څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

مجله (3533)کتاب نویسنده کتابخانه
 فصلنامه ی بنیان اندیشی - شماره ی 5  حنیف شفاعتی مصطفی عمرزی
 فصلنامه ی بنیان اندیشی - شماره ی 4  حنیف شفاعتی مصطفی عمرزی
 فصلنامه ی بنیان اندیشی - شماره ی 3  حنیف شفاعتی مصطفی عمرزی
 فصلنامه ی بنیان اندیشی - شماره ی 2  حنیف شفاعتی مصطفی عمرزی
 فصلنامه ی بنیان اندیشی - شماره ی 1  حنیف شفاعتی مصطفی عمرزی
 گاهنامهء باختر - June 2020  کانون فرهنگی باختر مصطفی عمرزی
 سوگواران گرسنه کابل  محمد عاطف مقدسی حاجی محمد راحت
 تخمین نفوس کشور  اسناد دولتی حاجی محمد راحت
 دعوت  ارگان کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستا حاجی محمد راحت
 بحران و نجات  محی الدین انیس داکتر محمد علی ابدالی
 شریعت  شریعت سیف الله فضل
 بمناسبت چهل و هفتمین سال جشن استقلال وطن عزیز  فابریکه نساجی گلبهار سیف الله فضل
 خراسان  خراسان سیف الله فضل
 د فتحي کاروان  انجنیر گلبدین حکمتیار سیف الله فضل
 آریانا  احمدعلی کهزاد سیف الله فضل
 د کابل پوهنتون خبرونه  پوهنتون کابل سیف الله فضل
 روضۀ حکم (شماره 2)  علامه محمود طرزی سیف الله فضل
 اصطلاحات عاميانۀ کابلی (قسمت اول ، بخش سوم)  دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 الدعوت  الدعوت سیف الله فضل
 ماهنامه پژوهشی جنگ جهانی دوم انسی شماره 4  محسن م سیف الله فضل
 تعاون  نشریه مرکز تعاون افغانستان ( متا 9 سیف الله فضل
 تعاون  هیت تحریر سیف الله فضل
 شریعت  د افغانستان د طالبانو داسلامی تحریک نشرات سیف الله فضل
 دهکده شماره 39 سال 1392  وزارت احیا و انکشاف دهات سیف الله فضل
 خراسان شماره 65 سال 1383  اکادمی علوم افغانستان سیف الله فضل
 دعوت  ملی ، اسلامی، سیاسی او فرهنگی خپلواکه خپرونه سیف الله فضل
 بمناسبت چهل و هفتمین سال جشن استقلال وطن عزیز  شرکت نساجی سهامی افغان سیف الله فضل
 دیباچه حدیقت الحقیقت و شریعت الطریقه  ابوالمجد مجدود بن آدم انسانی الغزنوی قدس سره سیف الله فضل
 پولیس سال 1349  وزارت امور داخله سیف الله فضل
 رهنمای کابل ...  نامعلوم سیف الله فضل
 وږمه  هیئت تحریر سیف الله فضل
 پولیس شماره 349  وزارت داخله افغانستان سیف الله فضل
 نامه محمد موسی شفیق به ولی جرگه  اسناد رسمی دولتی سیف الله فضل
 ادب  قیام الدین راعی سیف الله فضل
 مهاجر  دافغانی محصلانو اسلامی اتحادیه سیف الله فضل
 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 پیام به فرماندهان جهاد و هم میهنان عزیز  استاد برهان الدین ربانی سیف الله فضل
 الجهاد القرار اخیر  یطاردنی سیف الله فضل
 به مناسبت ۴۷ سال جشن استقلال وطن عزیز  ویژه نام سیف الله فضل
 قلم سال اول شماره 3 1365  د افغانستان د جهادی څ‏یړنو مرکز سیف الله فضل
 بمناسبت چهل و هفتمین سال جشن استقلال وطن عزیز  شرکت نساجی افغان کلبهار سیف الله فضل
 به مناسبت 47 سال جشن استقلال وطن  مجله ویژه دولتی سیف الله فضل
 اصلاح 72  اصلاح سیف الله فضل
 شریعت شماره 328  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 احوال اولاد لیث صفار و ذکر عروج ایشان بر معراج  سعید مرزا سیف الله فضل
 شریعت شماره 43  ارگان نشراتی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 شریعت  دافغانستان داسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 کابل انجمن  سرور گویا سیف الله فضل
 شریعت ۵ جولای ۱۹۹۸  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارګا سیف الله فضل
 حقوق بشر سال هفتم شماره یازدهم دلو 1388  ارگان نشراتی کمیسونمستقل حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 ماهنامه حقوق بشر  د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون سیف الله فضل
 ماهنامه البنیان شماره اول  هیئت تحریر سیف الله فضل
 Les sites Touristiques de l'Afghanistan  -- سیف الله فضل
 شریعت شماره 274  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 شریعت  امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 عدالت- سال سیزدهم/شماره مسلسل 98/حمل 1390  ارکان نشراتی وزارت عدلیه سیف الله فضل
 وږمه  د ادبیاتو پوهنځی سیف الله فضل
 مجله علمی پوهنتون کابل  پوهنتون کابل سیف الله فضل
 ولسی جرگه سال چهارم تقنینی شماره هفتم  ارگان نشراتی ولسی جرگه افغانستان سیف الله فضل
 شهادت جوانان شماره مسلسل 4 سال 1368  هیئت تحریر مجله سیف الله فضل
 پولس شماره 1388  وزارت امور داخله سیف الله فضل
 شریعت شماره 2531  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 جریده رسمی مشرانو جرگه شماره اول سال هفتم 1391  مشرانو جرگه سیف الله فضل
 شریعت شماره 2531  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 شریعت  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگا سیف الله فضل
 د مشرانو جرگی رسمی جریده  ریاست اطلاعات عامه مشرانو جرگه سیف الله فضل
 شریعت شماره 93  ارگان نشراتی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 د مشرانو جرگی رسمی جریده  ریاست اطلاعات عامه مشرانو جرگه سیف الله فضل
 کابل شماره مسلسل 312  پښتو ټولنه کابل افغانستان سیف الله فضل
 حقوق بشر  حقوق بشر سیف الله فضل
 جریده رسمی مشرانو جرگه  نشرات ریاست اطلاعات و ارتباط مشرانو جرگه سیف الله فضل
 پنجشیر د دوران جهاد  عبدالحفیظ منصور سیف الله فضل
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 ولسی جرگه  ولسی جرگه سیف الله فضل
 شهر هاي آریانا  عثمان صدقي سیف الله فضل
 مشرانو جرگه شماره 6 سال سوم سال 1387  ارگان نشراتی مشرانو جر سیف الله فضل
 شریعت  ارګان نشراتی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 شریعت  دافغانستان داسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 پیام اخوت  شورای اخوت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 شریعت  شریعت سیف الله فضل
 د کابل ۤوهنتون پوهنیزه مجله  پوهاند دوکتور رمضان پاینده سیف الله فضل
 شریعت دویم کال یو اویایمه گڼه  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 د مشرانو جرګی رسمی جریده  د مشرانو جرګی رسمی جریده سیف الله فضل
 شریعت  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 حقوق بشر  حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 توان شماره اول 1991  پروگرام همه جانبه معیوبین افغان سیف الله فضل
 آواز  نشریه رادیو تلویزیون ملی افغانستان سیف الله فضل
 از انتشارات جریده ثروت وزارت مالیات  مطبعه عمومی کابل سیف الله فضل
 سباوون شماره هفتم ماه عقرب 1366  هیئت تحریر مجله سیف الله فضل
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 REBUILDING AFGHANISTAN FOOD FOR WORK  care سیف الله فضل
 کابل 100  هیئت تحریر سیف الله فضل
 شریعت  ارگان نشراتی امارت اسلامی سیف الله فضل
 شریعت  محمد یونس طغیانی ساکانی سیف الله فضل
 نوبهار سال ششم شماره دوازدهم و سیزدهم  نوبهار مجله سیف الله فضل
 د ولسی جرګې جریده دوه ویشتمه ګڼه  نشرات ولسی جرګه سیف الله فضل
 ولسی جرګه سال سوم تقنیتی ولسی جرگه شماره بیستم  ولسي جرگه سیف الله فضل
 سباوون شماره نهم ماه قوس 1366  هیئت تحریر سیف الله فضل
 بحران و نجات  فرسوده است سیف الله فضل
 ماهنامه عدالت سال 11 شماره 84 1388  ستره محکمه افغانستان سیف الله فضل
 شریعت  امارت اسلامی طالبان ارگان نشراتی سیف الله فضل
 شریعت  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگا سیف الله فضل
 جریده رسمی مشرانو جرگه  ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه سیف الله فضل
 ولسی جرگه  ارگان نشراتی ولسی جرگه افغانستان سیف الله فضل
 هوډ  د لوی احمدشاه بابا د علمی او کلتوری مرکز سیف الله فضل
 پولیس  د کورنیو چارو وزارت سیف الله فضل
 شفق  هیئت تحریر سیف الله فضل
 چراغ  همکاران ترقی اجتماعی و همتا سیف الله فضل
 ولسی جرگه  د ولسی جرگه رسمي خپرونه سیف الله فضل
 ماهنامه حقوق بشر  ارگان نشراتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا سیف الله فضل
 شریعت شماره 29 سال اول 1375  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 شریعت  ارگان نشراتی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 مشرانو جرگه  جریده رسمی دولتی سیف الله فضل
 الجهاد  محمد یوسف عباس سیف الله فضل
 میثاق خون شماره ۴ سال ۵ سال ۱۳۶۹  انجمن نویسندګان و سخنوران جمعیت اسلامی سیف الله فضل
 طبیعی علوم شماره 1 و 2 حمل - سرطان 1369  پوهنتون کابل سیف الله فضل
 گرگها و دهکده  حسین فخری سیف الله فضل
 ماهنامه قضا میزان 1390  ستره محکمه افغانستان سیف الله فضل
 کابل شماره 325  هیئت تحریر سیف الله فضل
 شریعت  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 شریعت  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 کابل شماره 8  انجمن ادبی سیف الله فضل
 سرمزدور  دکتور اسدالله حبیب سیف الله فضل
 بحران و نجات  موسس و نگارنده ایس سیف الله فضل
 بحران و نجات  محی الدین انیس سیف الله فضل
 شریعت  د افغانستان دطالبانو داسلامی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 Afghanistan  Afghanistan سیف الله فضل
 د ولس جرگی جریده دوهم کال 38 گنه  ولس جرگه افغانستان سیف الله فضل
 ماهنامه دعوت  اداره احیا الدعوت الاسلامیه سیف الله فضل
 خلافت و انتخاب  عبدالرحمن سلیمی سیف الله فضل
 پولیس  د کورنیو چارو وزارت سیف الله فضل
 پیام اخوت  ارگان نشراتی شورای اخوت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 حقوق بشر  چاپخانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 مجاهد  ارگان نشراتی جمعیت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 مصباح شماره اول سال اول 1369  هیئت تحریر سیف الله فضل
 مهاجر  د افعانی محصلانو اسلامی اتحادیه سیف الله فضل
 شریعت  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگا سیف الله فضل
 ادب شماره یک و دو  پوهنتون کابل سیف الله فضل
 محاذ  د افغانستان د ملي اسلامي د محاذ نشراتي ارگان سیف الله فضل
 آریانا  مجله دوماهه تاریخی ادبی و هنری سیف الله فضل
 اراده  د افغان نشراتی مرکز ملی خپلواکه ورځپاڼه سیف الله فضل
 شریعت  دافغانستان د طالبانو داسلامی تحریک ارگان سیف الله فضل
 ماهنامه حقوق بشر سال دوم شماره دهم 1383  کمیسیون حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 حقوقی بشر  ارگان نشراتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا سیف الله فضل
 جریده رسمی مشرانو جرگه  نشرات ریاست اطلاعت و ارتباط عامه سیف الله فضل
 ادب بحثی در منطق  نامعلوم سیف الله فضل
 آریانا  احمد علی کهزاد سیف الله فضل
 د تمدن سوغات  حبیب الله رفیع سیف الله فضل
 اگر بفهمم که تلاشهای من بخاطر نفاذ شریعت بی نتیجه است پس مسولیت ...  الحاج مولوی محمد شفیق سیف الله فضل
 کابل شماره 4  هیئت تحریر سیف الله فضل
 جمشید شعله جهاد ملت بخار ( حوادث لقی در شمال هندوکش )  داکتر جمراد جمشید سیف الله فضل
 آریانا  اکادمی علوم افغانستان سیف الله فضل
 د کابل پوهنتون پوهنیزه مجله  د کابل پوهنتون پوهنیزه مجله سیف الله فضل
 ښه انسان  هومر بالابانیس سیف الله فضل
 ولی جرگه  ارگان نشراتی ولسی جرگه افغانستان سیف الله فضل
 حقوق بشر سال دهم شماره دوازدهم حوت 1391  کمیسیون حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 شریعت  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگا سیف الله فضل
 ژوندون  راحله راسخ خرمي سیف الله فضل
 قضا  ارگان ستره محکمه سیف الله فضل
 د ولسي جرګي جریده  فضل احمد زیارمن سیف الله فضل
 مدارج البلاغه  رضا قلی خان سیف الله فضل
 پولیس  د کورنیو چارو وزارت سیف الله فضل
 ماهنامه حقوق بشر  د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون سیف الله فضل
 طبیعی علوم د کابل پوهنتون علمی مجله  پوهنوال داکتر موهن لعل مهرا سیف الله فضل
 خراسان شماره 26  هیئت تحریر سیف الله فضل
 ندای طلبه معارف یا حقوق ملت  غلام محی الدین انیس سیف الله فضل
 ماهنامه حقوق بشر شماره 7 سال 12 سال 1393  کمیسیون حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 نهضت سربداران خراسان  ای.پ . پطروشفکی ترجمه کریم کشاورز سیف الله فضل
 ماهنامه قضا جدی 1387  ستره محکمه افغانستان سیف الله فضل
 ماهنامه عدالت شماره 39 سال 1385  وزارت عدلیه افغانستان سیف الله فضل
 رسمی جریده  محمد یوسف روشنکر سیف الله فضل
 تعاون  نشریه مرکزی تعاون افغانستان (متا) سیف الله فضل
 دعوت  دافغانستان جماعه الدعوه الی آلقران والسنه سیف الله فضل
 خراسان شماره 2  هیئت تحریر سیف الله فضل
 نقد و بررسي اهم تقارير برهان وجودي در فلسفة غرب  دكتر صالح حسنزاده سیف الله فضل
 ماهنامه عدالت  د عدلیی وزارت نشراتی ارگان سیف الله فضل
 شریعت  ارگان نشراتی امارت اسلامی طالبان سیف الله فضل
 ژوندون شماره 15  وزارت اطلاعات و کلتور سیف الله فضل
 انیس شماره 20487  هیئت تحریر سیف الله فضل
 انیس شماره 20485  هیئت تحریر سیف الله فضل
 سبا سال اول شماره سوم میزان و عقرب 1378  خانم بلقیس بلوچ سیف الله فضل
 اساس القضات  اسناد دولتی سیف الله فضل
 بشیر المومنات  ارگان نشراتی بخش فرهنگی مرکز تعلیمی و تربیوی سیف الله فضل
 هفته نامه کابل شماره 104 دور دوم سال سوم 1382  هیئت تحریر سیف الله فضل
