څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

محیط زیست (40)کتاب نویسنده کتابخانه
 جامعه شناسی سالم  اریک فروم داکتر ویدا سید کمال
 معامران وطن (جلد دوم)  شاه محمىد مياخېل، معاون رسمحقق مشىاڼی سیف الله فضل
 the impact on appropriate technology of Pakistan by the afghan refugee  Habibu Gul سیف الله فضل
 Guidelines for earthquake resistant construction  HABITAT- Kabul 2006 سیف الله فضل
 manual for materials of construction  mohammad din sharifi سیف الله فضل
 Physical and technical properties of Concrete  Engineer Sakhi سیف الله فضل
 afghanistan post-conflict enviromental assessment  united nation enviroment programme سیف الله فضل
 نکته هایی برای بهتر زیستن  فواد رسا داکتر مریم زبردست
 عثمان ذوالنورين  دكتر علي صلابي داکتر مریم زبردست
 سیاحت در جو هوا  ژول ورن مترجم احمد احسان حاجی محمد راحت
 حفاظت عملی محیط زیست  روح الله سلطانپور سیف الله فضل
 رسالۀ ابتدائیۀ حفظ الصحه  دولت حاجی محمد راحت
 دور نمای محیط زیست  غلام حضرت متواضع سیف الله فضل
 دور نمای محیط زیست  انجنیر غلام حضرت متواضع حاجی محمد راحت
 سیمای محیط زیست  ؟ حاجی محمد راحت
 د بلخی امیر خسرومجلس  د اطلاعات او کلتور وزارت حاجی محمد راحت
 دیزاین سرکهای کوهستانی  نجابی حاجی محمد راحت
 تعلیمات آگاهی از محیط زیست  نصیر احمد احمدي حاجی محمد راحت
 TOUR I STIQITTS  TOUR I STIQITTS حاجی محمد راحت
 صدف  مرکز تعاون افغانستان(متا) حاجی محمد راحت
 اکولوژی مناطق مرکزی  سید امیر شاه حسنیار، سید نور آقا هاشمی سیف الله فضل
 سمت روشن جاده ها  سلیمان لایق سلیمان لایق
 mobile cluster strategy  USAID حاجی محمد راحت
 rebuilding in afghanistan  john lawton حاجی محمد راحت
 socitey for afghanistan volunteer environmentalists  ACKU حاجی محمد راحت
 Directory of Serials in the NWFP Agricultural University Library  Naeemullah Khan and Attaullah حاجی محمد راحت
 Techniques for Cultivation of Poplars and Technical Note on Forest Nur  H.H khaurin حاجی محمد راحت
 تعلیمات آگاهی از محیط زیست  نصیر احمد احمدی مصطفی عمرزی
 د نفوسو چاودنه  عبدالباقی هیله من غزنوی - زکریا ملاتړ مصطفی عمرزی
 انفجار نفوس  عبدالباقی هیله من غزنوی - زکریا ملاتړ مصطفی عمرزی
 شکار ممنوع  بهزاد عظیمی مصطفی عمرزی
 دنیای زیر آّب  سمانه معزی مصطفی عمرزی
 دانستنی های زیست محیطی برای زنان  UNFPA مصطفی عمرزی
 حیات چیست؟  گروهی از دانشمندان مصطفی عمرزی
 روش جمعی انکشاف همه جانبهء دهات  یودای. ک. بهتا چارجی مصطفی عمرزی
 انرژی هسته یی  رضا شمس مصطفی عمرزی
 آب مجازی - جلد 1  تورج مهدی زاده مصطفی عمرزی
 Geoengineering of Kabul  Engineer Masood حاجی محمد راحت
 Hydrogeological problems in Kabul city  Engineer Ehsanullah حاجی محمد راحت
 شگفتی های زیست شناسی  آمنه بغلانی داکتر مریم زبردست


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us