څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

شعر (1229)کتاب نویسنده کتابخانه
 کلیات بیدل غزلیات جلد دوم  -- سیف الله فضل
 آهن ها و احساس ها  احمد شاملو داکتر ویدا سید کمال
 ابدالخان  دوشی داکتر ویدا سید کمال
 دیوان انوری  بکوشش سعید نفیسی داکتر ویدا سید کمال
 مرگ طالب  نرگس هاشمی نرگس هاشمی
 زن افغان  نرگس هاشمی نرگس هاشمی
 خانقاه عشق  حیات الله بخشی مصطفی عمرزی
 دیوان فرخی سیستانی  فرخی سیستانی سیف الله فضل
 دیوان عنصری بلخی  عنصری بلخی سیف الله فضل
 د جهاد ملغری  مولوی عبدالکبیر عاصی حاجی محمد راحت
 د تورغر انگازی  حزب اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 ققنوس  رضا مایل هروی حاجی محمد راحت
 سیمای استاد خلیلی در آیٔینه ٔاشعارش  سارا مجددی حاجی محمد راحت
 پایهار میعاد  عبدالله نایبی حاجی محمد راحت
 د سبز ونو نڅا  مجاور احمد زیار حاجی محمد راحت
 دیوان شمس تبریزی  نشر الکترونیکی سیف الله فضل
 مثنوی معنوی (دفتر سوم)  مولانا جلال الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 مجموعه اشعار خلیل الله خلیلی  کتابفروشی خاور سیف الله فضل
 مضمون در فن شعر سبک هندی  محمود فتوحی رودمعجنی سیف الله فضل
 دیگونه او شعرونه  آشپز باشی سیف الله فضل
 دیباچه  محمود طرزی سیف الله فضل
 مضمون در فن شعر سبک هندی  محمود فتوحی سیف الله فضل
 دکاظم شیدا دیوان  نامعلوم سیف الله فضل
 آب و آئینه  طیبه سهیلا سیف الله فضل
 دفتر ششم مثنوی معنوی  تربت جام سیف الله فضل
 پښتا نه په لنډیو کې لومړۍ برخه  سلیمان لایق سلیمان لایق
 شکلا  نجیبه شریف سیف الله فضل
 د شگی گل  سید کمال سیف الله فضل
 د شگی گل  سید کمال سیف الله فضل
 دیوان  فريدالدين ابوحامد محمدبن ابوبكر سیف الله فضل
 د قلندر دیوان  زلمی هیواد مل سیف الله فضل
 همدردی  میرزا اسمعیل سیف الله فضل
 منتخب اشعار نصیب  محمد ناصر نصیب سیف الله فضل
 د زړه خوالۀ  سید تقی ایس هاشمی سیف الله فضل
 وخته راستون سه  پروین ملال سیف الله فضل
 حدیقةالحقیقه  سنائی غزنوی سیف الله فضل
 دیوان بیدل  مطبعه منشی نول سیف الله فضل
 دیوان اشعار قدسی منحصر به فرد فقیر  حضرت بسمل سیف الله فضل
 ارمغان اشعار و میزان افکار  مخمد سعدالله غم سیف الله فضل
 مثنوی معنوی دفتر ششم  محمود علی سیف الله فضل
 مزرعه دهقان ( اشعار عارفانه مرحوم غلام سرور دهقان  محمد یوسف نظری سیف الله فضل
 د ملا اسدالله حنیفی دیوان  نامعلوم سیف الله فضل
 رجرومه  گوهر رحمن گوهر سیف الله فضل
 دیوان موبد  خدابخش لابریری پتنه سیف الله فضل
 یمگان  خلیل الله خلیلی سیف الله فضل
 نیزار  محمد حنیف حنیف سیف الله فضل
 تیر یادونه  حبیب الله رفیع سیف الله فضل
 اوښکی اوښکی مسکیتوب  اکبرسیال سیف الله فضل
 کلیات شبلی  مولانا شبلی سیف الله فضل
 ای بهار امسال برای چه کسی میایی  عبدالقیوم ملکزاد سیف الله فضل
 مقامه گل سوری  قهار عاصی سیف الله فضل
 چونغر  سلیمان لایق سلیمان لایق
 دیوان غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی  از ایرانی من سیف الله فضل
 دحمزه په غزل کښی پښتنی عناصر  دعلامه پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 the dari folk speech in takhar  A.kayeum qauim سیف الله فضل
 اشعار آهنگ های احمد ظاهر  جواد منصور پوپل سیف الله فضل
 نیمګړی ارمانونه ( د محمدعالم حیران د شعرونو تولګه )  محمداسمعیل یون سیف الله فضل
 شکور ګلونه  نامعلوم سیف الله فضل
 د حمید بابا په اشعارو کی د ماهیت په لحاظ تشبیه  رفیع الله ستانکزی سیف الله فضل
 سنايي  احمد شا وحدت سیف الله فضل
 هیلي  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 هیلی  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 هنداره  فرهنگی - تولنیزه خپرونه سیف الله فضل
 ارکان عناصر و آرایه های شعر نو  استاد احمد یاسین فرخاری احمد یاسین فرخاری
 د زړه پر پاڼه مې انځور دې ګالب  اجمل اند سیف الله فضل
 غزلیات  نامعلوم سیف الله فضل
 اشعار بهشتی  بهشتی سیف الله فضل
 شعرا العجمرا  علامه مرحوم شبلی نعمانی ترجمه مولوی منصور... سیف الله فضل
 گلشن امارت  نورمحمد نوری سیف الله فضل
 تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری  پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری  پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 شیرین و فرها و دوبیتی ها  صوفی عشقری سیف الله فضل
 غزلیات نظیری  شیخ مبارک علی تاجر کتب سیف الله فضل
 پادشاه بهرام و بهرام نوزده سال بود  نامعلوم سیف الله فضل
 پادشاهی پوران دخت  Afghan virtual library سیف الله فضل
 شعرا و فضلا در بارگاه ملوک کرت هرات  عبدالغنی برزین مهر سیف الله فضل
 په لټون ستا د څیری  افضل شوق سیف الله فضل
 گلچین از اشعار احمد محمود امپراطور  فهیم هنرور سیف الله فضل
 ستوری  علم ګل سحر سیف الله فضل
 جانانه کله خو را پیښه وکره  باز محمد عابد سیف الله فضل
 مثنوی معنوی  مولانا جلال الدین مولوی بلخی سیف الله فضل
 دیوان حمد ایزدی  حمدایزدی سیف الله فضل
 تصویر حادثه  شریف حکیم سیف الله فضل
 د شاپیری ورغوی د شعرونو دریمه مجموعه  پیر محمد کاروان سیف الله فضل
 ترجمانان جست و ترجمه های نا درست سود و زیان ترجمه  خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 وخته راستونسی  پروین ملال سیف الله فضل
 نقاش  سلیمان لایق سلیمان لایق
 شپیلی  عبدالباری جهانی سیف الله فضل
 داور لمبی  غلام غوث "خیبری" سیف الله فضل
 دیوان اشعار فروغی بسطامی  علی مصطفوی سیف الله فضل
 درد او بهیرض  شیر عالم پریشان سیف الله فضل
 ّپادشاهی اورمزد نرسی  Afghan virtual library سیف الله فضل
 گلبیز  غلام حبیب نوابی سیف الله فضل
 سندره  صدیق الله رشتین سیف الله فضل
 از جزیره خون  قهار عاصی سیف الله فضل
 شبی که حنجره سحر آفرینی بینوا گشت  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 بر رسی تعابیر استعاری و کنایی شعر سید حمیری در تصویر سیره اهل البیت  دکتر مرتضی قائمی و زهرا طهماسبی سیف الله فضل
 شعرهای رودکی  رودکی سیف الله فضل
 دیوان شادمان  سلطان شادمان خان سیف الله فضل
 گزيدة اشعار شاه نعمتاالله ولي  ابوالحسنپروينپريشانزاده سیف الله فضل
 دیوان رودکی  رودکی سیف الله فضل
 دیوان خوشحال خان ختک  فضل احسان احسان سیف الله فضل
 دیوان غزلیات صائب تبریزی  انتشارات الکترونیکی سیف الله فضل
 دیوان غزلیات صائب تبریزی  انتشارات الکترونیکی سیف الله فضل
 داغلی زړونه  سمیع الدین افغانی سیف الله فضل
 اشعار  افغان لایبری سیف الله فضل
 شعر  نامعلوم سیف الله فضل
 باتور ملت  سلیمان لایق سلیمان لایق
 نیاز آزادگان  پوهاند حکیم ضیایی سیف الله فضل
 دیوانچه غزلیات محمود طرزی  مطبعه دارالسطنه کابل سیف الله فضل
 های آذرشین  صبورالله سیاه سنک سیف الله فضل
 شعر  نامعلوم سیف الله فضل
 اشعار اهنگهای احمد ظاهر  جواد منصور پوپل سیف الله فضل
 اشعار نشر شده الکترونیکی  دری دری دات کام سیف الله فضل
 اشعار  دری دری دات کام سیف الله فضل
 دیوان اشعار رودکي  علي مصطفوي سیف الله فضل
 در مجمر آوارگی  کریمه ولی نادری سیف الله فضل
 دیوان غزلیات  خواجوی کرمانی سیف الله فضل
 بهار خاموش بازگشت رانده بیمار شعر گمشده رنج دیگر دیدار واپسین  سايت اتحاديه جوانان سوسياليست انقلابی ايران سیف الله فضل
 شکمنه مینه  نامعلوم سیف الله فضل
 اشعار  نا معلوم سیف الله فضل
 اشعار نامعلوم  نا معلوم سیف الله فضل
 یاد وطن  محمد اسحاق "ثنا" سیف الله فضل
 اشعار  نامعلوم سیف الله فضل
 د احمد شاه بابا د دیوان غورچاڼ  پوهاند عبدالشکور رشاد سیف الله فضل
 دشپيلی زوږ  احمد سلیم ړنگ سیف الله فضل
 د ستورو ورا  خيال محمد کټوازی سیف الله فضل
 شعر شماره 1  نامعلوم سیف الله فضل
 در مجمر آوارگی  کریمه ولی نادری سیف الله فضل
 ملک الشعرای بهار  دیوان اشعار ملک الشعرای بهار سیف الله فضل
 ادبيات( احوال شعرا و نويسندگان معاصر) جزوه دوم درسی برای دورهء سال دوم  عبدالرحیم غفوری سیف الله فضل
 تبجنه سپوژمی  پروین فیض زاده ملال سیف الله فضل
 شعر معاصر افغانستان  محمد سرور مولایی سیف الله فضل
 بوی خاکهای باران خورده  مرکز تعاون افغانستان (CCS) سیف الله فضل
 ديوان رضي الدين آرتيماني  محمد رسا سیف الله فضل
 رباعیات حکیم عمر خیام نیشاپوری  دکتر بهروز همایون فر سیف الله فضل
 روی تقویم تمام سال  لیلا صراحت روشنی سیف الله فضل
 با یاس از یاور  ا.آزرم سیف الله فضل
 رباعیات خیام  امیر حسین خنجی سیف الله فضل
 نیمګړی ارمانونه  محمدعالم حیران سیف الله فضل
 یادونه او دردونه  جاوید احمدزی سیف الله فضل
 باران  عبدالوکیل سوله مل شینواری سیف الله فضل
 تا شهر پنج ضلعی آزادی  واصف باختری سیف الله فضل
 دمیرزا حنان بارکزی دیوان  میرزا حنان بارکزی سیف الله فضل
 و وږمو خاپونه  رحیم خان مجروح سیف الله فضل
 گزیده شعر های عبدالهادی داوی پریشان  متین اندخویی سیف الله فضل
 سولاق  تاشقین بهایی سیف الله فضل
 مثنوی معنوی  مولانا جلال الدین مولوی بلخی سیف الله فضل
 رباعیات  بابا طاهر عریان سیف الله فضل
 رباعیات خیام  حضرت خیام سیف الله فضل
 رباعیات خیام  حضرت خیام سیف الله فضل
 اشعار آهنگ های احمد ظاهر  جواد منصور پوپل سیف الله فضل
 خلق دردانه لری  داکتر فیض الله ایماق سیف الله فضل
 نگاهی نمادین به حضور شتر در شعر دوره جاهلی  دکتر رضا افخمی عقدا سیف الله فضل
 سرو آزاد  نا معلوم سیف الله فضل
 غربی گلونه شرقی لمنی  عبدالباری جهانی سیف الله فضل