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 فیصله جرگه منعقده سمت جنوبی  بتصویب حکومتی اعلای جنوب طبع شد سیف الله فضل
 شهادت  ارگان نشراتی حزب اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 سنگردی های پنجشیر  غ نیلاب رحیمی سیف الله فضل
 سنگردی های پنجشیر  غ نیلاب رحیمی سیف الله فضل
 فریاد  ماهنامه شورای دموکراسی برای افغانستان سیف الله فضل
 طلیعه  ارگان نشراتی شورای جهادی ولسوالی چهاردهی کاب سیف الله فضل
 ندای سنگر شماره 28  ارگان نشراتی امارت عمومی حوزه جنوب ج ا ا سیف الله فضل
 صبا شماره سوم سال چهارم شماره مسلسل 39  هیئت تحریر سیف الله فضل
 البیرونی وهند  از نشرات انجمن تاریخ و ادب افغانستان اکادمی سیف الله فضل
 بشارت انگلیسی  هیئت تحریر سیف الله فضل
 دکابل اوښکی  عبدالله غمخور سیف الله فضل
 ژوندون  وزارت اطلاعات و کلتور سیف الله فضل
 دولسی جرکه رسمی خپرونه  ولسی جرګه سیف الله فضل
 دعوت  مولوی جمیل الرحمن سیف الله فضل
 زنان در سنگر های نبرد  ارگان کمیته مرکزی دموکراتیک خلق افغانستان سیف الله فضل
 شریعت  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگا سیف الله فضل
 آریانا  د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت سیف الله فضل
 رنگین کمان سال هشتم شماره 94  بینیاد سنایی سیف الله فضل
 تعاون  نشریه مرکزی تعاون افغانستان (متا) سیف الله فضل
 تربیۀ سالهای اول کودکی در شخصیت و روان انسان  داکتر عبدالحی سیف الله فضل
 انسان از دیدگاه مارکس  اریش فروم سیف الله فضل
 شریعت  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگا سیف الله فضل
 حقوق بشر  حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 ولسی جرگه  ولسی جرګه سیف الله فضل
 پولیس  د کورنیو چارو وزارت سیف الله فضل
 ولسی جرگه شماره هشتم سال دوم  ولسی جرگه افغانستان سیف الله فضل
 انگار  فیض محمد انگار سیف الله فضل
 کابل  اعلیعضرت معظم همایونی سیف الله فضل
 کابل گنه 5 کال 1362  اکادمی علوم افغانستان سیف الله فضل
 اسپچ  انجمن حفظ میراث فرهنگی افغانستان سیف الله فضل
 خراسان ( خوراسان )  سلیمان راوش سیف الله فضل
 صحبت دو مجاهد  ریاست امور فرهنگی اتحاد اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 حقوق بشر سال نهم شماره سوم جوزا 1390  کمیسیون حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 ادب  پوهنځی ادبیا سیف الله فضل
 رهنمای فولکلور  از شعبه ادبیات و حفظ آثار تدوین گردید سیف الله فضل
 شریعت  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگا سیف الله فضل
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 دربیان حادیه نیریز و شهادت وحید  وحیدالله مایان سیف الله فضل
 ځاځی د جهاد په بهیر کی  عوض الدین صدیقی سیف الله فضل
 ماهنامه حقوق بشر  ارگان نشراتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا سیف الله فضل
 شریعت  اسلامی امارت مرکزی نشرات ارگان سیف الله فضل
 وږمه 16  وږمه سیف الله فضل
 سپیدک  میاشتنی ادبی مجله سیف الله فضل
 نظرى به تحولاتى ادب درى  علامه عبدالحى حبیبى سیف الله فضل
 د کابل بانک قضیی په اره وروستی معلومات  د اداری فسادپروراندی د مبارزی د څارنی کمیته سیف الله فضل
 مشرانو جرگه  محب الرحمن محب سیف الله فضل
 شریعت  شریعت سیف الله فضل
 آریانا  د اطلاعات او کلتور وزارت سیف الله فضل
 آریانا  د اطلاعات او کلتور وزارت سیف الله فضل
 د اولسی جرګی جریده  ولسی جرګه سیف الله فضل
 ندای حق  ارگان نشراتی حرکت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 فلق سال اول شماره اول 1319  هیئت تحریر سیف الله فضل
 کابل  کابل سیف الله فضل
 The Fall of the Afghan Monarchy in 1973  Hasan Kakar سیف الله فضل
 اصلاح  اصلاح سیف الله فضل
 نور شماره 23  ارگان نشراتی محصلین افغانی در خارج سیف الله فضل
 شماره 1 و شماره 2  نامعلوم سیف الله فضل
 انیس شماره 16805  ارگان نشراتی مرکزی ج د ا سیف الله فضل
 انیس شماره 16805  ارگان نشراتی مرکزی ج د ا سیف الله فضل
 الجهاد  احمد شاه سیف الله فضل
 تحریم ماین  ارگان نشراتی مبارزه افغانها علیه ماین سیف الله فضل
 ادب قدرت ادب عدالت  عبدالکریم سروش سیف الله فضل
 ادب قدرت ادب عدالت  عبدالکریم سروش سیف الله فضل
 ادب قدرت ادب عدالت  عبدالکریم سروش سیف الله فضل
 ادبي يادښتونه  عبدالغفور لېوال سیف الله فضل
 تقویم شماره دو به علامت ( تقویم سال 950 گاو )  نامعلوم سیف الله فضل
 رسمی جریده  ده افغانستان جمهوری دولت رسمی خپرونه سیف الله فضل
 د ولسی جرګی جریده  ولسی جرګه سیف الله فضل
 اصلاح شماره 164  هیئت تحریر سیف الله فضل
 حربی پوهنتون  مجله حربی پوهنتون سیف الله فضل
 نسا شماره دهم سال 1991  هیئت تحریر سیف الله فضل
 تخمین نفوس کشور  از نشرات اداره مرکزی احصاییه سیف الله فضل
 قضا  ستره محکمه سیف الله فضل
 مختصر راپور فعالیت های دوازده ماهه  مطبعه دولتی کابل سیف الله فضل
 چکیده انسان شناسی و خود شناسی  نصرت الله جاوید سیف الله فضل
 آغاز تغییر شماره 13  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سیف الله فضل
 دا ولسی جرګی جریده  فضل احمد زیارمن سیف الله فضل
 اصطلاحات عاميانۀ کابلی  دپلوم انجنير خليل الله معروفی سیف الله فضل
 کز دیو و دد ملولم و انسانم ارزوست  لینا روزبه حیدری سیف الله فضل
 فی البابر کابل  نامعلوم سیف الله فضل
 ادب قدرت ادب عدالت  عبدالکریم سروش سیف الله فضل
 ادب  حبیب الرحمن هاله سیف الله فضل
 آریانا  انجمن تاریخ افغانستان سیف الله فضل
 المصباح في التصوف  سعدالين حمویه سیف الله فضل
 تعاون  نشریه مرکزی تعاون افغانستان سیف الله فضل
 ادب  نامعلوم سیف الله فضل
 اراده شماره 1 سال 7 دور دوم شماره مسلسل 1025  مرکز نشراتی افغان سیف الله فضل
 د یا رسول الله آواز  ابو محمد امین الله البشاوری سیف الله فضل
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امرت مرکز نشراتی ارگان سیف الله فضل
 چراغ  روزنامه چراغ سیف الله فضل
 کابل  کابل سیف الله فضل
 خراسان  مجله مطالعات زبان و ادبیات سیف الله فضل
 له کوتله تر کابله  فېروزخان صادق سیف الله فضل
 ادب سال 24 1355 شماره اول  دانشکده ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل سیف الله فضل
 سوغات  ارگان نشراتی نمایند گی جنبش ملی افغانستان سیف الله فضل
 پیام مجاهد  ارگان نشراتی مجاهدین افغانستان سیف الله فضل
 نوید فتح شماره دوم سال دوم 1369  هیئت تحریر سیف الله فضل
 میزان  ارگان نشراتی سفارت کبرای دولت افغانستان سیف الله فضل
 خراسان  مجله مطالعات زبان و ادبیات سیف الله فضل
 خراسان  احمد علی کهزاد ۱۳۲۶ سیف الله فضل
 رسمی جریده  د عدلیی وزارت سیف الله فضل
 احیا  ارگان نشراتی موسسه انسداد مواد مخدره افغان سیف الله فضل
 آریانا  احمد علی کھزاد سیف الله فضل
 راستگویان  سازمان جوان جبهه ملی سیف الله فضل
 د کابل پوهنتون خبرونه  میاشتنی خپرونه سیف الله فضل
 فولکلور  د اطلاعاتو او کلتور وزارت سیف الله فضل
 دعوت  ملی , اسلامی , سیاسی او فرهنګی خپلواکه خپرون سیف الله فضل
 مدارج البلاغه  رضا قلی خان هدایت اشعرآء سیف الله فضل
 فتح مکه  اسحاق محمدی سیف الله فضل
 آریانا  مجله دوماهه تاریخی ادبی و هنری سیف الله فضل
 هدف  ارگان نشراتی تحریک اسلامی سیف الله فضل
 میزان المسافه  امیر عبدالرحمن خان سیف الله فضل
 پیام اخوت  ارگان نشراتی شورای اخوت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 Media  ministry of information سیف الله فضل
 خراسان  مجله مطالعات زبان و ادبیات سیف الله فضل
 پیغام سال اول شماره اول 1372  مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 آرمان  روزنامه آزاد و غیر وابسته سیف الله فضل
 پیام اخوت  ارگان نشراتی شورای اخوت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 حقوق بشر  حقوق بشر سیف الله فضل
 پیام مجاهد  ارگان نشراتی‌مجاهدین افغانستان سیف الله فضل
 مجاهد د عاجلو مرستو صحی مرکز  دکتر ریحا سیف الله فضل
 اراده  د افغان نشراتی مرکز ملی خپلواکه ورځپاڼه سیف الله فضل
 آواز  از انتشارات رادیو تلویزیون ملی افغانستان سیف الله فضل
 مرکز کمکهای عاجل صحی مجاهدین  ام ام سی سیف الله فضل
 طلوع شماره هفتم سال دوم 1981  هیئت تحریر سیف الله فضل
 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 د مجاهد د عاجلو مرستو صحی مرکز  mmc سیف الله فضل
 د اولسي جرګي جریده  د نشراتو لوي مدیریت سیف الله فضل
 د کابل مرکزی سیلو د دوهمی ژرندی د فابریکی ډ پرانیستلو په مناسبت  د افغانستان ارزاقو موسسه سیف الله فضل
 انیس  روزنامه ملی عصر سیف الله فضل
 کوثر  ارگان نشراتی آزاد اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 ندای مهاجر  ارگان نشراتی اتحادیه افغانهامقیم انتریوکاناد سیف الله فضل
 اصلاح  داصلاح نشراتی کمیته سیف الله فضل
 آیینه زن  هفته نامه غیر وابسته و آزاد سیف الله فضل
 بشیرالمومنات  ارگان نشراتی بخش فرهنگی مرکز تعلیمی تربیوی سیف الله فضل
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 اصطلاحات عاميانۀ کابلی  انجنير خليل الله معروفی سیف الله فضل
 صدای امروز  نشریه یی برای مهاجرین افغان سیف الله فضل
 د کابل پوهنتو خبرونه  پوهنتون کابل سیف الله فضل
 شریعت  ارگان نشراتی امارت اسلامی طالبان سیف الله فضل
 بررسی مراتب شهود در معرفتشناسی اشراقی  طاهره کمالیزاده سیف الله فضل
 (10)آوازی خاص اشکال خاص هر حرف  پروفیسر داکتر کل جان وروروردگ سیف الله فضل
 سیمای وحدت  ارگانی نشراتی حزب وحدت اسلامی سیف الله فضل
 شریعت  طالبانو داسلامی تحریک مرکزی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 تخمین نفوس کشور سال ۱۳۸۵  نشرات اداره مرکزی احصاییه سیف الله فضل
 مجاهد د عاجلو مرستو صحی مرکز  داکتر ریحا سیف الله فضل
 ماین څلورمه ګڼه  د عامه خیریه موسسه سیف الله فضل
 اعلامیه شورای مرکزي‌ارشاد جهادی حوزه جنوب غرب جمیعت  حمیعت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 afghanistan restoration and return to self-sufficiency  ACKU سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانه کابلی قسمت اول  انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 تجدد، توسعه و جهان امروز  عبدالله شهبازی سیف الله فضل
 Al-Burhān  abdullah سیف الله فضل
 قیام حق شماره اول سال اول  هیئت تحریر سیف الله فضل
 خراسان  نامعلوم سیف الله فضل
 شریعت  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 صدف  فصلنامه ویژه زنان افغان سیف الله فضل
 طلوع سبز  ارگان نشراتی حرکت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 محل شهادت امیر المؤمنین علی بن ابوطالب  شیخ الاسلام ابن تیمیه سیف الله فضل
 حقوقی بشر  عبد الشکور اخلاقی سیف الله فضل
 د اولسی جرگی جریده اوولسمه گنه  ولی جرگه سیف الله فضل
 د فکر پلوشی  سید اصغر هاشمی سیف الله فضل
 مرکز کمک های عاجل مجاهدین  اسناد رسمی دولتی سیف الله فضل
 شریعت  د افغانستان د طالبانو د اسلامي تحریک مرکزي سیف الله فضل
 مجاهد  ارگان نشراتي جمیعت اسلامي افغانستان سیف الله فضل
 Afghanistan and the Re - Construction Problems  Fazal - Ur - Rahman سیف الله فضل
 مجاهد د عاجلو مرستو صحی مرکز  داکتر ریحا سیف الله فضل
 یییییییسس  سسس سیف الله فضل
 آریان  ماهوار ادربی تاریخی سیف الله فضل
 پیغام یوولسمه گنه  هیئت تحریر سیف الله فضل
 قضا،  ارگان نشتارتي‌ستره محکمه سیف الله فضل
 د مجاهد د عاجلو مرستو صحی مرکز  داکتر ریحا سیف الله فضل
 ادب ! واسطه که غایه ؟  د علامه پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 انسان کامل از تجلی تا حلول  رقیه شنبه ای سیف الله فضل
 د فراق څو فریادونه  محمد ګل د یانی سیف الله فضل
 د افغانستان د علومو اکادمي د ټولنیزو علومو مرکزآریانا  محقق اسدالله پرفیض سیف الله فضل
 د اولسي جرګی جریده  دوکتور عبدالله نظامي سیف الله فضل
 میثاق هوانوردی ملکی بین المللی  محمد اسمعیل نوسان سیف الله فضل
 تغریدات شیخ طریفی تا شماره 580  گروه علمی فرهنگی مجموعه موحدین سیف الله فضل
 ادب  مجله دوماهه سیف الله فضل
 ماین  ماین میاشتنی مجله سیف الله فضل
 فلاح شماره اول سال اول  روزنامه فلاح سیف الله فضل
 دعوت  د جماعت الدعوت الی القرآن والسنه خپروونکی سیف الله فضل
 الجهاد فلسطین  شهرانی سجو سیف الله فضل
 داولسی جرکی جریده  ولسی جرګی خپرونه سیف الله فضل
 معراج  ارگان نشراتي شوراي سادات افغانستان سیف الله فضل
 و اولسی جرګی جریده  د ولسی جرګی نشرات سیف الله فضل
 آریانا  د افغانستان اسلامی دولت د علومو اکاډمی سیف الله فضل
 کابل  مجله کابل سیف الله فضل
 اصول و مباني دعوت در سیرت تابعین اصحاب محمد  سعید بن علي‌ بن وهف قحطانی سیف الله فضل
 پولیس  مسافر بهار سیف الله فضل
 ندای حق  ندای حق سیف الله فضل
 داولسی جرکی جریده  ولسی جرگه سیف الله فضل
 ادب - شماره 1-2  پوهنتون کابل ریاست نشرات سیف الله فضل
 شریعت  ارگان نشراتی امارت اسلامی طالبان سیف الله فضل
 اساسنامه بنیاد ارشاد خراسان  غیاث الدین واسط سیف الله فضل
 شوریده یی درغزنه  اندیشه ها و آثار حکیم سنایی سیف الله فضل
 کابل  اکادمی علوم افغانستان سیف الله فضل
 کابل شماره نهم  انجمن ادبی سیف الله فضل
 اراده شماره ۴۲۶  مرکز نشراتی افغان سیف الله فضل
