څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

ادبیات (3394)کتاب نویسنده کتابخانه
 چیستان های شفاهی دری  اسدالله شعور مصطفی عمرزی
 پته-خزانه-فی-المیزان-پشتو  نامعلوم داکتر مریم زبردست
 تاریخ و زبان در افغانستان  نامعلوم داکتر مریم زبردست
 پته خزانه با ترجمۀ انگلیسی  نامعلوم داکتر مریم زبردست
 پته-خزانه-فی-المیزان  نامعلوم داکتر مریم زبردست
 پته خزانه  نامعلوم داکتر مریم زبردست
 پته خزانه چاپ دیگر  نامعلوم داکتر مریم زبردست
 پته خزانه در تاریخ په تلا کښي  نامعلوم داکتر مریم زبردست
 سخندان فارس  قاری عبدالله خان ملک الشعرا سیف الله فضل
 -تاریخ ادبيات دری از دوره های باستانی تا پایان قرن چهارم هجری  پوهاند داکتر عبدالقیوم قویم سیف الله فضل
 -تاریخ ادبیات دری افغانستان در دورهٔ سامانیان و غزنویان  محمد حسن طیبی سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام  داکتر احمد تفضلی داکتر ویدا سید کمال
 فنون بلاغت و صناعات ادبی  جلال الدین همائی داکتر ویدا سید کمال
 تاریخ ادبیات عرب  ج.م. عبدالجلیل داکتر ویدا سید کمال
 ادبیات فارسی  استوری داکتر ویدا سید کمال
 جواهرالاسرار و زواهرالانوار شرح مثنوی معنوی جلد دوم  کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی داکتر ویدا سید کمال
 گزارش میراث  مسعود راستیپور داکتر ویدا سید کمال
 ديوان محيي الدين بن عربي  شيخ محيي الدين عربي سیف الله فضل
 تاریخچه جرگه ملی ،محلی و قرمی در افغانستان  نرگس هاشمی نرگس هاشمی
 سیری در ادبیات سده سیزدهم  محقق حسین نایل حاجی محمد راحت
 سپوږمی په څنګل زار کی  پروین فیض زاده ملال حاجی محمد راحت
 فرهاد خاموش  ذبیح الله پیمان حاجی محمد راحت
 د زمانی سییلی  عبدالباری غیرت حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 د پښتو ژبی لنډ ګرامر صرف نحوه  محقق سید محی الدین هاشم ی حاجی محمد راحت
 ویرانی او خزانی  باقی بریال حاجی محمد راحت
 دستور تاریخی زبان فارسی دری  پوهاند دکتور محمد حسین یمین حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 تعلیمات نامه ای قواعد مسابقات کلاسیک وآزاد ئهلوانی  دملی دفاع وزارت حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 فولکلوی ګیدی  غلی محمد سوبمن حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 پښتو متلونه  عبدالروف بینوا حاجی محمد راحت
 کابل انجمن  ازگان کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستا حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 تاریخ ادبیات افغانستان  کهزاد، زهما، نعیمی، صفا، غبار حاجی محمد راحت
 پښتو او اویستا وییښود  لطیف جان بابی حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 سپینی پانی  پروین فیض زاده ملال حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 فنون ادبی بیان  پوهناند عبدالقیوم قویم حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 پشتو او پشتانه د ژبپوهنی په رنا کی  همیش خلیل حاجی محمد راحت
 رسانه ها، مديريت و نوسان ها  مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 ذهنیت متنازع  مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 دُر دری  مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 معنی  مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 لیکلارښود  پوهاند داکتر م.ا.زیار سیف الله فضل
 شاهشان شاعر  ابوالقاسم حالت سیف الله فضل
 ميشود يا مىشود؟  جان محمد سیف الله فضل
 محمود نامه  نامعلوم سیف الله فضل
 نوبهار بلخ و برمیکان  سرمحقق محمد آصف گلزاد سیف الله فضل
 فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی  غلمعلي حدادعادل سیف الله فضل
 نه "استاد" و نه "استا ِد سخن"!  دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی انجنير خليل الله معروفی
 پښتانه په لبدیو کې (دوهمه برخه)  اکادمیسن سلیمان لایق سلیمان لایق
 قالب های شعر فارسی  بهزاد فرهانیه سیف الله فضل
 نام های جاها مسما به افراد در پادشاه نامه  مولوی عبدالرحیم سیف الله فضل
 اساسنامه  دافغان ځوانانو د ټولنیزو او کلتوری هڅو ټولنه سیف الله فضل
 حیات چیست؟  دیدگاهای برجسته ترین دانشمندان معاصر سیف الله فضل
 بررسی ساتخت مالکیت محمولی در فارسی معاصر  پونه مصطفوی سیف الله فضل
 واژه نامه زبان پاک  احمد كسروي سیف الله فضل
 روش املای زبان دری (تجدید در آلمان)  پویا فاریابی سیف الله فضل
 فهرست فعلهای فارسی  محمد بشیر حسین سیف الله فضل
 ادبیات صنف سوم رشدیه  قاری عبدالله خان ملک الشعرا سیف الله فضل
 د لویانو له پاره، پښتو لوست  جی،تی،زیر سیف الله فضل
 تحول ساخت کُنایی در فارسی نو  حامد نوروزی سیف الله فضل
 روش املای زبان دری  پویا فاریابی سیف الله فضل
 مقدمات باوای یزد  نامعلوم سیف الله فضل
 اضافه شدن پسوند ؛-I"مصدری به اسامی معنی  محمد علی مشرفی سیف الله فضل
 خاستگاه زبان پارسی دری  پوهاند دکتور م . ا زیار سیف الله فضل
 ادبیات ایران نو  محمد طاهر فاروقی سیف الله فضل
 همزه وصل  نامعلوم سیف الله فضل
 پشتو او پشتانه د ژبپوهنی په رنا کی  همیش خلیل سیف الله فضل
 هفت تماشا مرزا قلیل  مرزا محمد حسن سیف الله فضل
 نه "استاد" و نه "استا ِد سخن"!!!  دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی انجنير خليل الله معروفی
 اضافه شدن پسوند مصدری به اسامی معنی  علی اشرف صادقی سیف الله فضل
 مجموعه کلمات عوامانه فارسی  نامعلوم سیف الله فضل
 فارس یا دری  احمد یاسین فرخاری احمد یاسین فرخاری
 در باره املای زبان دری ( بخش یکم ) میشود یا می شود؟  جان محمد سیف الله فضل
 نا آشنا سندری  داکتر سید بهآ الدین مجروح سیف الله فضل
 پاسخ به شبهات قزوینی  علی حسین امیری سیف الله فضل
 دفتر چهارم  مثنوی معنوی سیف الله فضل
 پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری  ميرعنايت االله سادات سیف الله فضل
 در باره املای زبان دری طرز نگارش ضمایر مفصل ملکی  جان محمد سیف الله فضل
 زبان و ادبیات دری صنف دهم  وزارت معارف سیف الله فضل
 د خادم نړی لید  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 چهار یادواره  مصطفی عمرزی سیف الله فضل
 اندوه نامه به جای سرگفتا  رازق مامون سیف الله فضل
 ستر پښنږن  سیداگل غریبیار سیف الله فضل
 فرهنگ  وزارت اطلاعات و کلتور سیف الله فضل
 بنیاد فرهنگی کهزاد  داکتر فریاد کهزاد سیف الله فضل
 فرهنگ فارسی جیبی  استاد حسن عمید ویراستار عزیز الله علیزاده سیف الله فضل
 نظام نامه  شرکت رفیق سیف الله فضل
 دپښتو اشتقا قونه اوتر کیبونه  داکتر زرغونه زیور سیف الله فضل
 سه مقاله  پروفیسور برهان الدین "ربانی" سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات افغانستان  احمد علی کهزاد سیف الله فضل
 ضمانت نامه نرم افزاری استار  استار سیف الله فضل
 ادبیات ایران نو  محمد طاهر فاروقی سیف الله فضل
 مجموعه منهاج العارفین ، سعادت نامه ، تحفه الملوک ، پند لقمان و انصاری  مطبعه منشی نول سیف الله فضل
 د میدان فرهنگی حوزه  محمد ایمل ابراهیم خیل سیف الله فضل
 لیکلار ښود  پوهاند داکتر م.ا زیار سیف الله فضل
 اقرا پښتو لوست  انجنیر مطیع الله,محمدایاز ملګنیار,سیدعیسی سیف الله فضل
 ساخت مجهول در زبان فارسی  سحر بهرامی خورشید، ارسلان گلفام سیف الله فضل
 نا همگونی های املایی و سردرگمی های فراوان در نوشتن واژه های زبان فارسی  نبی عظیمی سیف الله فضل
 هفت اقلیم  امین احمد رازی سیف الله فضل
 دستور -لازم و متعدی در زبان فارسی  محمد راسخ مهند سیف الله فضل
 روش املای زبان دری  پویا فاریابی سیف الله فضل
 الخلافه او الخذلان  احمد شاه وحدت سیف الله فضل
 طبقات ناصری  قاضی منهاج سراچ سیف الله فضل
 سعدی شیرازی  محمد موسی هنداوی سیف الله فضل
 تعلیماتنامه قانون مالیات بر عایدات  دولت جمهوری افغانستان سیف الله فضل
 مصدر فیوض  نثار حسین سیف الله فضل
 د اروا پوهنی ښوونڅی  پوهاند کل رحمن حکیم سیف الله فضل
 د اوراح پوهنی ښوونځی  پوهاند ګل رحمن حکیم سیف الله فضل
 کتاب ناشناس  نامعلوم سیف الله فضل
 دمتن څیرنی میتو دولوژی  معاون سرمحقق زلمی هیواد مل سیف الله فضل
 مبادی علم تربیت  محمد دشتی سیف الله فضل
 سروینګ جلد دوم  دوکتور عبدالواحد حسنی سیف الله فضل
 خر بی فرهنگ  محمد حلیم تنویر سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات در ایران  دکتر ذبیح الله صفا سیف الله فضل
 گزیده اسناد دریای خزر و مناطق شمالی ایران در جنگ جهانی اول  محمد نادر نصیری مقدم سیف الله فضل
 بانوی سخنور و آزاد سیده مخفی بدخشی  دوکتور سید اکرام الدین حصاریان سیف الله فضل