 گزیده های از مثنوی مولانا  مولانا جلال الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 رباعیات خاقانی  خاقانی سیف الله فضل
 هفت بزم بهرام گور  بهرامنامه حکیم نظامی گنجوی سیف الله فضل
 یادونه او دردمندونه  سلیمان لایق سلیمان لایق
 دیوان اشعار اعلیحضرت تیمورشاه  پوهاند علامه حبیبی سیف الله فضل
 رنی اوښکی  اجمل اتک یوسفزی سیف الله فضل
 آشیان عقاب  باقی قایل زاده سیف الله فضل
 دیوان رودکی  رودکی سیف الله فضل
 رباعیات  باباطاهر عریان سیف الله فضل
 نمونه های شعر امروز افغانستان  چنگیزپهلوان سیف الله فضل
 غزلیات  مجموعه د غزلیاتو سیف الله فضل
 ملک الشعرااستاد بیتاب  پوهنتون کابل سیف الله فضل
 گلچین از اشعار صوفی عشقری  فهیم هنرور سیف الله فضل
 رباعیات  شیخ ابوسعید ابوالخیر سیف الله فضل
 د ډیوی رڼا ته  محمد نادر دانش سیف الله فضل
 پیوند شعر و موسیقی  احمد یاسین فرخاری احمد یاسین فرخاری
 رویداد ریاست دیوان عالی حکومت شاهی افغانستان...  اسناد تاریخی سیف الله فضل
 مثنوی معنوی  مولانا جلال الدین رومی سیف الله فضل
 دفتر هشتم  سهراب سپهری سیف الله فضل
 د کامیابی خبرِی  نجیب الله خان سیف الله فضل
 الوت  اباسین یوسفزی سیف الله فضل
 اشعار  نا معلوم سیف الله فضل
 مثنوی معنوی اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی مولوی  ن. اچ. ونفیلد سیف الله فضل
 خیالونه د شعرونو مجموعه  سمیع الدین افغانی سیف الله فضل
 دیوان ملا رحمت بدخشی  دارالسلطنه کابل سیف الله فضل
 اانځورونه كه هېنداره  محمد اکبر کرګر سیف الله فضل
 سلم خاسرو نوآئری در شعر عربی  دکتر باقر قربانی زرین سیف الله فضل
 نقطه عطف یا براعت الاستهلال  محمد فکور "صفا" سیف الله فضل
 دیوان حضرت شمس تبریز  شمس تبریز سیف الله فضل
 ارکان. عناصر و آرایه های شعر نو  استاد احمد یاسین فرخاری احمد یاسین فرخاری
 دیوان الصفی  نامعلوم سیف الله فضل
 اشعار  نامعلوم سیف الله فضل
 دیوان اشعار  ایرج میرزا سیف الله فضل
 د لوونو فصل  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 قلم: شنبه، 10/5/1388 - 87  انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان مصطفی عمرزی
 محمد تقي، ملك الشعراي بهار  . مصطفی عمرزی
 زنده گي نامه و نقد اشعار پروين اعتصامي  . مصطفی عمرزی
 يك، جلوش، تا بي نهايت، صفرها   علي شريعتي مصطفی عمرزی
 سرود آفرينش  علي شريعتي مصطفی عمرزی
 اسير   فروغ فرخزاد مصطفی عمرزی
 ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد   فروغ فرخزاد مصطفی عمرزی
 تولدي ديگر   فروغ فرخزاد مصطفی عمرزی
 عصيان   فروغ فرخزاد مصطفی عمرزی
 مثل درخت در شب باران  محمد رضا شفيعي كدكني مصطفی عمرزی
 زمزمه‌ها   محمد رضا شفيعي كدكني مصطفی عمرزی
 بوي جوي موليان  محمد رضا شفيعي كدكني مصطفی عمرزی
 از زبان برگ  محمد رضا شفيعي كدكني مصطفی عمرزی
 از بودن و سرودن  محمد رضا شفيعي كدكني مصطفی عمرزی
 غزلیات خواجه حافظ شیرازی با برگردان انگليسي   بهروز همايون فر مصطفی عمرزی
 ديوان حافظ  حافظ مصطفی عمرزی
 خبری  شهرت ننگیال مصطفی عمرزی
 پیغام  محمد موسی شفیق مصطفی عمرزی
 هواي تازه  احمد شاملو مصطفی عمرزی
 مرثيه‌هاي خاك  احمد شاملو مصطفی عمرزی
 لحظه ها و هميشه   احمد شاملو مصطفی عمرزی
 كاشفان فروتن شوكران   احمد شاملو مصطفی عمرزی
 ققنوس در باران   احمد شاملو مصطفی عمرزی
 قطعنامه  احمد شاملو مصطفی عمرزی
 شكفتن در مه   احمد شاملو مصطفی عمرزی
 باغ آينه  احمد شاملو مصطفی عمرزی
 آيدا، درخت، خنجر و خاطره  احمد شاملو مصطفی عمرزی
 آيدا در آينه  احمد شاملو مصطفی عمرزی
 آهن ها و احساس  احمد شاملو مصطفی عمرزی
 ابراهيم در آتش   احمد شاملو مصطفی عمرزی
 موش و گربه   عبيد زاكاني مصطفی عمرزی
 گفتم بمان! نماند...   يغما گلرويي مصطفی عمرزی
 گزيده‌اي از اشعار مهدي اخوان ثالث  مهدي اخوان ثالث مصطفی عمرزی
 شعر هاي اكتاويو پاز  اكتاويو پاز مصطفی عمرزی
 سلام بر حيدر بابا  شهریار مصطفی عمرزی
 سپيد و سياه  عبدالله بهزادی مصطفی عمرزی
 دیوان بی دل دهلوی  بی دل مصطفی عمرزی
 دیوان اشعار ایرج میرزا  ایرج میرزا مصطفی عمرزی
 ديوان اشعار ابوالقاسم لاهوتي  ابوالقاسم لاهوتي مصطفی عمرزی
 خسرو و شيرين   نظامي گنجوي مصطفی عمرزی
 ترانه ی شرقي و اشعار ديگر  فدریکو گارسيا لوركا مصطفی عمرزی
 آمریکا و چند شعر دیگر  آلن گینز برگ مصطفی عمرزی
 از ميان ريگ ها و الماس ها  احسان طبري مصطفی عمرزی
 از اين اوستا  مهدي اخوان ثالث مصطفی عمرزی
 دیوان رحمت بدخشانی  رحمت بدخشانی داکتر محمد علی ابدالی
 ساختار هندسی شعر پشتو  محمد اسماعیل یون / ترجمه ی مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 بازخواني شعر ايسنا خار  جلیل قیصری مصطفی عمرزی
 نگاهی به اشعار دری خوشحال خان ختک  عبدالاحمد جاوید مصطفی عمرزی
 تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری  عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 سخن دوست  و. کراسیوک مصطفی عمرزی
 یک شاخه به سوی نور / نمونه های شعر معاصر دری  به کوشش ابراهیمی - افضلی مصطفی عمرزی
 د شاعر پسرلی  محمد جان فنا مصطفی عمرزی
 تذکرة الشعراء  سراج الدین سعید - صالح محمد هوتک مصطفی عمرزی
 ‫معنوی‬ ‫مثنوی دفتر اول  ‫مولانا جلال‬ ‫الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 9/10- ‫معنوی‬ ‫مثنوی  ‫مولانا جلال‬ ‫الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 8/10- ‫معنوی‬ ‫مثنوی  ‫مولانا جلال‬ ‫الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 7/10- ‫معنوی‬ ‫مثنوی  ‫مولانا جلال‬ ‫الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 6/10- ‫معنوی‬ ‫مثنوی  ‫مولانا جلال‬ ‫الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 5/10- ‫معنوی‬ ‫مثنوی  ‫مولانا جلال‬ ‫الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 4/10- ‫معنوی‬ ‫مثنوی  ‫مولانا جلال‬ ‫الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 3/10- ‫معنوی‬ ‫مثنوی  ‫مولانا جلال‬ ‫الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 2/10- ‫معنوی‬ ‫مثنوی  ‫مولانا جلال‬ ‫الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 ‫معنوی‬ ‫مثنوی دفتر بنجم  ‫مولانا جلال‬ ‫الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 دیوان وحدت  هاتف سیف الله فضل
 دیون غزلیات خواجوی کرمانی  نشر الکترونیکی سیف الله فضل
 دیوان عرفی شیرازی  فیض سیف الله فضل
 شرح رباعیات جامی  نامعلوم سیف الله فضل
 دیوان فروغی بسطامی  نشر الکترونیکی سیف الله فضل
 دیوان حافظ  نشر الکترونیکی سیف الله فضل
 رباعيات كما ل الدين محمد وحشي بافقي  نشر الکترونیکی سیف الله فضل
 دیوان فانی  غلام رضا شيرزادی و روح الله محمّدی سیف الله فضل
 دیوان اصفهانی  محمد علی اصفهانی سیف الله فضل
 رباعیات خیام  امیر حسین خنجی سیف الله فضل
 دیوان رضی الدین آرتیمانی  محمد رسا سیف الله فضل
 رباعیات حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوري  عمر خیام سیف الله فضل
 دیوان غزلیات صائب تبریزی  نشر الکترونیکی سیف الله فضل
 ديوان اشعار  شيخ الاسلام ابونصر احمد جام نامقي سیف الله فضل
 دیوان عطار نیشابوری  شیخ فرید الدین عطار نیشابوری سیف الله فضل
 قران سعیدین  قران سعیدین سیف الله فضل
 دیوان اشعار عراقی  نشرالکترونیکی سیف الله فضل
 دیوان طهماسب قلیخان کرمانشاهی  شهاب الدین بخشیان کاشانی سیف الله فضل
 رباعیات شیخ ابو سعید ابوالخیر  نامعلوم سیف الله فضل
 دیوان  حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم سنائی غزنوی سیف الله فضل
 دیوان سنائی  دکتر علیمحمد صابری و رقیه تیموری سیف الله فضل
 دیوان اشعار ملا محسن فیض کاشانی  اعظم جوزدانی و نیلوفر غلامی سیف الله فضل
 غزلیات شیخ مصلح الدین سعدی  نامعلوم سیف الله فضل
 دیوان شمس تبریزی ( غزلیات )  مولانا جلال الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 دیوان هاتف اصفهانی  نویسنده سیف الله فضل
 گزيدة اشعار شاه نعمتاالله ولي  شاه نعمتاالله ولي سیف الله فضل
 اربعین جامی  مولانا نورالدین جامی سیف الله فضل
 دیوان هاتف اصفهانی  هاتف اصفهانی سیف الله فضل
 دیوان بابا کوهی  علی باباکوی سیف الله فضل
 ظفرنامه کابلی ۳/۶  نامعلوم سیف الله فضل
 با فردوسي سلوك صوفيانه تا ديار سيمرغ  دكترسيدمصطفيآزمايش سیف الله فضل
 دیوان اشعار به ضمیمه گزیده اشعار رشحه هاتف اصفهانی  علی مصطفوی سیف الله فضل
 سیر تحول غزل از جاهلی تا اموی  معمت الله به رقم سیف الله فضل
 دو بیتی ها با حسن ختام غزل و قصیده بابا طاهر  علی مصطفوی سیف الله فضل
 شعر  محمد سعد الله سیف الله فضل
 پیدایش شعر آزاد عربی و ویژگی های آن  دکتر علی پیرانی شال سیف الله فضل
 تطور محتوای مدایح نبوی در شعر شاعران عرب  دکتر محمد دزقولی علی صیادانی سیف الله فضل
 دیوان اشعار ایرج میرزا  کل کده سیف الله فضل
 رباعیات خیام  امیر حسین خنجی سیف الله فضل
 دیوان غزلیات صائب تبریزی  صائب تبریزی سیف الله فضل
 ملک الشعرای بهار  ملک الشعرای بهار سیف الله فضل
 نگاهی نمادین به حضور شتر در شعر دورۀ جاهلی  دکتر رضا افخمی عفدا سیف الله فضل
 دیوان اشعار فروغی بسظامی  علی مصطفوی سیف الله فضل
 بنیان گذار اتحاد مادها و اهمیت منبع شناسی آن  دکتر روزبه زرین کوب سیف الله فضل
 سلم خاسر و نوآوری در شعر عربی  دکتر باقر قربانی زرین سیف الله فضل
 دیوان اشعار  فخر الدین ابراهیم بن بزر جمهر سیف الله فضل
