څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

فکاهی (23)کتاب نویسنده کتابخانه
 تاریخ عمیق  مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 شریک بالا پوش  عبدالمنان ملگری حاجی محمد راحت
 آمر با صلاحیت  رازق فانی سیف الله فضل
 طنز چیست  احمد خلیل الله مقدم سیف الله فضل
 د مینې روغتون دنړۍ ظنزونه  بیل بیل سیف الله فضل
 گزيدهء طنز عبيد زاكاني  ابوالفضل زرویی نصر آباد مصطفی عمرزی
 رسالهء دلگشا  عبيد زاكاني مصطفی عمرزی
 طراحی کاریکاتور  جک مارکو مصطفی عمرزی
 هزار و یک خنده جلد دوم  اعتصام زاده سیف الله فضل
 فکاهیات روحانی  کتابخانه مظفری و کتابخانه اقبال سیف الله فضل
 که یون دی یون دی  محمداسمعیل یون سیف الله فضل
 تلخ وشیرین ۱۳۷۵ گزینه طنزها  عظیم جسور حاجی محمد راحت
 سړی څنګه ښځه شو؟  کاتب پاڅون مصطفی عمرزی
 دولتی موټر  کاتب پاڅون مصطفی عمرزی
 پندونه او خوندونه  کاتب پاڅون مصطفی عمرزی
 د ښار په ستدیوم کې  کاتب پاڅون مصطفی عمرزی
 د بنجاره هټی  کاتب پاڅون مصطفی عمرزی
 مدیر صاحب، په خط خو به پوهیږی؟  کاتب پاڅون مصطفی عمرزی
 مریض خونه  ابوالفضل محترمی مصطفی عمرزی
 پ نه پ  مهرداد علی خانی مصطفی عمرزی
 لطيفه هاي عمران صلاحي  عمران صلاحی مصطفی عمرزی
 میترو  نامعلوم مصطفی عمرزی
 دایی جان ناپلیون  ایرج «پزشک زاد» مصطفی عمرزی


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us