څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

اقتصاد (206)کتاب نویسنده کتابخانه
 ارزش پول افغانی  نامعلوم داکتر مریم زبردست
 استفاده دوامدار آب و انرژی  نامعلوم داکتر مریم زبردست
 اقتصاد بازرگانی جلد اول  ندريو جيلسپي داکتر ویدا سید کمال
 اقتصادیات بامیان  غلام عمر رسولی حاجی محمد راحت
 مجله اقتصاد  وزارت تجارت سیف الله فضل
 مجله اقتصاد  وزارت تجارت سیف الله فضل
 food aid to afghanistan  swidesh committee fo afghanistan سیف الله فضل
 SOCIO-ECONOMIC SURVEY OF BADAKHSHAN  MINISTRY OF PLANING سیف الله فضل
 Afghanistan -State Building,Sustaining Growth, andReducing Poverty  AW O R L DR A N KC O U N T R YS T U D Y سیف الله فضل
 سیمای اجتماعی و اقتصادی ولایت غور  نشرات مرکز تحقیق و پشتیبانی تخنیکی سیف الله فضل
 مغازه د اری حرفه ای  سید علی اکبر علیزاده آرام سیف الله فضل
 سرمایه کاپیتال  کارل مارکس سیف الله فضل
 Recipes for Weaning Foods  unknown سیف الله فضل
 پر عایداتو باندی در مالیاتو قانون  جریده رسمی دولتی سیف الله فضل
 د اقتصاد پلانگذاری اساسات  ارتور لیویس مترجم محمد طاووس څرک سیف الله فضل
 Kandahar province- A Socio-Economic profile  UNIDATA-a project of UNDP/OPS& UNOCA سیف الله فضل
 Progress Report of Capacity Building  Ministry of Finance سیف الله فضل
 the world bank in kabul  information settlement in kabul سیف الله فضل
 سیمای اجتماعی و اقتصادی ولسوالی ساغز ولایت غور  پوهنمل هیرالاحد(غوری) سیف الله فضل
 اقتصاد شماره ۹ سال ۴۵  هیئت تحریر سیف الله فضل
 اقتصادی ریاضی  محمد دهقانمل سیف الله فضل
 The key to reducing Afghanistan ‘s Drug Economy  Barnett R.Rubin سیف الله فضل
 Kabul urban policy notes series n.1  The World bank سیف الله فضل
 راپور هیات عامل پښتنی تجارتی بانګ  پښتنی تجارتی بانګ سیف الله فضل
 اقتصاد سياسی  روزا لوکزامبورگ سیف الله فضل
 راپور هئیت عامل پشتنی تجارتی بانک به مجمع عمومی سالانه سهامداران  پشتنی بانک سیف الله فضل
 اقتصاد  پوهنیار سیف الدین سیحون سیف الله فضل
 مجله اقتصاد  محمد زمان تره کی سیف الله فضل
 کوچنۍ سوداګري  ضياءالرحمن ضياء سیف الله فضل
 جهانی اما خشن  میشل خوسودفسکی سیف الله فضل
 نقد اقتصاد سیاسی  کارل مارکس مترجم حجت برزگر سیف الله فضل
 Afghanistan Socio- Economic Problems and Rehabilitation  Afghan NGOs Coordination Bureau(ANCB) سیف الله فضل
 اجرات تصفیه محاسبه ماضیه  در مطبع اداره تحریرات مجلس عالی وزرا طبع شده سیف الله فضل
 حقيقت طبقاتی  نشر کارگری سوسياليستی سیف الله فضل
 AFGHANISTAN INCOME TAX LAW 2009  as published in Official Gazette number 976 سیف الله فضل
 Telgram incoming  Foreign service at the United nation سیف الله فضل
 فصل دوم کالا و تولید کالایی  لنینی منتخبات سیف الله فضل
 Afghanistan BALKH PROVINCE A Socio-Economic Profile  UNIDATA سیف الله فضل
 Business memo writing  Ahmad sadat سیف الله فضل