 آریانا  وزارت اطلاعات و کلتور سیف الله فضل
 توضیحاتی پیرامون اصول دعوت سلفیت  شیخ محمد ناصر الدین آلبانی سیف الله فضل
 جبهه جهاد  ارگان نشراتی جبهه ملی افغانستان سیف الله فضل
 آواز دور دوم شماره اول سال 1383 شماره مسلسل 2  هیئت تحریر سیف الله فضل
 سرمزدور  دکتور اسدالله حبیب سیف الله فضل
 د ستری محکمی نشراتی ارگان  ستری محکمی سیف الله فضل
 دست نویس های مرد کابلی  مرد کابلی سیف الله فضل
 حقوق بشر  حقوق بشر سیف الله فضل
 ماهنامه عدالت  د عدلیه وزارت نشراتی ارګان سیف الله فضل
 از شریعتی  دکترعبدالکریم سروش سیف الله فضل
 Afghanistan today  ministry of education سیف الله فضل
 کابل  اکادمی علوم افغانستان سیف الله فضل
 کابل۷  غلام جیلانی خان اعظیمی سیف الله فضل
 د کابل پوهنتون خبرونه  عبدالعفو بابری سیف الله فضل
 امن  داومر خیرمنه موسسه سیف الله فضل
 قضا  ارګان ستره محکمه سیف الله فضل
 جریده رسمی مشرانو جرگه  مشرانو جرگه سیف الله فضل
 غزنه وغزنویان شماره نشرات چهارم کابل ۱۳۵۱ شمسی  استاد غلام جیلانی جلالی سیف الله فضل
 انیس  غلام محی الدین انیس سیف الله فضل
 میثاق خون  وحدت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 قضا  ارگان نشراتی ستره محکمه سیف الله فضل
 شریعت  د افغانستان د طالبانو د اسلامي تحریک مرکزي سیف الله فضل
 خراسان  پوهاند شهر ستانی سیف الله فضل
 آریانا  احمد علی کھزاد سیف الله فضل
 معراج  ارگان نشراتی شورای سادات افغانستان سیف الله فضل
 خراسان  مجله مطالعات زبان و ادبیات سیف الله فضل
 رسمی جریده د عدلی وزارت د اطفالو د سرغړونو د رسیدګۍ قانون  وزارت عدلیه سیف الله فضل
 مجاهد  بیانگر اهداف انقلابی جمعیت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 آریانا  مجله دوماهه تاریخی ادبی و هنری سیف الله فضل
 سوی فریادونه  محمد یوسف " روف " سیف الله فضل
 د ملی ادب او ژورنالیزم خادم  سر محقق عبدالله بختای خدمتکار سیف الله فضل
 خراسان  محقق محمد سرور پاکفر سیف الله فضل
 Further Notes on the Bactrian Inscription  Nicholas Sims-Williams سیف الله فضل
 حکومت در دعوت و تبلیغ  دکتر صالح حمی سیف الله فضل
 پیام جهاد  پیام جهاد جریده سیف الله فضل
 جریده رسمی مشرانو جرگه  جریده رسمی مشرانو جرگه سیف الله فضل
 ادب  نشریه دو ماهه دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری سیف الله فضل
 آریانا  مجله سه ماهه تاریخی , ادبی و فلم سیف الله فضل
 انیس  انیس سیف الله فضل
 اصطلاحات عاميانۀ کابلی  دپلوم انجنير خليل الله معروفی سیف الله فضل
 محاذ  د افغانستان ملی اسلامی محاذ سیف الله فضل
 نقش زن در امور قضایی  از نشرات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی سیف الله فضل
 د ولسی جرگی جریده  ولسی جرگه سیف الله فضل
 حقوق بشر شماره 4 سال 1385  کمیسیون حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 کابل  کابل سیف الله فضل
 آواز ملی  نشریه رادیو تلویزیون ملی افغانستان سیف الله فضل
 د کابل خورلسمه کانی  صحافت حانکه سیف الله فضل
 سباوون  هیئت تحریر مجله سیف الله فضل
 کابل  اکادمی علوم افغانستان سیف الله فضل
 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 بشیر المومنات  مرکز تعلیمی و تربیوی زنان مسلمان افغانستان سیف الله فضل
 مهاجر  سید محمد عمر شهید سیف الله فضل
 خلافت  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگا سیف الله فضل
 ویژه اسناد بین المللی حقوق بشر  نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 تحریم ماین  ارگان نشراتی مبارزه افغان ها علیه ماین سیف الله فضل
 بمناسبت چهل و هفتمین سال جشن استقلال وطن عزیز  مجله ویژه سیف الله فضل
 جهادی روزنه و اووم تولگی لپاره  محمد رسول رحیمی سیف الله فضل
 هفته نلمه کابل شماره 347 سال 1388  هیئت تحریر سیف الله فضل
 د اولسی جرگه جریده  د اولسی جرگه جریده سیف الله فضل
 وژمه  د ادبیاتو پوهنحی سیف الله فضل
 انیس شماره 22445  موسس غلام محی الدین انیس سیف الله فضل
 اصلاح  هیئت تحریر سیف الله فضل
 وږمه  هیئت تحریر سیف الله فضل
 دعوت شماره 14  هیئت تحریر سیف الله فضل
 خاوره  خاوره سیف الله فضل
 دعوت شماره 142  هیئت تحریر سیف الله فضل
 محاذ  ارگان نشراتی محاذ ملی سیف الله فضل
 مجاهد شماره 16 سال 1358  جمعیت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 آریانا  انجمن تاریخ افغانستان سیف الله فضل
 سفینه ادب  رئیس الدین انصاری سیف الله فضل
  انیس: پنجشنبه، 26/6/1388 - 21510  دولتی مصطفی عمرزی
  انیس: چهارشنبه، 20/9/1392 - 22713  دولتی مصطفی عمرزی
  انیس: چهارشنبه، 12/4/1392 - 22518  دولتی مصطفی عمرزی
  انیس: چهارشنبه، 14/3/ 1393 - 22826  دولتی مصطفی عمرزی
 استانیسلاو لم  . مصطفی عمرزی
 تهران مصور، چهارشنبه 8 آذر 1357ش- شماره ی 1  عبداله والا مصطفی عمرزی
 اوربند - شماره ی 19 سنبله ی 1398  دانش خپرندویه ټولنه مصطفی عمرزی
 مجله ی اوربند - شماره ی 1۸ اسد 1398  دانش خپرندویه ټولنه مصطفی عمرزی
 مجله ی اوربند - شماره ی 17 اسد 1398  دانش خپرندویه ټولنه مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 49 شنبه 4 حوت 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 48 شنبه 27 دلو 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 47 شنبه 20 دلو 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره های 39 الی 46 شنبه 13 دلو 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 37 شنبه 10 قوس 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 36 شنبه 3 قوس 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 35 شنبه 26 عقرب 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 34 شنبه 19 عقرب 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 33 شنبه 12 عقرب 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 32 شنبه 5 عقرب 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 30 شنبه 28 میزان 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 30 شنبه 21 میزان 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 29 شنبه 14 میزان 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 52 پنجشنبه 29 حوت 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 51 پنجشنبه 22 حوت 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 50 پنجشنبه 15 حوت 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 49 پنجشنبه 8 حوت 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 48 پنجشنبه 1 حوت 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 47 پنجشنبه 24 دلو 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 46 پنجشنبه 17 دلو 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 45 پنجشنبه 10 دلو 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 44 شنبه 28 جدی 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 43 شنبه 21 جدی 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 42 شنبه 14 جدی 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 39 پنحشنبه 27 قوس 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 38 پنحشنبه 20 قوس 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 37 پنحشنبه 13 قوس 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 36 پنحشنبه 6 قوس 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 35 پنحشنبه 29 عقرب 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 34 پنحشنبه 22 عقرب 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 33 پنحشنبه 10 عقرب 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 32 پنحشنبه 8 عقرب 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 31 پنحشنبه 1 عقرب 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 30 پنحشنبه 24 میزان 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 29 پنحشنبه 17 میزان 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 28 پنجشنبه 10 میزان 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 27 پنجشنبه 3 میزان 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 13 پنجشنبه 29 جوزای 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 12 پنجشنبه 22 جوزای 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 11 پنجشنبه 15 جوزای 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 10 پنجشنبه 8 جوزای 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 9 پنجشنبه 1 جوزای 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 8 پنجشنبه 25 ثور 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 7 پنجشنبه 18 ثور 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 6 پنجشنبه 11 ثور 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 5 پنجشنبه 4 ثور 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 4 پنجشنبه 28 حمل 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 3 شنبه 21 حمل 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 2 شنبه 14 حمل 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 1 پنجشنبه 7 حمل 1354  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 38 شنبه 16 قوس 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 37 شنبه 9 قوس 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 36 شنبه 2 قوس 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 35 شنبه 25 عقرب 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره های 33 و 34 شنبه 18 عقرب 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 32 شنبه 4 عقرب 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره های 30 و 31 شنبه 27 میزان 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 29 شنبه 13 میزان 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره های 27 و 28 شنبه 6 میزان 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره های 25 و 26 شنبه 23 سنبله ی 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره های 23 و 24 شنبه 9 سنبله ی 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره های 21 و 22 شنبه 26 اسد 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 20 شنبه 12 اسد 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 19 شنبه 5 اسد 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره های 17 و 18 شنبه 29 سرطان 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره های 15 و 16 شنبه 15 سرطان 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 13 شنبه 25 جوزای 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی فوق العاده شنبه 3 حمل 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 12 شنبه 18 جوزای 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 11 شنبه 11 جوزای 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 10 شنبه 4 جوزای 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره های 8 و 9 شنبه 28 ثور 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 7 شنبه 14 ثور 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 6 شنبه 7 ثور 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 5 شنبه 31 حمل 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 4 شنبه 24 حمل 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 3 شنبه 17 حمل 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 2 شنبه 10 حمل 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 51 شنبه 18 حوت 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 50 شنبه 11 حوت 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 49 شنبه 4 حوت 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 48 شنبه 27 دلو 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 47 شنبه 20 دلو 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 46 شنبه 13 دلو 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 45 شنبه 6 دلو 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 44 شنبه 29 جدی 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 43 شنبه 22 جدی 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 42 شنبه 10 جدی 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 41 شنبه 8 جدی 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 40 شنبه 1 جدی 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 39 شنبه 24 قوس 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 37 شنبه 10 قوس 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 36 شنبه 3 قوس 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 35 شنبه 26 عقرب 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره های 23 و 24 شنبه 19 عقرب 1353  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 32 شنبه 5 عقرب 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 31 شنبه 28 میزان 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 30 شنبه 21 میزان 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره های 28 و 29 شنبه 14 میزان 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 27 شنبه 31 سنبله ی 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 ژوندون - شماره ی 26 پنجشنبه 22 سنبله ی 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 24 و 25 شنبه 15 سنبله ی 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 21 شنبه 20 اسد 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 20 شنبه 13 اسد 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 22 و 23 شنبه 1 سنبله ی 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 18 و 19 شنبه 6 اسد 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 17 شنبه 23 سرطان 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 16 شنبه 16 سرطان 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 15 شنبه 9 سرطان 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی اوربند - شماره ی 16 / 25 جوزای 1398  دانش خپرندویه ټولنه مصطفی عمرزی