 فهرست و متن جلسات انترنتی برگزار شده شرح داستان مثنوی معنوی مولانا  تاریخ ما سیف الله فضل
 رباعیات شیخ ابوسعید ابوالخیر  نشر الکترونیکی تاریخ ما سیف الله فضل
 رباعیات خاقانی  نشر الکترونیکی تاریخ ما سیف الله فضل
 شگرد های فراخوانی شخصیت سنتی و بیان دلالت های آن در شعرامل دنقل  دکتر علی نجفی ایوکی سیف الله فضل
 بررسی شاختار موسیقایی شعر سپید عربی  دکتر غلامعباس رضایی هفتادر سیف الله فضل
 بر رسی تعابیر استعاری و کتاب شعر سید حمیری در تصویر سبره اهل بیت  دکتر مرتضی قائیمی سیف الله فضل
 اثر ابی العلا المصری فی الشعر العربی المعاصر  دکتر شهریار نیازی ، دکتر حسین گلی سیف الله فضل
 دیوان اشعار رودکی  علی مصطفوی سیف الله فضل
 دیوان غزلیات صائب تبریزی  صائب تبریزی سیف الله فضل
 گزیده اشعار محمد حسین شهریار  حامد مصطفوی سیف الله فضل
 نقد و بررسی حدائیق السحر فی دقایق الشعر رشید الدین وطواط  دکتر مریم دلاور سیف الله فضل
 مثنوی معنوی (دفتر اول)  مولانا جلال الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 غزلیان خواجه  خواجه سیف الله فضل
 مثنوی معنوی دفتر سوم  جلال الدین محمد بن محمد بن الحسین البخی سیف الله فضل
 دیوان عرفی  عرفی سیف الله فضل
 دیوان خیام  عمر خیام سیف الله فضل
 فقط دارای انتخاب از دیوان حکیم ناصرخسرو بلخی  آقا محمد کاظم شیرازی سیف الله فضل
 دیوان شرقی  شجاع الدین شفا سیف الله فضل
 دیوان رسوا  نامعلوم سیف الله فضل
 حدایق السخر فی دقایق الشعر  رشید الدین محمدعمری کاتب بلخی سیف الله فضل
 المعجمر فی معاییر اشعار العجمر  شمس الدین محمد بن قیس الرازی سیف الله فضل
 دیوان جری  نامعلوم سیف الله فضل
 درد باقی و درد ساقی  خواجه میر درد سیف الله فضل
 دیوان انیس العشاق  صدر الدین ابوالفتح سید محمد حسین گیسودراز سیف الله فضل
 دیوان حسن کارستان  محمد عبدالرحمن بن جامی سیف الله فضل
 دیوان حضرت غوث عظیم  غوث عظیم سیف الله فضل
 دیوان خائف  میرزا مهدیخان اسفندیاری سیف الله فضل
 دیوان حمید  مولوی حمید الدین سیف الله فضل
 دیوان ماه شرف خانم کردستانی متخلصه به مستوره  حاجی شیخ یحیی معرفت سیف الله فضل
 دیوان  ماه شرف خانم کردستانی سیف الله فضل
 دیوان مولینا میر محمد باقر داماد  میرزا محمود شفیعی سیف الله فضل
 دیوان حمید  حمیدالدین سیف الله فضل
 دیوان استاد ابوالفرج رونی  مجله ارمغان سیف الله فضل
 خرمن گل  میر محمد علی حسن خان بهادر سیف الله فضل
 دیوان طلعت یزدی  محمد خان طلعت سیف الله فضل
 کتاب حدائق السحر فی دیائق الشعر  تصحیح و اهتمام عباس اقبال سیف الله فضل
 دیوان منصور جلد دوم  منصور حلاج سیف الله فضل
 دیوان اشعار  آقامیرزا علیخان رسولی سیف الله فضل
 دیوان حکیم فرخی  حکیم فرخی سیف الله فضل
 اشعار بهارستان  اشعار بهارستان سیف الله فضل
 منازل سلوک عشق  نامعلوم سیف الله فضل
 منازل سلوک عشق  محمد امجد علی سیف الله فضل
 منازل سلوک عشق  محمدا مجد علی سیف الله فضل
 وله  نا معلوم سیف الله فضل
 اشعار تاریخی  نا معلوم سیف الله فضل
 اشعار سید عبدالولی عزلت  سید عبدالولی عزلت سیف الله فضل
 اشعار ناب  نا معلوم سیف الله فضل
 اشعار بهشتتی  بهشتی سیف الله فضل
 اشعار  نا معلوم سیف الله فضل
 اشعار معارف والافکار میزان  محمد سعد الله غم سیف الله فضل
 مثنوی معنوی مولوی  مولانا جلال الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 یوسف و زلیخا  نورالدین عبدالرحمن جامی سیف الله فضل
 مثوی حسن عشق  نوابعلیکان سیف الله فضل
 دیوان اشعار سید محمد علی جمال زاده  سید محمد علی سیف الله فضل
 دیوان جناب حیدر کرار  حاجی محمد حسین سیف الله فضل
 اشعار دری  نامعلوم سیف الله فضل
 اشعار  عطار سیف الله فضل
 شعر  نامعلوم سیف الله فضل
 مثنوی معنوی  مولانا جلال الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 حدیقه  حکیم سنایی سیف الله فضل
 اشعار پارسی  نا معلوم سیف الله فضل
 دیوان مغربی  حسن عباسی سیف الله فضل
 دیوان حسن  نامعلوم سیف الله فضل
 دیوان اشعار  نامعلوم سیف الله فضل
 زندگی نامه شعرای پارسی  نامعلوم سیف الله فضل
 صراط مستقیم  نامعلوم سیف الله فضل
 آتشکده  حاجی لطف علی بیک سیف الله فضل
 دیوان محسن سفینه منتخب  مولوی ابو محمد عبدالغفور خان سیف الله فضل
 مجالس العشاق یاتصویرات  محمدظهیرالدین خان بهدر متخلص به طهیر سیف الله فضل
 کلیات میرزا غالب  علیبخش خان سیف الله فضل
 میزان الاشعار  مرزا قتیل سیف الله فضل
 دیوان آزاد  مولوی سید محمود سیف الله فضل
 دیوان میرزا همدم شیرازی  نامعلوم سیف الله فضل
 دیوان ونق  عبدالباسط مولوی فاضل سیف الله فضل
 دیوان سید علی مجتهد کازرونی  علی نقی بهروزی سیف الله فضل
 دیوان فیضی فیاضی  ملک دین محمد سیف الله فضل
 دیوان اشعار شادروان محمدتقی بهار ملک الشعرا جلد دوم  محمدتقی بهار سیف الله فضل
 دیوان خواجه حافظ شیرازی  حافظ شیرازی سیف الله فضل
 چکیده پیشیامدیا  ملک ایرج خان آسا سیف الله فضل
 دیوان فخر سنان  نامعلوم سیف الله فضل
 دیوان قصاید مرزا نصرالله  فدایی سیف الله فضل
 دیوان میرزا مظهر جان جانان  ابو رجا محمد عبدالقدیر سیف الله فضل
 دیوان بیدل  میرزاعبدالقادر بیدل سیف الله فضل
 دیوان شعر  قایم مقام ابوالقاسم سیف الله فضل
 گلهای جاویدان  غلام حسین سیف الله فضل
 المغنم البارد للصاد روالوارد  مولوی محمد عبدالمجید سیف الله فضل
 دیوان هلالی جغتائی با شاه و درویش و صفات العاشقین  سعید نفیسی سیف الله فضل
 دیوان ناصر علی  میر حسین رضوی سیف الله فضل
 منشآت و غزلیات  میرزاابوالحسن جندقی المتخلص به یغما سیف الله فضل
 دیوان نیاز  شاه نیاز احمد صاحب نیاز سیف الله فضل
 دیوان میرزامحمد  مجذوب تبریزی سیف الله فضل
 بدرالشروح شرح دیوان حافظ  باهتما احقرعبادالله الصمد محمدعبدالاحد سیف الله فضل
 اشعار توفیق  نامعلوم سیف الله فضل
 دیوان باقر  باقر علی باقر سیف الله فضل
 دیوان واقف لاهوری  شیخ نورالعین تابوی لاهوری تخلص واقف سیف الله فضل
 دیوان اشعار شادروان محمد تقی  بهار محمد تقی سیف الله فضل
 دیوان وصال شیرازی  نامعلوم سیف الله فضل
 دیوان کلیم  کلیم سیف الله فضل
 دیوان فرخی  حسین ملکی سیف الله فضل
 دیوان فتوحات شوق  محمدشیزورخان پرسمین سیف الله فضل
 دیوان صاب  مطبعه منشی نول سیف الله فضل
 دیوان غنی  مطبعه منشی نول سیف الله فضل
 عطر دیوان حافظ  مولوی ابوالحسن سیف الله فضل
 دیوان ذکار الملک میرزا محمد حسینخان متخلص به فروغی  دارالترجمه دولتی سیف الله فضل
 دیوان کامل مهین شاعر شیرین سخن سید احمد هاتف اصفهانی  میرزا عباسخان سیف الله فضل
 دیوان ملا احمد نراقی  ملا احمد نراقی سیف الله فضل
 احوال و اشعار ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکی سمرقندی  سعید نفیسی سیف الله فضل
 دیوان قصاید و مثنویات  خانم پروین اعتصامی سیف الله فضل
 حافظ شیراز  حافظ خواجه شمس الدین سیف الله فضل
 دیوان مخفی  کلیات اخرین مجموعه اشعار دری سیف الله فضل
 دیوان نثار  مولوی شیخ محمد جان سیف الله فضل
 دیوان هلالی  میرزا محمد مهدی علیخان سیف الله فضل
 دیوان شادمان  سطان شادمان خان سیف الله فضل
 دیوان واله  محمد عبدالعلی واله سیف الله فضل
 دیوان قاسم  مطبعه منشی نول سیف الله فضل
 دیوان حکم  راجه بهادر سیف الله فضل
 کلیات شعر  سعدی شیرازی سیف الله فضل
 دیوان سخن سرای نامی فروغی بسطامی  علی غفاری سیف الله فضل
 دیوان مجذوب  خواجه حافظ شیرازی سیف الله فضل
 مسمی به دیوان محمود  حضرت سید محمود خان سیف الله فضل
 دیوان موسوی  نامعلوم سیف الله فضل
 دیوان ملا نورالدین ظهوری  نورالدین ظهوری سیف الله فضل
 دیوان اطعمه مولانا ابو اسحاق حلاج  شیرازی سیف الله فضل
 دره القاری  تحفه الآفار داکتر محمد علی ابدالی
 مخزن‌الاسرار  نظامی گنجوی داکتر محمد علی ابدالی
 کتاب گلریز  ضیا الدین بخشی داکتر محمد علی ابدالی
 دیوان رودکی  رودکی داکتر محمد علی ابدالی
 بارش کی ساتون شام  امجد بهزاد سیف الله فضل
 ګل خبری  حاجی محمد رزمی سیف الله فضل
 نوی او آزاد شعرونه  عبدالباری جهانی سیف الله فضل
 نیمگړي ارمانونه (د محمد عالم حیران د شعرونو ټولګه)  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 ماته ځولۍ ګلونه راوړه  محراب ګل مخلص سیف الله فضل
 ستورو کی تالتوم  زرلښته حسینی سیف الله فضل
 د منافق قدرت  وحید نورزی سیف الله فضل
 کتاب الشعر او لس نوری لیکنی  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 دیوان غالب  مرزا اسدالله خان غالب سیف الله فضل
 ګل پانره  علی خیل دریاب سیف الله فضل
 ولسۍ هېنداره  شهید زین العاب الدین (پردیس) سیف الله فضل
 دم شوی توری  یاسمین وزیری سیف الله فضل
 تارینا لوشه  د الحاج محمد حسین حسام سیف الله فضل
 ولسي هېنداره د شهید زین العاب الدین (پردیس) شعري ټولګه  شهید زین العاب الدین (پردیس) سیف الله فضل
 د زړه اوازونه د بیلا بیلو لیکنو ټولګه  محمد همدرد سیف الله فضل
 د شعر سلطان علی خان  پوهنیار آریانا حقپال سیف الله فضل
 د ژوند ترخې او خوږې  بلقیس محبوبی حقیق مصطفی عمرزی
 د زره پر پاڼه می انځور دی گلاب  احمل اند سیف الله فضل
 ځغلند نظر د محمدي صاحبزاده پر دیوان  حبیب الله رفیع سیف الله فضل
 قدرت حال  غزال رمضانی سیف الله فضل
 روښان ستوری  پوهاند صدیق الله رښتین سیف الله فضل
 تنکي پاڼي  محمد طاهر کاني سیف الله فضل
 میرویس نیکه  عبدالروؤف بینوا سیف الله فضل
 بغدادي پیر  نصیر احمد احمدي سیف الله فضل