 بنیاد انکشاف دهات  بنیاد انکشاف دهات سیف الله فضل
 مجله اقتصاد  وزارت تجارت سیف الله فضل
 KABUL EMERGENCY WATER AND SANITATION PROJECT  Dr. K. Dawlaty سیف الله فضل
 private sector agribusiness support  DAT سیف الله فضل
 قضاوت مسائل عملی سیاست اقتصادی  پروفسور دکتر والتر آدولف یوهر سیف الله فضل
 structure and performance of the afghan economy  stephane guimbert سیف الله فضل
 علمی اقتصادی لیکنی  انبیا ژمن سیف الله فضل
 Economic and social council  United nation سیف الله فضل
 Fostering a Competitive Investment Climate in Afghanistan  German Techn ical Cooperation سیف الله فضل
 اقتصاد اسلامی  علامه محمدتقی عثمانی مدظله داکتر مریم زبردست
 سرمایه (کپیتال) جلد اول  کارل مارکس سیف الله فضل
 نقد اقتصاد سیاسی  کارل مارکس سیف الله فضل
 وضع مالی و اقتصادی شاهنشاهی پارت  خانم ملکزاده بیانی سیف الله فضل
 basics of economy  John Smitt سیف الله فضل
 ایران اقتصادی  رحیم زاده صفوی سیف الله فضل
 ایران اقتصادی  رحیم زاده صفوی سیف الله فضل
 د پولادی امیر تر سیوري لاندې  فرانک اې مارتین (معصوم هوتک) سیف الله فضل
 د پولادي امیرتر سیورې  محمد معصوم هوتک سیف الله فضل
 An Inquiry In to the Nature of Wealth of Nations  Adam Smith سیف الله فضل
 600Ways To Get Online Money  Naik Mohammad Mustafa سیف الله فضل
 د اوبو په منځ کی اور  احمدالله مسلمیار سیف الله فضل
 دار او دلدار  اجمل منصور سیف الله فضل
 Welcome to Swift  swift app سیف الله فضل
 د انترنتی بازار موندنی تکتیکونه  میر احمد یاد سیف الله فضل
 Rich Dad , Poor Dad  Robert T. Kiyosaki سیف الله فضل
 کوچنی سوداگري  ضیاه الرحمن ضیاه سیف الله فضل
 پرعایداتو باندی د مالیاتو قانون  وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 د تجارتی محاکمو د اصولو قانون  وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 اقتصاد پیژندنه  محمدداو نیازی سیف الله فضل
 صنعتي محاسبه  محمدجان باوری سیف الله فضل
 اقتصادی ریاضی  محمد دهقانمل سیف الله فضل
 صنعتی اقتصاد  نورالله حقمل سیف الله فضل
 دتصدی اقتصاد  نصیراحمد سخی سیف الله فضل
 اقتصادی سنجشونه  محبوبه مموزی سیف الله فضل
 نړیوال اقتصاد  عبدالغفور امینی سیف الله فضل
 اقتصادی ریاضی  عبدالعزیز جلیلی سیف الله فضل
 دلګښت سنجونه  عبدالجبار قیومی سیف الله فضل
 پیسی او کریډیت  غلام حضرت میمنه ای سیف الله فضل
 مالیه  د تخنیکي او مسلکي زده کړو له معینیت سیف الله فضل
 علمي اقتصادي‌لیکني  انبیا ژمن سیف الله فضل
 بودجوی محاسبه  شیما بورا سیف الله فضل
 دبیلانس تحلیل  عبدالجبار قیومی سیف الله فضل
 لګښت سنجونه  عبدالجبار قیومی سیف الله فضل
 بانکی تصدی  عبدالغفور امینی سیف الله فضل
 اقتصاد ریاضی  محمددهقانمل سیف الله فضل
 تجاريت محاسبه  ماري یوسفزۍ حمیدي سیف الله فضل
 د لګښت سنجونه  روح الله عزمتل سیف الله فضل
 بانکي محاسبه  ماری یوسفزی حمیدی سیف الله فضل