 مجله ی اوربند - شماره های 14 و 15 / 1 دلو 1397  دانش خپرندویه ټولنه مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 14 شنبه 2 سرطان 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 4 شنبه 25 حمل 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 3 شنبه 18 حمل 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 2 شنبه 11 حمل 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 1 شنبه 4 حمل 1352  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 45 و 46 شنبه 14 دلو 1351  دولتی مصطفی عمرزی
 فرهنگ خلق - شماره ی 3 حمل و ثور 1359  دولتی مصطفی عمرزی
 فرهنگ خلق - شماره ی 1 قوس و حوت 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 فرهنگ خلق - شماره های 3- 4 حمل و سرطان 1358  دولتی مصطفی عمرزی
 فرهنگ خلق - شماره ی 2 دلو و حوت 1357  دولتی مصطفی عمرزی
 فرهنگ خلق - شماره ی 1 قوس 1357  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 42 - 43 شنبه 16 جدی 1351  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 40 - 41 شنبه 2 جدی 1351  دولتی مصطفی عمرزی
 فنون دعوت  دکتر عائض القرنی داکتر مریم زبردست
 اصول علمی در حرکت دعوت اسلام راستین  عبدالرحمن عبدالخالق داکتر مریم زبردست
 ارث و وصیت در شریعت و قانون  دکتر صلاح سلطان داکتر مریم زبردست
 ویژگیهای یک دعوتگر  دکتر عائض بن عبدالله القرنی داکتر مریم زبردست
 میانهروی در دعوت  شیخ محمد صالح العثیمین داکتر مریم زبردست
 تعاون  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 المصباح في التصوف سعدالدين حمويه  نشر الکترونیکی سیف الله فضل
 مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه عزالدين محمود بن علي كاشاني  دکتر علی محمد صابری و روح الله محمدی سیف الله فضل
 مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه عزالدين محمود بن علي كاشاني  دکتر علی محمد صابری و روح الله محمدی سیف الله فضل
 جلال الدین محمد مولوی خراسانی  حضرت حاج سلطان حسین تابنده گنابادی سیف الله فضل
 بیان الارشاد یا مفتاح الاراده  شیخ عطار نیشابوری سیف الله فضل
 شریعت ، طریقت و عقل  دکتر نور علی تابنده سیف الله فضل
 سفینه ادب  رئیس الدین انصاری سیف الله فضل
 سفینه ادب  رئین الدین انصاری سیف الله فضل
 متن منشور حقوق بشر اعلام شده بئسیله کورش کبیر  نشر ا سیف الله فضل
 نقدی بر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت سنتی  دکتر غلام عباس رضایی هفتادر سیف الله فضل
 مجله ادب عربی سال 4 شماره 3 زمان 1360  مجله ادب عربی سیف الله فضل
 سفینه ادب ( جدید )  رئیس الدین انصاری سیف الله فضل
 جنبشهای ضدفیودالی ایرانیان در اوایل خلافت عباسی  امیرحسین خنجی سیف الله فضل
 ادب عربی سال سوم شماره 3 1360  هیئت تحریر سیف الله فضل
 خلاصه ای از گزارش همایش آخرین دستاورد های تنگه بلاغی  ساناز افتحار زاده- علیرضا افشاری سیف الله فضل
 معاصره دارالجهاد و آثار مطبوعه  نا معلوم سیف الله فضل
 حدایق البلاغه نهر الافاضت  مولوی محمد عبدالاحمد سیف الله فضل
 ازمغان  وحید دستکردی سیف الله فضل
 مجاهدات الاولیا  ترابعلی قلندر علوی سیف الله فضل
 انیس الاعلام فی نصرت الاسلام جلد اول  کلام سیف الله فضل
 ارمغان  سید امجد علی اشهری سیف الله فضل
 مجله ارمغان  وحید دستگردی سیف الله فضل
 ارمغان  هیئت تحریر سیف الله فضل
 مجله ارمغان  وحید دستگردی سیف الله فضل
 مجله ارمغان  وحید دستگردی سیف الله فضل
 مجله ارمغان شماره اول سال 19 1317  وجید دستگیری سیف الله فضل
 ارمغان  وحید دستگردی سیف الله فضل
 ارمغان  محمد عبدالغنی خان سیف الله فضل
 مصباح الهدايه  ترجمه عوارق سیف الله فضل
 مجله ارمغان  وحید دستگردی سیف الله فضل
 ارمغان  مجله ارمغان سیف الله فضل
 ارمغان  حسن وحید دستگردی سیف الله فضل
 رضوان ادب  فیض تحریر سیف الله فضل
 فتوح العرب و کنوزالادب  عبدالرحیم خان سیف الله فضل
 ادب  صاحب امتیاز دانشکده ادبیات محمد حسین راضی سیف الله فضل
 ادب شماره 5 1346  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 ادب شماره 1 و 2  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 گفتار در قضایای اتابکان و چگونگی احوال ایشان  امیر خواند منصف سیف الله فضل
 باداب العیش مشتمل بر چهار مجلد جلد اول  محمدملک الکتا سیف الله فضل
 محاکمه انسان و حیوان  عبدالله مستوفی سیف الله فضل
 مقالات گوناگون  داکتر خلیل ثفقی سیف الله فضل
 دوره چهارم فرائد الادب  میرزا عبدالعظیم خان سیف الله فضل
 اصلاحات اداری و 20 فورم های (م) محاسبوی  نعمت الله پتانزی سیف الله فضل
 رسمی جریده  وزارت عدلیه سیف الله فضل
 د یارسول الله آواز  او محمد امین الله البشاوری سیف الله فضل
 د ادب او ژورنالیزم گدی خواوی او ژانرونه  استاد شیر شاه همدرد سیف الله فضل
 کابل ښار ډپیریو په اوږدوکی  پوهاند غلام جیلانی عارض سیف الله فضل
 در تیره گی زندانهاي خلق و پرچم و فاجعه کابل  خلیل حنیفي سیف الله فضل
 ادب تاريخ  محمد اسمعيل يون سیف الله فضل
 رشوت او قضاوت  حفیظ الله ښاد جبارخیل سیف الله فضل
 د ناوی دالی  میرمن جمیله همت سیف الله فضل
 د کابل شپی  جنرال عمرزی سیف الله فضل
 دتمدن سوغات  حبیب الله رفیع سیف الله فضل
 انسانی سرکس  محمود نظری سیف الله فضل
 حقوقُ الِنساء  مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب سیف الله فضل
 موږ د ډوډی دوی د څوکی لیوني  خوشحال آصفی سیف الله فضل
 په آزاد سرحد کی د خپلواکی غوښتونکی مبارزی د غازی میرزمان خان ونده  داکتر عبدالرحمن زمانی سیف الله فضل
 د لمانځه په قعدو کی د شهادت په ګوته اشاره  عبدالرحیم فوزی هروی ژباړن نعمت الله پتانزی سیف الله فضل
 انسان او دیوتا  نسیم حجازی مترجم محمد زبیر شفیقی سیف الله فضل
 خیرښیګنه  د شینوارو خیرښیګنی شورا نشراتی ارګان سیف الله فضل
 مدنی قانون څلورم توک رسمي جریده (۳۵۳)  وزارت عدلیه سیف الله فضل
 مدنی قانون دوهم ټوک رسمي جریده ګنه (۳۵۳)  وزارت عدلیه سیف الله فضل
 د کار قانون ګڼه رسمي جریده (۹۶۶)  وزارت عدلیه سیف الله فضل
 د مدنی محاکماتو د اصولو قانون رسمی جریده ګڼه (۷۲۲)  وزارت عدلیه سیف الله فضل
 د جزا قانون زسمي جریده ګڼه (۳۴۷)  وزارت عدلیه سیف الله فضل
 انسانی سرکس  محمود طرزی سیف الله فضل
 رسمی جریده  د عدلیی وزارت سیف الله فضل
 د شنو گـټو قاضی پولیس ناول  رحیم الله بشارت سیف الله فضل
 د ملکی خدمتونو د کار کوونکو قانون رسمي جریده گڼه (۹۵۱)  وزارت عدلیه سیف الله فضل
 د قضایی روزنی کورس  د افغانستان د عدلی او قضایی چارو پروژه سیف الله فضل
 سیدمخدوم رهین دقضاوت په تله کی (لومړی ټوک)  مختلف مقالات نشرشده در مطبوعات مربوط افغانست سیف الله فضل
 رسمی جریده  دعدلیی وزارت سیف الله فضل
 رسمی جریده پرله پسی ګنه 12 سال 1343 ه ش  نشریه رسمی دولت پادشاهی افغانستان سیف الله فضل
 انسان په فاصله د انسان  صابر شینواری سیف الله فضل
 داته دکوموغرونو شوریی  عبدالمالک بېکسیار سیف الله فضل
 دبهار خاوره  دهندوستان پشتانه سیف الله فضل
 دکابل سفر  اسراد طورو سیف الله فضل
 نوى سبك نوى ادب  ارواښاد استاد ګل پا چا الفت سیف الله فضل
 شریعت  ارگان نشراتی امارات اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 معرفی دانشمندان حوزۀ تمدنی خراسان  داکتر نورالحق نسیمی خراسانی سیف الله فضل
 تاریخچه کلوب آریانا  -- سیف الله فضل
 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست...  لینا روزبه حیدری سیف الله فضل
 انسان از دیدگاه مارکس  اریش فروم سیف الله فضل
 از شریعتی  دکتر عبدالگریم سروش سیف الله فضل
 تاریخچه کلوب آریانا کابل افغانستان  جنرال سکرتر کلوب آریانا سیف الله فضل
 کابلیان وکابلستان  داکترعنایت هللا شهرانی سیف الله فضل
 یادباد آنروزگاران یادباد  انجنیر خلیل اللة معروفی سیف الله فضل
 از میمون تا انسان  فریدون شایان سیف الله فضل
 ادب قدرت٬ ادب عدالت  داکتر عبدالکریم سروش سیف الله فضل
 استاد خلیلی و شیون کابلی  کاندیدای اکادیمیسن محمد اعظم سیستانی سیف الله فضل
 ادب قدرت ادب عدالت  عبدالکریم سروش سیف الله فضل
 علم او ادب  پوهاند عبدالحى حبيبى سیف الله فضل
 ذوق ملی و ادب  پوهاند عبدالحى حبيبى سیف الله فضل
 یک مجموعه نفیس هنر و ادب  د پوهاند علامه حبیبی حاجی محمد راحت
 رمو‌ژ نوی او مترقي ادب به څنګه وي؟  پوهاند حبیبی حاجی محمد راحت
 نهضت سربداران خراسان  کریم کشاورز حاجی محمد راحت
 دهکده کلی  ارگان نشراتی وزارت احیا و انکشاف دهات سیف الله فضل
 شل مقالی، د ژبي ادبي خپلواکي  علامه عبدالحی حبیبی حاجی محمد راحت
 افغانستان در شاهنامه شاهنامه در خراسان یا شاهنامه در آریانا  احمد علی کهزاد حاجی محمد راحت
 چارتخت وانیس العاشقین  جهانگرد آن حاجی محمد راحت
 دعوت شماره 116 سال 11379  هیئت تحریر سیف الله فضل
 نهضت سربداران خراسان  ای.پ.پطروشفسکی حاجی محمد راحت
 د کابل پوهنتون نوی ودانی پرانستله کیژی  د درسی موادو د مرکز طبع سیف الله فضل
 ادب  محمد حسین راضی حاجی محمد راحت
 ادب  میر حسین شاه علی محدم زهما داکتر علمی حاجی محمد راحت
 ادب  پوهنځی ادبیات حاجی محمد راحت
 ادب - شماره 3-4  نا معلوم حاجی محمد راحت
 قضا  ارگان نشراتی ستره محکمه سیف الله فضل
 ادب گزارشهای ...  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 ادب توضیح انتقاد  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 انسان از دیدگاه مارکس  اریش فروم حاجی محمد راحت
 از شریعتی  دکتر عبدالکریم سروش حاجی محمد راحت
 شریعت  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 رنگین کمان سال ششم شماره 69 جوزا سال 1380  هیئت تحریر انستیتوت تعلیمی و آموزشی سنایی سیف الله فضل
 از میمون تا انسان  فریدون شایان حاجی محمد راحت
 جهاد هنداره شماره 76 سال دوم  الحاج مولوی جلال الدین حقانی سیف الله فضل
 د ولسی جرگی جریده  ارگان نشراتی ولسی جرگه سیف الله فضل
 ادب  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 ادب قدرت ادب عدالت  عبدالکریم سروش حاجی محمد راحت
 ادب  مجله دوماهه ادب حاجی محمد راحت
 ادب  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 ادب  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 ادب قدرت ادب عدالت  عبدالکریم سروش حاجی محمد راحت
 تاریخچه کلوب آریانا کبل افغانستان  جنرال سکرتر کلوب آریانا حاجی محمد راحت
 دشوری هنداره دوهم ټوک  محمد محسن صابر هروی سیف الله فضل
 بحران و نجات  محی الدین حاجی محمد راحت
 لویه جرگه دارالسلطنه  مطبع سنگی وزارت جلیله حربیه حاجی محمد راحت
 تمسک القضا الامانیه  نامعلوم حاجی محمد راحت
 آریانا  احمد علی کھزاد حاجی محمد راحت
 بصیرت الزارعمین  میرزا محمد البصراوی حاجی محمد راحت
 افغان رسمی جریده  نظانامه انجمن معارف حاجی محمد راحت
 آریانا  وزارت اطلاعات و فرهنگ سیف الله فضل
 بحران و نجات  محی الدین انیس سیف الله فضل
 خوش آمدید به کابل  فضل احمد زرمتی حاجی محمد راحت
 اساس القضا  در مطبعه دارالسلطنه کابل زیور طبع پوشید حاجی محمد راحت
 لایحه تحقیقات ابتدائی صورت استنطاق قضایای جزائی و جنائی مخصوص مامورین  اسناد رسمی دولت حاجی محمد راحت
 میزان المسافه  ترجمه مولوی میرزا محمد الشهیر و ثاقب البصرار حاجی محمد راحت
 فیصله جرگه منعقده سمت جنوبی که در سال 1312  بتصویب حکومتی اعلای جنوبی طبع شد حاجی محمد راحت
 نظامنامه مدرسه مبارکه حبیبه دارالسلطنه کابل  در مطبعه حروفی دارالسلطنه کابل طبع شد حاجی محمد راحت
 مهاجر  دافغا محصلانو اسلامی اتحادیه سیف الله فضل
 کابل  دافغانستان دعلومو اکاډمي سیف الله فضل
 شریعت  ارگان نشراتی امارت اسلامی طالبان سیف الله فضل
 لایحه تعلیمات اداریه مجلس لویه جرگه 1307  شرکت رفیق حاجی محمد راحت
 کابل چاپ سال 1381  اکادمی علوم افغانستان سیف الله فضل
 رهنمای فولکلور  از شعبه ادبیات و حفظ آثار تدوین گردید حاجی محمد راحت
 ابومسلم خراسانی  روناگل سیف الله فضل
 نوید فتح  پروگرام ژورنالیزم آی. آر.سی سیف الله فضل
 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست !  لینا روزبه حیدری حاجی محمد راحت
