څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

زبان (106)کتاب نویسنده کتابخانه
 د پښتو ادب په تاریخ کي قصیده  علامه عبدالحی حبیبی سیف الله فضل
 پښتو څوارلس سوه کاله پخوا  علامه عبدالحی حبیبی سیف الله فضل
 لهجه های مروج مردم هزاره ۲  الحاج محمد عوض نبیزاده داکتر محمد علی ابدالی
 پښتو او پښتو څېړونکي  استاد محمد امین الله زمریالے حاجی محمد راحت
 فرهنگ مختصر دری - پښتو  اکادمی علوم افغانستان (متین مونس) سیف الله فضل
 نارساييها ودشواريهاي الفبا  ياسين فرخاري حاجی محمد راحت
 درنگی بر دو دیدگاه  یاسین فرخاری حاجی محمد راحت
 بازسازی الفبا  یاسین فرخاری حاجی محمد راحت
 فارسی یا دری؟  یاسین فرخاری حاجی محمد راحت
 ارکان٬ عناصر و آرایه های شعرنو  یاسین فرخاری حاجی محمد راحت
 تأثیر زبان و ادبیات عربی بر زبان و ادبیات دری  یاسین فرخاری حاجی محمد راحت
 نظری گذرا بر ادبیات جهادی افغانستان  یاسین فرخاری حاجی محمد راحت
 سیری در ادبیات فولکلور افغانستان  یاسین فرخاری حاجی محمد راحت
 نگاهی گذرا به ادبیات رزمی افغانستان  یاسین فرخاری حاجی محمد راحت
 تعلیم العربية (۹)  وزارت تعلیمات عالی عربستان سعودی داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۸)  وزارت تعلیمات عالی عربستان سعودی داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۷)  وزارت تعلیمات عالی عربستان سعودی داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۶)  وزارت تعلیمات عالی عربستان سعودی داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۵)  وزارت تعلیمات عالی عربستان سعودی داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۴)  وزارت تعلیمات عالی عربستان سعودی داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۳)  وزارت تعلیمات عالی عربستان سعودی داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۲)  وزارت تعلیمات عالی عربستان سعودی داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۱)  وزارت تعلیمات عالی عربستان سعودی داکتر محمد علی ابدالی
 انګلیسي - پښتو قاموس  د آریانا کتابخانه داکتر محمد علی ابدالی
 پروفیسر لوئی ماسینیون  علامه احمدعلی کهزاد سیف الله فضل
 دانشگاه  علامه احمدعلی کهزاد سیف الله فضل
 زبانهای آریائی هندوکش  علامه احمدعلی کهزاد سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات دری افغانستان دورهٔ سامانیان و غزنویان  محمد محسن طیبی داکتر مریم زبردست
 مهد پیدایش و پرورش زبان دری  نجم الدین کاویانی حاجی محمد راحت
 تاريخ خطهاي جهان  يوهانس فريدريش داکتر مریم زبردست
 فرهنگ نامهای آذربایجانی و ترکی  عبدالاحد بهزاد داکتر مریم زبردست
 ضرب الامثال و کنایات  عبدالغنی برزینمهر سیف الله فضل
 خودآموز ترکمنی  مراد دوردی متین حمیدی
 اگر امروز اقدام نکنیم فردا دیر خواهد بود   دیپلوم انجنیر محمدقیس کبیر صالحه واهب واصل
 Sanskrit - English  Itran حسیب الله فضل
 Pashto-English Dictionary 5  Aryana Library حسیب الله فضل
 Pashto-English Dictionary 4  Aryana Library حسیب الله فضل
 Pashto-English Dictionary 3  Aryan Library حسیب الله فضل
 Pashto-English Dictionary 2  Aryana Library حسیب الله فضل
 Pashto-English Dictionary 1  Aryana library حسیب الله فضل
 فارسی یا دری  احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاری
 ارکان٬ عناصر و آرایه های شعرنو  احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاری
 دری و دینیات برای اطفال  حسیب الله فضل حسیب الله فضل
 روښاني لیکې  استاد حبیب الله رفیع داکتر محمد علی ابدالی
 تاریخ ادبیات افغانستان ۳  علامه احمدعلی کهزاد سیف الله فضل
 توضیحاتی بر زبان و ادبیات افغانستان  داکتر فریار کهزاد سیف الله فضل
 نويسندگان يا نويسنده گان؟  جان محمد سیف الله فضل
 طرز نگارش ضماير متصل ملکى  جان محمد سیف الله فضل
 دربارۀ املاى زبان درى  جان محمد سیف الله فضل