 پښتو قاموس لیکنه  دکتور عبدالحکیم هلالی سیف الله فضل
 فصول اکبری  خادم حسین سیف الله فضل
 نگار نامه منشی  معروف ملکزاده سیف الله فضل
 لیکلار ښود  پوهاند دوکتور مجاور احمد زیار سیف الله فضل
 ورش املای زبان دری  پویا فاریابی سیف الله فضل
 د بولی سینا بلخی ژوند لیک  ابو عبید جوزجانی سیف الله فضل
 فرهنگ لغت تحصصی علوم دامی  کامبیز قوطوری سیف الله فضل
 حماسه هایی از قهرمانان سیاست و فرهنگ  محمد کاظم آهنگ سیف الله فضل
 پته خزانه  حبیب الله رفیع سیف الله فضل
 ادبیات روسیه  خانم مارسل ارهار سیف الله فضل
 هرمزدنامه  ابراهیم پورداؤد سیف الله فضل
 سانامه احصائیوی 1398  اداره مرکزی احصائیه سیف الله فضل
 هیله د خپلو سریزو په لمن کی  محمد اسماعیل یون سیف الله فضل
 جلالالدين محدث ارموي  فخرالدين احمد بن محمد سیف الله فضل
 لیکلار ښود  پوهاند ډوکتور مجاور احمد زیار سیف الله فضل
 پښتو متلونه  محمد دین ژواک سیف الله فضل
 دریم کتاب د مور او کوچنی روغتیا  قدیم خان طارق سیف الله فضل
 جهان زیبی مشاعره  سیف الملوک صدیقی سوات سیف الله فضل
 روش املای زبان دری  پویا فارابی سیف الله فضل
 جهان زیبی مشاعره  سیف الملوک صدیقی سوات سیف الله فضل
 دکورنیو چارو وزارت میاشتنی مسلکی.خقوقی .تولنیزه او فرهنگی حپرونه  تولنیزه سیف الله فضل
 د شمیر پوهنیز پښتو ویونو کتاب  داکتر ماخان میږی شینواری سیف الله فضل
 ابوالهول او کمیسار  محمد حسنین هیکل ترجمه محمد آصف اکرام سیف الله فضل
 واژه نامه بزرگ تبری  جهانگیر نصری اشرفی و حسین صمدی سیف الله فضل
 اصول تدریس حساب در مکاتب ابتدایی  غلام صدیق موسی خیل سیف الله فضل
 شهنامه چاپ ماسکو  فردوسی سیف الله فضل
 تفسیر آوا های شاهانۀ ساراها  اوشن گوروجی (اشوا) سیف الله فضل
 سراج القواعد  عبدالغفور ندیم سیف الله فضل
 شاه نامه فردوسی  اکادمی نوک شوروی سیف الله فضل
 اعجوبه روزگار  عبدالخلیل سیف الله فضل
 سپیدی  دوه میاشتنی ادبی او کلتوری مجله سیف الله فضل
 کتاب جبر  وزارت فرهنګ سیف الله فضل
 حیوانات سخنور  احمد بهجت سیف الله فضل
 د عریضه لیکنی لارښود  زاهد الله احمد سیف الله فضل
 فصل پنجم  خالد نویسا سیف الله فضل
 د هند دکتابخانو پشتو خطی نسخی  زلمی هیواد مل سیف الله فضل
 پښتو متلونه  چان اودری سیف الله فضل
 پایان پراکندگی  ناصر پورپیرارا استاد ناصر پورپیرار
 دانشنامه علایی بخش دوم علم الهی  علایی سیف الله فضل
 تذکره نویسی فارسی  دکتر سید علیرضا نقوی سیف الله فضل
 ملتقی الابحر بر حاشیه وترجمه فارسی شرح وقایه در متن جلد اول  مولوی عبدالخالق سجاول سرهندی سیف الله فضل
 البنیان المرصوص  کالول سیف الله فضل
 البنیان المرصوص  سیاف:الجهادیمربآ خطرمرحلـت سیف الله فضل
 دری ورځی د افسانو په وطن کی  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 سپینی پانی  پروین فیض زاده ملال سیف الله فضل
 یادی از رفتگان  خسته سیف الله فضل
 د پښتو د زړه کړی اساسی قابلیتونه څلورم تولګی  وزارت معارف سیف الله فضل
 تقريب مباني كلامي شيخ صدوق ره و شيخ مفيد ره  فهيمه شريعتي سیف الله فضل
 کتاب الاقرار  نا معلوم سیف الله فضل
 قواعد فارسی مطابق پردغرام صنف اول رشدیه و دارالمعلمین  قاری عبدالله سیف الله فضل
 کرشاسب نامه  حکیم اسد طوسی سیف الله فضل
 سکوت  نامعلوم سیف الله فضل
 شل مقالی  پوهان حبیبی سیف الله فضل
 ابن ندیم  نامعلوم سیف الله فضل
 ادبی و‌رانګی  سید اصغر هاشمی سیف الله فضل
 بحثی در منطق  نامعلوم سیف الله فضل
 سی مقاله درباره بیدل  محمد سرور پاک فر سیف الله فضل
 رحله ابن بطوطه  نامعلوم سیف الله فضل
 قرب زبان پشتو به پارسی باستان  عبدالحی حبیبی افغانی علامه عبدالحی حبیبی
 س رى در اندشه هاى عنودانه !  امان الملك جلاله سیف الله فضل
 جملات کوتاه و نگاهی کوتاه به دستور زبان دری  انجنیر وحید دریاب سیف الله فضل
 د پښتو ادبياتو تاريخ لومرى ټوک لومرۍ دوره تر اسلام دمخه  پوهاند عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 هذا ما کنزتم د پشتو یو تحقیقی او تنقیدی لیک  مشتاق مجروع یوسف زی سیف الله فضل
 site and cultural properties in afghanistan  nancy hatch dupree سیف الله فضل
 طهورث  نامعلوم سیف الله فضل
 تحفه الاحرار  ملا عبدالرحمن جامی سیف الله فضل
 متن برگزیده های از داستانهای معاصر ادبیات دری و ادبیات مترقی جهان  غلام حیدر یقین سیف الله فضل
 کتاب تربیوی برای معلمین شیرخوارگاه و مادران  جمال فخری سیف الله فضل
 د لوی مخلص د کلام لغوی زیرمه  محمد معصوم هوتک سیف الله فضل
 الف کثرت  مرزا مهدی علی خان سیف الله فضل
 باد های موسمی  مالی کای سیف الله فضل
 پښتو لوست دوهم تولکی لپاره  انجنیر مطیع الله سیف الله فضل
 ساحوی کتاب 1  داکتر فرانک پولین سیف الله فضل
 طبقات ناصری (جلد اول)  قاضی منهاج سراج (تصحیح حبیبی) سیف الله فضل
 پند نامه  نامعلوم سیف الله فضل
 شهنامه  حکیم ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 زیارت و زیارت نامه  حیدر علی سیف الله فضل
 نامه پولس به مسیحیان کولسی  tarikhema.ir سیف الله فضل
 در پای نسترن  عزیز الرحمن فتحی سیف الله فضل
 رهنمای تدریس بیاید خواننده شویم  عبدالحمید ممنون سیف الله فضل
 اساسنامه انجمن رضا کاران اجتماعی  ACKU سیف الله فضل
 فرمان  نامعلوم سیف الله فضل
 فرهنگی فقر  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 شهاب الحساب  ترجمه حاجی میر باقر علیشاه لگهنوی سلمه الله سیف الله فضل
 فرهنگ لغات فارسی انگلیسی  نا معلوم سیف الله فضل
 کشف شاهنامه قبل از دوره مغل  عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 لوگور  فرهاد زاهدی سیف الله فضل
 مهدي موعود يا مهدي موهوم؟  دكتر عبدالرحيم ملازاده سیف الله فضل
 لمعات فخر الدّین ابراهيم بن بزرجمهر مشهور به عراقی  عراقی سیف الله فضل
 کابل ژبنی او ادبی خپرونه  کابل ژبنی او ادبی خپرونه سیف الله فضل
 یک مثنوی گم شده از دوره غزنویان ورقه و گلشاه عیوقی  دکتر احمد آتش سیف الله فضل
 گلستان سعدی  سعدی شیرازی سیف الله فضل
 استاد محترم ، شما در سفتید ، نظری به اصالت لسان دری  ملال موسی نظام سیف الله فضل
 العقايد المذوبيه  حضرت مجذوبعلیشاه اول کبودرآهنگی سیف الله فضل
 فرهاد چهارم  احسان طبری سیف الله فضل
 سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی  نامعلوم سیف الله فضل
 مرامنامه اساسیه فرقه استقلال و تجدد  اسناد رسمی دولتی سیف الله فضل
 شهر غلغله وقلعه دختر  احمد علی کھزاد سیف الله فضل
 ځلورمه لار  ایمل پسرلی سیف الله فضل
 ایران نامه  J. R. Russell سیف الله فضل
 د پښتو د زده کری اساسی قابلیتونه  Save Children سیف الله فضل
 داتر صاحب معصومی اشتباه میکند !  فضل الرحمن فاضل سیف الله فضل
 قرائت دری برای صنف سوم سال 1365  وزارت معارف افغانستان سیف الله فضل
 قابوس نامه  تصحیح دکتر امین عبدالمجید بدوی سیف الله فضل
 پښتو او پخوانی آریایی ژبی  پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 پښتو او پخوانی آریایی ژبی  پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 سوانح  شیخ احمد عزالي طوسي سیف الله فضل
 ائتلافنامه دائره وزیر معارف عمومیه و صنایع نفیسه جمهوری فرانسه با حکوم  اسناد رسمی دولتی سیف الله فضل
 نقد و بر رسی منابع استنادی در مقالات علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی  دکتر صادق عسکری سیف الله فضل
 درباره املای زبان دری  جان محمد سیف الله فضل
 ادبیات ایران  مراد مهدی نیا سیف الله فضل
 یادونه او دردمندونه  سلیمان لایق سلیمان لایق
 شجره نامه مبارکه  مطبوعه مطبع مصطفایی سیف الله فضل
 زندگینامهي حضرت زبیر  عبدالرحمن شکوري سیف الله فضل
 پښتو او پښتو څیړونکی  امین الله زمریالی مترجم نازکمیر زهیر نوبهاری سیف الله فضل
 یاغی او مبتکر شاعر  پوهاند رشاد سیف الله فضل
 The Two Thousand Years Old Language of Afghanistan  Abdul Hai Habibi سیف الله فضل
 اصولنامه  قانون اساسی افغانستان سیف الله فضل
 afghanistan a cross cultural view  martin kumorek سیف الله فضل
 مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری  شریف منصور سیف الله فضل
 احوال عبدالبها  نا معلوم سیف الله فضل
 انشای منیر  انشای منیر سیف الله فضل
 انديشه جامى  پوهاند عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 سفرنامه بهلر  مسیو بهلر سیف الله فضل
 اقلیم با مارپس  سید محمد تقی مصطفوی سیف الله فضل
 مناظری  پښتون فردوسی سیف الله فضل
