څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

دهقانی (99)کتاب نویسنده کتابخانه
 عمومی اکرانومیکی لاری چاری  وزارت زراعت آبیاری و مالداری سیف الله فضل
 رهنمای حفاظه نباتات  موسسه اکبر کمیته فرعی زراعت سیف الله فضل
 Afghanistan Agricultural & Rural Rehabilitation Project  M.M. Sediq سیف الله فضل
 The agricultural survey of Afghanistan  The Swedish committee for Afghanistan سیف الله فضل
 Vegetable programm  David B, Parsons Consultant سیف الله فضل
 description for pistachio  IPGRI سیف الله فضل
 EVALUATION REPORT AGRICULTURE SUB-COMMITTEE and VETERINARY COORDINATIO  Khalil Rahman سیف الله فضل
 رهنمایی سبزیکاری در پکتیا  دکتور محمد فرید پرونتا سیف الله فضل
 For The Planning and Implementation of Projects For Agricultural Rehab  ACBAR سیف الله فضل
 تولید زردک  وزارت مبارزه با مواد مخدر سیف الله فضل
 agricultural developments in afghanistan  writers سیف الله فضل
 AFGHANISTAN AGRICULTURAL SECTOR SUPPORT PROJECT  Kerry M. Connor, Ph.D. سیف الله فضل
 آفات و بیماری های هندوانه  کانال دنیای گیاهپزشکی سیف الله فضل
 AGRICULTURE IN AFGHANISTAN: A BACKGROUND PAPER FOCUSING ON WHEAT  FOOD & FEED GRAIN INSTITUTE سیف الله فضل
 مبادی مالداری  پوهاند گل احمد کشتیارو و پوهنمل ضیاالدین ضیا سیف الله فضل
 Agriculture Credit in Afghanistan  Douglass G.Norvell سیف الله فضل
 Coordination of FAO /NGOs autumn 2003 Seed and Fertilizer Distribution  Mr. Antonio Di Leonardo سیف الله فضل
 Afghanistan Agricultural Sector Support Project  Garry Robertson سیف الله فضل
 آشنایی با سمپاش الکترواستاتیک  صمد برزگر سیف الله فضل
 Afghanistan Wheat Planting Survey 1992/93  Professor K. Dawlaty سیف الله فضل
 cost of production and returns to sugar beet ...  k.dwlaty z.saleh g.p.owens سیف الله فضل
 Agricultural sector support project  Denny Freed سیف الله فضل
 Strategy for the Afghanistan agricultural sector support  DAI سیف الله فضل
 RAMP GUIDELINES FOR ESTABLISHING FARMER DEMONSTRATION PLOTS  ohn L. Woods, Ph.D Agricultural Communicatio سیف الله فضل
 حشره تخم خوار سیب  عبدالله رحیم سیف الله فضل
 ښونو ( زیتون )  نعیم الله بختانی سیف الله فضل
 Agricultural Cooperative Development  FAO مصطفی عمرزی
 د انارو تولید  پوهنتون کالیفورنیا سیف الله فضل
 لوبیا  محمد طاهر جبارخېل سیف الله فضل
 د میوو تولید  پو Davis کې دکليفورنيا پوىنتون او دامريکا د سیف الله فضل
 دولی ونه  د سنایی پر مختیایی موسسه سیف الله فضل
 نباتات  سید علی اختر خان حاجی محمد راحت
 کرونده  احمد تکل حاجی محمد راحت
 انواع گل و خصوصیات آنها  پارس بوک حاجی محمد راحت
 زراعت للمی  شرکت رفیق زیور طبع پوشید حاجی محمد راحت
 The Agricultural Survey Afghanistan  The Swedish Committee for Afghanistan حاجی محمد راحت
 Afghanistan Agricultural Sector Support Project  DR. Michael Tsamparlis-Feb 1993 حاجی محمد راحت
 agricultural input mobilization for afghanistan  chemonics international consulting division حاجی محمد راحت
 رمه قرهای قل  نشریه اداره اطلاعات و تبلیغات وزارت زراعت حاجی محمد راحت
 AGRICULTURAL INPUT MOBILIZATION FOR AFGHANISTAN  Office of the AID Representative Islamabad حاجی محمد راحت
 the agriculture of afghanistan  The Swedish Comittee for Afghanistan حاجی محمد راحت
 Afghanistan Opium Poppy Survey 1996  Regional Office for Southwest Asia of the Un حاجی محمد راحت
 A DEVELOPMENT STRATEGY AND ACTION PLAN FOR AFGHAN FRUIT GROWERS  Afghan Development Association. Paldstan حاجی محمد راحت
 زراعت آبی  پوهنتون کابل حاجی محمد راحت
 حفاظت کمیاوی نباتات  وزارت تحصیلات عالی حاجی محمد راحت
 سبزیجات  محقق محمد اکبر بابری حاجی محمد راحت
 مراحل انکشاف نموی گندم و طرز دیتا گیری  مرکز تجارب زراعتی افغان حاجی محمد راحت