 IPA chart  Deutscher Sprachatlas سیف الله فضل
 ناهمگونی های املائی  نبی عظیمی از سایت اصالت سیف الله فضل
 معلم دری بلبلان  سعدی در مورد زبان دری استاد محمد آصف فکرت
 خودآموز ترکمنی  حاجی مراد دوردی قاضی زینب نیک بین
 درنگی بر اظهارات استاد باختری...  عبدالسمیع رفیع صافی زینب نیک بین
 ضرورت مبر م به تدوين فرهنگِ لغات دری  دپلوم انجنير خليل الله معروفی داکتر محمد علی ابدالی
 روش املای زبان دری  پویا فاریابی داکتر محمد علی ابدالی
 LANGUAGES AND LITERATURE IN THE KUSHAN EMPIRE  J. Harmatta سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۲۰)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۹)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۸)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۷)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۶)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۵)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۴)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۳)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۲)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۱)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۰)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۹)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۸)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۷)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۶)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۵)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۴)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۳)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۲)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱)  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 ھدف ادبيات  ماکسیم گورکی سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات افغانستان ۱  علامه احمدعلی کهزاد سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات افغانستان ۲  علامه احمدعلی کهزاد سیف الله فضل
 نقد نويسندگان يا نويسنده گان؟  دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی سیف الله فضل
 بحثی پيرامون املای زبان دری ۲  جان محمد سیف الله فضل
 بحثی در بارۀ املای زبان دری  جان محمد سیف الله فضل
 تصحيح اشتباهات املايی  جان محمد سیف الله فضل
 فرهنگ واژگان پارسی دری در عربی  احمد ياسين فرخاري سیف الله فضل
 نقش همزه در بیان و نگارش زبان دری  نجیب سخی سیف الله فضل
 A reference grammar of Pashto  Tegey Habibullah & Barbra Robson حسیب الله فضل
 Sanskrit alphabet  Unknown حسیب الله فضل
 Sanskrit grammar  Unknown حسیب الله فضل
 Arabic An essential grammar  Faruk Abu-Chacra حسیب الله فضل
 توظیحات بر ادبیات افغانستان  احمد علی کهزاد حسیب الله فضل
 الفبای نورستانی  جان محمد حسیب الله فضل
 املای دری جمع  جان محمد حسیب الله فضل
 املای دری ضمائر متصل ملکی  جان محمد حسیب الله فضل
 املای دری گان  جان محمد حسیب الله فضل
 املای دری می شود یا میشود  جان محمد حسیب الله فضل
 Romanization for Pashto  Unknwon حسیب الله فضل
 نارساییها و دشواریهای الفبای دری  ياسین فرخاری حسیب الله فضل
 تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان  عبدالحی حبیبی حسیب الله فضل
 مادر زبان دری  عبدالحی حبیبی حسیب الله فضل
 نگاهي انتقادي به دستور زبان فارسي ۲  سعيد دامني سیف الله فضل
 دلنډیو ماخذونو ته یوه کتنه (۱)  سلیمان لایق سیف الله فضل
 دلنډیو ماخذونو ته یوه کتنه (۲)  سلیمان لایق سیف الله فضل
 دلنډیو ماخذونو ته یوه کتنه (۳)  سلیمان لایق سیف الله فضل
 دلنډیو ماخذونو ته یوه کتنه (۴)  سلیمان لایق سیف الله فضل
 دستور سخن   احمد یاسین فرخاری سیف الله فضل


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us