 نیمه پیری یون  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 دستور تاریخی زبان فارسی دری  نامعلوم سیف الله فضل
 دمالاميردېوان  دمحمدمعصوم هوتک سیف الله فضل
 قلم  د افغانستان د جهادی څیرنو دمرکز سیف الله فضل
 لومری کتاب دصبی ښږږنی او روزنی اساسات  قدیم خان طارق سیف الله فضل
 دپښتو نثر له نونسمی پیری راهیسی  پوهاند عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 انشای مفیض  غلام زین العابدین سیف الله فضل
 اول سمویل  کتاب خلنه مجازی (تاریخ ما) سیف الله فضل
 ديوان سنائي  حكيم ابوالمجدود بن آدم سنايي سیف الله فضل
 فرهنگ فارسی انگلیسی  نا معلوم سیف الله فضل
 عبدالخالق  رزاق مأمون سیف الله فضل
 پښتو لوست دڅلورم تولکی لپاره  محمد آصف صمیم سیف الله فضل
 آموزش الفبای دری برای شاگردانی دوره ابتدایی  انجینر وحید دریاب سیف الله فضل
 Etymologisches und Historisches zum Namen der Perser  Paul WIDMER (Philipps-Universität Marburg) سیف الله فضل
 اسم رب واسم فلک الرجل  انتشاراتی بین الرب و المریوب سیف الله فضل
 سه سفرنامه هرات مرو مشهد  قدرت الله روشنی زعفرانلو سیف الله فضل
 فرهنگ  ارگان نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ سیف الله فضل
 پلی در گذشته !  ناصر پورپیرارا استاد ناصر پورپیرار
 ادبی سوغات  سر محقق عبدالله جان بختانی خدمتګار سیف الله فضل
 طبقات ناصری  قاضی منهاج سراج سیف الله فضل
 رسائل دهگانه  ملا محسن فیض کاشانی سیف الله فضل
 مهدی منتظر منتظر چند مھدی ھستی؟  مصطفی حیدر (ابوتراب) سیف الله فضل
 مشاعره  نامعلوم سیف الله فضل
 پښتو سندرې  گل پا چا ))الفت سیف الله فضل
 د پښتو هنری ادبیاتو د کره کتنی لنده تاریخچه  عبدالخالق رشید سیف الله فضل
 اصول و قواعد تعبیر خواب  محمد رضا نکونام سیف الله فضل
 پیدایش تکامل و دورنمای زبان دری  میر عنایت الله سادات سیف الله فضل
 گلهای سمنبو  محمد علم غواض سیف الله فضل
 اتخراج و تصفیه منابع فرهنگی  دکتر علی شریعتی سیف الله فضل
 فقط یک کلام  دکتر ناجی بن ابراهیم العرفج ت امین پور صادقی سیف الله فضل
 کتاب اصطلاحات الصوفیه قبله ارباب  میرز محمد الملک سیف الله فضل
 دوره کامل هیت مقاله قزوینی  این سینا سیف الله فضل
 بمید  نا معلوم سیف الله فضل
 قانوننامه حاضری  در مطبعه شرکت رفیق طبح گردید سیف الله فضل
 د پتی خزانی په لاس کښلی نسخه  د علامه پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 بابر نامه موسوم به توزک بابری  نامعلوم سیف الله فضل
 کتاب اشارات ابن سینا به فارسی  ابن سینا سیف الله فضل
 د الحاج محمد حسن حسام نثری کلیات  ابوالتقی سیف الله فضل
 جايگاه خيال در نظام حكمت سينوي  داکتر محمد ذبیحی و حمید رضا خادمی سیف الله فضل
 منطق الطیر  فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار نیشاپوری سیف الله فضل
 معلم دری بلبلان  نا معلوم سیف الله فضل
 افغانستان دریم قدرت  انجنیر محمد انعام واک سیف الله فضل
 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  شیخ ولی الدین محمد بن عبدالله خطیب تبریزی سیف الله فضل
 سیری در ادبیات سده سیزدهم  اکادمی علوم ج د ا سیف الله فضل
 بهار بهاران ، بهاری از پی پائیز ها  افغان جرمن سیف الله فضل
 هفت اورنگ  شیخ نورالدین عبدالرحمن بن احمد جامی سیف الله فضل
 آغاز تغییر  کمیسیون مستقل اطلاحات اداری و خدمات ملکی سیف الله فضل
 لیک او تخلیق  قیصر اپریدی سیف الله فضل
 لهستان  وزارت معارف سیف الله فضل
 سیری در مثنوی مولینا  پوهاند مجددی سیف الله فضل
 پاكسازى زبان درى از اصطلاحات پشتو  وشته دوكتور عثمان روستار تركى سیف الله فضل
 فروهر  دکتر بروز نجمی سیف الله فضل
 ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها تا ظهور اسلام  محمد سرور انوری سیف الله فضل
 په خارج کښی پشتو څیړونکی  عبدالرحیم رحیم سیف الله فضل
 نامه دوم پولس به تیموتائوس  نامعلومپ سیف الله فضل
 فرهنگ چیست ؟  آقای فریبرز رهنمون سیف الله فضل
 پیروی از کتاب،سنت و فهم سلف صالح  محمد بن حمدالمحمود النجدی سیف الله فضل
 لیکونه سرلیکونه  حبیب الله رفیع سیف الله فضل
 نور روز انگیزه و رسالت فرهنگی  بشیر عزیزی سیف الله فضل
 کتاب نکته های کوچک زندگی  اچ جکسون براون ترجمه شبنم خوشبخت سیف الله فضل
 به ملت عزیزم  نامعلوم سیف الله فضل
 روش تدریس در حوزهی علمیه نجف  طه حامد الدلیمی سیف الله فضل
 علم در خدمت مردم  پوهنتون کابل سیف الله فضل
 شاهنامه و مازندران  صادق کیا سیف الله فضل
 دکتاتوری فرهنگی ایران بر قلمرو زبان فارسی  انجنیر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 رساله وص تی بانضمام مقاله روح  ش خ احمد غزالي طوسي سیف الله فضل
 آريستوكراسي و غرب جديد  نامعلوم سیف الله فضل
 Cultural heritage and national identity in Afghanistan  NANCY HATCH DUPREE سیف الله فضل
 Cultural heritage and national identity in Afghanistan  NANCY HATCH DUPREE سیف الله فضل
 ادبیات ایران نو  محمد طاهر فاروقی سیف الله فضل
 رفتار شناسی تماس  دزموند موریس سیف الله فضل
 مختار نامه  شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری سیف الله فضل
 شناخت و شرح معانی  عبدالرازق بن عبدالمحسن البدر سیف الله فضل
 بحثی در منطق  نامعلوم سیف الله فضل
 رهنمای تدریس بیایید خواننده شویم  عبدالحمید ممنون سیف الله فضل
 agricultural developments in afghanistan  writers سیف الله فضل
 شاهنامه و مازنداران  صادق کیا سیف الله فضل
 indroduction to algorithms  thomas h. cormen سیف الله فضل
 فلکلور سال سوم شمارۀ اول  فلکلور سیف الله فضل
 نامهای فارسی اصیل  تاریخ ما سیف الله فضل
 صاحب افخم  کتابخانه سنگی سیف الله فضل
 از سجاده تا شمشیر  استاد خلیل الله خلیلی سیف الله فضل
 کتاب انشای مطلوب  بندره معموره بمبی سیف الله فضل
 خراسان مجله مطالعات زبان و ادبیات  اکادمی علوم افغانستان-مرکز زبانها و ادبیات سیف الله فضل
 د اولسی جرګی جریده دریارلسمی دوری دوهم کال اوومه ګنه  ولسی جرګه سیف الله فضل
 سیبللبیسل  سیبلبیل سیف الله فضل
 مظهر  فرید الدین عطار سیف الله فضل
 تيرايان او ژبه یې  زکريا مالتړ سیف الله فضل
 فراتر از عدل سعید بن عامر و فیروز دیلمی  محمد حسن حمصی سیف الله فضل
 پښتو(مجله)  محمدرضا صافی سیف الله فضل
 روش املای زبان دری  انجمن نویسنده گانی افغانستان سیف الله فضل
 اصولنامه  در مدیریت عمومی مطابع طبع هد سیف الله فضل
 سفرنامه خوزستان  رضا شاه سیف الله فضل
 مکثی بر توصیف خودي یا افتخار نامه ي شاعران  پوهنمل ســـید نور االله « امینیار » سیف الله فضل
 قول  فریدرش دورنمات سیف الله فضل
 نظام نامه  در مطبعه شرکت رفیق طبع شد سیف الله فضل
 پاسخهای کوبنده به کتاب مراجعات  ابومریم بن محمد اعظمی سیف الله فضل
 فصل نامه تعیلم و تربیت  نشریه سازمان و پژوهشو برنامه ریزی آموزشی زار سیف الله فضل
 تاثیر زبان و ادبیات عربی بر زبان و ادبیات دری  احمد یاسین فرخاری احمد یاسین فرخاری
 واژه نامه پارسی سره  گروه علمی تک سیف الله فضل
 نریــــــــــوال ادبیـــات  ھ: استاد شیر شاه همدرد سیف الله فضل
 به ملت عزیزم  نا معلوم سیف الله فضل
 مرزبان نامه به پارسی سره  باز نویسی حامد قنادی سیف الله فضل
 کاوس  نامعلوم سیف الله فضل
 اصولنامه  در مدیریت عمومی مطابع طبع شد سیف الله فضل
 محمود نامه  سالار جنگ سیف الله فضل
 د هرات فرهنگی اغیزی پر ایشیا باندی  پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 نظام نامه  اساسیۀ جمعیت طیاره سیف الله فضل
 سی فصل  فریدالدّین محمّدبن ابراهیم عطّار نیشابوری سیف الله فضل
 نظام نامه  در مطبع دائره تحریرات مجلس وزرا طبع گردید سیف الله فضل
 قوت القلوب  ابو طالب المكي سیف الله فضل
 رساله رموزات تحریر عبارات  مربی علم و هنر سیف الله فضل
 ارمغان فرهنگ  نامعلوم سیف الله فضل
 وروونکی  کتابتون سیف الله فضل
 نامنامه کردی  نامعلوم سیف الله فضل
 د بغلان په نامه کښی در پښتو ریښی  پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 اصول نامه  محصولات بلدیه افغانستان سیف الله فضل
 اشترنامه  شیخ فریدالدین عطّار نیشابوری سیف الله فضل
 د پښتو د پخوانی ادب تنقیدی خوا  د علامه پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 فرهنگ چیست؟ گاتاها و فرهنگ ایران  آقای فریبرز رهنمون سیف الله فضل
 شلیدلی امیل  افضل شوق سیف الله فضل
 عیانات نقدی بر کتاب تیجانی  ابراهیم محمدی سیف الله فضل
 دری سهف ششم  عبدالرازق کوهستاني سیف الله فضل
 زریني کرښي  نثار احمد صمد واصفي صاحب سیف الله فضل
 اقبال نامه  جهانگیری سیف الله فضل