 دمعاصر اسلامی اقتصاد پیژندنه  بشیر الله نجیمی سیف الله فضل
 اقتصادي وده  سیدحبیب سیف الله فضل
 اقتصاد سياسی دين  محمدرضا نيکفر سیف الله فضل
 اقتصاد سیاسی  رفیق فرجالله میزانی سیف الله فضل
 اقتصاد سیاسی به زبان ساده  کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری سیف الله فضل
 اقتصاد سياسی  روزا لوکزامبورگ سیف الله فضل
 اقتصاد سیاسی دین  محمد رضا نیکفر حاجی محمد راحت
 اقتصاد سیاسی  رفیق فرج الله میزانی حاجی محمد راحت
 اقتصاد چیست  کامران نیری حاجی محمد راحت
 اقتصاد سیاسی به زبان ساده  کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری حاجی محمد راحت
 اقتصاد سیاسی  روزا لوکزامبورگ حاجی محمد راحت
 بحران های اقتصادی  نشر الکترونیکی حاجی محمد راحت
 اقتصاد سياسی دين  محمدرضا نيکفر حاجی محمد راحت
 اقتصاد سیاسی  رفیق فرج الله میزانی حاجی محمد راحت
 اقتصاد چیست ؟  روزا لوګزامبورگ حاجی محمد راحت
 اقتصاد سیاسی  روزا لوکزامبورگ حاجی محمد راحت
 conflict processing and the opium poppy economy in afghanistan  gtz سیف الله فضل
 Financing Cross-Border Trade  Cary W. Raditz سیف الله فضل
 د پولادی امیر تر سیوری لاندې  فرانک. اې. مارتین حاجی محمد راحت
 project marketplace  WFP Afghanistan سیف الله فضل
 سیمای اجتماعی و اقتصادی ولسوالی ساغر ولایت غور  مرکز تحقیق و پشتیبای تخنیکی کمک های انسانی سیف الله فضل
 تقاوی د سود اکرزی  وزارت عدلیه حاجی محمد راحت
 National Salary Policy For Non-Governmental Organizations Working in t  Salary Policy Working Group SCA GCMU/MoH lAM حاجی محمد راحت
 مجله اقتصاد  محمد زمان تره کي حاجی محمد راحت
 the third five year economic and social plan of afghanistan  unknown حاجی محمد راحت
 اقتصاد  محمد زمان تره کی حاجی محمد راحت
 اقتصاد  محمد خان تره کی حاجی محمد راحت
 in the balabnce  CSIS حاجی محمد راحت
 احصاییه تجارت  وزارت احصاییه مرکزی حاجی محمد راحت
 RAMGAL VALLEY ;-WESTERN NURISTAN  M.D.PARSONS سیف الله فضل
 مجله اقتصاد  وزارت تجارت سیف الله فضل
 اقتصاد  محمد زمان تره کی حاجی محمد راحت
 اقتصاد THE IQTASAD JOURNAL  محمد زمان تره کی حاجی محمد راحت
 مجله اقتصاد  محمد زمان تره کی حاجی محمد راحت
 مجله مصور اقتصاد  وزارت تجارت حاجی محمد راحت
 DOING BUSINESS IN AFGHANISTAN  Embassy of the United States of America حاجی محمد راحت
 پیشرفت دوساله پلان و مطالعه و تحلیل اوضاع اقتصادی  نشرات وزارت پلان حاجی محمد راحت
 تاریح تحولات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان  دکتر حسین میر جعفری حاجی محمد راحت
 مجله اقتصاد  وزارت اقتصاد ملی حاجی محمد راحت
 پولس  وزارت امور داخله حاجی محمد راحت
 پیشرفت پلان و تحلیل اوضاع اقتصادی ۱۳۳۹  اسناد رسمی دولتی حاجی محمد راحت
 اقتصاد  محمدزمان تره کی حاجی محمد راحت
 capacity building &institutional development programme  european commission حاجی محمد راحت
 اقتصاد  محمد زمان تره کی حاجی محمد راحت