 نهضت سربداران خراسان  ای.پ . پطروشفکی ترجمه کریم کشاورز سیف الله فضل
 آریانا  محمد شفیع رهگذر سیف الله فضل
 رسمی جریده  دعلیی وزارت سیف الله فضل
 شریعت شماره 1461  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 یاد باد آن روزگاران یادباد یادی از محروم تورن جنرال عبدالواحد خان  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی حاجی محمد راحت
 اراجیف تکراری شخصی بنام پرویز کابلی  ولی احمد نوری حاجی محمد راحت
 قضا 1385  ستره محکمه افغانستان سیف الله فضل
 یادی از دوشاعر همدیار ولی ناهمگون استادخلیلی و شیون کابلی  اعظم سیستانی کاندیدای اکادمیسین سیستانی حاجی محمد راحت
 مشرانو جرگه  دافغانستن دملی شورا دمشرانو جرګی رسمی جریده سیف الله فضل
 Kabul  Kabul حاجی محمد راحت
 ماهنامه پیام اخوت ، سال 4 شماره 29  ارگان نشراتی شورای اخوت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 ماهنامه پژوهشی جنگ جهانی دوم انسی شماره 4  محسن .م حاجی محمد راحت
 ادب قدرت ادب عدالت  عبدالکریم سروش حاجی محمد راحت
 قضاء  دستری محکمی نشرانی ارگان سیف الله فضل
 دعوت  دافغانستان جماعه الدعوه الی آلقران والسنه سیف الله فضل
 برهان قاطع  -- حاجی محمد راحت
 خلاصه ای ازگزارش همایش اخرین دستاوردهای تنگه بلاغی  ساناز افتخار زاده - علیرضا افشاری حاجی محمد راحت
 کتاب مجاهد  نا معلوم حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  ارگان نشراتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا سیف الله فضل
 د پښتنی فولکلور دچاپی مجموعه څیرندود  نصرالله "ناصر" حاجی محمد راحت
 شهرهای آریانا  عثمان صدقی حاجی محمد راحت
 سخنرانی برادر مجاهد محمد بلال نیرم در کنفرانس بین المللی کشور ناروی  قرار گاه جند الله حاجی محمد راحت
 دعوت  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 تصویر صدا  رفعت حسینی حاجی محمد راحت
 د تمدن سوغات  حبیب الله رفیع حاجی محمد راحت
 گرنی ادب  عبدالکریم پتنگ حاجی محمد راحت
 شهادت  دحزب اسلامی افغانستان نشراتی ارکان سیف الله فضل
 تخمین نفوس کشور  اداره مرکزی احصائیه حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 فریاد خاموش  ذبیع الله پیمان حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 بهای آزادی ( کابل از سقوط تا فتح )  ع منصور حاجی محمد راحت
 قضا  ماهنامه سیف الله فضل
 شریعت شماره 43 سال 1375  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 ادب شناسی  محقق سیدمحی الدین هاشمی حاجی محمد راحت
 خراسان  اکادمی علوم ج . د .ا. مرکز زبانها و ادبیات سیف الله فضل
 بحران و نجات  محی الدین انیس حاجی محمد راحت
 یاد داشتها و برداشتهای از کابل قدیم  محمد آصف آهنگ حاجی محمد راحت
 قضا  ستره محکمه افغانستان حاجی محمد راحت
 د جهاد کال ښود  دافغانستان دجهاد ثقافتی شوری له خپرونو ځخه حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 دعوت  احمد زیار حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 دعوت  احمد زیار حاجی محمد راحت
 سالنامه 1368  حکومت افغانستان حاجی محمد راحت
 طبیعی علوم شماره پنجم سال هشتم 1365  پوهنتون کابل سیف الله فضل
 دعوت  احمد زیار حاجی محمد راحت
 خلاقت  امارت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 ارشاد جهاد  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 جهاد در کنر  دلاور سهری حاجی محمد راحت
 آغاز تغییر شماره 22 سال 1392  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سیف الله فضل
 البیرونی وهند  از نشرات انجمن تاریخ و ادب افغانستان اکادمی حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 کابل  سرور گویا سیف الله فضل
 علم و جهاد  دکتور فضل الله محددی حاجی محمد راحت
 دعوت  ملی.اسلامی.سیاسی او فرهنګی خپلواکه خپرونه سیف الله فضل
 تعاون  مرکز تعاون افغانستان ( متا ) سیف الله فضل
 ادب  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 ادب  محمد حسین راضی حاجی محمد راحت
 نقدی بر هنر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت سنتی  دکتر غلامعباس رضایی هفتادر سیف الله فضل
 تاریخچه کلوب آریانا  جنرال سکرتر کلوب آریانا حاجی محمد راحت
 ادب  محمد حسین راضی حاجی محمد راحت
 ابو مسلم خراسانی  نشر الکترونیکی حاجی محمد راحت
 تقویم شماره دو به علامت  نا معلوم حاجی محمد راحت
 ادب  ادب حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 مجله ادب عربی سال۳ شماره زمستان ۱۳۹۰  دکتر کبری روشنفکر حاجی محمد راحت
 نهضت سر بداران خراسان  کریم کشاورز حاجی محمد راحت
 ادب  پوهنځی ادبیات حاجی محمد راحت
 ادب سال سیزده هم  عبدالحی حبیبی، محمد اسمیعیل مبلغ حاجی محمد راحت
 انسان از دیدگاه مارکس  اریش فروم حاجی محمد راحت
 وصل چهارم ( در بیان حادثه نیریز و شهادت وحید )  نا معلوم حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 طبیعی علوم شماره چهارم سال هشتم 1365  مطبعه پوهنتون کابل سیف الله فضل
 از شریعتی  دکتر عبدالکریم سروش حاجی محمد راحت
 ادب - شماره 5-6  پوهنڅی ادبیات حاجی محمد راحت
 از میمون تا انسان  مسعود سعد حاجی محمد راحت
 د کابل کالنی 1329  مهتمم محمد کریم شیون سیف الله فضل
 ادب - شماره 3-4  پوهنڅی ادبیات حاجی محمد راحت
 انسان و سوسياليسم سوسياليسم در کوبا  چه گوارا حاجی محمد راحت
 رساله رموزات تحریر عبارات  اسناد رسمی دولتی حاجی محمد راحت
 سرزمينھای آريائيھا، پارس، آريانا، ايران و خراسان  د پروفيسوردکتورلعل حاجی محمد راحت
 ادب قدرت ادب عدالت  عبدالکریم سروش حاجی محمد راحت
 ماهنامه حقوق بشر سال اول شماره سوم جوزای 1382  کمیسیون حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 ادب 3  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 ادب 1-2  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 ادب  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 ز مونږ نوی او مترقی ادب به څنګه ولی  پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 نهضت سربداران خراسان۱۳۶۵  ای.پ.پطروشفکی حاجی محمد راحت
 ادب قدرت و ادب عدالت  عبدالکریم سروش حاجی محمد راحت
 ادب  دانشکده ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل سیف الله فضل
 مجله علمی پوهنتون کابل شماره ششم سال 1390  زیر نظر هیات تحریر سیف الله فضل
 اخبار هفته شماره 37 سال 1368  هیئت تحریر سیف الله فضل
 آریانا دوره 25 شماره 269 دلو و حوت 1345  انجمن تاریخ افغانستان سیف الله فضل
 قضاء  دستری محکمی نشرانی ارگان سیف الله فضل
 د اولسی جرگه جریده  د اولسی جرگه جریده سیف الله فضل
 سوگواران گرسنه کابل  محمد عاطف مقدسی سیف الله فضل
 شهر های آریانا  عثمان صدقی حاجی محمد راحت
 د تمدن سوغات  حبیب الله رفیع حاجی محمد راحت
 گرنی ادب  عبدالکریم پتنگ حاجی محمد راحت
 بحران و نجات  محی الدین انیس حاجی محمد راحت
 کابل قدیم  محمد آصف آهنګ حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 د جهاد کال ښود  د افغانستان د جهاد ثقافتی شوری له خپرونه حاجی محمد راحت
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 مولانا عبیدالله سندهی کی سرگذشت کابل  مولانا عبدالله لغاری سیف الله فضل
 دعوت  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ارشاد جهاد  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 جهاد در کنرها  دلاور سهری حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  ارگان نشراتی حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 علم و جهاد  دکتور فضل الله حاجی محمد راحت
 میزان المسافه  مولوی میرزا محمد حاجی محمد راحت
 ادبيات  قاری عبدالله خان ملک الشعرا سیف الله فضل
 معرفی دانشمندان حوزه تمدنی خراسان  دکتر نورالحق نسیمی حاجی محمد راحت
 اساس القضات  احمد جان خان الکوزی حاجی محمد راحت
 داولسی جرګی جریده  ولسی جرګه سیف الله فضل
 ندای طلبه معارف  غلام محی الدین انیس حاجی محمد راحت
 فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي سال چهارم٬ شماره چهارم٬ زمستان ١٣٧٧  مديرمسئولـ:غلمعلي حدادعادل حاجی محمد راحت
 مجلهء علمی پوهنتون کابل  پوهنتون کابل سیف الله فضل
 رساله حفظ الحصه  محمد اکرم حاجی محمد راحت
 فیصله جرگه منعقده شمت جنوبی  نامعلوم حاجی محمد راحت
 نظامنامه مدرسه مبارکه حبیبیه دارالسلطنته کابل  اسناد رسمی دولتی حاجی محمد راحت
 کتاب الاقرار  شریف محمد حاجی محمد راحت
 شریعت  محمد یونس طغیانی ساکانی حاجی محمد راحت
 رساله ناجیه  نامعلوم حاجی محمد راحت
 داولسی جرګی جریده  ولسی جرګه سیف الله فضل
 ادبدرفن (بنام دیګر محمود نامه)  محمود طرزی حاجی محمد راحت
 آریانا  احمد علی کهزاد حاجی محمد راحت
 دخپل واکی وژمه نمبر۱۸۳ یازده عقرب ۱۳۸۳  نشرات روزنامه اخپلواکی وژمه حاجی محمد راحت
 عدد  محمد نظیف حاجی محمد راحت
 تعلیمات اداریه مجلس لویه جرگه  شرکت رفیق حاجی محمد راحت
 میزان  دافغانستان داسلامی دولت دلوی سفارت نوی دهلی سیف الله فضل
 بصیرت الزارعین  اسناد رسمی دولتی حاجی محمد راحت
 آمدن نامه  مطبع دارالسلطنه کابل حاجی محمد راحت
 شریعت  نصرالله سوبمن حاجی محمد راحت
 ولسی جرگه  ولسی جرگه حاجی محمد راحت
 سمفونی تاریک آواز شبانه برای کوچه ها با سماجت یک الماس رکسانا ...  نامعلوم حاجی محمد راحت
 ولسی جرگه  محمد یونس طغیانی ساکانی حاجی محمد راحت
 خراسان  اکادمی علوم افغانستان سیف الله فضل
 آریانا دوره دوم شماره اول 1375  اکادمی علوم افغانستان سیف الله فضل
 خوش آمدید به کابل  فضل احمد زرمتی حاجی محمد راحت
 د اولسی جرګی جریده شماره ۱۵ سال ۱۳۵۰  اولسی جرګه سیف الله فضل
 انیس  غلام محی الدین انیس حاجی محمد راحت
 نهضت سربداران خراسان  ای .پ . پطروشفسکی ترجمه کریم کشاورز حاجی محمد راحت
 SJAWO SAYYED JAMALUDDIN AFGHAN15 yearsactivity report 1989-2004  WELFARE ORRGANIZATION حاجی محمد راحت
 کابل  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 حکومت موقت هند در کابل  محمد شریف پاکرای حاجی محمد راحت
 د ولسی جرگی جریده شماره دوم سال 1345  ولسی جرګه حاجی محمد راحت
 قضا سرطان 1389  ستره محکمه افغانستان سیف الله فضل
 سباون  عارف کیهان حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  حقوق بشر حاجی محمد راحت
 ماین  د امه خیریه موسسه حاجی محمد راحت
 حقوق بشر سال نهم شماره دهم میزان۱۳۹۰  ارگان نشراتی حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 دعوت  محمد طارق بزګر حاجی محمد راحت
 ماین  موسسه خیریه امه حاجی محمد راحت
 ژوندون مجله هفتگی شنبه ۶سرطان ۱۳۴۹  اطلاعات وکلتور حاجی محمد راحت
 البدر  ارگان نشراتی دفاتر تبلیغات مجاهدین افغانستان سیف الله فضل
 جریده رسمی (شماره نهمُ سال پنجم)  مشرانوجرګه حاجی محمد راحت
 امروز ما  حزب وحدت اسلامی حاجی محمد راحت
 پولیس - د۱۳۹۰ لمریز کال غوایي ۳۳۱ پر له پسی ګڼه  د کورنیو چارو وزارت ټولنیزه اوفرهنګی خپرونه حاجی محمد راحت
 قلم  مرکز تحقیقات جهادی افغانستان حاجی محمد راحت
 ظفر شماره اول سال اول 1370  ارگان نشراتی حزب الله افغانستان سیف الله فضل
 داولسی جرگه جریده  اولسی جرگه حاجی محمد راحت
 دعوت  ملی ،اسلامی،سیاسی او فرهنگی خپلواکه خپرونه حاجی محمد راحت
 د ولسی جرگی جریده شپږمه ګڼه  ولسی جرګه حاجی محمد راحت
 متن  غلام حیدر یقین حاجی محمد راحت
 ماین  د اومر موسسه رییس او کارکوونکی حاجی محمد راحت
 والعصر امروز ماُ شماره شصت و یکم  ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی حاجی محمد راحت
 حقیقت انقثلاب ثور (سال پنجم، شماره 147)  ارگان کمیته مرکزی حزب د موکراتیک خلق حاجی محمد راحت
 ولسی جرگه  شورای ملی ج.ا.ا حاجی محمد راحت
 دعوت (پرله پسی ګڼی 136 او 137 د 1381 لمریزکال  هیت تحریر حاجی محمد راحت
 رسمی جریده  د افغانستان جمهوریت د عدلی وزارت سیف الله فضل
 امروز ما  ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 تحریم ماین  مبارزه افغانها علیه ماین حاجی محمد راحت
 ماهنامه حقوق بشر-سال هشتم، شماره ی دوازدهم،حوت 1389  ارگان نشراتی کمیسسون حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 آواز  رادیو تلویزیون ملی حاجی محمد راحت
 مشرانو جرگه  ریاست اطلاعات و ارتباط عامه حاجی محمد راحت
 والعصر (امروزما)  ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 ماهنامه حقوق بشر- سال نهم، شماره ی یازدهم، دلو 1390  ارگان نشراتی کمیسسون حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 دعوت  دعوت سیف الله فضل
 پولیس د 1387 کال  د کورنیو چارو وزارت حاجی محمد راحت
 وږمه  د ادبیاتو پوهنځی حاجی محمد راحت
 کابل- شماره دوم  سرور ګویا حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان داسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 شریعت  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 طبیعی علوم (دکابل پوهنتون علمی مجله) ګڼه ۲-۳ جوزا-سنبله  کابل پوهنتون حاجی محمد راحت
 ولسی جرگه  دولسی جرګی رسمی خپرونه حاجی محمد راحت
 پولیس- د ۱۳۸۸ لمریز کال در غويي ګڼه  دکورنیو چارو وزارت ټولنیزه او فرهنګی خپرونه حاجی محمد راحت