 تالنده  صالح محمد صالح سیف الله فضل
 بریښ  حبیب الله رفیع سیف الله فضل
 شعرونه  عزیز الدین یوسفزی سیف الله فضل
 سکالو  عبید موسم سیف الله فضل
 داته د کومو غرونو شوريې  عبدالمالک بیکسیار سیف الله فضل
 په زخمونوکې سندرې  داکتر ذبیح الله حسن سیف الله فضل
 بیله دنیا  شهزاده شیرین زوی سیف الله فضل
 نډۍ ، مصرۍ ، ټپۍ  راز محمد نورزی پکتیاوال سیف الله فضل
 حرمونی زړونه  عبدالقادر مجرم سیف الله فضل
 رڼی اوښکی  اجمل اټک یوسفزی سیف الله فضل
 وړانګه  ګوهر الرحمن ګوهر سیف الله فضل
 د نغمو کاروان  نصرالله حافظ سیف الله فضل
 د رحمان بابا دیوان  څیړنیار محمد عارف غروال سیف الله فضل
 پرخه په ترخه - دشعر مجموعه  سعدالدین شپون سیف الله فضل
 دهسک پیغله  افضل ټکور سیف الله فضل
 پرخه - د اسویلو اپلتي  احمد سلیم ړنګ سیف الله فضل
 څلیر کی د ددو دود  صفی الله فردوس سیف الله فضل
 د پتنګانو دره د استاد محمد صدیق پسرلي شهکار بیتونه  مصطفی صفا سیف الله فضل
 خیالی دنیا (منثور اشعار)  قیام الدین خادم سیف الله فضل
 سیندونه هم مری  اسحاق ننگیال سیف الله فضل
 سرمني اوښکې  محمد معصوم هوتک سیف الله فضل
 شپیلي  عبدالباري جهاني سیف الله فضل
 مینه مروره شوه  عبدالقادر مجرم سیف الله فضل
 د ملا امیر دیوان  د محمد معصوم هوتک سیف الله فضل
 افضل ... افضل شوق  سیده حسینه گل سیف الله فضل
 غربی گلونه شرقی لمنی  عبدالباری جهانی سیف الله فضل
 د زړونو تر منځ کرښه  نصیب خان سنګر یار سیف الله فضل
 وروستۍ هیله  غلام فاروق میر احمدی مصطفی عمرزی
 غزل  حضرت خان حلیمی سیف الله فضل
 روڼې شپې  محمد معصوم هوتک سیف الله فضل
 یادونه او دردونه  جاوید احمدزی سیف الله فضل
 د وطن یادونه د شعرنو مجموعه  سمیع الدین افغانی سیف الله فضل
 یه قربان شعري ټولګه  محمدا جان یار سیف الله فضل
 انځورونه که هینداره  محمد اکبر کرگر سیف الله فضل
 په سراج الخبار کی د پښتو شعر  پوهنیار محمد شاپور "احمدزی" سیف الله فضل
 موږ دوه په دوه ملګري شعري ټولګه  محمد الله شیرزی سیف الله فضل
 شین خالی ناول  سمیع الدین افغانی سیف الله فضل
 د خیالونو جزیره شعري ټولګه  محمدالله کامل سیف الله فضل
 ستا په نوم  لایق زاده لایق سیف الله فضل
 نیمګری ارمانونه  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 ټال شعري ټولګه  ملیار حکمت الله سیف الله فضل
 د نښتر د دود یزې مشاعرې په ویاړ ستوري ماشومانو لپاره شعرونه  علم ګل سحر سیف الله فضل
 شو شو خاموشي  اعجاز خټك سیف الله فضل
 د ښاپیرۍ ورغوی د شعرونو دریمه مجموعه  پیر محمد کاروان سیف الله فضل
 چونغر  سلیمان لایق سلیمان لایق
 د پښتو شعر عروضي نظام  نقیب الله سالک سیف الله فضل
 شلیدلي امیل  افضل شوق سیف الله فضل
 د حمید بابا په اشعارو کې د ماهیت په لحاظ تشبیه  رفیع الله ستانکزي سیف الله فضل
 ډالۍ د ارواښاد اسحاق ننګیال شعرونو ټولګه  ارواښاد اسحاق ننګیال سیف الله فضل
 د نکریزو پاڼه  بازمحمد عابد سیف الله فضل
 دقلم توره  ډاکتر کبیر ستوری سیف الله فضل
 ژوند خیالونه  ډاکټر کبیر ستوری سیف الله فضل
 د پشښو شعر هندسی جورښت  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 خیالونه دشعرونو مجموعه  سمیع الدین افغانی سیف الله فضل
 داغلي زږونه  سمیع الدین افغاني مصطفی عمرزی
 نېنځک (ناول)  حیات روغانی سیف الله فضل
 سیندونه هم مری  محمداسمعیل یون سیف الله فضل
 اوښکې مشالُونه  شیرین یار سوسفزی زروبۍ سیف الله فضل
 د ستورو ورا شعرونو ټولکه  خیال محمد کتوازی سیف الله فضل
 د اباسین سپېدې  سلیمان لایق سلیمان لایق
 غزلیات  Ketabton سیف الله فضل
 خوږې مسرۍ  کبیرستوری سیف الله فضل
 نور دې نه یادوم  انعام الله ګوهر سیف الله فضل
 نوردې نه یادوم  انعام الله ګوهر سیف الله فضل
 دباد په کنډوالوکې  صدیق کاوون توفانی سیف الله فضل
 شعری سېمبولونه  عبدالغفور لیوال سیف الله فضل
 د زړه لــــــــــــــلــــــــــــــمـــــــــــه  غلام محمد کامه وال سیف الله فضل
 دلمبوکلی  اسدالله زمری سیف الله فضل
 د جنګ، سنګر، مورچل او توری په اړه ټپیزی  Ketabton سیف الله فضل
 په نغموکي ویر  حاجی محمداسحاق امانزی سیف الله فضل
 د باران انځور شعري ټولگه  صدیق الله بدر سیف الله فضل
 یادونه او دردونه  سلیمان لایق سلیمان لایق
 د رحمان بابا دیوان  عبدالرؤف بینوا سیف الله فضل
 لېونۍ سندرې  لائق زاده لائق سیف الله فضل
 6/6 ‫مثنوی معنوی‬  ‫مولانا جلال الدین بلخی‬ سیف الله فضل
 5/6 ‫مثنوی معنوی‬  ‫مولانا جلال الدین بلخی‬ سیف الله فضل
 4/6 ‫مثنوی معنوی‬  ‫مولانا جلال الدین بلخی‬ سیف الله فضل
 3/6 ‫مثنوی معنوی‬  ‫مولانا جلال الدین بلخی‬ سیف الله فضل
 2/6 ‫مثنوی معنوی‬  ‫مولانا جلال الدین بلخی‬ سیف الله فضل
 ‫مثنوی معنوی‬ دفتر دوم  ‫مولانا جلال الدین بلخی‬ سیف الله فضل
 تأثير پذيری شعـراء از همدگر  دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 مه گرځه غلیم سره  داکتر محمد ظاهر حکیمی سیف الله فضل
 گلستان سعدی  سعدی سیف الله فضل
 نهاد ناآرام جهان  داکتر عبدالکریم سروش سیف الله فضل
 شعرهای حسین بن منصور حلاج شرح و ترجمه بیژن الهی  حسین منصور حلاج سیف الله فضل
 اخلاق ندایان  دکتر عبدالگریم سروش سیف الله فضل
 قهار عشقانه  داکتر عبدالکریم سروش سیف الله فضل
 راجیف تكراری شخصى بنام پرویز كابلى  ولى احمد نورى سیف الله فضل
 غزلیات میرزا عبدلقادر بیدل  -- سیف الله فضل
 درک شعر مولانا در باختر زمین  انجنیر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 دیوان رودکی سمرقندی  رودکی سیف الله فضل
 احوال شعرا و نويسندگان معاصر  عبدالرحيم غفوری سیف الله فضل
 لمعات عراقی  فخر الذّین ابراهيم بن بسرجمهر مشهىر به عراقی سیف الله فضل
 بی بی رادو جان  انجنیر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 دیوان اشعار اعلیحضرت تیمورشاه  د پوهاند علامه حبیبی حاجی محمد راحت
 هفت اورنگ جامی  عبدالرحمان جامی حاجی محمد راحت
 شل مقالی د خشحال خان په شعر کښي انتقادي پانگه  علامه عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 له شعر نه څه غواری؟  پوهاند علامه حبیبی حاجی محمد راحت
 شل مقالی ، د حمزه په غزل کې پښتنی عناصر  علامه عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 در مجمر آوارگی  کریمه ولی نادری سیف الله فضل
 شل مقالی، پا اوسني پښتو شعر کې د ژوند څپې  علامه عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 اشعار آهنگ های احمد ظاهر  جواد منصور پوپل حاجی محمد راحت
 در مجمر آوارګی  کریمه ولی نادری حاجی محمد راحت
 شل مقالی د پیر محمد کاکړ یو ښکلی شعر  پوهاند حبیبي حاجی محمد راحت
 د پښتو د ملی ادب یو ښکلی شعر  پوهاند حبیبی حاجی محمد راحت
 روی تقویم تمام سال دفتر شعر  لیلی صراحت روشنی حاجی محمد راحت
 ساربان در بيکران اشکها.  گرد آورنده : محمد حفيظ وارث حاجی محمد راحت
 دیوان بیدل به خط او  عبدالقادر بیدل حاجی محمد راحت
 دری ادبیات احوال شعرا و نویسندگان معاصر  عبدالرحیم غفوری حاجی محمد راحت
 غزال مست  نوید، ۤوهاند میر حسین شاه حاجی محمد راحت
 هفت بزم بهرام گور  امیر حسین خنجی سیف الله فضل
 استطوره زال  adabestanekave.com حاجی محمد راحت
 کرباس پوشهای برهنه پا  دکتور محمد حسن شرق سیف الله فضل
 گزیده اشعار در امتداد فصل دلتنگی  سلطان عزیز رضاپور سیف الله فضل
 دیوان نعمت  شاه نعمت الله حاجی محمد راحت
 دیوان رودکی  www.partech.org حاجی محمد راحت
 سیری در زبان و شعر مازندرانی  علیرضا قاسمی حاجی محمد راحت
 مهدی اخوان ثالث از این اوستا مجموعه شعر  انتشارات مروارید حاجی محمد راحت
 رباعیات خیام  بیست فور یو حاجی محمد راحت
 حکایات  نا معلوم حاجی محمد راحت
 ترجمه شعرهای حسین بن منصور حلاج بیژن الهی  نشر شعر پاریس حاجی محمد راحت
 شعر  نامعلوم سیف الله فضل
 قطعه تاریخی  منشی بهګواندیال حاجی محمد راحت
 دیوان حافظ  حافظ شیرازی حاجی محمد راحت
 علویان طبرستان  دکتر ابوالفتح حکیمیان حاجی محمد راحت
 گلشن راز  شیخ محمود شبسزی حاجی محمد راحت
 نیاز آزادگان  پوهاند حکیم رضایی حاجی محمد راحت
 ازمغان میمنه  محمد ناصر"کوهی" حاجی محمد راحت
 شعرالعجم  شبلی لغمانی سیف الله فضل
 رویدادریاست دیوان عالی حکومت شاهی افغانستان  در مطبعه دارالسطنه کابل طبع کردید حاجی محمد راحت
 دعشق افشانه  دتلی سیف الله فضل
 شعرالعجم  علامه مرحوم شبلی نعمانی حاجی محمد راحت
 دیوان ملا رحمت بدخشی  در مطبعه دارالسلطنه کابل زیور طبع پوشید حاجی محمد راحت
 رویداد ریاست دیوان عالی حکومت شاهی افغانستان  در مطبعه دارالسلطنه کابل زیور طبع پوشید حاجی محمد راحت
 طبقه بندی اعشاری دهدهی  ملول دیوی سیف الله فضل
 خسرو و شیرین  نظامی کنجوی حاجی محمد راحت
 هنداره  هنداره سیف الله فضل
 دیوانچه غزلیات محمود طرزی  در مطبعه دارالسلطنه کابل زیور طبع پوشید حاجی محمد راحت
 کلدسته عشق  احمد علی کهزاد حاجی محمد راحت
 دوږمو خاپونه  رحیم خان مجروع حاجی محمد راحت
 تاثیر پزیری شعرا از همدگر  انجینر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 مه گر خه غلیم سره حیران یمه زه  محمد ظاهر حکیمی حاجی محمد راحت
 اشعار اهنگهای احمد ظاهر  جواد منصور پوپل حاجی محمد راحت
 دیوان رباعیات ابو سعید ابوالخیر  ابو سعید ابوالبخیر حاجی محمد راحت
 دیوان غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی  حافظ شیرازی حاجی محمد راحت
 پښتو غزل  خوشحال خان خټک حاجی محمد راحت