 هلمند پوله په پوله  الحاج محمد اسماعیل شریعتیار حاجی محمد راحت
 National Salary Policy  USAID/MSH سیف الله فضل
 نظریات  پښتنی تجارتی بانک حاجی محمد راحت
 سیاست عمومی اقتصادی  هربرت گیرش حاجی محمد راحت
 پلانگذاری علمی و اقتصادر ممالک روبانکشاف  داکتر محراب الدین پکتیاوال حاجی محمد راحت
 اهمیت مرغداری ارزش غذایی کوشت  انجنیر محمد ایوب اسلمی حاجی محمد راحت
 اقتصادی کالنی 1351  د اطلاعات او کلتور وزارت حاجی محمد راحت
 مجله اقتصاد سال دوم شماره ۲  محمد زمان تره کی حاجی محمد راحت
 سیمای اجتماعی واقتصادی ولسوالی ساغر ولایت غور  پوهنمل خیرالاحد غوری حاجی محمد راحت
 سنجش مصارف  دوکتور نذیر احمد شهیدی حاجی محمد راحت
 Afghanistan Managing Public Finances for Development  Report حاجی محمد راحت
 تحلیل اوضاع اقتصادی و پیشرفت پلان در سال ۴۱ - ۴۲  وزارت پلان حاجی محمد راحت
 اقتصاد  اقتصاد حاجی محمد راحت
 humanitarian response plan  unknown حاجی محمد راحت
 اقتصاد  محمد زمان تره کی حاجی محمد راحت
 Afghanistan Managing Public Fianance For Developp  Poverty Reduction&Economy Secttor حاجی محمد راحت
 Notes Soviet Economic Interest in Afghanistan  M. Siddieq Noorzay حاجی محمد راحت
 Notes Soviet Economic Interest in Afghanistan  M. Siddieq Noorzay حاجی محمد راحت
 mine awareness and demining  operation salam حاجی محمد راحت
 پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی  کمیته دولتی پلان گذاری حاجی محمد راحت
 د پلان پرمختک او داقتصادی اوضاعو څیرنه  د احصایی ریاست د پلان وزارت حاجی محمد راحت
 اقتصادی کالنی  دانظباعاتو دلوی مدیریت له نشراتو څخه حاجی محمد راحت
 پشرفت پلان و تحلیل اوضاع اقتصادی سال 1349  ریاست احصاییه وزارت پلان حاجی محمد راحت
 تاثیرات تغییر ارزش پول در معاملات اقتصادی  سرمحقق محمد ناصر(ناصر ستانکزی) حاجی محمد راحت
 پیشرفت پلان و تحلیل اوضاع اقتصادی سال 1343  احصاییه مرکزی حاجی محمد راحت
 اقتصاد 1380  سیف الدین سیحون حاجی محمد راحت
 capacity and institution building for environmental management in afgh  UNEP حاجی محمد راحت
 راپور هییت عامل پشتنی تجارتی بانک راجع به عملیات سال 38 بانک  پشتنی بانک حاجی محمد راحت
 Water shortage in Afghanistan An approach of the problem  Peter Schimann, سیف الله فضل
 ارزیابی مختصر ارقام تجارت خارجی کشور درسال 1364  اداره مرکزی احصائیه حاجی محمد راحت
 اقتصاد سیاسی دین  محمد رضا نیکفر سیف الله فضل
 پیشرفت پلان و تحلیل اوضاع اقتصادی سال ۱۳۵۰  ریاست احصاییه وزارت پلان حاجی محمد راحت
 مجلمه اقتصاد  مجله پانزده روزه اول و اخیر اطاق تجارت کابل حاجی محمد راحت
 اسناد تجاری ۹  عبدالواسع سراج حاجی محمد راحت
 اقتصاد ملی ۸  ایریش پرایزر مترجم م انور حاجی محمد راحت
 اقتصاد  پوهنیار سیف الدین سیحون حاجی محمد راحت
 راپورت هیئت مدیره بانک ملی افغان مرکز کابل سال 1331  بانک ملی افغان سیف الله فضل