 مجله علمی پوهنتون کابل ۲  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 کابل  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 مجله علمی پوهنتون کابل  مجله علمی پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 تدالت ماهنامه  د عدلي وزارت نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 کابل  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 مشرانو جرگه  جریده رسمی مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان حاجی محمد راحت
 د کابل پوهنتون پوهنیزه مجله دوه میاشتنی خپرونه  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 آواز  رادیو تلویزیون ملی حاجی محمد راحت
 حقوق بشر سال هفتم شماره هشتم عقرب 1388  ارگان نشراتی مستقل حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 زندانیان وجدان در اتحاد شوروی  مصونیت بین المللی سیف الله فضل
 مجله علمی پوهنتون کابل ۶  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 مشرانو جرګه  محمد نسیم صباح حاجی محمد راحت
 امروز ما  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 شریعت  امارت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 سباوون ۱۴۱۲  سباون حاجی محمد راحت
 مشرانو جرگه  مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان حاجی محمد راحت
 شریعت سال دوم شماره 50  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 قیام حق سال دوم- شماره دوم و سوم  نشرات کمیته فرهنگی اتحاد اسلامی مجاهدین افغا حاجی محمد راحت
 مجله علمی پوهنتون کابل شماره چهارم سال ۱۳۹۰  پوهان دوکتور رمضان پاینده حاجی محمد راحت
 تحریم ماین ماسرطان ۱۳۸۳  ارگان نشراتی مبارزه افغانها علیه ماین حاجی محمد راحت
 مجاهد افغان  مولینا حاجی عبدالرزاق حاجی محمد راحت
 کابل - ۳۱۱  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 مجله علمی پوهنتون کابل  ریاست نشرات حاجی محمد راحت
 دعوت  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 مشرانو جرګه  مشرانو جرګه حاجی محمد راحت
 ولسی جرگه شماره دهم سا ل سوم تقنینی ولسی جرگه  دولسی جرگه خپرونه حاجی محمد راحت
 شریعت  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 آواز  رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی حاجی محمد راحت
 د ولسی جرګی جریده-پرله پسی ګڼه ۳  ولسی جرګه حاجی محمد راحت
 شریعت اوونیزه  دافغانستان دطالبانوداسلامی تحریک مرکزی نشرات حاجی محمد راحت
 صدف فصلنامۀ ویژۀ زنان سال اول شمارۀ اول 1376  از نشرات مرکز تعاون افغانستان (متا) حاجی محمد راحت
 کابل ۵  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 پولیس  دکورنیو چارو وزارت خپرونه حاجی محمد راحت
 ولسی جرگه ۱۳۸۵ه  دولسی جرگه خپرونه حاجی محمد راحت
 پولیس- د ۱۳۸۶ لمریز کال د (جنګاښ) ګڼه  د کورنیو چارو وزارت ټولنیزه اوفرهنګی خپرونه حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 د کابل پوهنتون پوهنیزه مجله ۵ کال ۱۳۹۰  هیات تحریر حاجی محمد راحت
 تاریخ معاصر افانستان آریانا یا افغانستان  نجیب الله توروایانا حاجی محمد راحت
 پیغام ۱۶  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 صبا- شماره دوم سال اول  نا معلوم حاجی محمد راحت
 سباوون  وزارت اطلاعات و فرهنگ حاجی محمد راحت
 خواهران  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 پولیس  دکورنیو چارو وزارت حاجی محمد راحت
 ښکلا- ۳۶  د بینوا فرهنګی ټولنی حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  کمسییون مستقل حقوق بشر حاجی محمد راحت
 شریعت- پرله پسی 100  دطالبانوداسلامی تحریک مرکزی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 ولسی جرگه  دولسی جرګی رسمی خپرونه حاجی محمد راحت
 طارق یا فتح اندلس  اعظم عبدالحق حامد مترجم سفیر افغان سلطان احم حاجی محمد راحت
 ولسی جرگه  ولسی جرگه حاجی محمد راحت
 مشرانو جرگه  آرشیف شورای ملی حاجی محمد راحت
 آواز  انتشارات رادیو تلویزیو افغانستان حاجی محمد راحت
 سوگواران گرسنه کابل  محمد عاطف مقدسی سیف الله فضل
 والعصر (امروزما) شماره ۴۷  ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 د خپلواکی تړون  کلیم الله متین حاجی محمد راحت
 پولیس  دکورنیو چارو وزات حاجی محمد راحت
 والعصر (امروزما)  ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 آریانا  انجمن تاریخ سیف الله فضل
 پولیس  دکورنیو چارو وزارت سیف الله فضل
 کابل  انجمن ادبی حاجی محمد راحت
 سباوون  نشریه اتحادیه ژورنالیستان جمهوری افغانستان حاجی محمد راحت
 تحریم ماین- شماره ۴  ارګان نشراتی مبارزه افغانها علیه ماین حاجی محمد راحت
 ماین  دماینونو د خپرتیا خیریه موسسه حاجی محمد راحت
 پولیس ۳۳۷  کمیته مرکزی ح د خ ا حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 مجله علمی  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 قیام حق سال دوم شماره ۷ و ۸ رجب و شعبان ۱۴۰۴  ارگان نشراتی کمیته فرهنگي مجاهدین افغان حاجی محمد راحت
 پولیس ۳۴۰  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 جریده رسمی مشرانو جرګه  محب الرحمن محب حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان دطالبانو داسلامی تحریک مرکزی نشر حاجی محمد راحت
 امروز ما  ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 پیغام سال دووم - شماره پنجم  یونیسف حاجی محمد راحت
 پیغام ۱۲-۱۳  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 پاسداران میهن و انقلاب (2)  نا معلوم حاجی محمد راحت
 پولیس  دکورنیو چارو وزارت خپرونه حاجی محمد راحت
 شریعت  د افغانستان اسلامی امارت حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  عبدالشکور اخلاقی حاجی محمد راحت
 حقوق بشر- شماره پنجم سال هشتم  ارگان نشراتی کمیسسون حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 دعوت  توحید و جهاد حاجی محمد راحت
 پولیس سال ۱۳۸۹ ګڼه ۳۲۱  مسوول مدیر: مسافر بهار حاجی محمد راحت
 امروز ما  ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  کمیسیون مستقل حقوق بشر حاجی محمد راحت
 مشرانو جرگه - شماره ششم سال دوم  ریاست ارتباط عامه مشرانو جرگه حاجی محمد راحت
 ولسی جرگه  ولسی جرگه حاجی محمد راحت
 آوازی از میان قرنها  رهنورد زریاب حاجی محمد راحت
 ښیګینه  د آسیا پروگرام حاجی محمد راحت
 پیغام- سال دوم شماره سوم وچهارم  یوناما حاجی محمد راحت
 طلوع سبز شماره 15 سال اول  هیئت تحریر سیف الله فضل
 پولیس  د کورنیو چارو وزارت حاجی محمد راحت
 وږمه  ښاغلی داکتر غلام عمر صالح حاجی محمد راحت
 شریعت شپږدیرشمه ګڼه لمړی کال  دافغانستان د اسلامی امرت مرکز نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 کابل ۱  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 شرح مجلۀ الاحکام قسمت قضا  محمد ظاهر اتاسی حاجی محمد راحت
 حقوق بشر سال پنجم  ارگان نشراتی کمیسیون حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 جریده رسمی مشرانو جرگه  نشرات مشرانو جرگه حاجی محمد راحت
 ژپانکه  سر محقق دوست شینواری حاجی محمد راحت
 پولیس مجله  د کورنیو چارو وزارت سیف الله فضل
 پولیس  دکورینو چارو وزارت حاجی محمد راحت
 د شوری هنداره  محمد صابر هروی حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  کمسییون مستقل حقوق بشر حاجی محمد راحت
 سباوون  محمد آصف معروف حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  کمیسیون مستقل حقوق بشر حاجی محمد راحت
 پولیس - د۱۳۹۰ لمریز کال ۳۴۱ پر له پسی ګڼه  دکورنیو چارو وزارت ټولنیزه او فرهنګی خپرونه حاجی محمد راحت
 پولیس- د۱۳۸۶ لمریز کال دغبرګولی ګڼه  دکورنیو چارو وزارت ټولنیزه او فرهنګی خپرونه حاجی محمد راحت
 د لوغونی کابل فرهنګی څیره  پوهاند رازقی نړیوال حاجی محمد راحت
 سباوون 1367  مجله سباوون حاجی محمد راحت
 سباوون ۱۰  هیت تحریر حاجی محمد راحت
 ماهنامه حقوق بشر  ارگان نشراتی کمیسونمستقل حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 ولسي جرګه د ولسي جرګې رسمي خپرونه  ولسی جرګه حاجی محمد راحت
 کابل ۲  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 طبیعی علوم شماره چهارم سال هشتم 1365  مطبعه سیف الله فضل
 شریعت دوهمه ګنه  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگا حاجی محمد راحت
 جمشید شعله جهاد ملت بخارا حوادث تقی در شمال هنوکش  داکتر جمراد جمشید حاجی محمد راحت
 صبا، شماره اول سال 1999  نشریه صبا حاجی محمد راحت
 دخپلواکی لمر څرک  الحاج امان الله هوتک حاجی محمد راحت
 پولیس د 1387 لمریز کال  دکورنیو چارو وزارت حاجی محمد راحت
 آریانا دوهمه ګڼه دوبی ۱۳۶۶  د اجتماعی علومو مرکز حاجی محمد راحت
 د امه خیریه موسسه اوومه گنه پرله پسی گنه 19 مه  ACKU حاجی محمد راحت
 ماین ۱-۲  موسسه خیریه امه حاجی محمد راحت
 پولیس  د کورنیو چارو وزارت میاشتنی خپرونه حاجی محمد راحت
 پولیس ۳۴۷  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 کابل پوهنتون د 1421 کال  انجنیر نیازی حاجی محمد راحت
 انستیزیولوژي لکینیکي و احیای مجدد  دوکتور غلام سعید مظلوم یار حاجی محمد راحت
 پولیس شماره 234  دکورنیو چارو وزارت حاجی محمد راحت
 د اولسي جرګې جریده  د ولسي جرګې دیارلسمې دورې ګڼه حاجی محمد راحت
 شریعت  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگا حاجی محمد راحت
 مشرانو جرگه سال 1389  مشرانو جرگه حاجی محمد راحت
 حقوق بشر، سال هشتم شماره چهارم سال 1389  ارگان نشراتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا حاجی محمد راحت
 ماین ۱۱-۱۲  موسسه خیریه امه حاجی محمد راحت
 گرگها و دهکده  خسین فخری سیف الله فضل
 د کابل پوهنتون پوهنیزه مجله  د کابل پوهنتون حاجی محمد راحت
 ولی جرګه  ولسی جرګه حاجی محمد راحت
 در باره جهات مختلف مصالحه ملی کابل حمل ۱۳۷۰  شورای مرکزی حزب وطن حاجی محمد راحت
 مجله علمی پوهنتون کابل  پوهنتون کابل ریاست نشرات حاجی محمد راحت
 پوهنتون کابل در ده سال اخیر ۱۳۵۷-۱۳۶۷  انتشارات پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 پیام اخوت  ارگان نشراتی شوارای اخوت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 حقوق بشر سال هشتم شماره ششم 1389  ارگان نشراتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا حاجی محمد راحت
 مشرانو جرگه سال 1429  د مشرانو جرګی د اطلاعاتو او عامه اریکو د ریا حاجی محمد راحت
 حقوق بشر سال هشتم شماره هفتم 1389  ارگان نشراتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا حاجی محمد راحت
 پولیس  د کورنیو چارو وزارت حاجی محمد راحت
 ماین د امه خیریه موسسه څلورمه گڼه ۱۳۷۰ کال د سرطان میاشت  د امه خیره موسسه حاجی محمد راحت
 کابل شماره هفتم  انجمن ادبی حاجی محمد راحت
 انیس  انیس سیف الله فضل
 د کابل کالنۍ  دپښتو ټولنی دنشریاتو څخه حاجی محمد راحت
 پولیس  د کورنی چارو وزارت حاجی محمد راحت
 ماهنامه حقوق بشر  ارگان نشراتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا حاجی محمد راحت
 پولیس 317 پرلپسی ګنه  د کورنیو چارو وزارت حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  ارگان نشراتی کمیسیون مستقل حقوق بشر حاجی محمد راحت
 ماین  د امه خیریه موسسه حاجی محمد راحت
 حقوقی بشر  د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون حاجی محمد راحت
 آواز  رادیو تلویزیون ملی حاجی محمد راحت
 کابل  سرور گویا حاجی محمد راحت
 دعوت  ملی , اسلامی , سیاسی او فرهنګی خپلواکه خپرون حاجی محمد راحت
 دعوت  ملی ، اسلامی، سیاسی او فرهنگی خپلواکه خپرونه حاجی محمد راحت
 آواز ملی- شماره دوم سال 1390 خورشیدی  نشریه رادیو تلویزیون ملی حاجی محمد راحت
 دعوت میاستنی ملي خپلواکه خپرونه  محمد طارق بزگر حاجی محمد راحت
 منشور بین المللی حقوق بشر  زکریا اصولی حاجی محمد راحت
 امروز ما  ارگان نشراتی حزب و حدت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 شریعت  د افغانستان د طالبانو د اسلامی تحریک نشرات حاجی محمد راحت
 پولیس، د تاسیس کال 1349  د کورنیو چارو وزارت حاجی محمد راحت
 آواز  رادیو تلویزیون ملی افغانستان حاجی محمد راحت
 خواهران  نشریه انجمن ایتام وبیوه زنان افغان حاجی محمد راحت
 صبا  بنیاد انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 آواز ارگان نشراتی رادیو تلویزون ملی  رادیو تلویزون مل ی حاجی محمد راحت
 شکلا  نجیبه شریف حاجی محمد راحت
 کابل انجمن  سرور گویا حاجی محمد راحت
 طارق یا فتح اندلس 1340  شاعر اعظم عبدالحق حامد حاجی محمد راحت
 سباوون  نشریه اتحادیه ژورنالستان حاجی محمد راحت
 خواهران  نشریه انجمن ایتام و بیوه زنان افغان حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 شریعت  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 Afghan information center  Afghan information center سیف الله فضل
 آریانا  انجمن تاریخ افغانستان حاجی محمد راحت
 آواز  نشریۀ رادیو تلویزیون ملی افغانستان حاجی محمد راحت
 سپیدی  وزارت اطلاعات و فرهنگ حاجی محمد راحت
 ماین  د آورم خیریه موسسه حاجی محمد راحت
 ماین 1-2-3  موسسه خیریه امه حاجی محمد راحت
 شریعت  امارت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 صبا  احسان فرهنګیار حاجی محمد راحت
 دعوت  د دعوت او ارشاد ریاست حاجی محمد راحت
 پولیس  دکورنیو چارو وزارت سیف الله فضل
