څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

رسم و رواج (48)کتاب نویسنده کتابخانه
 فرهنگ نذر و نیاز ها و معرفی چند نذر مشهور مردم افغانستان  نرگس هاشمی نرگس هاشمی
 برقع یا چادری تاریخچه فرهنگی ندارد  نرگس هاشمی نرگس هاشمی
 agnates, affines and allies patterns of marriage...  asger chrissensen حاجی محمد راحت
 نوروز و آدمکها  ذبیح الله پیمان سیف الله فضل
 تفاوت بین ازدواج مسیار و ازدواج موقت  اسحاق دبیری سیف الله فضل
 نوروز جشن تحول و بصیرت  سازمان فرهنگی و اجتماعی جوانان میهن سیف الله فضل
 آداب خواستگاری و حقوق زوجین  عبداالله ناصح علوان سیف الله فضل
 سیری در احکام میت و آداب سوگوار  عبدالعزیز بن عبدالله بن باز و دوستان داکتر مریم زبردست
 برده گی ازدیدگاه اسلام  مصطفی حسینی طباطبایی داکتر مریم زبردست
 نامگذاری فرزندان در اسلام  صادق رجبیان تمک داکتر مریم زبردست
 11/11- کتاب غرائب عوائد ملل  حبيب‌الله بن حسينعلي اصفهاني داکتر مریم زبردست
 10/11- کتاب غرائب عوائد ملل  حبيب‌الله بن حسينعلي اصفهاني داکتر مریم زبردست
 9/11- کتاب غرائب عوائد ملل  حبيب‌الله بن حسينعلي اصفهاني داکتر مریم زبردست
 8/11- کتاب غرائب عوائد ملل  حبيب‌الله بن حسينعلي اصفهاني داکتر مریم زبردست
 7/11- کتاب غرائب عوائد ملل  حبيب‌الله بن حسينعلي اصفهاني داکتر مریم زبردست
 6/11- کتاب غرائب عوائد ملل  حبيب‌الله بن حسينعلي اصفهاني داکتر مریم زبردست
 5/11- کتاب غرائب عوائد ملل  حبيب‌الله بن حسينعلي اصفهاني داکتر مریم زبردست
 4/11- کتاب غرائب عوائد ملل  حبيب‌الله بن حسينعلي اصفهاني داکتر مریم زبردست
 3/11- کتاب غرائب عوائد ملل  حبيب‌الله بن حسينعلي اصفهاني داکتر مریم زبردست
 2/11- کتاب غرائب عوائد ملل  حبيب‌الله بن حسينعلي اصفهاني داکتر مریم زبردست
 1/11- کتاب غرائب عوائد ملل  حبيب‌الله بن حسينعلي اصفهاني داکتر مریم زبردست
 تالش در نوروز جمهوري ايرانی آذربايجان  تاریخ ما سیف الله فضل
 نوروز و میلۀ خواجه صفا  ولى احمد نورى سیف الله فضل
 نوروز  بشیر عزیزی حاجی محمد راحت
 MoDA V Religion in Afghanistan: Islam and Local Folk Customs  Ms. Lyla Kohistany حاجی محمد راحت
 د پښتنو دودونه  د فولکلور او ادب آمریت حاجی محمد راحت
 خانۀ نو و زنده گی نو  بی بی سی حاجی محمد راحت
 Afghanistan Journal 1978-5  Nilsson حاجی محمد راحت
 د آزادو قبایلو جرګه  د قومونو او قبایلو چارو وزارت د نشراتو او فر حاجی محمد راحت
 مختصری از جنبشهای دهقانی  کمیته دولتی طبع و نشرج.د.ا حاجی محمد راحت
 هدیه نوروز  کمیته فرهنگی جمعیت اسلامی افغنستان حاجی محمد راحت
 جشنهای آریایی  محمد صالح خلیق و اسماعیل تیمور حاجی محمد راحت
 An Interpretation of the Role of the Hoopoe in Afghan Folklore and Mag  N A N C Y H AT CH D U P RE E حاجی محمد راحت
 زمونږ کلي اوبانډې ۱۴  سمیع الدین افغاني سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۱۳  سمیع الدین افغاني سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۱۲  سمیع الدین افغاني سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۱۱  سمیع الدین افغاني سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۱۰  سمیع الدین افغاني سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۹  سمیع الدین افغاني سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۸  سمیع الدین سعيد افغاني سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۷  سمیع الدین سعيد افغاني سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۶  سمیع الدین افغاني سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۵  سمیع الدین افغاني سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۴  سمیع الدین افغاني سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۳  سميع الدين افغانی سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۲  سمیع الدین سعيد افغاني سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۱  سمیع الدین سعيد افغاني سمیع الدین افغاني
 فرهنگ نامهای ترکی  پرویز زارع شاهمرسی داکتر مریم زبردست


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us