
 آب مجازی - جلد 1  تورج مهدی زاده مصطفی عمرزی
 Geoengineering of Kabul  Engineer Masood حاجی محمد راحت
 Hydrogeological problems in Kabul city  Engineer Ehsanullah حاجی محمد راحت
 شگفتی های زیست شناسی  آمنه بغلانی داکتر مریم زبردست


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us