 اثر بخشی اشعار رابعه بر شعرای بعد از او  میرمن لیلی رشتیا عنایت سراج حاجی محمد راحت
 انتخاب له دیوان خوشحال  فضل احسان احسان حاجی محمد راحت
 آتش بر تابوتی باورت  رحیمه توخی تورنتو حاجی محمد راحت
 یادونه او دردمندونه  سلیمان لایق سلیمان لایق
 انجمن بی تو چه سردست  لینا روزبه حیدری حاجی محمد راحت
 شب رفت و سحر نشد  نصیر مهرین حاجی محمد راحت
 درک شعر مولوی در باختر زمین  خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 دیوان غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی  نشر ایران من حاجی محمد راحت
 گلشن راز  شیخ محمود شبسزی حاجی محمد راحت
 چند گفتار عریان در مورد شعر عریان  ولی احمد نوری ولی احمد نوری
 مثنوی معنوی (با ترجمه اردو)  مولانا جلال الدین محمد بلخی سیف الله فضل
 لیلی و مجنون  نظامی گنجوی حاجی محمد راحت
 خسرو و شیرین  نظامی گنجوی حاجی محمد راحت
 سیری در شعر و زبان مازندران  علیرضا قاسمی حاجی محمد راحت
 رباعیات خیام  سایت بیست 4 یو سیف الله فضل
 دیوان اشعار ناصر جنگ جلد اول  ناصر جنگ حاجی محمد راحت
 خسرو و شیرن  نظامی گنجوی حاجی محمد راحت
 دیوان حافظ  حضرت حافظ شیرازی حاجی محمد راحت
 درمجمرآوارگی  کریمه ولی نادری حاجی محمد راحت
 گلشن راز شیخ محمود شبستری تالیف سال 717 هجری قمری  امیر حسین خنجی حاجی محمد راحت
 دیوان مرزا مظهر خاجانان و خریط جواهر  المصطفی اکادمی حاجی محمد راحت
 اشعار آهنگ های احمد ظاهر  جواد منصور پوپل حاجی محمد راحت
 ساربان در بیکران اشکها  محمد حفیظ وارث حاجی محمد راحت
 بند دوم  نامعلوم حاجی محمد راحت
 اشعار آهنگ های احمدظاهر  جواد منصور پوپل حاجی محمد راحت
 هوای تازه  نامعلوم حاجی محمد راحت
 کاشفان فروتن شکران  نامعلوم حاجی محمد راحت
 هوای تازه  نا معلوم حاجی محمد راحت
 بهار خاموش بازگشت رانده بیمار شعر گمشده رنج دیگر دیدار واپسین شعر...  سايت اتحاديه جوانان سوسياليست انقلابی ايران حاجی محمد راحت
 دفتر ششم افق روشن نگاه کن!  نشر شده توسط سایت جوانان سوسیالیست انقلابی . حاجی محمد راحت
 دیوان بابا افغانی 1248  نامعلوم حاجی محمد راحت
 گام به گام با رند شیرازی  حامد ق حاجی محمد راحت
 دیوان شمس تبریز  مولانا جلال الدین محمد بلخی حاجی محمد راحت
 دیوان بیدل  بیدل حاجی محمد راحت
 بیاض اشعار متفرقه فارسی  کتبخانه جامعه ملیه اسلامیه دهلی حاجی محمد راحت
 نفیر عشق  مولاداد سیف الله فضل
 پاسداران سخن چکامه سرایان  مظاهر مصفا حاجی محمد راحت
 دیوان عارف ربانی و مجذوب سبحانی سراج وهاج حسین منصور حلاج حسب ....  سراج وهاج حسین منصور حاجی محمد راحت
 دیوان آصفی  آصفی حاجی محمد راحت
 یوسف و زلیخا  نورالدی خسرالرحمن جامی حاجی محمد راحت
 رقعه آخری نظم  نامعلوم حاجی محمد راحت
 دیوان خسرو  امیرخسرو دهلوی حاجی محمد راحت
 دیوان مخفی  مخفی سیف الله فضل
 د قلندر دیوان  زخمی هیوادمل حاجی محمد راحت
 پټی کږی د عبدالهادی ریشا د اشعارو لمړی مجموعه  عبدالهادی ریشا سیف الله فضل
 د ماښامونو دیوه  نجیبه سارا بیابانی حاجی محمد راحت
 پریشانه ولولی  خیال محمد کتوازی حاجی محمد راحت
 سیمای استاد خلیلی در آیینه اشعارش  سارا مجددی حاجی محمد راحت
 ویرانی او خزانی دریمه شعری مجموعه  باقی بریال حاجی محمد راحت
 سپیڅلی ولولی  وزیر محمد زوغ لیونی حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  ملی ، اسلامی، سیاسی او فرهنگی خپلواکه خپرونه حاجی محمد راحت
 د زمانی سیای د جهادی اشعارو مجموعه  عبدالباری غیرت حاجی محمد راحت
 آهنگ های محلی ما  پائیز حنیفی سیف الله فضل
 نا آشنا سندري  ډاکټر سید بها‌ء الدین مجروح حاجی محمد راحت
 به سلام شقایقها  عبدالقیوم ملکزاد حاجی محمد راحت
 سپوږمی په خنګل زار کی  پروین فیض زاده ملال حاجی محمد راحت
 شعرونه پرهرونه  داکتر محمد یونس بارکامی حاجی محمد راحت
 رجړومه  گوهر رحمن گوهر سیف الله فضل
 وختونه او دردونه  محمد الله رازق سیف الله فضل
 دیوان اشرف خان هجری  احمد زیار حاجی محمد راحت
 گزیده اشعار محمد حسین طالب قندهاری  قندهاری حاجی محمد راحت
 د نغمو کاروان  نصر الله حافظ حاجی محمد راحت
 داوښکی سکروتی  اسد الله زمری حاجی محمد راحت
 چی ماشومان سندره ووایی  محمداکبر کرگر حاجی محمد راحت
 سپرغی  د کاوون توفانی حاجی محمد راحت
 زنڅیری  خوشحال خان خټک حاجی محمد راحت
 شعر  معلوم نست حاجی محمد راحت
 هفت بزم بهرام گور  امیر حسین خنجی حاجی محمد راحت
 پیدایش شعر آزادی عربی و ویژکی های آن  دکتر علی پیرانی شال حاجی محمد راحت
 د میرزا خان انصاری دیوان  پشتو تولنه 1354 سیف الله فضل
 در ندامت شراب  ؟ حاجی محمد راحت
 دیوان حافظ  نشر الکترونیکی آغاگل بالگفا حاجی محمد راحت
 رباعیات حکیم عمر خیام نیشاپوری  دکتر بهروز همایون فر حاجی محمد راحت
 نگاهی نمادین به حضور شتر در شعر دورۀ جاهلی  دکتر رضا افخمی عقدا حاجی محمد راحت
 دیوان غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی  حافظ شیرازی حاجی محمد راحت
 رباعیات خیام  حضرت خیام حاجی محمد راحت
 مجموعه اشعار خلیل الله خلیلی  خلیل الله خلیلی حاجی محمد راحت
 دیوان اشعار  ناصر جنگ حاجی محمد راحت
 ترجمه شعر های حسین بن منصور حلاج  بیژن الهی حاجی محمد راحت
 سلم خاسر و نو آوری در شعر عربی  دکتر باقر قربانی زرین حاجی محمد راحت
 عشاق قندهار  ژوزف آرتور کنت دوگوینو حاجی محمد راحت
 غزلیات میرزا بیدل  نامعلوم حاجی محمد راحت
 دیوان عارف زبانی و مجذوب سبحانی سراج وهاج حسین منصور حلاج حسب الاشاره  نا معلوم حاجی محمد راحت
 شگردهاي فراخواني شخصيتهاي سنّتي و بيان دلالتهاي آن در شعر أمل دنقُل  دکتر علی نجفی ایوکی حاجی محمد راحت
 بررسی ساختار موسیقایی شعر سپید عربی  دکتر غلامعباس رضایی هفتادر حاجی محمد راحت
 دیوان حافظ  http://Best4u.tk حاجی محمد راحت
 نقاش  سلیمان لایق سلیمان لایق
 دیوان شمس تبریزی (غزلیا)  مولانا جلال الدین محمد بلخی حاجی محمد راحت
 بعضی مسآاه های ترجمه حال  رودکی حاجی محمد راحت
 د رحمان بابا دیوان  عبدالرؤف بینوا حاجی محمد راحت
 رباعیات حکیم سنائی غزنوی  سنائی سیف الله فضل
 جننه ساید مردم کشی  حسین مشرف حاجی محمد راحت
 یک شنبه کشیده  خمروی شیرازی حاجی محمد راحت
 در مجمر آوارگی  کریمه ولی نادری حاجی محمد راحت
 دیوان مخفی  - حاجی محمد راحت
 لمعات  عراقی سیف الله فضل
 دیوان غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی  حافظ شیرازی حاجی محمد راحت
 جاودانه ها  جبران خلیل جبران مترجم مسیحا برزگر حاجی محمد راحت
 گلشن راز  شیخ محمود شبستری حاجی محمد راحت
 دیوان میرزا خانجانان و خریط جواهر  اکادمی لطیف آباد حیدر آباد حاجی محمد راحت
 ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﹁ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﹪﹁ « ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺭﺷﻴﺪﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻃﻮﺍ  ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﺩﻻﻭﺭ حاجی محمد راحت
 وزن شعری دری  دکتر محمد افضل نبووال سیف الله فضل
 دملا اسد الله (حنیفی ) دیوان  ملا اسدالله حنیفی سیف الله فضل
 د قلندر دیوان  زلمی هیواد مل سیف الله فضل
 د شګی ګل  سید کمال راټولونه دلال پاچا ازمون حاجی محمد راحت
 ارمانونه پرهرونه  داکتر محمد نونس بارگامی حاجی محمد راحت
 مجموعه اشعار مولانا برهان الدین مظفر شمس بلخی  سید حسن حاجی محمد راحت
 گزیده اشعار نبوی بادغیسی  سمنبو سیف الله فضل
 د ماشومانو کل غونچه  محمد رفیع حاجی محمد راحت
 مجموعه اشعار  خلیل لله خلیلی حاجی محمد راحت
 چی ماشومان سندره ووایی۱۳۷۷  محمداکبرکرگر حاجی محمد راحت
 ابیات پراگنده  -- حاجی محمد راحت
 دیوان ملا رحمت بدخشی  ملا رحمت حاجی محمد راحت
 اشعار  نامعلوم حاجی محمد راحت
 شعر العجم  علامه مرحوم شبلی نعمانی حاجی محمد راحت
 خسرو و شیرین  نظامی گنجوی حاجی محمد راحت
 بیاض اشعار متفرقه (فارسی)  نامعلوم حاجی محمد راحت
 دیوان غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی  حافظ شیرازی حاجی محمد راحت
 دیباچه دیوان سرا سر عنوان در ذکر کرشمه از احوال سر دفتر اهل زبان سخن ف  محمد انور خان حاجی محمد راحت
 دفتر هفتم از عموهايت حريق سرد شعر ناتمام پيوند برای شما که عشق تان زند  سايت اتحاديه جوانان سوسياليست ا نقلابی ايران حاجی محمد راحت
 دفتر پنجم  سایت اتحادیه جوانان سوسیالست انقلابی حاجی محمد راحت
 شعر العجم  منصور انصاری حاجی محمد راحت
 درمجمر آوارگی  کریمه ولی نادری حاجی محمد راحت
 اشعار آهنگ های احمدظاهر  جواد منصور پوپل حاجی محمد راحت
 باغبان  تاگور مترجم پژواک حاجی محمد راحت
 در مجمر آوارګی  کریمه ولی نادری حاجی محمد راحت
 دیوان ملانوالدین ظهوی  حافظ جان حاجی محمد راحت
 دیوان ملا رحمت الله بدخشانی  رحمت الله بدخشانی حاجی محمد راحت
 DACAAR Danish Committee for Aid to Afghan Refugees  Danish Committee for Aid to Afghan Refugees سیف الله فضل
 A Pahlavi Poem  W.B. Hennig حاجی محمد راحت
 ساربان در بیکران اشک ها  محمد حفیظ وارث حاجی محمد راحت
 رویداد ریاست دیوان عالی حکومت شاهی افغانستان  محمدولی و محمود سامی حاجی محمد راحت
 دیوان خسرو  امیر خسرو دهلوی حاجی محمد راحت
 دیوان غزلیات آسان الغیب حافظ شیرازی  ایران من حاجی محمد راحت
 گلشن راز  شیخ محمود شبستری حاجی محمد راحت
 برگزیده ها  بیژن غیبی حاجی محمد راحت
 گلدسته عشق  http://hdl.handle.net/2333.1/qv9s4p4b حاجی محمد راحت