 د ثور په تراژیدی کی فرهنگ, ادبیات او آزادی  محمد زرین انځور سیف الله فضل
 پارس در شاهنامه  منصور رستگار فسایی سیف الله فضل
 منظومة مضیبت نامه  فرید الدین العطار سیف الله فضل
 قرائت دری برای صنف اول سال 1366  وزارت معارف افغانستان سیف الله فضل
 بررسی زنده کی و آثار فارسی غالب  بشیر سخاورز سیف الله فضل
 نظریات یک اروپایی در باره میرزا عبدالقادر بیدل  مجله ادب سیف الله فضل
 نظام نامه  وزارت جلیله حربیه سیف الله فضل
 سیر اندیشه  فرزانه حضرت آیت الله نکونام سیف الله فضل
 رهنمای ...  نامعلوم سیف الله فضل
 نظم و نثر فارسی و عربی  حافظ محمد یعقوب خان مجددی سیف الله فضل
 اصولنامه کمرکات  در مطبعه عمومی طبع شد سیف الله فضل
 البلاغ المبین فارسی  حضرت شاه ولی الله دهلوی سیف الله فضل
 مجموعه اخلاق  علامه محمود طرزی سیف الله فضل
 واژه نامه زبان پاک  احمد کسروی سیف الله فضل
 تبيينرابطة «عملو پاداش» در مثنويمعنويمولوي  ايرج شهبازي سیف الله فضل
 درختان سایهدار  خانم حمیرا مودودی سیف الله فضل
 فرهنگ پشتو به انگیسی  نا معلوم سیف الله فضل
 خلاصة المسائل (جلد اول)  مولانا شمس الدین مطهري سیف الله فضل
 غوره وینا او دهغی څلور ستنی او ښیګني  پوهاند عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 حرف نخست  نا معلوم سیف الله فضل
 خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی  فریدون سپري سیف الله فضل
 اسد و نسیم  عبدالحمید ممنون سیف الله فضل
 انجمن بی تو چه سردست  لینا روزبه حیدری سیف الله فضل
 تنقید  ولیم هنری هدسن سیف الله فضل
 اصولنامه ثبت تجارت  دولت سیف الله فضل
 واژه های مصوب فرهنگستان فرهنگ دفتر اول  گروه واژه گزینی سیف الله فضل
 حزیته الامثال  محسن علیصاحب سیف الله فضل
 د ډیورنډ د توافق لیک پښتو متن  پوهاند ډاکتر محمد حسن کاکر سیف الله فضل
 الهی نامه  فریدالدین عطار سیف الله فضل
 زبان مادری و میتود های تدریس ان  غلام یحیی فرهنگ سیف الله فضل
 ظفرنامه جلد دوم  مولانا شرف الدین علی یزدی سیف الله فضل
 انشأي صبیان  محمد نظام الدین سیف الله فضل
 د پښتو کلماتو زدکره  انجنیر وحید دریاب سیف الله فضل
 د گولډن شتیت پښتون فرهنگ  پوهاند عبدالشکور رشاد سیف الله فضل
 بررسی ساختار فعل های جعلی در فارسی میانه و فارسی دری  یدالله منصوری سیف الله فضل
 دزد سر خود پر دارد و دروغگوی منطق ندارد  انجنیر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 د پشتونستان د ستر مشر خان عبدالغفار خان ویناوی  نا معلوم سیف الله فضل
 هری پاتر و طلم نا بخشودنی  سهراب صاحبی سیف الله فضل
 فرار زیان دری از رادیو بی بی  م ږ زمانزی سیف الله فضل
 نامه ها به عین القضاه  شیخ احمدغزالي طوسي سیف الله فضل
 قیامهای تاریخی مردم افغانستان دربرابر عربها و تاثیرات آن برعرضه ادبیات  احمد یاسین "فرخاری" سیف الله فضل
 ترجمانان چست و ترجمه های نادرست  دپیلوم انجنیر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 جوجو  نصیر احمد احمدی سیف الله فضل
 افـغـانـستـان در شـاھـنـامـه  ابـوالـقاســم فــردوسـی سیف الله فضل
 فرهنگ مسلمان  بار تولد سیف الله فضل
 شهر بلخ قانون فرهنگ  پوهاند عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 موضوع و شکل در آثار ادبی  قیام الدین راعی سیف الله فضل
 فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان دفتر اول  گروه واژه گزینی سیف الله فضل
 نمونه دری ناب  دپیلوم انجنیر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 په اورونو کی سندری  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 سفرنامه خوزستان  رضاشاه سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات افغانستان  احمد علی کھزاد سیف الله فضل
 مختصر مکر مکمل صرف و نحو فارسی  سید محمود سامی سیف الله فضل
 مقیاسات جدیده  السید محمود سامی سیف الله فضل
 سیری در ادبیات فولکور افغانستان  احمد یاسین "فرخاری" سیف الله فضل
 مختصری از زندگینامهی شیخ محمد ناصرالدین آلبانی  ابومحمد سجاد سیف الله فضل
 روش املای زبان دری  پویا فاریابی سیف الله فضل
 د ثور په تراژیدۍ کې فرهنګ، ادبیات او آزادي  محمد زرین انځور سیف الله فضل
 واژه نامه استاپی پهلوي  پهلوی سیف الله فضل
 مختصر های تعلیمنامه سواری برای شاگردان سواری فنون حربیه  حسن تحسین و السید محمود سامی سیف الله فضل
 شان معرفتی قوۀ خیال در نقد اول کانت ارزیابی از منظر صدرايي  دکتر اسماعیل سعادتی خمسه سیف الله فضل
 لشکرگاه کوشک سلطنتی غزنويان در دشت لکان مطالعات تاريحی، ادبی، ھنری  احمد علی کهزاد سیف الله فضل
 لیتکی ردیف قافیه  همایون صیاد سیف الله فضل
 نزهب الاحباب  فریدالدّین محمّدبن ابراهیم عطّار نیشابوری سیف الله فضل
 گفتار ششم بخش ششم  شاهنشاهی ساسانی سیف الله فضل
 زبان و ادبیاتی دری صنف نهم  دكتور سيد اكرام الدين حصاريان پوهنوال شجاع سیف الله فضل
 کتاب کریم  محمد اکبرمیا سیف الله فضل
 سیر انتقادی در چند کتاب  پوهاند علامه حبیبي سیف الله فضل
 شاعر ثنا و صفت  پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 آموزش دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار  عبداالله شهبازی سیف الله فضل
 سلامان و ابسان حامی  عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 کتاب الامثله و صرف میر  میر سید شریف علی جرجانی سیف الله فضل
 مخفی بدخشی  حبیب نوابی سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات ایران  آقای میرزا جلال ادین همایی اصفهانی سیف الله فضل
 اصول انشا  قاری عبدالله سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات ایران  آقای میرزا جلال ادین همایی اصفهانی سیف الله فضل
 اعتکاف آداب و شرایط آن  شیخ محمد علی خالدي سیف الله فضل
 قواعد سراج المله فی طریقه التعزیه  اسناد رسمی دولتی سیف الله فضل
 سند باد نامه منظوم  محمد جعفر محجوب سیف الله فضل
 اصولنامه محاکم خزانیه مامورین  اسناد رسمی دولتی سیف الله فضل
 قابلیت های اساسی آموزشی دری  توسط یگ گروپ از دانشمندان سیف الله فضل
 پشتو او زند ویشود  لطف جان بابایی سیف الله فضل
 رنج های بشری  رضا مرادی غیاث آبادی رضا مرادی غیاث‌ آبادی
 منهاج سراج جوزجانی  پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 حكيما بوالقاسم فردوسي توسي  امیر حسین خنجی سیف الله فضل
 کليله و دمنه  ابوالمعالی نصرالله منشی سیف الله فضل
 از کیومرث تا جمشید  نا معلوم سیف الله فضل
 بحثی در منطق  نا معلوم سیف الله فضل
 رساله ای در " سخن شناسی "  دوکتور پرویز بی وقوف سیف الله فضل
 بررسی کتاب مونیکا دیګر  عبدالله شهبازی سیف الله فضل
 پندنامه  فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار نیشاپوری سیف الله فضل
 په umts شیکو کی چارجینگ  محمد آصف حبیبی سیف الله فضل
 بازخواني انديشة اعتزالي  اميرحسين خنجي سیف الله فضل
 پښتانه په لنډیو کې لمړي برخه  سلیمان لایق سلیمان لایق
 تاریخ ادبیات افغانستان  احمد علی کھزاد سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات افغانستان  محمد حیدر ژوبل سیف الله فضل
 سيـــــــــــــندونـــــــــــــه هـــــــــــم مــــــــــــري .  اسحاق نگیال سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات  وزارت آموزش و پرورش سیف الله فضل
 فرهنگ واژه های عامیانه در دوره قاجار  رضا حکیم خراسانی سیف الله فضل
 کتاب مستطاب  آقا میرزا محمد هاشم سیف الله فضل
 قلم  د جهادی ځیړنو مرکز سیف الله فضل
 فرهنګ یوولسم ټولګی  عبدالحمید عاطف و فضل الرحمن فقیهی سیف الله فضل
 بوستان  شیخ مصلح الدین سعدی سیف الله فضل
 دادبیاتوتیوری  محمد اقبال وزیری سیف الله فضل
 نظام نامه رخصتی مآمورین  جمهوری اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 نامريي ځواك  :بازمحمد عابد سیف الله فضل
 پښتو ګرامر  وفي الله مياخيل سیف الله فضل
 فرهنگ ادبیات پشتو  زلمی هیواد مل سیف الله فضل
 دریم قوت  انجینر انعام واک سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات ایران مخصوص مدارس متوسط  دکتر رضازاده شفق سیف الله فضل
 د پښتونستان ولایتونه  نا معلوم سیف الله فضل
 متن الی شجاع الغایه والتقریب  شرف الدین یحیی سیف الله فضل
 لندی جمله د پشتو گرامر ته یو لنده کتنه  انجنیر وحید دریاب سیف الله فضل
 از چکامه گوی گمنام لوستانی  اهم وهو لوستانی سیف الله فضل
 سَرَگی و دیرپائیِ لغات و اصطلاحات در زبانِ عاميانۀ دری  دپلوم انجنير خليل االله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 مکاتب رشدیه  وزارت جلیله معارف سیف الله فضل
