څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

روزنامه (36)کتاب نویسنده کتابخانه
  قلم: شنبه، 10/5/1388 - 87  انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان مصطفی عمرزی
  هیواد: چهارشنبه، 6/6/1398 - 4607  دولتی مصطفی عمرزی
  خبرنگار: شنبه، 3/12/1392 - 44  شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان مصطفی عمرزی
  پامیر: دوشنبه، 29/4/1388 - 392  دولتی مصطفی عمرزی
  هیواد: چهارشنبه، 3/10/1393 - 3437  دولتی مصطفی عمرزی
  هیواد: چهارشنبه، 12/9/1393 - 3422  دولتی مصطفی عمرزی
  هیواد: چهارشنبه، 10/10/1393 - 3442  دولتی مصطفی عمرزی
  هیواد: چهارشنبه، 31/5/1393 - 3194  دولتی مصطفی عمرزی
  هیواد: چهارشنبه، 14/10/1393 - 2304  دولتی مصطفی عمرزی
  هیواد: چهارشنبه، 26/4/1392 - 2089  دولتی مصطفی عمرزی
  هیواد: چهارشنبه، 29/10/1392 - 3070  دولتی مصطفی عمرزی
  هیواد: چهارشنبه، 27/10/1394 - 3557  دولتی مصطفی عمرزی
  انیس: پنجشنبه، 26/6/1388 - 21510  دولتی مصطفی عمرزی
  انیس: چهارشنبه، 20/9/1392 - 22713  دولتی مصطفی عمرزی
  انیس: چهارشنبه، 12/4/1392 - 22518  دولتی مصطفی عمرزی
  انیس: چهارشنبه، 14/3/ 1393 - 22826  دولتی مصطفی عمرزی
  هیواد: چهارشنبه، 17/11/1397 - 4456  دولتی مصطفی عمرزی
  هیواد: پنجشنبه، 15/7/1398 - 4497  دولتی مصطفی عمرزی
  هیواد: پنجشنبه، 29/7/1398 - 4509  دولتی مصطفی عمرزی
  هیواد: پنجشنبه، 2/10/1398 - 4532  دولتی مصطفی عمرزی
 هیواد: پنجشنبه، 27/4/1398 - 4577  دولتی مصطفی عمرزی
 حقیقت انقلاب ثور: پنجشنبه، 8 حوت 1365 - 1671  دولتی مصطفی عمرزی
 KABUL NEW TIMES: Sunday, march, 15, 1987 - 297  دولتی مصطفی عمرزی
 حقیقت انقلاب ثور: دوشنبه، 2 دلو 1363 - 1031  دولتی مصطفی عمرزی
 پکتیکا: لومړی کال، ۲۲ ګنه، د ۱۳۴۸ لمریز کال، تله ۵  شخصی مصطفی عمرزی
 هیواد: پنجشنبه، 17/11/1398- 257  دولتی مصطفی عمرزی
 شفق - شماره ی 3 سال 1368  حزب اسلامی افغانستان مصطفی عمرزی
 آیینه ی افغانستان - شماره ی 12 سال 1369  خلیل الله هاشمیان مصطفی عمرزی
 محاذ 37  حزب محاذ ملی سیف الله فضل
 حقیقت انقلاب ثور / هشت عقرب 1365  دولتی مصطفی عمرزی
 حقیقت انقلاب ثور - 7 عقرب 1365  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 حقیقت انقلاب ثور - 2 جوزای 1360  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نشریهء شمس النهار - 1290 قمری  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نشریهء سراج الاخبار - از 16 میزان 1290 الی 10 اسد 1295 ش  به مدیریت محمود طرزی مصطفی عمرزی
 نشریهء حقیقت - از 25 اسد 1303 الی 2 حمل 1304 شمسی  به مدیریت برهان الدین کشککی مصطفی عمرزی
 نشریهء انیس / از 7 ثور 1310 الی 6 ثور 1311 شمسی  نشریهء افغانی مصطفی عمرزی


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us