 افق روشن  سایت حاجی محمد راحت
 افق روشن نگاه کن!  هوای تازه حاجی محمد راحت
 د یونس دیوان  عبیدالله سحر او حفیظ الله رهجو حاجی محمد راحت
 دیوان عبدالواسع جبلی جلد اول قصائد  ذبیح لله صفا حاجی محمد راحت
 دیوان نجیب  خیال بخاری حاجی محمد راحت
 دیوان فاروقی  علامه عبدالحق مجددی حاجی محمد راحت
 گزیده غزلهای عشقری  گرد آورنده حیدری وجودی سیف الله فضل
 دژوند سندره  صدیق الله رشتین حاجی محمد راحت
 گزیده غزلیات شمس  مولانا محمد جلال الدین محمد بلخی حاجی محمد راحت
 ناکامه مینه  استاد قارس برکت الله سلیم حاجی محمد راحت
 د پښتو شعر هدسی جوړښت  پوهیالی محمد اسمعیل یون حاجی محمد راحت
 سرود همبستگی مجموعه شعر  رابعه لطیف و افضل تکور حاجی محمد راحت
 دیگونه او شعرونو  آشپز باشی حاجی محمد راحت
 اشعار پراگنده  -- حاجی محمد راحت
 دیوان میر هوتک ( افغان)  غلام حسن قرغه سیف الله فضل
 په اوسنی پښتو شعر کی د نوښت مسئله  نور محمد صهیم حاجی محمد راحت
 د عبدالحمید مومند دیوان  حمید مومند حاجی محمد راحت
 دفتر شعر لیلا صراحت روشنی  لیلا صراحت روشنی سیف الله فضل
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 د اور لمبي  غلام غوث خیبري حاجی محمد راحت
 دیوان اشعار محجوبه هروی  محجوبه هروی حاجی محمد راحت
 لیلی و مجنون  نظامی گنجوی سیف الله فضل
 دیوان شمس الفلک  مولوی محمد رفیق حاجی محمد راحت
 میرزا خان انصاری دیوان  پیشور تولنه حاجی محمد راحت
 د میرزا خان انصاری دیوان  سمون اولمنی حاجی محمد راحت
 لیلی و مجنون  حکیم نظامی حاجی محمد راحت
 د دولت لوانی دیوان  پوهاند عبدالشکور رشاد حاجی محمد راحت
 دیوان وافق لاهوری  سردار کهرک سنګه حاجی محمد راحت
 مجموعه اشعار ولی طواف کابلی  محمد اکبر عشیق کابلی حاجی محمد راحت
 شعرالجم  علامه مرحوم شبلی نعمانی حاجی محمد راحت
 گلشن امارت  نورمحمد نوری حاجی محمد راحت
 ّپلوشي ( ژورلیدونه)  امین الله دریڅ حاجی محمد راحت
 دیوان جامی- جلددوم  عبدالرحمن جامی حاجی محمد راحت
 د امیر کرور یاد  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 اوښکي اوښکي مسکیتوب  اکبر سیال حاجی محمد راحت
 پسته اور (دڅلوریڅو مجموعه )  محمد صدیق پسرلی حاجی محمد راحت
 دیوان جامی جلد اول فاتحه اشباب  نورالدین عبدالرحمن احمد جامی حاجی محمد راحت
 د علی محمد مخلص دیوان  ډآکټر پرویز مهجور خویشکی حاجی محمد راحت
 رباعیات استاد خلیلی  استاد خلیلی حاجی محمد راحت
 گزینه اشعار - عبدالواحد رشته  سید احمد شاه دولتی حاجی محمد راحت
 گلزار اشعار  عبدالعلی مستغنی حاجی محمد راحت
 گلشن وصال  روحانی وصال حاجی محمد راحت
 له نرگسه تر نرگسه  پیر محمد کاروان حاجی محمد راحت
 زخمونه ملهمونه  وزیر محمد زوغ لیونی حاجی محمد راحت
 بامن بیا پروانه شو  پوریا فاریابی حاجی محمد راحت
 گزیده اشعار خلیل الله خلیلی  گرد آورنده متین اندخویی حاجی محمد راحت
 زخم ها و اشک ها  مرکز تعاون افغانستان ( متا ) حاجی محمد راحت
 کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری  احمد سروش حاجی محمد راحت
 د خوشحال رباعیات  پښتو تولنه حاجی محمد راحت
 بلال په وینوکی شعری غوند  نور محمد "لاهو" حاجی محمد راحت
 تذکار: دیوان همایون اعلی  عزیزالدین وکیلی فوفلزایی حاجی محمد راحت
 رویداد ریاست دیوان عالی حکومت شاهی افغانستان  محمد ولی و محمود سامی سیف الله فضل
 پاکه مینه  وزیر محمد روغ لیونی حاجی محمد راحت
 قطرات اشگ  موسسه نشراتی انجاء حاجی محمد راحت
 شعر زنان افغانستان  انتشارات خاوران حاجی محمد راحت
 با بنفشه های باران  ؟ حاجی محمد راحت
 کیږدی  سلیمان لایق سلیمان لایق
 کلیات بیدل غزلیات جلد اول  ابوالمعانی بیدل حاجی محمد راحت
 ناله  سرشارشمالی سیف الله فضل
 ملت عشق  الیف شافاک حاجی محمد راحت
 دود دل  خورشید عطائی حاجی محمد راحت
 ریژیدلی ریژیدلی گلونه  علی محمد منګل حاجی محمد راحت
 مرغلره  انجنیر محمد نبی حاجی محمد راحت
 مقامه گل سوری  قهار عاصی حاجی محمد راحت
 منتخبی از اشعار صغیر اصفهانی  صغیر اصفهانی حاجی محمد راحت
 با لحظه های سبز بهار  حیدری وجودی حاجی محمد راحت
 سوزونه او سارونه  مجاور احمد زیار حاجی محمد راحت
 منتخب اشعار نصیب  محمد ناصر "نصیب" حاجی محمد راحت
 ای بهار! امسال برای چه کسی میآئی؟!  عبدالقیوم ملکزاد حاجی محمد راحت
 ولسی هینداره  دشیهد زین العاب الدین ( پردیس ) حاجی محمد راحت
 تیر یادونه  حبیب الله رفیع حاجی محمد راحت
 مزرعه دهقان اشعار عارفانه مرحوم غلام سرور دهقان  محمد یوسف نظری حاجی محمد راحت
 وزن شعر دری  محمد افضل بنووال حاجی محمد راحت
 د ملا اسد الله حنیفی دیوان  اسدالله حنیفی حاجی محمد راحت
 د ارواشاد استاد گل پاچا الفت شعری کلیات ( د الفت مرغلری )  شهرت ننگیالی حاجی محمد راحت
 دیوان کامل پروین اعتصامی  پروین اعتصامی حاجی محمد راحت
 خلوتگاه راز  احمد طارق عشرتی حاجی محمد راحت
 هنداره  اکیو هنداره حاجی محمد راحت
 د عبدالغفار خان ختک دیوان  جهان زیب نیاز حاجی محمد راحت
 درپای نسترن  عزیزالرحمن فتحی حاجی محمد راحت
 د واوری لمن  وږمه سبا عامر حاجی محمد راحت
 چمن زار تصویر  عبدالکریم میثاق حاجی محمد راحت
 د ملنگ جان خوږی نغمی  لعل پاچا آزمون حاجی محمد راحت
 د زړره للمه  غلام محمد کامه وال حاجی محمد راحت
 نادرشاه و شعرهای او  شیفته یارقین حاجی محمد راحت
 باران  حلیم تنویر حاجی محمد راحت
 دیوان تیمور شاه  عزیز الدین وکیلی حاجی محمد راحت
 لویه هنګامه  عبذالله غمخور حاجی محمد راحت
 یادواره قهار عاصی  مجموعه مقالات حاجی محمد راحت
 برښنا  د کبرا (مظهری) حاجی محمد راحت
 دملالتار دیوان  عبدالرحیم ځدران حاجی محمد راحت
 طبقه بندی اعشاری دهدهی  ملول دیوی مترجم عبدالرسول رهین حاجی محمد راحت
 دیوان سلطان حسین میرزا بایقرا  محمد یعقوب واحدی جوزجانی حاجی محمد راحت
 د وړو ماشومانو رنګینی شیری  علی محمد منګل حاجی محمد راحت
 گلشن معرفت  صالح محمد دردمند باطنی حاجی محمد راحت
 د کاګار خټک دیوان  اکادمی علوم افغانستان حاجی محمد راحت
 آوار شب  سرور آذرخش حاجی محمد راحت
 منتخب اشعار  استاد محمدانور بسمل حاجی محمد راحت
 دپښتنخوا دشعر هاروبهار  جم دارمستتر حاجی محمد راحت
 د آزادی گل گلاب  بوریس کروموف لیکنه حاجی محمد راحت
 د حاجی محمد بارکزی دیوان  پوهاند عبدالشکور رشاد حاجی محمد راحت
 سلام بر شقایق  محمد عاقل بیرنگ کوهدامنی حاجی محمد راحت
 د میرزا خان انصاری دیوان  داکتر پرویز مهجور خویشکی حاجی محمد راحت
 تذکرةُ الشُعرا  سراج الدین سعید او مولوی صالح محمد هوتک حاجی محمد راحت
 د سپوږمی سترګه  اکبر بری سیف الله فضل
 دیوان فاروقی  حضزت علامه عبدالحق مجددی (رح) سیف الله فضل
 منتخب اشعار استاد محمد حسن بسمل  استاد بسمل حاجی محمد راحت
 وړانګه  ګوهر رحمن ګوهر حاجی محمد راحت
 منتخب اشعار نصیب  محمد ناصر نصیب حاجی محمد راحت
 کابل در آیینه شعر  انجمن نویسندگان افغانستان سیف الله فضل
 ارمغان بدخشان  شاه عبدالله بدخشی حاجی محمد راحت
 د وړو ماشومانو رنګینی شیری  علی محمد منګل حاجی محمد راحت
 وزمه  عبدالهادی المجاهد سیف الله فضل
 نو بهار  حبیب الله رفیع حاجی محمد راحت
 بنفشه ها  خلیل روفی حاجی محمد راحت
 دیوان شادمحمد خان  داکتر سید عظیم شاه خیال بخاری حاجی محمد راحت
 د عبدالقادر خان ختک دیوان  پروفیسر جهان زیب نیاز حاجی محمد راحت
 ترانه های دل  میر عبدالقادر " ابهر " حاجی محمد راحت
 دردانی  داکتر محمد اقبال نسیم ختک حاجی محمد راحت
 دکاظم شیدا دیوان  شیدا دیوان حاجی محمد راحت
 لیلی او مجنون  سکندر ختک حاجی محمد راحت
 د احمد شاه بابا د دیوان غورچان  عبدالشکور رشاد حاجی محمد راحت
 شعله جاویدان ۱  داکتر رحیم محمودی حاجی محمد راحت
 د سپوږمی سترګه  اکبر بری حاجی محمد راحت
 نرگس آبی  عبدالکریم میثاق سیف الله فضل
 داسی هم وو  محمد صدیق پسرلی حاجی محمد راحت
 دیباچه یی در فرجام  واصف باختری سیف الله فضل
 نغمه بسمل  استاد بیرنگ حاجی محمد راحت
 با بالهای طلوع  عبدالله نایبی حاجی محمد راحت
 خلوتگاه راز  احمد طارق عشرتی حاجی محمد راحت
 د هزاری نظم زار  اباسین پنبتو اکیدمی بټکرام (هزاره) حاجی محمد راحت
 گلهای سمنبو  محمد علم غواص حاجی محمد راحت
 مزرعه دهقان  غلام سرور دهقان کابلی حاجی محمد راحت
 شبنم  سید مجتبی علی حاجی محمد راحت
 للمی گلونه  ملا محمدګل د للمی حاجی محمد راحت
 گلکڅونه  زیار حاجی محمد راحت
 گل های سیاه  عباس آرمان حاجی محمد راحت
 دیوان رحمت رخشانی  خادم بدوی گل محمد خان بارکزایی حاجی محمد راحت
 نمونه شعر امروز افغانستان  چنگی پهلوان حاجی محمد راحت
 با بهار میعاد  عبدالله نایبی حاجی محمد راحت
 مجموعه اشعار واجد  مطبع بدخشان حاجی محمد راحت
 گیتار په قهر ترنګیږی  الکساندر پتروخین حاجی محمد راحت
 د میاد حمدالله فقیرخیل دیوان  میاد وکیل شاه فقیرخیل حاجی محمد راحت
 گلهای سمنبو  محمدعلم (غواص) حاجی محمد راحت
 سولاق  تاشقین بهایی حاجی محمد راحت
 دکوتی داووم اکتوبر رزم  ؟ حاجی محمد راحت
 سفر به حجم بیکران شط  عزیز الله نهفته صالحزاده سیف الله فضل
 اشک ها و خون ها  استاد خلیل الله خلیلی حاجی محمد راحت
 سخن دوست  جمال فخری حاجی محمد راحت
 حسینی و شبستری در راه ګلشن راز  عبدالغفور رجا حاجی محمد راحت
 دیباچه یی در فرجام  واصف باختری حاجی محمد راحت
 ارمغان شیرین  شیریندل شیرین غزنوی حاجی محمد راحت
 منتخب اشعار نصیب  محمد ناصر نصیب حاجی محمد راحت
 شعر معاصر افغانستان  محمد سرور مولایی حاجی محمد راحت