 د پښتنو هنری ادبیاتو د کره کتنی لنده تاریخچه  عبدالخالق رشید سیف الله فضل
 دروغجن ناول  آیزاک اسیموف سیف الله فضل
 خسرو انوشه روان دادګر  شاهنشاهی ساسانی سیف الله فضل
 فتوت نامۀ منظوم  فريدالدين ابوحامد محمدبن ابوبكر ابراهيم سیف الله فضل
 امرزما هفته نامه شماره سی ام ۱۳۷۵  ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان سیف الله فضل
 نور دی نه یادوم  انعام الله کوهر سیف الله فضل
 پاسخ به شبهات قزوینی  علی حسین امیری سیف الله فضل
 د دوه شمیرپوهانو ژوند  ډاکتر ماخان میږی شینواری سیف الله فضل
 رساله ای در " سخن شناسی "  دوکتور پرویز بی وقوف سیف الله فضل
 مرامنامه اساسیه فرقه استقلال و تجدد  اسناد رسمی دولتی سیف الله فضل
 پښتو 5 لندی جملی او د پښتو ګرامر ته یوه لنده کتنه  د افغانی کوچیانو د ښوونی مرکز سیف الله فضل
 دښوونکی لارښود ددریم تولګی پښتو  جی.تی.زید.بیفر سیف الله فضل
 در باره مهدی  شیخ محمد ناصر الدین آلبانی سیف الله فضل
 مختصری از زندگینامه استاد سید مصطفی حسینی طباطبائی  سیدمصطفی حسینی طباطبائی سیف الله فضل
 ساربان فرهنگ  ارگان نشراتی مرکز حفظ فرهنگ و آثار باستانی سیف الله فضل
 زندگینامه سلمان فارسی  محمد سید عبداالله عقیل زاده سیف الله فضل
 مولوي و ادبیات مولویه  محمدامين رياحي سیف الله فضل
 با بهار میعاد  عبدالله نایبی سیف الله فضل
 زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی  دکتر محمد امین ریاحی سیف الله فضل
 کلتوری یون  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 سی فصل  فریدالدّین محمّدبن ابراهیم عطّار نیشابوری سیف الله فضل
 شرح رساله معرفت  نجمالدینکبرى سیف الله فضل
 ایوب  نامعلوم سیف الله فضل
 فرهنگ مسلمانان  بارتولد مترجم داکتر علمی سیف الله فضل
 مراه الضمایر  نا معلوم سیف الله فضل
 در باغستان زبان پیوند های زبانی و واژگانی میان زبان های دری و آلمانی  داکتر حمید الله مفید سیف الله فضل
 شاهنامه  فردوسی سیف الله فضل
 پښتو ۲  انجنیر وحید دریاب سیف الله فضل
 گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابو القاسم  امام مجتهد محمد بن ابرهیم الوزیر سیف الله فضل
 زندگی نامه و داستان ها یی از کوروش کبیر  توحید محمدی سیف الله فضل
 مدارج البلاغه کتاب اول اندراحوال رودکی  رضا قلی خان هدایت سیف الله فضل
 هفت پیکر نظامی و مهر آیینی  دکتر کیوان نجم آبادی سیف الله فضل
 عشق و جوانی  حیدری پنجشیری سیف الله فضل
 ادبی در بیان  نامعلوم سیف الله فضل
 سوانـح ايـام  آيت االله علاّمه سيد ابو الفضل ابن الرضا برق سیف الله فضل
 بوستان سعدی  شیخ شرف الدین مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی سیف الله فضل
 مناظره یا سیه نامه نبی عظیمی  دکتر ش.ن حقشناس سیف الله فضل
 افضل ... افضل شوق  سیده حسینه گل سیف الله فضل
 دری صنف پنجم برای مکاتب پشتو زان  کبرا امین سیف الله فضل
 غزال مست  پوهاند میر حسین شاه سیف الله فضل
 ِAfghanistan Digital Library  (http://afghanistandl.nyu.edu/) سیف الله فضل
 خلاصه لغت فرس اسدي طوسي  علي اشرف صادقي سیف الله فضل
 خلوتگاه راز  احمد طارق عشرتي سیف الله فضل
 د پښتو پیاوری ادیب عبدالقادر خان ختک  پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 سیر تحول عزل از جاهلی تا اموی  نعمت الله به رقم سیف الله فضل
 فرهنگ پشتو به انگیسی  نامعلوم سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات افغانستان  میر غلام محمد غبار سیف الله فضل
 لیلی و مجنون نظامی  شیخ نظامی گنجوی سیف الله فضل
 اصولنامه - دوایر تحریرات  ریاست عمومی ادره امور سیف الله فضل
 خیالی دنیا  قیام الدین خادم سیف الله فضل
 نور وحدت  خواجه عبدالله سیف الله فضل
 شنگ نبشته های داریوش بزرگ در بغستان واستخر  شاهنشاهی هخامنشی سیف الله فضل
 دری ورځی د افسانو په وطن کی  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 از کتاب انشا مرحوم قایم مقام  شمس العلما شیخ محمود جیلانی سیف الله فضل
 خط و فرهنگ  ذبیح بهروز سیف الله فضل
 ابوالمعاني ميرزا محمد عبدالقادر بيدل »رح« عارف وارسته و انديشمند  سميع رفيع سیف الله فضل
 اصول نامه اتاق های تجارت  اسناد رسمی دولتی سیف الله فضل
 د غلام محی الدین افغان شپیتم تلین پښتو متلونه  شیر محمد کریمی سیف الله فضل
 مقالات شمس تبریزی  مولانا شمس الدین محمد بن علی بن ملک تبریزی سیف الله فضل
 قرائت دری براي صنف بنجم  مدیریت نصاب تعلیمي اداره مرکز تعلمي افغانستا سیف الله فضل
 اصولنامه  در مطبعه عمومی طبع شد سیف الله فضل
 نصاب الصبیان  الحاج قاری محمد عظیم " عظیمی " سیف الله فضل
 پریشانه افگار  عبدالروف بینوا سیف الله فضل
 Development cultural values and disability the example of Afghanistan  Peter coloridege سیف الله فضل
 [ فصل 4 [ -تذئيل و تکميل سفرنامه مازندران مسمی به رکن الاسفار  غلامحسين افضل سیف الله فضل
 از سعدی تا جامی  پروفسورادواردبردن انگلیسی سیف الله فضل
 نطامنامه رخصتی مامورین  اسناد رسمی دولت سیف الله فضل
 بعضی معاصران غزالی که دشمن و مخالف وی بودند  نامعلوم سیف الله فضل
 مثنوی طریقالتحقیق از کیست؟  سرور همایون سیف الله فضل
 خزاین الفتوح  امیر خسرو دهلوی سیف الله فضل
 السائرالحائر  نجم الدین کبری سیف الله فضل
 ائتلافنامه دائره وزیر معارف عمومیه و صنایع نفیسه جمهوری فرانسه با حکوم  اسناد رسمی دولتی سیف الله فضل
 شاهنامه فردوسی  فردوسی سیف الله فضل
 ترجمه التحصین فی صفات العارفین ابن فهد حلی  محمد باقر ساعدی و اکرم شفایی سیف الله فضل
 ضیا الابصار فی حدالبا  محمد صادق سیف الله فضل
 محاکمه قطعات ابن یمین و سعدی  خاکسار علی شبیر سیف الله فضل
 مزر خورشید  محمد امین متین اندخویی سیف الله فضل
 پشتو و لویکان غزنه  عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 مزر خورشید  محمد امین متین اندخویی سیف الله فضل
 منشآ ضرب المثل ها و فایده اشان  نا معلوم سیف الله فضل
 د پتی خزانه فرهنگ  پوهاند عبدالشکور رشاد سیف الله فضل
 اصولنامه مکلفیت عسکری  اسناد دولتی سیف الله فضل
 الکواکب الدریه فی مآثر البهاییه  شیخ فرید الدین عطار نیشابوری سیف الله فضل
 کتاب فارسی"  ایمیل سیف الله فضل
 د فکر پلوشی  سید اصغر هاشمی سیف الله فضل
 پشتو قدوری  شیخ احمد بن حسین ترجمه جان محمد کاکر سیف الله فضل
 تشکیلات مکاتب رشدیه  اسناد رسمی دولتی سیف الله فضل
 فرهنگ فارسی جیبی  استاد حسن عمید سیف الله فضل
 رساله عشق و عقل  شيخ نجم الدين رازي سیف الله فضل
 سفر نامه شمال  چارلز فرانسیس مکنزی سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات ایران در عصر هخامنشی  پروفیسور عباس مهرین سیف الله فضل
 انشای دماهورام  گلزار هند سیف الله فضل
 گفت و گو با سیامک گلشیری  . مصطفی عمرزی
 گفت و گو با سعيد موحدي، نویسنده و پژوهشگر ادبیات عامه  . مصطفی عمرزی
 چرا داستان مي نويسيم؟  هوشنگ گلشیری مصطفی عمرزی
 د الفت مرغلرې  شهرت ننگیال مصطفی عمرزی
 مجموعه کلمات عوامانهء لهجهء فارسی  . مصطفی عمرزی
 فرهنگ جامع دانش آموز عربي به دری  علی رضا میزانیان مصطفی عمرزی
 دستور خط دری  . مصطفی عمرزی
 واژه ي ادب در زبان دری  منصور غفاریان صرافیان مصطفی عمرزی
 موجودات افسانه يي در فرهنگ، ادبیات و اعتقادات مردمی برخي ملل چهان  . مصطفی عمرزی
 هويت زنانه در بازخوانی نخستین و آخرین رُمان هوشنگ گلشيري  . مصطفی عمرزی
 هنر نايف، هنر رهايي از قيد مهارت و صنایع صوري  . مصطفی عمرزی
 هنر، هنر عوام پسند و توهم توده  آندره مالرو مصطفی عمرزی
 هفت شب با بورخس  خورخه لویس بورخس مصطفی عمرزی
 نگاهي به رمان خنده در تاريكي  . مصطفی عمرزی
 نقد و معرفي شاهکار دوران باستان/ افسانه ی گيل گمیش و اسطوره ی توفان  فرمهر مصطفی عمرزی
 نقد هري پاتر مي ميرد  . مصطفی عمرزی
 مهمترين وقایع ادبيات در سال 2002  . مصطفی عمرزی
 مكاتب ادبي  . مصطفی عمرزی
 مفاهيم اساسي زورخانه  جابر عناصری مصطفی عمرزی
 ماهيت داستان كوتاه  جویس کارول اوتس مصطفی عمرزی
 ماجرا هاي آقاي چوخ بخت يوخ  . مصطفی عمرزی
 لعنت به اين خيابان بهشت  محمد جواد جزینی مصطفی عمرزی
 كارگاه آموزش روایتگری در داستان  . مصطفی عمرزی
 قصه ها نشانگر آرزو هاست  . مصطفی عمرزی
 فايده ي فلكلور  . مصطفی عمرزی
 شازده احتجاب  . مصطفی عمرزی
 سيري در ادبيات كودك تاجيك  هدیه شریفی مصطفی عمرزی
 سفر اديسه وار يك لنگه كفش  سجاد صاحبان زند مصطفی عمرزی
 سبك نويسنده گان پيكارسك و نقد آثار آن ها  . مصطفی عمرزی
 رمانتيك ها  . مصطفی عمرزی
 رُمان جن  . مصطفی عمرزی
 دوره هاي مهاجرت  . مصطفی عمرزی