 جواری  علی احمد "حازم شیونی" حاجی محمد راحت
 the agricultural survey of afghanistan  the swedish committee for afghanistan حاجی محمد راحت
 agricultural developments in afghanistan  miles toder حاجی محمد راحت
 سبزیجات مناطق حاره و نیمه حاره  دهپور ح نیطاقی حاجی محمد راحت
 سیب  ازنشرات اطلاعات وزارت زراعت واصلاحات ارضی حاجی محمد راحت
 مرغداری  انتشارات وزارت زراعت و آبیاری سیف الله فضل
 سبزیجات  سید اسرار نظامی حاجی محمد راحت
 نظری به وضع موجوده قره قل و صورت بهبود آن در کشور  ریاست تبلیغ و آموزش زراعتی حاجی محمد راحت
 زمین و آب به دهقانان  اکیوو حاجی محمد راحت
 کلچه پیاز  انجینر عبد الغفار نبی زاده حاجی محمد راحت
 د کرنی ورکشاپ  وزارت زراعت حاجی محمد راحت
 د لیړیو د روزنی په هکله ضروری معلومات  مبارزه با مواد مخدر حاجی محمد راحت
 سبزی کچالو  محمد زبیر شهید حاجی محمد راحت
 چگونه میتوان از کشت کوکنار جلوگیری کرد؟  عبدالواجد عادل حاجی محمد راحت
 تولید پیاز  ریاست نشرات وزارت زراعت حاجی محمد راحت
 EVALUATION REPORT AGRICULTURE SUB-COMMITTEE and VETERINARY COORDINATIO  Khalil Rahman حاجی محمد راحت
 گندم یا خشخاش  اندرو پرایس حاجی محمد راحت
 د تور بادنجان د روزني په هکله  -- حاجی محمد راحت
 AFGHANISTAN on SOIL FERTILITY AND FERTILIZER USE  Dr. P.M. Tamboli Agronomist حاجی محمد راحت
 تولید بامیه  وزارت زراعت سیف الله فضل
 تولید ادنجان رومی  وزارت زراعت،مالداری و مواد غذایی حاجی محمد راحت
 د لیړیو د روزني په هکله لنډ ضروري معلومات  -- سیف الله فضل
 تولید گلپی  وزارت زراعت،مالداری و مواد غذایی حاجی محمد راحت
 Quarterly report for the period january through march 1993  volunteers in technical assistance(BITA) حاجی محمد راحت
 basic agricultural marketing and farm input in afghanistan  nathan koening حاجی محمد راحت
 Area develpment schem  volunteers in technical assistance(BITA) حاجی محمد راحت
 evaluation and monitoring agricultural projects in ghazni ..  dost m.noori سیف الله فضل
 afghanistan agricultural strategy development workshop  Agricultural university peshawar حاجی محمد راحت
 شالی کاری در افغانستان  محمد عارف نوری سیف الله فضل
 غور او کریتینزم  نواب خان حاجی محمد راحت
 د غنمو کفشک  سکینه امرخیل حاجی محمد راحت
 شبشک های نباتی  موسسه خیریه (اسرا) حاجی محمد راحت
 مرض خاکستر تاک  عبدالله رحیم حاجی محمد راحت
 شبشک مومی سیب (پخته گک)  عبدالله (رحیم) حاجی محمد راحت
 په غنمو کی د کمیاوی سرو استعمال  سکینه امرخیل حاجی محمد راحت
 wheat on farm trial  abdul fatah حاجی محمد راحت
 آفات مهم بادنجان رومی  از نشریات موسسه خیریه اسرا حاجی محمد راحت
 مرض تابخورده گی برگ شفتالو  از نشریات موسسه خیریه (اسرا) حاجی محمد راحت
 اساسات زنبورداری  ریاست تبلیغ و آموزش زراعتی حاجی محمد راحت
 آفات مهم پیاز  موسسه خیریه اسراء افغانستان حاجی محمد راحت
 Directory of Serials in the NWFP Agricultural University Library  Naeemullah Khan and Attaullah حاجی محمد راحت
 د ختکیو د روزنه او تولید  د کرهنی مالداری وزارت حاجی محمد راحت
 A VIEW ON REHABILITATION OF AGRICULTURE IN AFGHANISTAN  Abdul Wadood Zafari حاجی محمد راحت
 Techniques for Cultivation of Poplars and Technical Note on Forest Nur  H.H khaurin حاجی محمد راحت
 تولید کچالو  وزارت زراعت حاجی محمد راحت
 مدیریت آفات زراعی  منصوره سجادی نائینی مصطفی عمرزی
 کنترول آفات و امراض  علی رضا بلند نظر مصطفی عمرزی
 بیماری آتشک درختان میوه  رضا عسکری - زهرا قاسمی مصطفی عمرزی
 آفت کش ها و مبارزهء شیمیایی  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مصطفی عمرزی
 آفات مهم کیله  مجید امانی - مسعود لطیفیان مصطفی عمرزی
 آفات گندم و جو  غلام رضا جمسی مصطفی عمرزی
 هدایت کشت گل ها و قلمه ها و حبوبات  ده باشی فیض محمد خان مصطفی عمرزی


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us