څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

دهقانی (9)کتاب نویسنده کتابخانه
 مدیریت آفات زراعی  منصوره سجادی نائینی مصطفی عمرزی
 کنترول آفات و امراض  علی رضا بلند نظر مصطفی عمرزی
 بیماری آتشک درختان میوه  رضا عسکری - زهرا قاسمی مصطفی عمرزی
 آفت کش ها و مبارزهء شیمیایی  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مصطفی عمرزی
 آفات و بیماری های تربوز  درویش زاده مصطفی عمرزی
 آفات مهم کیله  مجید امانی - مسعود لطیفیان مصطفی عمرزی
 آفات گندم و جو  غلام رضا جمسی مصطفی عمرزی
 آشنایی با سمپاش الکترواستاتیک  صمد برزگر مصطفی عمرزی
 هدایت کشت گل ها و قلمه ها و حبوبات و غیره - 1300 شمسی  ده باشی فیض محمد خان مصطفی عمرزی


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us