 دسته گلي از پرانتز  . مصطفی عمرزی
 در باره ي ادبيات داستاني معاصر ايران/ دهه های 40 و 50  . مصطفی عمرزی
 مقدمه ای در باب محفل گرایی  . مصطفی عمرزی
 داستان و مدرنيته  . مصطفی عمرزی
 داستان و داستان نويسي  حسین میر عابدینی مصطفی عمرزی
 داستان همچون شئ  حسین سناپور مصطفی عمرزی
 برو آن جا كه عرب ني انداخت  . مصطفی عمرزی
 برج زهر مار  . مصطفی عمرزی
 بالاتر از سياهي، رنگي نيست  . مصطفی عمرزی
 باد آورده را باد مي برد  . مصطفی عمرزی
 اين، شتري است كه در خانه ی همه كس مي خوابد  . مصطفی عمرزی
 ايران و حافظ در ديوان گوته  . مصطفی عمرزی
 امير كبير، فقط اسم يك غير داستان است  . مصطفی عمرزی
 آشنايي با حروف ابجد به عنوان اولين گام  . مصطفی عمرزی
 اشک تمساح  . مصطفی عمرزی
 اشرف خر  . مصطفی عمرزی
 اسامه/ ناتمامی روایت  . مصطفی عمرزی
 از ترس عقرب، جراره به مار غاشيه پناه مي برد  . مصطفی عمرزی
 از آسمان افتاد  . مصطفی عمرزی
 ادبيات ويژه براي همه كودكان و نوجوانان  . مصطفی عمرزی
 ادبیات فولکلور ایران  . مصطفی عمرزی
 مقدمه ای بر معانی و مبانی ادبیات غیرجد  احمد حسینی کازرونی مصطفی عمرزی
 مطرب معانی/ مولوی بلخی  منوچهر جمالی مصطفی عمرزی
 منشای ضرب المثل ها و فايدهء شان  . مصطفی عمرزی
 گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه  جعفر شعار - نرگس روان پور مصطفی عمرزی
 فال حافظ  شفیع شجاعی مصطفی عمرزی
 عوامل جذابيت سخنان مولوي  محمد تقی جعفری مصطفی عمرزی
 شرح نامه های حافظ   بهروز ثروتیان مصطفی عمرزی
 سلام خانم رنگین کمان  یغما گل رویی مصطفی عمرزی
 گام به گام با رند شیراز  حامد ق مصطفی عمرزی
 ذهنیت و زاویهء دید  علی صفایی حائری مصطفی عمرزی
 حماسهء داد  فرج الله میزانی مصطفی عمرزی
 چهارده روایت  بهاء الدین خرمشاهی مصطفی عمرزی
 پژوهشی در طنز آمیخته به هزل  وحید ضیایی مصطفی عمرزی
 با زبان دری  مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 زمانی که مفاخر ناچیز می شوند  مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 دری صنف سوم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 تاریخ ادبیات دری از دوره های باستانی تا پایان قرن چهارم هجری  عبدالقیوم قویم مصطفی عمرزی
 دری صنف اول - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 دری صنف دوم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 زبان دری، فارسی میانه، فارسی باستان  خلیل الله اورمر مصطفی عمرزی
 تاریخ ادبیات دری افغانستان / دوره ی سامانیان و غزنویان  محمد محسن طیبی مصطفی عمرزی
 د خلکو تفکر  عارف عثمان مصطفی عمرزی
 ادبیات دری  مسعود اطرافی مصطفی عمرزی
 نثر دری افغانستان  علی رضوی غزنوی مصطفی عمرزی
 زبان و ادبیات دری صنف یازدهم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 زبان و ادبیات دری صنف دهم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 زبان و ادبیات دری صنف نهم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 زبان و ادبیات دری صنف هشتم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 زبان و ادبیات دری صنف هفتم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 دری صنف ششم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 دری صنف پنجم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 دری صنف چهارم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 فهرست کتب چاپی دری افغانستان  حسین نایل مصطفی عمرزی
 تاریخ ادبیات دری در قرن چهارم و نیمه ی اول قرن پنجم  عبدالاحمد جاوید مصطفی عمرزی
 دری - خواندن و نوشتن هجایی  گلجان ورور وردگ مصطفی عمرزی
 روش تدریس مضمون دری در صنوف ابتدائیه  زرغونه سلیمان خیل مصطفی عمرزی
 د تدریس لارښود - ریاضي د پنځم ټولګی لپاره  محمد عارف یادگاری - شاه محمد مصطفی عمرزی
 پښتو متلونه  عبدالرووف بی نوا مصطفی عمرزی
 قاموس لهجه ی دری هزاره گی   شاه علی اکبر شهرستانی مصطفی عمرزی
 لهجه ی دری پروان  عثمان جان عابدی مصطفی عمرزی
 متون کهن منظوم و منثور دری   محمد حسین راضی مصطفی عمرزی
 دستور زبان دری - نحو  محمد الله لطف مصطفی عمرزی
 سرود و سخن در ترازو  واصف باختری مصطفی عمرزی
 قاموس مختصر فرازیولوژی دری با ترجمه ی پشتو و اوزبیکی  احمد سیار مصطفی عمرزی
 فرهنگ مختصر دری - پشتو   محمد متین مونس مصطفی عمرزی
 رهنمای تدریس زبان دری برای معملین مکاتب  IRC /FEP مصطفی عمرزی
 قرائت دری - صنف چهارم  عبدالحفیظ توکل مصطفی عمرزی
 قرائت دری - صنف دوم  عبدالواحد قادری مصطفی عمرزی
 قرائت دری - صنف پنجم   عبدالواحد قادری مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف دوم  خالد کاپیسایی مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف ششم  محمد ظاهر صدیق - عبدالسبحان سبحانی مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف پنجم  عبدالحفیظ - نثار احمد مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف ششم  اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان مصطفی عمرزی
 قرائت دری و ریاضی برای صنف اول   اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف سوم  خالد کاپیسایی مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف اول  خالد کاپیسایی مصطفی عمرزی
 دری برای صنف چهارم  اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان مصطفی عمرزی
 دری و ریاضی برای صنف سوم   دولتی مصطفی عمرزی
 قابلیت های اساسی آموزش دری - صنف سوم  . مصطفی عمرزی
 قابلیت های اساسی آموزش دری - صنف ششم  . مصطفی عمرزی
 قابلیت های اساسی آموزش دری - صنف چهارم  . مصطفی عمرزی
 قابلیت های اساسی آموزش دری - صنف دوم  . مصطفی عمرزی
 قابلیت های اساسی آموزش دری - صنف پنجم  . مصطفی عمرزی
 دری صنف پنجم   محراب الدین فرزام مصطفی عمرزی
 دری صنف اول  امان الله آذر مصطفی عمرزی
 رهنمای معلم / دری صنف چهارم  محمود ذهین اکسوس مصطفی عمرزی
 رهنمای معلم / دری صنف سوم   محمود ذهین اکسوس مصطفی عمرزی
 دری صنف دوم   محمود ذهین اکسوس مصطفی عمرزی
 دری صنف اول  امان الله آذر مصطفی عمرزی
 دری 1 - 2 / سوادآموزی کلان سالان  امان الله آذر مصطفی عمرزی
 دری صنف اول  امان الله آذر مصطفی عمرزی
 دری صنف ششم  غلام دستگیر خاورین مصطفی عمرزی
 دری صنف ششم  گلالی امیری مصطفی عمرزی
 دری صنف پنجم   غلام دستگیر خاورین مصطفی عمرزی
 دری صنف چهارم   محمود ذهین مصطفی عمرزی
 دری 2 / سوادآموزی کلان سالان - برای زنان   امان الله آذر مصطفی عمرزی
 دری 1 / سوادآموزی کلان سالان  امان الله آذر مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف هفتم  عبدالواحد قادری مصطفی عمرزی
 دری برای صنف هشتم  عبدالواحد قادری مصطفی عمرزی
 گنجینه ای از ادبیات دری  IRC /FEP مصطفی عمرزی
 دستور همه گانی زبان دری   محمد حسین یمین مصطفی عمرزی
 دستور معاصر زبان دری   محمد نسیم نگهت سعیدی مصطفی عمرزی
 طرح تطبیقی دستور زبان دری برای معلمان  م. ا نگارگر مصطفی عمرزی
 مجموعه ی سمینار علمی لسان پشتو و دری - بخش دوم: دری  H.E.P مصطفی عمرزی
 دستور زبان دری  محمد اکبر سنا غزنوی مصطفی عمرزی
 روش جدید در تحقیق دستور زبان دری  محمد رحیم الهام مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف دوم - 1378  دولتی مصطفی عمرزی
 رشد زبان و ادب دری در گستره ی فرهنگی پشتوزبانان  زلمی هیوادمل مصطفی عمرزی
 پښتو - دری لنډ قاموس  ظاهره هنګامه خروټې مصطفی عمرزی
 منابع شناخت شاعران دری پرداز سده ی دوازده  پروین سینا مصطفی عمرزی
 نخستین داستان های معاصر دری - چلد 1  فرید بیژند مصطفی عمرزی
 زبان دری  گل احمد بهادر آصفی / باتور مصطفی عمرزی
 زنان سخنسرا در پویه ی ادب دری  عطا مصطفی عمرزی
 ادبیات دری در نیمه ی اول سده ی بیستم  اسدالله حبیب مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 2-3 سرطان و قوس 1357ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 حمل و جوزای 1357ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 حمل 1354ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 3 قوس 1353ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 2 سنبله ی 1353ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 جوزای 1353ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 5-6 حوت 1352ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 4 عقرب 1352ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 3 سنبله ی 1352ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 2 سرطان 1352ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 ثور 1352ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 6 حوت 1351ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 1-2 حمل - سرطان 1351ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 5-6 حوت 1350ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 3-4 عقرب 1350ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 1-2 سرطان 1350ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 5-6 حوت 1349ش  دولتی مصطفی عمرزی