 حقوق بشر  حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 توان  جلات خان حاجی محمد راحت
 ماهنامه پیام اخوت  نشریه شورای اخوت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 حقوق بشر  ارگان نشراتی کمیسون مستقل بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 سباون  محمد گل حاجی محمد راحت
 پولیس  دکورنیو چارو وزارت سیف الله فضل
 ولسی جرگه  ولسی جرگه حاجی محمد راحت
 مشرانوجرگه  دافغانستان اساسی قانون حاجی محمد راحت
 تحریم  ارگان نشراتی مبارزه افغان ها علیه ماین حاجی محمد راحت
 کابل  مجله ماهوار علمی ادبی اجتماعی و تاریخی حاجی محمد راحت
 سباوون  صوفی حاجی محمد راحت
 سخن  مجله ادبیات و‌ دانش و هنر امروز سیف الله فضل
 پولیس  وزارت امور داخله سیف الله فضل
 کابل ۵  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 آواز  نشریه رادیو تلویزیون ملی حاجی محمد راحت
 ماهنامه حقوق بشر  ارگان نشراتی کمیسونمستقل حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 دعوت مجلی ۷ مه کلیزه  جماعة الدوة حاجی محمد راحت
 خپلواکی ترون  میاخان اپریدی حاجی محمد راحت
 مشرانو جرگه  مشرانو جرگه حاجی محمد راحت
 پولیس  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 پولیس- ۳۱۸ پرلپسی  دکورنیو چارو وزارت ټولنیزه او فرهنګی خپرونه حاجی محمد راحت
 ژوندون  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 Afghanistan forum  unknown حاجی محمد راحت
 د ولسی جرگی جریده  ولسی جرگه حاجی محمد راحت
 پولیس  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 د کابل پوهنتون  پوهنیزه مجله حاجی محمد راحت
 سر گذشت یک مجاهد  نسیم حجازی مترجم ناصر الدین جمال حاجی محمد راحت
 پولیس  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 مجله علمی پوهنتون کابل نشریه دو ماهه  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 پولیس ( د1388 لمریز کال د غبرګولی ګنه)  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 جریده رسمی مشرانو جرگه  نشرات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانوجرگه حاجی محمد راحت
 کابل پوهنتون  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 حقیقت انقلا ثور ( سال سوم، شماره 234)  ارگان کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق حاجی محمد راحت
 د ولسی جرګی جریده فوق العاده ګنه  ولسی جرګه حاجی محمد راحت
 ماین  موسسه خیریه امه حاجی محمد راحت
 افغانستان ژورنال  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 محاذ  تحت نظر هیت تحریر حاجی محمد راحت
 د کابل کالنی ۱۳۳۰  وزارت اطلاعات و فرهنگ حاجی محمد راحت
 صدف  هیت تحریر حاجی محمد راحت
 استقامت شاره۶۴سال تاسیس ۱۳۵۸  نشریه حرکت اسلامی حاجی محمد راحت
 میثاق خون  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 ماهنامه حقوق بشر  ارگان نشراتی کمیسیون حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 جامعه مدنی  هیت تحریر حاجی محمد راحت
 ماهنامه پیام اخوت سال چهارم، شماره 25 و26 میزان و عقرب 1388  ارگان نشراتی شورای اخوت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 آواز  از انتشارات رادیو تلویزیون ملی افغانستان حاجی محمد راحت
 رنگین کمان  بنیاد انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 سباوون  هیت تحریر حاجی محمد راحت
 رنگین کمان  محمد کبیر ساوسی حاجی محمد راحت
 اواز  دافغانستان د ملی رادیوتلویزیون خپرونکی ارگان حاجی محمد راحت
 فهرست زبان و مقالات مجله ژوندون  سید محمود راو حاجی محمد راحت
 کابل  غلام جیلانی خان اعظمی حاجی محمد راحت
 پوهنتون کابل رهنمای مختصر برای سال تعلیمی ۱۳۶۰-۱۳۶۱  پوهنتون کابل سیف الله فضل
 د اولسی جرگه جریده  ولسی جرگه حاجی محمد راحت
 کابل ۴۲  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 قلم  د افغانستان جهادی مرکز حاجی محمد راحت
 دردونه فریادونه  استاد برکت الله سلیم حاجی محمد راحت
 agency coordinating body for afghan relief  akbar حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان داسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 مرسلات  سید رضا علی زاده حاجی محمد راحت
 المجاهدون  استاد خلیل الله خلیلی حاجی محمد راحت
 ماین  موسسه خیریه امه حاجی محمد راحت
 منبع الجهاد  هیت تحریر حاجی محمد راحت
 پښتانه  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 آواز ملی  عکس حاجی محمد راحت
 ماجرای حقوق بشر  محمد طارق بزگر حاجی محمد راحت
 استقامت 63  حرکت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 پولیس (د 1382 لمریز کال دسلواغی -کب( 11-12) ګنه  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 خاطرات یک سنگر نشین  استاد حاجی محمد محقق حاجی محمد راحت
 توان  د افغان معیوبینو هر اړخیز پروګرام حاجی محمد راحت
 آریانا  انجمن تاریخ افغانستان حاجی محمد راحت
 پیام اخوت ۲۷  هیت تحریر حاجی محمد راحت
 ښکلا  بینوا فرهنگی ټولنی دوی میاشتنی ناپِیلی سیف الله فضل
 بلنه سال دوم شماره اول 1373  هیئت تحریر سیف الله فضل
 دعوت  د توحید او جهاد مجله حاجی محمد راحت
 محمود غزنوی جهاد مراحل ابتداییه  نور محمد مصلح حاجی محمد راحت
 سباوون - شماره دوم سال اول  هییت تحریر حاجی محمد راحت
 جامعه مدنی  دافغانستان دمدنی ټولنی خپرونه حاجی محمد راحت
 پولیس  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 جامعه مدنی  دافغانستان دمدنی ټولني سیف الله فضل
 داولسی جرګی جریده  دافغانستان داولسی جرګی مانی سیف الله فضل
 آواز  انشارات رادیو تلویزبون ملی افغانستان سیف الله فضل
 کابل (۱-۳) ګڼه  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 افغانستان ژورنال  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 کابل - ۳۲۵  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 دعوت  محمد طارق بزګر حاجی محمد راحت
 آریانا  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 میثاق خون  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 قیام حق  احمد شاه اوریا حاجی محمد راحت
 آریانا/ شماره 1 سال سیزدهم/ نمره مسلسل 145  انجمن تاریخ افغانستان حاجی محمد راحت
 د شوری هنداره  محمد صابر هروی حاجی محمد راحت
 کابل  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 نجات 5  جبهه ملی نجات افغانستان حاجی محمد راحت
 محاذ  د افغانستان ملی محاذ حاجی محمد راحت
 صبا- شماره سوم و جهارم سال اول  نشریه صبا حاجی محمد راحت
 کابل 320  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 پولیس  د کورنیو چارو وزارت خپرونه حاجی محمد راحت
 رنگین کمان  بنیاد انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 پیام اخوت= سال چهارم، شماره 19-21 حمل-جوزا 1388  ارکان نشراتی شورای اخوت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 آواز  رادیو تلویزیون ملی حاجی محمد راحت
 کابل  صدیق الله رشتین حاجی محمد راحت
 منبع الجهاد  هیت تحریر حاجی محمد راحت
 آیینه جهان نما  در مطبع دارالسطنه کابل طبع شد حاجی محمد راحت
 د کابل نومیالی ورځپانی او جریدی  محمد ولی ځلمی حاجی محمد راحت
 پولیس  دکورنیو چارو وزارت خپرونه حاجی محمد راحت
 پیغام 14-15  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 ماهنامه عدالت  یارمحمد باقری حاجی محمد راحت
 امروز ما  ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 مشعل  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 آریانا  انجمن تاریخ افغانستان حاجی محمد راحت
 کابل  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 الجهاد  الحاج مولانا جلال الدین حقانی حاجی محمد راحت
 امروز  ارگان نشراتی حزب اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 د اولسی جرگی جریده  ولسی جرگه حاجی محمد راحت
 Afghanistan Journal  Afghanistan Journal حاجی محمد راحت
 حقوق بشر سال ششم  انتشارات حقوق بشر حاجی محمد راحت
 محاذ  د افغانستان ملی اسلامی محاذ حاجی محمد راحت
 صبا  بنیاد انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 پیام اخوت  شورای اخوت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 محاذ  انتشارات محاذ ملی حاجی محمد راحت
 د ولسی جرگی جریده  ولسی جرگه حاجی محمد راحت
 د ولسی جرګی جریده  ولسی جرگه حاجی محمد راحت
 امروز ما  حزب وحدت اسلامی حاجی محمد راحت
 کابل  شهزاده احمد علیخان درایی حاجی محمد راحت
 صبا ۱۶  بنیاد انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 دعوت  دافغانستان جماعه الدعوه الی آلقران والسنه حاجی محمد راحت
 جامعه مدنی  انتشارات مجتمع جامعه مدنی افغانستان حاجی محمد راحت
 امروز ما  حزب اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 جهاد در بدحشان بروایت تصویر  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 پولیس 6-7  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 آواز  رادیو تلویزیون ملی افغانستان سیف الله فضل
 د اولسی جرگه جریده 24  ولسی جرگه حاجی محمد راحت
 رنگین کمان  یما رهی حاجی محمد راحت
 پولیس  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 کابل  سرور گویا حاجی محمد راحت
 حقوق بشر 1 سال هشتم سال 1389  حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 داولسی جرکی جریده  اولسی جرکی حاجی محمد راحت
 مشرانو جرگه 9  مشرانو جرگه حاجی محمد راحت
 محاذ  دافغانستان ملی اسلامی محاذ حاجی محمد راحت
 کابل  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 تحریم  ارگان نشراتی مبارزه افغانها علیه ماین حاجی محمد راحت
 ماهنامه قضا جدی سال 1386  ستره محکمه افغانستان سیف الله فضل
 کابل  کابل ژبنی او ادبی خپرونه حاجی محمد راحت
 آواز شماره دوم سال ۱۳۸۶  رادیو تلویزون ملی حاجی محمد راحت
 شفق  نویسند ها حاجی محمد راحت
 hope jounrney  unknown حاجی محمد راحت
 فعالیت سیستم ملل متحد  ملل متحد حاجی محمد راحت
 کابل ۱۶  انجمن تاریخ افغانستان حاجی محمد راحت
 شرکت کود کیمیاوی افغان  نا معلوم حاجی محمد راحت
 حقوق بشر ۲  حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 دعوت  روزنامه دعوت سیف الله فضل
 د ادب د تیوری اساسونه  دوست شینوای حاجی محمد راحت
 محاذ  د افغانستان ملی اسلامی محاذ حاجی محمد راحت
 خراسان  اکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان سیف الله فضل
 کابل 320  انجمن تاریخ افغانستان حاجی محمد راحت
 رنگین کمان  بینیاد سنایی حاجی محمد راحت
 خراسان شماره 20  اکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان سیف الله فضل
 پولیس 8-9  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 آواز  نشریۀ رادیو تلویزیون ملی افغانستان حاجی محمد راحت
 کابل  کابل ادبی, اجتماعی , تاریخی مجله حاجی محمد راحت
 امروز ما  حزب وحدت اسلامی حاجی محمد راحت
 دعوت  د توحید او جهاد مجله حاجی محمد راحت
 پولیس ۳۳۶  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 آواز ۱ سال ۱۳۸۷  تلویزیون ملی حاجی محمد راحت
 صبا 24  بینیاد سنایی حاجی محمد راحت
 ماهنامه حقوق بشر  نشراتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حاجی محمد راحت
 ارتباط جمعی و رشد ملی  ابراهیم رشید پور حاجی محمد راحت
 پایم اخوت  اگان نشراتی شورای اخوت اسلامی سیف الله فضل
 شفق  ارگان نشراتی حزب اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 جامعه مدنی  د افغانستان مدنی تولنی خپرونه حاجی محمد راحت
 سپیدی ۷  وزارت اطلاعات و فرهنگ حاجی محمد راحت
 ولسی جرگه  دولسی جرگی رسمی خپرونه حاجی محمد راحت
 کابل  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 قلم  د افغانستان دجهادی څیرونو مرکزی حاجی محمد راحت
 بحران و نجات  محی الدین انیس حاجی محمد راحت
 توان  د افغان معیوبینو هر ارخیز پروگرام حاجی محمد راحت
 صبا ۶  موسسه انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 آواز  د افغانستان ملی رادیو حاجی محمد راحت
 کابل 316  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 پیام اخوت 22  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 مجاهد سال دوم شماره 9 سال 1358  جمعیت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 کابل ۳۲۲  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 اراده  دافغان نشراتی مرکز پنڅلس روڅنی خپرونه سیف الله فضل
 پولیس  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 صبا  بنیاد انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 کابل  نور محمد پوونده حاجی محمد راحت
 پیعام  محمد موسی شفیق ، الحاج ننگیالی حاجی محمد راحت
 شفق  ارگان نشراتی حزب اسلامی افغانشتان حاجی محمد راحت
 مجله کابل  مجله کبل سیف الله فضل
 کابل- شاماره۱-۲  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 آریانا  دافغانستان اکادمی دتاریخ او ادب ټولنه سیف الله فضل
 د ستیج څخه تر تلویزیون پوری  نثار مظلوم حاجی محمد راحت
 صبا  موسسه انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان داسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان سیف الله فضل
 انسانستان د مقالاتو تولګه  محمد انور نومیالی حاجی محمد راحت
 هدف  هدف سیف الله فضل