 اشعار جهادی استاد خلیل الله خلیل  محمد نسیم فقیری حاجی محمد راحت
 اعجاز عشق  تنها کابلی حاجی محمد راحت
 درامتداد فضل دلتنگی  سلطان عزیز رضاپور حاجی محمد راحت
 اشعار فرحت  فرحت حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان جوهری  جوزجان شبرغانی فانوس خراسان حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 شعر و ادب  شعر او ادب حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 گزیده غزلهای بسمل  محمدانور بسمل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 د ډیوی ستركه  طارق محمود دانش سیف الله فضل
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 مناظری  پښتون فردوسی حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 الوت  اباسین یوسفزی حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 د رحمان په شعر .....  راج ولی شاه ختک حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 مجموعه اشعار  سمنبوی بادغیسی حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 چند غزل  ع.واله حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 سالی در مدار نور  َحیدری وجودی سیف الله فضل
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 درد دل و پیام عصر  عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 مجموعه اشعار واجد  واجد حاجی محمد راحت
 آخرین ستاره  محمود فارانی حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 شط آبی رهایی  حمیرا نگهت دستگیر زاده حاجی محمد راحت
 پیوند دل  محمد عبدالحمید اسیر حاجی محمد راحت
 دنثرونو مجموعه  ډاکتر ب امیر حاجی محمد راحت
 د خیال وزرماتی پروازونه  حکیم الله تصور سیف الله فضل
 ګلونه په لمبو کي  بادشاه الدین مشکور حاجی محمد راحت
 او بد رفن  در مطبه دارالسلطنه کابل حاجی محمد راحت
 د رحمن بابا د دودیزی پسرلنی مشاعری رساله او شعری تولگه  محمد شریف ساپی حاجی محمد راحت
 د دروغو مزل لند دی  حضرت الله عصمتی حاجی محمد راحت
 صدای پای واژه ها  اسکندر اختلاقی حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 صور سبز صدا  حیدری وجودی حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 زمزمه جمهوریت  میر عبدالقادر ابهر حاجی محمد راحت
 تنها و همیشه  عبدالقهار عاصی سیف الله فضل
 باخلوت ارغوانها  پژوهان گردانی حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 نیسان ارغوانی  ماه رخ نیاز حاجی محمد راحت
 همان یوسف همان بازار  احمد ضیا رفعت حاجی محمد راحت
 شرح رباعیات جامی  انجمن جامی حاجی محمد راحت
 گزیده شعر های عبدالهادی داوی پریشان  متین اندخویی حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 دیوان اشرف خان هجری  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 سال خون، سال شهادت  عبدالقهار عاصی سیف الله فضل
 عشق و جوانی  حیدری پنجشیری سیف الله فضل
 زره وینی  کبرا مظهر حاجی محمد راحت
 کهکشان  پوهاند دوکتور محمد حسین "یمین" حاجی محمد راحت
 آهونه پرهرونه  امداد موسی خیل حاجی محمد راحت
 په درانه خوب ویده دی نجلی  نذیر احمد نذیر حاجی محمد راحت
 ملک الشعرااستاد بیتاب  پوهنمل عبدالرسول رهین حاجی محمد راحت
 گلبانگ رهائی  ملکزاد سیف الله فضل
 جنون عشق  عبدالغفور رجا حاجی محمد راحت
 درپی تو بودن  رفعت حسینی حاجی محمد راحت
 گزیده اشعار بمنوی بادغیسی  مطبعه دولتی حاجی محمد راحت
 ښونه زیتونه  نصرالله سخنانی حاجی محمد راحت
 خواب فردا  لیلا خرم حاجی محمد راحت
 ماته شپیلی  محمد صدیق پسرلی حاجی محمد راحت
 کلونه تکلونه  اجمل ختک حاجی محمد راحت
 رازراز کلونه  حاجی غلام محمد موسی ری حاجی محمد راحت
 ورګه مینه  عبدالباری جهانی حاجی محمد راحت
 دردونه او تکلونه  نصرالله حافظ حاجی محمد راحت
 ساندی په نغمو کی  عصمت قانع حاجی محمد راحت
 رباعیات و دو بیتی ها  حیدری وجودی حاجی محمد راحت
 یاد وطن  محمد اسحاق ثنا سیف الله فضل
 سپوپږمی په څنګل زار کی  پروین فیض زاده ملال حاجی محمد راحت
 میهن من  استاد عبدالرحمن پژواک سیف الله فضل
 څانگي څانگي ارغوان  نور الحبیب نثار حاجی محمد راحت
 گزیده غزلهای جلوه  محمد کریم نزیهی جلوه حاجی محمد راحت
 یکصد غزل بیدل  طارق صادم حاجی محمد راحت
 ترانه های شبانگاهی  محمد افسر رهبین حاجی محمد راحت
 ساره بادونه  اسد الله غضنفر حاجی محمد راحت
 شیبی اوترانی  سلیمان لایق سلیمان لایق
 نو بهار  محمود فارانی حاجی محمد راحت
 خلق دردانه لری  داکتر فیض الله ایماق حاجی محمد راحت
 از باغ تا غزل  لطیف ناظمی حاجی محمد راحت
 سمت روشن جاده ها  سلیمان لایق سلیمان لایق
 گزیده غزلهای عشقری  حیدری وجود حاجی محمد راحت
 وطن  -- سیف الله فضل
 ویښی جذبی،روغ توپانونه  عوض الدین صدیقی حاجی محمد راحت
 an impact evaluation of the training on the convention of the rights  dr.maj tanzil agha حاجی محمد راحت
 برگشت باد  میرویس موج حاجی محمد راحت
 ستیز با توفان  وحید مژده حاجی محمد راحت
 درڼابهیر  خیال محمد کټوازی حاجی محمد راحت
 شعرا و فضلا درباگاه ملوک کرت هرات  عبدالغنی برزین مهر حاجی محمد راحت
 شاخستان اندیشه  ریاست اتحادیۀ نویسندگان و شاعران ولایت بلخ حاجی محمد راحت
 تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری  پوهاند عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 امیرخسرو  دوکتور عبدالغفور روان فرهادی حاجی محمد راحت
 شرین و فرهاد و دوبیتی ها  صوفی عشقری حاجی محمد راحت
 زمونژسترګی  داکتر نارول کرسټی حاجی محمد راحت
 ژوندی لفظونه  افضل ټکور حاجی محمد راحت
 ستارگان  الفونس دودی حاجی محمد راحت
 یک مثنوی گم شده از دورهء غزنویان ورقه و گلشاه عیوقی  دکتر احمد اتش حاجی محمد راحت
 نوای دل  زمان فیروز حاجی محمد راحت
 در اوج التقای رگ و خنجر  سرور آذرخش حاجی محمد راحت
 میلاد طلوع  فصل حق فکرت حاجی محمد راحت
 نالهء نیلاب  دستگیر پنجشیری حاجی محمد راحت
 شعر های انزواء  لطیف پدارم حاجی محمد راحت
 ماه و شرنگ شب  عزیز الله نهفته حاجی محمد راحت
 دو شعر تاریخی شیدا  محمد رحیم شیدا وکیل در شورای ملی دوره ۱۳ حاجی محمد راحت
 آب و آیینه  طیبه سهیلا حاجی محمد راحت
 تخمین نفوس کشور به تفکیک واحد های اداری جنسوشعری و دفاتی  اداره مرکزی احصائیه حاجی محمد راحت
 نگاهی به اشعاری دری خوشحالخان ختک  پوهاند دوکتور جاوید حاجی محمد راحت
 دوشعر شیدا  محمد رحیم شیدا حاجی محمد راحت
 ځغلند نظر  حبیب الله رفیع حاجی محمد راحت
 سرنوشت دستهای نسل فانوس  خالده فروغ حاجی محمد راحت
 تو و زمین و من  رفعت حسینی حاجی محمد راحت
 سخت و مشکل  عبدالحق بیتاب حاجی محمد راحت
 هجرت بانوی شعر  رفعت حسینی حاجی محمد راحت
 تبجنه سپوژمی  پروین فیض زاده ملال حاجی محمد راحت
 لاله های دمن  انیسه زرنگ حاجی محمد راحت
 در سوگ سپیداران  میرویس موج حاجی محمد راحت
 گزیده اشعار استاد سخن مرحوم عبدالعلی مستغنی  عبدالعلی مستغنی حاجی محمد راحت
 ترانه های کهسار  اسد الله شعور حاجی محمد راحت
 دنغمو کاروان  نصرت الله حافظ حاجی محمد راحت
 وزن شعر دری  دکتور محمد افضل بنووال حسیب الله فضل
 محمود نامه  میرحسن رضوی زینب نیک بین
 دیوان صوفی عشقری  صوفی عشقری حاجی محمد راحت
 یک سبد دلهُره  محمد شفیع راستی نورزایی مصطفی عمرزی
 دیوان سروده های نادیا انجمن  م. ش. ر نورزایی - د. س واثقی مصطفی عمرزی
 دیوان صوفی عشقری  عشقری سیف الله فضل
 مټکور  محمد اسماعیل یون مصطفی عمرزی
 قصاید و غزلیات نظامی گنجوی  نظامی گنجوی زینب نیک بین
 دیګونه او شعرونه  کاتب پاڅون مصطفی عمرزی
 مرز خورشید  محمد امین متین اندخویی مصطفی عمرزی
 سولاق  تاشقین بهایی مصطفی عمرزی
 در سوگ سپیداران  میرویس موج مصطفی عمرزی
 چند غزل  عبدالحق واله مصطفی عمرزی
 سیمای استاد خلیلی در آئینهء اشعارش  سارا مجددی مصطفی عمرزی
 کوچني هیلې مو سترېږي  محمد رفیع صیاد مصطفی عمرزی
 میلاد با بهاران  ثریا واحدی مصطفی عمرزی
 ستاره ها  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 آب و آیینه  طیبه سهیلا مصطفی عمرزی
 کاشکی زه کوتره وای  راټولوونکی: عبدالغفار ګردیزی مصطفی عمرزی
 نگین الماس  پاییز حنیفی مصطفی عمرزی
 خوان هفتم  محمد یونس طغیان مصطفی عمرزی
 بنفشه ها  خلیل الله رووفی مصطفی عمرزی
 با من بیا پروانه شو  به کوشش پویا فاریابی مصطفی عمرزی
 مهاجر   سید محمد عمر شهید مصطفی عمرزی
 مقامهء گل سوری  عبدالقهار عاصی مصطفی عمرزی
 شعراء و فضلاء در بارگاه ملوک کرت هرات  عبدالغنی برزین مهر مصطفی عمرزی
 در خط اوج آرزو  اسحاق دلگیر مصطفی عمرزی
 د کابل اوښکې  عبدالله غمخور مصطفی عمرزی
 خط سرخ  اسد الله حبیب مصطفی عمرزی
 حماسهء جهاد  حامد نوید استاد حامد نوید
 ترانه های دل - 1338 شمسی  میر عبدالقادر ابهر مصطفی عمرزی
 تبسم   پائیز حنیفی مصطفی عمرزی
 دود دل   خورشید عطایی مصطفی عمرزی
 نهال  عبدالحی آرین پور مصطفی عمرزی
 ققنوس   رضا مایل هروی مصطفی عمرزی
 رویای شاعر   محمود فارانی مصطفی عمرزی
 به سوی نور   به کوشش عبدالفهیم فرند مصطفی عمرزی
 با کاروان بی دل   قاری محمد عظیم عظیمی مصطفی عمرزی
 اسطورهء بزرگ شهادت  واصف باختری مصطفی عمرزی
 از دیر تا هنوز   قربان علی همزی مصطفی عمرزی
 آخرین ستاره   محمود فارانی مصطفی عمرزی
 مواعظهء دره - نسخهء قدیمی چاپ لاهور   نجف علی عاصی جلالپوری مصطفی عمرزی
 گلدستهء عشق - 1331 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 قصائد غلام محمد خان طرزی افغان - 1309 قمری   نشر دولتی مصطفی عمرزی