 دری افغانی  مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 3-4 عقرب 1349ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 1-2 - 1349ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 6 حوت 1348ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 5 جدی 1348ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 3-4 عقرب 1348ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 1-2 سرطان 1348ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 5-6 حوت 1347ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 3-4 عقرب 1347ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 1-2 سرطان 1347ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 6 حوت 1346ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 5-6 - 1342ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 2-3-4 - 1342ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 - 1342ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 6 - 1341ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 5 - 1341ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 4 - 1341ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 3 - 1341ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 2 - 1341ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 حمل 1341ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 5- 6 قوس و حوت 1340ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 3-4 اسد و عقرب 1340ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 2 جوزا و سرطان 1340ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 حمل و ثور 1340ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 5-6 قوس و حوت 1339ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 3-4 اسد و عقرب 1339ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 1- 2 حمل و سرطان 1339ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 6 دلو و حوت 1338ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 5 قوس و جدی 1338ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 4 میزان و عقرب 1338ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 3 اسد و سنبله ی 1338ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 2 جوزا و سرطان 1338ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 حمل و ثور 1338ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 5 قوس و جدی 1337ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 4 میزان و عقرب 1337ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 3 اسد و سنبله ی 1337ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 2 جوزا و سرطان 1337ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 حمل و ثور 1337ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 حمل 1336ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 4 حوت 1335ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 3 قوس 1335ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 2 سنبله ی 1335ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 جوزای 1335ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 4 حوت 1334ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 3 قوس 1334ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 2 سنبله ی 1334ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 جوزای 1334ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره های 3-4 حوت 1333ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 2 سنبله ی 1333ش  دولتی مصطفی عمرزی
 مجله ی دری افغانی «ادب» - شماره ی 1 جوزای 1333ش  دولتی مصطفی عمرزی
 نگرش نو بر شاهنامه و فردوسی  مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 نفحات الانس من حضرات القدس  نور الدین عبدالرحمن جامی سیف الله فضل
 بلبل نامه  عبدالله میرکمالی سیف الله فضل
 شرح الفصوص  نامعلوم سیف الله فضل
 نور وحدت  خواجه عبدالله معروف به خواجه حورا مغربی سیف الله فضل
 مکتوبات  خواجه صد الدین ابوالفتح سید محمد سیف الله فضل
 کلیات جامی  مطبعه منشی نول سیف الله فضل
 بیان تنزیل  محمد رسا سیف الله فضل
 مکتوبات  شیخ احمد غزالی طوسی سیف الله فضل
 نور وحدت  خواجه عبدالله معروف به خواجه حورا مغربی سیف الله فضل
 THE EPIC OF KINGS OR SHAHNAME BY FERDOWSI  HELEN ZIMMERN سیف الله فضل
 سعدی الشیرازی شاعر الانسانیه  محمد موسی الزاوی سیف الله فضل
 فیه ما فیه  مولانا جلال الدین محمّد بلخی مولوی سیف الله فضل
 مجموعه رسایل سلوک طریقه نقشبندیه  اعنی سیف الله فضل
 هفت پیکر  چاپ بمبئی سیف الله فضل
 تذکرة الأولیاء  عطار کدکنی نیشابوری سیف الله فضل
 مرغوب القلوب شمس تبریزی  نامعلوم سیف الله فضل
 مظهر العجایب  فریدالدین عطار نیشاپوری سیف الله فضل
 لیلی و مجنون نظامی  نامعلوم سیف الله فضل
 رساله قُشيريّه  شیخُ الاِمام اَبوعَ لیّ الحَسَن بن اَحمَد ال سیف الله فضل
 shaah naame of ferdowsi ( the Epic of king )  HELEN ZIMMERN سیف الله فضل
 كشف الأسرار و عدة الأبرار  زهرا خالوئی سیف الله فضل
 جوهر الذّات دفتراول شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری  نشر الکترونیکی سیف الله فضل
 الهی نامه شیخ عطار  آقا سید محمد میر کمالی خوانساری سیف الله فضل
 ناظر و منظور  کمال الدین محمد وحشی بافقی سیف الله فضل
 سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی  قبادیانی سیف الله فضل
 طرب نامه نظامی گنجوی ، چیده شده از شرفنامه و اقبالنامه  نظامی گنجوی سیف الله فضل
 الدره الفاخره  الشیخ عبدالرحمن جامی سیف الله فضل
 آیـات حـسن و عـشق  دکتر حشمت اللّٰه ریاضی به کوشش: اکرم شفائی سیف الله فضل
 الهی نامه شيخ فریدالدّین عطّار نیشابوری  نشر الکترونیکی سیف الله فضل
 ترجمه التحصين فی صفات العارفين ابن فهد حلّی  ترجمه: محمد باقر ساعدی به کوشش: اکرم شفائی سیف الله فضل
 حديقة الحقيقه و شريعة الطريقه ابوالمجد مجدود بن آدم سنائي غزنوي  دکتر علی محمد صابری ، رقیه تیموریان و سعیدی سیف الله فضل
 حديقة الحقيقه و شريعة الطريقه ابوالمجد مجدود بن آدم سنائي غزنوي  دکتر علی محمد صابری ، رقیه تیموریان و سعیدی سیف الله فضل
 کلیات شمس تبریزی  نامعلوم سیف الله فضل
 یعقوب لیث سیستانی  امیر حسین خنجی سیف الله فضل
 پیرنامه  نعمت الله سیف الله فضل
 گزیده های از خسرو وشیرین نظامی  امیر حسین خنجی سیف الله فضل
 مجموعه مقالات  شاه نعمت الله ولی سیف الله فضل
 بوستان  شیخ مصلح الدین سعدی سیف الله فضل
 اشعّة اللّمَعات نورالدّين عبدالرّحمن جامي  محمد رسا سیف الله فضل
 منظومه مصیبت نامه جلد اول  فرید الدین عطار سیف الله فضل
 مقايسة انسان فرهمند ي در شاهنامه با ولی در مثنوی  معصومه امين دهقان سیف الله فضل
 لمعات فخر الدّین ابراهيم بن بزرجمهر مشهور به عراقی  عراقی سیف الله فضل
 الهی نامه  فرید الدین عطار سیف الله فضل
 بی سر نامه فرید الدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری  نامعلوم سیف الله فضل
 پند نامه فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری  نیشابوری سیف الله فضل
 بحر الحقیقة شیخ احمد غزالي طوسي  دکتر علی محمد صابری سیف الله فضل
 سلمان فارسی  امیر حسین خنجی سیف الله فضل
 تذکرۀ ریاض العارفي  محمد هادی رضاقلی خان سیف الله فضل
 مشارق الدراری  سعید الدین سعید فرغانی سیف الله فضل
 تخفه الاحرار  ملا عبدالرحمن جامی سیف الله فضل
 منطق الطّير  فریدالدّین مُحّمدبن ابراهیم عطّار نیشابوری سیف الله فضل
 مثنوی ولدی ( به بحر خفیف) معروف به ولد نامه  بهاء الدین بن مولانا جلال الدین محمدبن محمدب سیف الله فضل