 afghan village assistance program  CARE International in Afglnanistan حاجی محمد راحت
 آریانا ۱  انجمن تاریخ افغانستان حاجی محمد راحت
 ادب  پوهنځی ادبیات سیف الله فضل
 دعوت  د افغانستان جماعه الدعوه الی القران و السنه سیف الله فضل
 پیمان کابل  ورکشاپ بهبود کارسیاسی تشکیلاتی حاجی محمد راحت
 کابل ۴۴  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 کابل امروز  محمد ناصر غرښت حاجی محمد راحت
 آواز ملی شماره دوم سال۱۳۹۱  نشرات رادیوتلویزیون ملی حاجی محمد راحت
 دعوت.ملی.سیاسی.اوفرهنگی  محمدطارق بزگر حاجی محمد راحت
 روشن دلان  مجله انجمن نشراتی نابینایان ۱۹۹۸چاپ دوم حاجی محمد راحت
 رنگین کمان  رنگین کمان حاجی محمد راحت
 صبا 6  بنیاد انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 رویداد لویه جرگه دارلسلطنه کابل  اسناد دولتی حاجی محمد راحت
 کابل  والا حضرت احمدشاه خان حاجی محمد راحت
 محاذ  دافغانستان ملی اسلامی محاذ حاجی محمد راحت
 afghanistan hitorical and cultural quarterly  afghanistan academy حاجی محمد راحت
 پولیس 1-2  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 آریانا  انجمن تاریخ افغانستان حاجی محمد راحت
 د ولسی جرگی جریده  دولسی جرگی ددیارلسمه دوهم کال دریمه فوقالعاد حاجی محمد راحت
 راپورجریانات سمینارترجمه  وزارت معارف حاجی محمد راحت
 پولیس  ماهنامه مسلکی سیاسی و فرهنگی وزارت داخله حاجی محمد راحت
 مصلحت  دافغانستان د ملیتونو د پیوستون اسلامی شورا سیف الله فضل
 سه مزدور  دکتور اسدالله حبییب حاجی محمد راحت
 رنگین کمان 128  بنیاد انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 صبا 3-4  بنیاد انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 جامعه مدنی  جامعه مدنی افغانستان حاجی محمد راحت
 آواز  نشرات رادیو تلویزیون ملی حاجی محمد راحت
 میثاق خون  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 کابل  هفته نامه کابل سیف الله فضل
 قلم 4 سال 1368  مرکز تحقیقات جهادی حاجی محمد راحت
 پولیس  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 آواز  رادیو تلویزیون ملی افغانستان حاجی محمد راحت
 مجله علمی پوهنتون کابل ۴  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 aramco world  writers حاجی محمد راحت
 pressklipp om afghanistan  sak حاجی محمد راحت
 رنگین کمان 68  بنیاد انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 صبا  نشریه اجتماعی فرهنگی و علمی شماره 16سال دوم حاجی محمد راحت
 miror of jehad  the voice of afghan mujahideen حاجی محمد راحت
 امروز ما  احمدشاه وحدت حاجی محمد راحت
 آریانا  مجله ماهنامه تاریخی ، ادبی و هنری آریانا حاجی محمد راحت
 تحریم ماین  ارگان نشراتی مبارزه افغانها علیه ماین حاجی محمد راحت
 تحریم ماین  ارگان نشراتی مبارزه با ماین حاجی محمد راحت
 مشرانوجرگه  دمشرانوجرگی داطلاعات او عامه ریاست خپرونه حاجی محمد راحت
 میثاق خون  ارګان نشراتی کمیته فرهنګی جمعیت اسلامی افغان حاجی محمد راحت
 پولیس 1-2  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 شفق  حزب اسلامی حاجی محمد راحت
 مندوی کابل  سباوون حاجی محمد راحت
 آریانا انجمن تاریخ و ادب  مجله سه ماهه آریانا شماره چهارم سال سی ویکم حاجی محمد راحت
 پولیس  وزارت داخله حاجی محمد راحت
 تحریم ماین  نشریه خبری مبارزه افغانها علیه ماین حاجی محمد راحت
 رسمی جریده  د عدلیی وزارت حاجی محمد راحت
 شفق  ارگان نشراتی حزت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 محاذ  کمیته ملی اسلامی محاذ حاجی محمد راحت
 صبا 10  بنیاد انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 طلوع شفق  ذبیح الله قریشی حاجی محمد راحت
 رنگین کمان  مخصوص اطفال و نوجوانان حاجی محمد راحت
 شفق  ارګا ن نشراتی حذب اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 کابل 34  یرشنا حاجی محمد راحت
 نگین کمان  مخصوص اطفال و نوجوانان حاجی محمد راحت
 سباوون  شماره چهارم مجله سباوون حاجی محمد راحت
 صدف  صدف حاجی محمد راحت
 شفق  اتحاد مجاهدین افغانستان حاجی محمد راحت
 آواز  رادیو تلویزیون ملی افغانستان حاجی محمد راحت
 صبا 14  موسسه انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 جامعه مدنی  مجله جامعه مدنی حاجی محمد راحت
 آواز ربع چهارم سال ۱۳۸۷  رادیو تلویزیون ملی حاجی محمد راحت
 میثاق خون  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 میثاق خون 9  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 مشعل  ماه نامه مشعل حاجی محمد راحت
 صبا ۳  موسسه انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 پیام اخوت  ارگان نشراتی شورای اخوت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 صبا ۱۰  موسسه انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 صبا 8  موسه انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 المجاهد  عنایت الله خلیلی حاجی محمد راحت
 امروز ما  ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی حاجی محمد راحت
 رنگین کمان 95  بینیاد انکشافی سنایی حاجی محمد راحت
 کابل ۳۳  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 کابل ۸۳  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 رنگین کمان 123  هیات تحریر حاجی محمد راحت
 صبا  مجله صبا سیف الله فضل
 شفق  حزب اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 میثاق خون  نشرات حاجی محمد راحت
 میثاق خون ۲  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 قضا ثور 1387  ستره محکمه افغانستان سیف الله فضل
 کابل 7-9  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 المجاهدون  هیئت تحریر حاجی محمد راحت
 سباوون ۳۲ و ۳۳  هیت تحریر حاجی محمد راحت
 کابل 100  بیادگار بیست ویکمین جشن استقلال حاجی محمد راحت
 نسا  ارگان نشراتی تنظیم اسلامی زنان افغانستان سیف الله فضل
 منبع الجهاد  منبع الجهاد حاجی محمد راحت
 Afghanistan Journal  Afghanistan Journal حاجی محمد راحت
 شریعت  ریاست نشراط حاجی محمد راحت
 ماهنامه حقوق بشر  نشراتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سیف الله فضل
 دالی  موسسه دو ماهه ابرار حاجی محمد راحت
 قاموس جغرافیائی افغانستان  -- حاجی محمد راحت
 دایرة المعارف آریانا (جلد دوم)  انجمن دائرة المعارف اڤغانستاب سیف الله فضل
 انیس  انیس سیف الله فضل
 Afghanistan Journal  Afghanistan Journal حاجی محمد راحت
 Afghanistan Journal  Afghanistan Journal حاجی محمد راحت
 حقیقت انقلاب ثور  ازگان کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستا حاجی محمد راحت
 Afghanistan Journal  Afghanistan Journal حاجی محمد راحت
 فریاد دل  احمد ظاهر حاجی محمد راحت
 میثاق خون 11-12  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 Afghanistan Journal  Afghanistan Journal حاجی محمد راحت
 دالی  موسسه نشراتی ابرار حاجی محمد راحت
 مستقبل  مستقبل حاجی محمد راحت
 مستقبل  مستقبل حاجی محمد راحت
 مستقبل  مستقبل حاجی محمد راحت
 سالنامه 1337  -- حاجی محمد راحت
 مستقبل  مستقبل حاجی محمد راحت
 طلوع سبز شماره 15 سال اول 1377  حرکت اسلامی زیر نظر هیئت تحریر سیف الله فضل
 خراسان  اکادمی علوم افغانستان سیف الله فضل
 سالنامه کابل  -- حاجی محمد راحت
 مستقبل  مستقبل حاجی محمد راحت
 قسط  قسط حاجی محمد راحت
 قسط  ارگان نشراتی آزاد اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 امن  امن حاجی محمد راحت
 مرجان  مرجان حاجی محمد راحت
 کوربت  کوربت حاجی محمد راحت
 مستقبل  مستقبل حاجی محمد راحت
 کوربت  کوربت حاجی محمد راحت
 شریعت  ارگان نشراتی تحریک اسلامی طالبان سیف الله فضل
 امن  امن حاجی محمد راحت
 مستقبل  مستقبل حاجی محمد راحت
 سالنامه افغانستان 1340  عبدالله محب حاجی محمد راحت
 نصرت الجهاد  هیت تحریر حاجی محمد راحت
 ّ هوډ دوې میاشتنی خپرونه  دلوی احمدشاه بابا دعلمی او کلتوری مرکز حاجی محمد راحت
 سبا  ویژه زنان و اطفال افغان حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 شریعت ( څلورم کال څلور شپیتمه ګنه پر له پسی 254  د افغانستان د اسلامی امارت حاجی محمد راحت
 آریانا  د افغانستان جمهوریت دعلومو اکادمی حاجی محمد راحت
 ماه نامه حقوق بشر سال نهم شماره ی سوم جوزا 1390  کمیسیون مستقل حقوق بشر حاجی محمد راحت
 شریعت (پنځم کال نه ویشتمه ګڼه  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی حاجی محمد راحت
 پویه های در فرهنگ خراسان  دکتر رویین حاجی محمد راحت
 دهکده 11  وزارت احیا و انکشاف دهات حاجی محمد راحت
 دعوت پرله پسی ګنې 168 او 169 سال 1383  هیت تحریر حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 شریعت دریم کال اوه لسمه ګڼه پرله پسی 117 سال 1377  د افغانستان د طالبانو د اسلامی تحریک حاجی محمد راحت
 امروز ما  حزب وحدت اسلامی حاجی محمد راحت
 ماهنامه عدالت  د عدلی وزارت نشراتی ارګان حاجی محمد راحت
 وږمه نولسم کال 1354 3 ګنه  دمجلی مدریت، د ادبیاتو او بشری علومو پوهنځی حاجی محمد راحت
 د ولسی جرګی جریده  ولسی جرګه حاجی محمد راحت
 شریعت 32  ارگان نشراتی امارت اسلامی طالبان حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 دعوت  دعوت میاشتنی خپلواکه خپرونه حاجی محمد راحت
 شریعت  د افغانستان دطالبانو داسلامی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 دهکده/کلی 26  ارگان نشراتی وزارت احیا و انکشاف دهات حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 مجله علمی پوهنتون کابل ۲  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 ماهنامه حقوق بشر  د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 دهکده  ارگان نشراتی وزارت احیا و انکشاف دهات حاجی محمد راحت
 حقوق بشر ۲ سال چهارم ۱۳۸۵  حقوق بشر حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارکان حاجی محمد راحت
 شریعت اوه نیزه څلورم کال پنځوسمه ګنه 1387  د افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی حاجی محمد راحت
 ماهنامه حقوق بشر  د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون حاجی محمد راحت
 الجهاد-۱۰۷  الشیخ ابو عمر الخراسانی حاجی محمد راحت
 شریعت دریم کال څوارلسمه ګنه 1376  د افغانستان دطالبانو د اسلامی تحریک مرکزی حاجی محمد راحت
 د کابل پوهنتون پوهنیزه مجله ۵  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 خراسان ۸۰  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 پولیس ۳۲۳  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 پولیس د 1388 لمریز کال د زمری ګنه  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 رسمی جریده  د افغانستان جمهوریت د عدلیی وزارت حاجی محمد راحت
 پولیس  د کورنیو چارو وزارت حاجی محمد راحت
 مجله علمی پوهنتون کابل  ریاست نشرات پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 آریانا  اکادمی علوم افغانستان مرکز علوم اجتماعی حاجی محمد راحت
 آغاز تغییر  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سیف الله فضل
 شریعت 126  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 جریده رسمی مشرانوجرگه لومړی ګنه، شپږم کال1390  مشرانوجرګه حاجی محمد راحت
 آریانا مجلۀ دوماهۀ تاریخی، ادبی هنری سال 29 شماره مسلسل 293  وزارت اطلاعات او کلتور حاجی محمد راحت
 جریده رسمی مشرانو جرگه  مشرانو جرگه حاجی محمد راحت
 شریعت 28  ارگان نشرانی مرکزی امارت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 شریعت - مسلسل ۳۱۸  د افغانستان اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارګان حاجی محمد راحت
 شریعت - مسلسل ۳۸۷  د افغانستان اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارګان حاجی محمد راحت
 شریعت ۲۶۵  ارگان نشراتی امارت اسلامی طالبان حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 حقوق بشر ۱۱ سال هشتم ۱۳۸۹  حقوق بشر حاجی محمد راحت
 فولکلور  داطلاعات او کلتور وزارت حاجی محمد راحت
 جریده رسمی مشرانو جرگه  مشرانو جرگه حاجی محمد راحت
 شریعت  ده افغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگ سیف الله فضل
 ماهنامه حقوق بشر  ارگان نشراتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا سیف الله فضل
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان اسلامی امارت حاجی محمد راحت
 خراسان ۷۴  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 شریعت ۷۶۴  ارگان نشراتی امارت اسلامی طالبان حاجی محمد راحت
 سپیدی  داافغانستان کلتوری تولنه حاجی محمد راحت
 کابل  کابل حاجی محمد راحت
 شریعت  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان حاجی محمد راحت
 ماهنامۀ عدالت سال هشتم شماره مسلسل 44 میزان 1385  وزارت عدلیه حاجی محمد راحت
 شریتعت (سال ششم، 77 ګنه پرله پسی 457 سال 1380)  دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارګان حاجی محمد راحت
 افغان رساله ماهنامه مستقل خبری، معلوماتی افغان ها انتاریو کانادا  هیت تحریر حاجی محمد راحت
 پولیس  د مورنیو چارو وزارت ټولنیزه اوفرهنګی خپرونه حاجی محمد راحت
 عدالت ماهنامه تخصصی ، حقوقی و فرهنگی سال دهم شماره مسلسل 69 عقرب 1387  وزارت عدلیه