 غزلیات میرزا بی دل - نسخهء قدیمی  بی دل مصطفی عمرزی
 شاعر آزاد - 1348 قمری   حاجی محمد اسمعیل خان سیاه مصطفی عمرزی
 مخزن المتقین - نسخهء قدیمی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 قصاید حمدیه و نعتیه و مدحه - نسخهء قدیمی چاپ کابل  عایشه افغان درانی مصطفی عمرزی
 شعر العجم - جلد 5 / 1306 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 شعر العجم - جلد 4 / 1306 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 شعر العجم - جلد 1 / 1306 شمسی  شبلی نعمانی مصطفی عمرزی
 زبدة التجوید - 1319 قمری   به اهتمام حاجی خالق خان پسر طرزی افغان مصطفی عمرزی
 دیوان ملا رحمت بدخشانی - 1312 قمری  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 دیوان غلام محمد خان طرزی افغان - نسخهء قدیمی چاپ کابل  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 جنگنامه - 1336 شمسی  محمد غلام کهستانی مصطفی عمرزی
 تذکار دیوان همایون اعلی یا وزارت مالیه - 1334 شمسی  عزیز الدین وکیلی فوفلزائی مصطفی عمرزی
 تحفة الاطفال - نسخهء قدیمی چاپ کابل  عبدالخالق ولد طرزی افغان مصطفی عمرزی
 پندنامه - 1350 قمری  نجف علی عارصی جلالپوری مصطفی عمرزی
 پراگنده - 1332 قمری  محمود طرزی مصطفی عمرزی
 بوستان سعدی - نسخهء قدیمی چاپ کابل  سعدی مصطفی عمرزی
 اکبرنامه  حمید کشمیری مصطفی عمرزی
 نړیدلي جونګړې  سمیع الدین افغاني سمیع الدین افغاني
 و در لحظه های ترنم باد ها  حیات الله بخشی مصطفی عمرزی
 طلوع آفتاب  حیات الله بخشی مصطفی عمرزی
 د وطن یادونه  سمیع الدین افغاني سمیع الدین افغاني
 محمود نامه  میرحسن سیف الله فضل
 سیندونه هم مري  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 د پښتو شعر هندسي جوړښت  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 په اورونو کې سندرې  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 د لوونو فصل  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 نیمگړي ارمانونه  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 هیلې  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 دم شوي توري  یاسمین «وزیری» مصطفی عمرزی
 شملې او لوپټې  محمد نواز «حقیقت» (سانین) مصطفی عمرزی
 د الحاج محمد حسن حسام منظوم کلیات  محمد حسن «حسام» مصطفی عمرزی
 کتاب الشعر او لس نورې لیکنې  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 ستوروکې تا لټوم  زرلښته «حسیني» مصطفی عمرزی
 گل غوټۍ  عبدالغفور «لیوال» مصطفی عمرزی
 شمایل نبوي  د څمکنو «میا عمر» مصطفی عمرزی
 د پښتو شعر اوسنی بهیر  گل رحمان «رحمانی» مصطفی عمرزی
 د شعر سلطان: علي خان  آریانا «حقپال» مصطفی عمرزی
 ادب در فن  علامه محمود «طرزی» مصطفی عمرزی
 اشعار تُرکی مولوی  ح. م. «صدیق» بنیان اندیشی
 مجموعهٔ اشعار استاد خلیلی  استاد خلیلی داکتر محمد علی ابدالی
 دیوان رودکی  رودکی زینب نیک بین
 دیوان اشعار اعلیحضرت تیمورشاه  علامه عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 لاله های دمن  انیسه زرنگ داکتر محمد علی ابدالی
 دسنګر وږمي  قاضی محمد کریم حیدری داکتر محمد علی ابدالی
 مناجات خواجه عبدالله انصاری  فهیم هنرور حاجی محمد راحت
 دیوان سنائی غزنوی  علیمحمد صابری٬ رقیه تیموری٬ روح الله محمدی حاجی محمد راحت
 دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی  فهیم هنرور حاجی محمد راحت
 گزیده های از مثنوی مولوی بلخ  فهیم هنرور حاجی محمد راحت
 گلچین از اشعار قهار عاصی  فهیم هنرور حاجی محمد راحت
 گلچین از اشعار صوفی عشقری  فهیم هنرور حاجی محمد راحت
 پریشان  گزیدهٔ شعرهای عبدالهادی داوی داکتر محمد علی ابدالی
 دوطن یاد  نجیبه وجدی وردک داکتر محمد علی ابدالی
 حماسهٔ جهاد  حامد نوید استاد حامد نوید
 رباعیات خلیل الله خلیلی  استاد خلیل الله خلیلی داکتر مریم زبردست
 در سوگ سپیداران  میرویس موج داکتر مریم زبردست
 خړ څادر  ډاکټر امیر داکتر مریم زبردست
 به سوی نور  اتحادیه اسلامی جوانان افغانستان داکتر مریم زبردست
 پیک فروردین  سنجر سهیل داکتر مریم زبردست
 لولپه پیغله  اکادمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد حاجی محمد راحت
 ځانځانی ښامار  پوهاند داکتر مجروح سیف الله فضل
 تذكرة الشعرای غور ۵  عبدالقادر موحد رحیمی حاجی محمد راحت
 تذكرة الشعرای غور ۴  عبدالقادر موحد رحیمی حاجی محمد راحت
 تذكرة الشعرای غور ۳  عبدالقادر موحد رحیمی حاجی محمد راحت
 تذكرة الشعرای غور ۲  عبدالقادر موحد رحیمی حاجی محمد راحت
 تذكرة الشعرای غور ۱  عبدالقادر موحد رحیمی حاجی محمد راحت
 سکوت قرن  یاسین فرخاری احمد یاسین فرخاری
 پیوند شعر و موسیقی  یاسین فرخاری احمد یاسین فرخاری
 ارکان٬ عناصر و آرایه های شعرنو  یاسین فرخاری احمد یاسین فرخاری
 د خیال څپې  خالد بارګامی داکتر محمد علی ابدالی
 گلچین از اشعار قهار عاصی  فهیم هنرور داکتر محمد علی ابدالی
 گلچین از اشعار احمدمحمود امپراطور  فهیم هنرور داکتر محمد علی ابدالی
 دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی  فهیم هنرور داکتر محمد علی ابدالی
 گلچین از دوبیتی های صوفی عشقری  فهیم هنرور داکتر محمد علی ابدالی
 د زړه پر پاڼه مې انځور دې ګلاب  اجمل اند داکتر محمد علی ابدالی
 د رحمان بابا دیوان  عبدالرؤف بینوا داکتر محمد علی ابدالی
 گلچین از اشعار صوفی عشقری  صوفی عشقری داکتر محمد علی ابدالی
 گزیده های از مثنوی مولانای بلخ  مولانا جلال الدیّن محمد بلخی داکتر محمد علی ابدالی
 د احمدشاه بابا شعرونه (قدیمی چاپ)  احمدشاه بابا داکتر محمد علی ابدالی
 پایکوب شاعر  عبدالباری جهانې داکتر محمد علی ابدالی
 رابعه بلخی  رابعه بلخی داکتر محمد علی ابدالی
 رڼې اوښکې  اجمل اټک یوسفزے داکتر محمد علی ابدالی
 رباعیات مولانا جلال الدین محمد بلخی  مولانا جلال الدیّن محمد بلخی داکتر محمد علی ابدالی
 مجموعهٔ شعر از شريف حكيم  شريف حكيم داکتر محمد علی ابدالی
 یادونه او درمندونه  سلیمان لایق سلیمان لایق
 دیوان سنائی غزنوی  حکیم سنائی غزنوی داکتر محمد علی ابدالی
 د احمدشاه بابا شعرونه  کتابخانه افغانستان داکتر محمد علی ابدالی
 دا ته د کومو غرونو شور یې  ټول افغان داکتر محمد علی ابدالی
 سر کلاوه (ششمین مجموعه شعر)  عبدالغفور امینی داکتر محمد علی ابدالی
 دیوان سید همایون شاه عالمی  سید همایون شاه عالمی سید همایون عالمی
 عشق و انشا  بهمن دانشدوست حاجی محمد راحت
 درد وطن  عبدالغفور امینی حاجی محمد راحت
 خسرو و شیرین  نظامی گنجوی داکتر مریم زبردست
 جراح دیوانه  یورگن توروالت داکتر مریم زبردست
 هفت بزم بهرام گور  نظامي گنجوی داکتر مریم زبردست
 بوستان سعدی  سعدی داکتر مریم زبردست
 دیوان حافظ  حافظ داکتر مریم زبردست
 دیوان رودکی  رودکی داکتر مریم زبردست
 بيرق هاي سرخ و سبز  دستگير نايل سیف الله فضل
 مجموعهٔ بهترین اشعار ویکتور هوگو  ویکتور هوگو سیف الله فضل
 سَرِکَلاوه٬ ششمین مجموعهٔ شعر  عبدالغفور امینی سیف الله فضل
 اشعار احمد محمود امپراطور  احمد محمود امپراطور احمد محمود امپراطور
 گلچینی از اشعار عشقی جامی  نورالدین عبدالرحمان جامی سیف الله فضل
 اين ارمغان دوستان وصلى  وصلی سیف الله فضل
 مولانا جامی  نورالدین عبدالرحمان جامی سیف الله فضل
 دیوان عایشه درانی  عایشه درانی سیف الله فضل
 تحفه الاحرار جامی  نورالدین عبدالرحمان جامی سیف الله فضل
 غزلیات و مخمسات احمد محمود امپراطور  احمد محمود امپراطور احمد محمود امپراطور
 ارکان٬ عناصر و آرایه های شعرنو  احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاری
 کلیات عبید ذاکانی  عبید ذاکانی حسیب الله فضل
 غوربان دوردی (ذلیلی)  نورمحمد غرقین داکتر مریم زبردست
 روی تقویم تمام سال  لیلا صراحت روشنی زینب نیک بین
 دیوان اشعار ناصر جنگ  ناصر جنگ زینب نیک بین
 در مجمر آوارگی  کریمه ولی نادری زینب نیک بین
 لیلی و مجنون  نظامی گنجوی زینب نیک بین
 خسرو و شیرین  نظامی گنجوی زینب نیک بین
 ديوان سنائی  ابوالمجدود بن آدم سنائی داکتر محمد علی ابدالی
 اشعار خواندن های احمد ظاهر  جواد منصور پوپل داکتر محمد علی ابدالی
 محيي الدين بن عربي , القصيدة , العصر العباسي  محيي الدين بن عربي سیف الله فضل
 صبر  رحیم خان مجروح سیف الله فضل
 د خوشحال خان ختک ځینی اشعار ۳  خوشحال خان ختک سیف الله فضل
 د خوشحال خان ختک ځینی اشعار ۲  خوشحال خان ختک سیف الله فضل
 د خوشحال خان ختک ځینی اشعار  خوشحال خان ختک سیف الله فضل
 د وږمو خاپونه  رحیم خان مجروح سیف الله فضل
 گل پاچا الفت  دپښتو تولنی دادبیاتو څانګی سیف الله فضل
 د خوشحال بابا دیوان  فضل احسان احسان سیف الله فضل
 از خانه تا غربت  ص-رضا علوی رضا علوى
 شعر بيتين جامي   مولانا جلال الدين جامۍ صادق کریمیار
 ديوان اشعار سنجر کاشانۍ  محمد هاشم سنجر کاشانۍ صادق کریمیار
 خواندن هاۍ احمد ظاهر   جواد منصور پوپل صادق کریمیار
 شرح رباعیات جامی  جامی حسیب الله فضل
 Teachings of Rumi  Rumi حسیب الله فضل
 محمود طرزی  محمود طرزی حسیب الله فضل
 اندیشهٔ جامی  عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 فردای دیروزین  احمدیاسین فرخاری احمد یاسین فرخاری
 قصې او افسانې  سلیمان لایق سلیمان لایق
 یادونه او درمندونه  سلیمان لایق سلیمان لایق
 کېږدۍ  سلیمان لایق سلیمان لایق


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us