 پیشرفت پلان و تحلیل اوضاع اقتصادی  ریاست احصائیه وزارت پلان حاجی محمد راحت
 د دولتی اقتصاد جوړښت تجربی  پوهنمل ګلداد حاجی محمد راحت
 CRUDE OIL DOSSIER  ANGOUT FIELD حاجی محمد راحت
 قواعد اقتصاد سیاسی و علم بانکی  داکتر ژینومنچولی حاجی محمد راحت
 اقتصاد  محمد زمان تره کی حاجی محمد راحت
 مشکلات اقتصادی ما  عبدالمجید خان وزیر اقتصادی ملی حاجی محمد راحت
 مسکوکات و واحد پولی  دانشگاه افغانستان حاجی محمد راحت
 technical assistance to the islamic republic of afghanistan ...  asian development bank حاجی محمد راحت
 Analysis of Aid Flows to Afghainstan  Government of Afghainstan حاجی محمد راحت
 report on the supply of and demand for business develpmenta  ACKU حاجی محمد راحت
 راپور هیات عامل پښتنی تجارتی بانګ  وزارت اطلاعات و کلتور حاجی محمد راحت
 The UN and Capacity-building in Afghanistan  Nicholas Leader حاجی محمد راحت
 شپون شپول شپیلی  سیده حسینه کل تنها حاجی محمد راحت
 شیوه تولید آسیایی  دکتور علوم کبیر رنجبر حاجی محمد راحت
 قضاوت مسایل علمی سیاست اقتصادی  پروفسور دکتور والتر ادولف یوهر حاجی محمد راحت
 اقتصاد  محمد زمان تره کی حاجی محمد راحت
 شرح سروی انرژی  ارشاد راشد و حاجی حیات الله حاجی محمد راحت
 مقرارت خریداری اجناس  وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 سهمداران  پشتنی تجارتی بانک حاجی محمد راحت
 اقتصاد  محمد زمان تره کی حاجی محمد راحت
 بانک انکشاف زراعتی به افتخاری دومین سالگرد شگوفان انقلاب جمهوری  بانک انگشاف زراعتی حاجی محمد راحت
 تجارتی اعلانونه  دعدلیی وزارت حاجی محمد راحت
 THE ECONOMICS OF GRAPE  K Dawlaty R. K Harlan حاجی محمد راحت
 opportunities for pakistani products and services  rebuild afghanistan حاجی محمد راحت
 بودجه  داکتر محراب الدین پکتیاوال سیف الله فضل
 رهنمای ادای وجایب مالیاتی  وزارت مالیه حاجی محمد راحت
 economic and social council  United Nations حاجی محمد راحت
 data and statistics  afghanistan reconstruction council حاجی محمد راحت
 nutritional and vaccination coverage survey  christelle braconnot حاجی محمد راحت
 اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی  وزارت عدلیه حاجی محمد راحت
 معطبوعات بورژیوایی  وارتر او لریخ حاجی محمد راحت
 Afghanistan ... from Relief to Self-Reliance  UNDP Administrator حاجی محمد راحت
 Current employment and socio-ecomomic situaton and prospects  Adam Pain and jomathan Goodhand حاجی محمد راحت
 علم اقتصاد  کاترین (وداع) حاجی محمد راحت
 1355-1361First Seven Year Economic & Social Development Plan  Ministry of Planning, Gov. of Rep. of AF حاجی محمد راحت
 Afghanistan' foreign trade  Royal Afghan Ministry of Commerce حاجی محمد راحت
 سیمای اجتماعی و اقتصادی ولایت غور  پوهنمل خیرالاجد غوری حاجی محمد راحت
 اقتصاد  سیف الدین سیحون مصطفی عمرزی


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us