 اسرار نامه  شیخ فرید الدین عطار نیشابوری سیف الله فضل
 هفت پیکر  نظامی گنجوی سیف الله فضل
 مصیبت نامه حضرت قطب العارفین شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری  تقی حاتمی سیف الله فضل
 بی سرنامۀ عطار  شیخ فریذالدین عطار سیف الله فضل
 رساله وجوديه  شیخ محی الدین عربی اندلسی سیف الله فضل
 اشترنامه  شیخ فریدالدین عطّار نیشابوری سیف الله فضل
 خُسرونامه  فریدالدّین ابوحامدمحمّدبن ابوبكر ابراه نی یم سیف الله فضل
 نامهها به عين القضاة شیخ احمد غزالي طوسي  دکتر علی محمد صابری سیف الله فضل
 مفاتح الاعجاز  نامعلوم سیف الله فضل
 خسرو و شیرین  نظامی گنجوی سیف الله فضل
 وصلت نامه  فريدالدين ابوحامد محمدبن ابوبكر ابراهيم بن ا سیف الله فضل
 کتاب مبدا و معاد  امیر حسین خنجی سیف الله فضل
 زبده الحقایق  عزیز الدین نسفی سیف الله فضل
 مختار نامه  شیخ فرید الدین عطار نیشابوری سیف الله فضل
 رساله وصتی بانضمام مقاله روح شیخ احمد غزالي طوسي  دکتر علی محمد صابری سیف الله فضل
 جوهر الذّات دفتر دوّم شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری  نامعلوم سیف الله فضل
 شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي  نشر الکترونیکی تاریخ ما سیف الله فضل
 کلیله و دمنه  ابوالمعالی نصرالله منشی سیف الله فضل
 نظام نامه  نامعلوم سیف الله فضل
 تحفه الاحرار جامی  لال بهار سیف الله فضل
 مصیبت نامه  عطار کدکنی نیشابوری سیف الله فضل
 جامع الاخلاق  مولوی عبدالغنی سیف الله فضل
 فتوت نامه منظوم عطار نیشابوری  نامعلوم سیف الله فضل
 مقالات شمس تبریزی  احمد خوشنویس عماد سیف الله فضل
 بلبل نامه  فریدالدین محمدبن ابراهیم عظار نیشابوری سیف الله فضل
 ماوجامی  نامعلوم سیف الله فضل
 گلستان  شيخ مصلح الدين سعدي سیف الله فضل
 داستانها وپیامهای مثنوی  دكتر حشمت الله رياضی سیف الله فضل
 6/6- ظفرنامه کابلی  نامعلوم سیف الله فضل
 5/6- ظفرنامه کابلی  نامعلوم سیف الله فضل
 4/6- ظفرنامه کابلی  نامعلوم سیف الله فضل
 3/6- ظفرنامه کابلی  نامعلوم سیف الله فضل
 2/6- ظفرنامه کابلی  نامعلوم سیف الله فضل
 3/3- ضمیمهٔ اردو کلیات نظم حالی...  نامعلوم سیف الله فضل
 2/3- ضمیمهٔ اردو کلیات نظم حالی...  نامعلوم سیف الله فضل
 پند نامه فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری  انیپ سیف الله فضل
 وصلت نامه فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق عطار نیشا..  انی کاظمی سیف الله فضل
 خسرو نامه فرید الدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم عطارنیشابوری  انی کاظمی سیف الله فضل
 مختار نامه  شیخ فریدالدین عطّار نیشابوری سیف الله فضل
 اشتر نامه شیخ فرید الدین عطار نیشابوری  انی کاظمی سیف الله فضل
 هیلاج نامه فرید الدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق ...  جهانبخش اقبال سیف الله فضل
 مصیبت نامه  شیخ فریذالدین عطار سیف الله فضل
 تفسیر آوا های شاهانه سارا ها  اشو مترجم هما ارژنگی سیف الله فضل
 تفسیر آوا های شاهانۀ ساراها  اوشن گوروجی (اشوا) سیف الله فضل
 دیباچه ی نوین شاهنامه  بهرام بیضایی سیف الله فضل
 مکاتب ادبی  تاریخ ما سیف الله فضل
 ویژه نامه تختی  آراد (م.) ايل بيگي سیف الله فضل
 حافظ چی میگوید  احمد کسروی سیف الله فضل
 شمه ای از زندگینامه مولانا  نشر الکترونیکی تاریخ جهان سیف الله فضل
 کلام الملوک ملک الکلام  ترجمه مولوی سید الفت سیف الله فضل
 گرشاسب نامه حکیم طوسی  آقا میرزا محمد سیف الله فضل
 اخلاق ناصری  محمد بن حسین نصیر الله سیف الله فضل
 خیرالبیان  بایزید روښان داکتر مریم زبردست
 خاستگاه زبان پارسی دری  پوشاند دوکتور م.ا.زیار سیف الله فضل
 further notes on the bactrian inscription of rabatak  nicholas sims williams سیف الله فضل
 پته خزانه  حبیب الله رفیع سیف الله فضل
 کلام الملوک ملک الکلام  مولوی سید الفت حسینی سیف الله فضل
 کتاب کرشاسب نامه حکیم اسد طوسی  به سعی واهتمام آقا میرزا محمد سیف الله فضل
 حثی پيرامون نامهای تاريخی و جغرافيای ديروزی آريانا، ايران، پارس (پرشيا  پروفيسوردکتورلعل زاد سیف الله فضل
 پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری  ميرعنايت االله سادات سیف الله فضل
 خیر البیان د بایزید روشان  همام سیف الله فضل
 التعلیل باالحمل علی المعنی فی کتاب سیبویه  الدکتور محمد ابراهیم خلیفه الشوشتری سیف الله فضل
 نقد و بررسی کتاب تولدی دیگر  مهدی چهل تنی سیف الله فضل
 زندگی نامه کوروش بزرگ  خشایار رخسانی سیف الله فضل
 مضامین مشترک در گلستان سعدی و امثال و حکم عربی  دکتر مصطفی موسوی سیف الله فضل
 نظام سلطه  آیت الله نیکو نام سیف الله فضل
 روش های تاریخ نگاری ادبی نزد نویسندهگان معاصر عرب  دکتر حسن دادخواه تهرانی سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات ایران  دکتر رضا زاده شفق سیف الله فضل
 مزربان نامه به پارسی سره  حامد قنادی سیف الله فضل
 ديوان حافظ  خواجه شمس الديه محمّد حافظ شيرازي سیف الله فضل
 تهیلیم مزامیر  حضرت داورد نبی علیه السلام سیف الله فضل
 ديار ترکمن ( سفرنامه پسر اعتمادالسلطنه )  حسين صمدی سیف الله فضل
 ويلان الدوله  محمد علي جمالزاده سیف الله فضل
 نثر اللالی من مقولات علی  مولوی سید الفت حسین سیف الله فضل
 آموزش خط میخی فارسی باستان  فرهاد نیلوفری سیف الله فضل
 زبان فارسی و هویت ایرانیان  محمد جلالی چیمه (م.سحر) سیف الله فضل
 رباعيات، تك بيتي و مقطعات هاتف اصفهاني  ميراحمد هاتف اصفهاني سیف الله فضل
 نقد و برسی منابع استناد در مقالات علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی  دکتر صادق عسکری سیف الله فضل
 کتاب گرشاسب نامه  میرزا محمد سیف الله فضل
 منطق الطير  شيخ فريد الدّين محمّد عطّار نيشابوری سیف الله فضل
 دکتر یوسف هادی پور نهزمی  آبونواس بین مطرقه الحکام و سندان التاریخ سیف الله فضل
 واژه نامه اوستایی- پهلویی  سایت تاریخ ما سیف الله فضل
 بینوایان  ویکتور هوگو سیف الله فضل
 نگاهی به سیر تدوین معاجم عرب به فارسی و معرفی خلاصه الغات جنابدی  دکتر عبدالحسین فهی دکتر حسن مهدی سیف الله فضل
 ترکیب عددی اصلی در فارسی و عربی  دکتر احسان اسماعیلی سیف الله فضل
 شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی  حکیم ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 نهضت معجم نویسی  دکتر مجتبی رحماندوست سیف الله فضل
 زیبایی شناسی کنایه ها در زبان عربی و فارسی  دکتر محمد رضا عزیزی سیف الله فضل
 فارسنامه  ابن بلخی سیف الله فضل
 واژه شناسی نامهای خاص ایرانی  و ای آبایف ترجمه عنایت الله رضا سیف الله فضل
 واژه نامه اوستايي - پهلوي  دکتر جهانگیر اوشیدري سیف الله فضل
 ستاره جاویدان  لطفعلی خان زند سیف الله فضل
 عشاقنامه عبید زاکانی  علی مصطفوی سیف الله فضل
 تحلیل انتقادی دیدگاه ها درباره چیستی مفهوم مجاز و اقسام آن  دکتر عبدالهادی فقهی زاده سیف الله فضل
 سلمان پاک  لویی ماسینیون ترجمه دکتر علی شریعتی سیف الله فضل
 سفر نامه  سایت تاریخ ما سیف الله فضل
 نوری در تاریکی  دکتر میترا مقبوله سیف الله فضل
 فارسی اصیل نام ها  سایت انترنتی تاریخ ما سیف الله فضل
 حافظ چ میگوید  احمد کسروی سیف الله فضل
 تهافت الفلاسفه  امام محمد غزالی ترجمه دکتر حسن فتحی سیف الله فضل
 آشنایی با چهره واقعی ابوهریره  موسسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر سیف الله فضل
 فارسی نامه  آرش منزوی کیا سیف الله فضل
 خداینامه  محمد جواد مشکور سیف الله فضل
 مآثرالامرا  نواب صمصام الدوله شاه زنوازخان سیف الله فضل
 کابل انجمن  ازگان کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستا سیف الله فضل
 بهار عجم  -- سیف الله فضل
 آیینه سکندری  حضرت امیرخسرو دهلوی سیف الله فضل
 فارسی نامه  ابن البلخی سیف الله فضل
 بنور الصباح فی اغلاط الصراح  محمد سعد الله سیف الله فضل
 میتود نامه نگار آهنگ  نواب میرزا نصر الله خان فدایی سیف الله فضل
 امثال و حکم  علی اکبر و هخدا سیف الله فضل
 ادبیات منظوم ایران  شبلی نعمانی سیف الله فضل
 جلد سوم آئین اکبری  مهاراجه سیف الله فضل
 حیات سعدی  الطاف حسین حالی سیف الله فضل
 مناقب ابرا  فیض احمدی شیخ احمد سیف الله فضل
 جلد سوم حسیب السیرفی اجناز افراد البشر  غیاث الدین بن تمام الدین سیف الله فضل
 کلام الملوک ملک الکلام  مولوی سید الفت صاحب سیف الله فضل
 UNIVERSAL LIBARY ou-228989  LABRARY سیف الله فضل
 کتاب کرشاسب نامه  حکیم اسدی طوسی سیف الله فضل
 المجنمر البارد للصاد رولوارد  محمد عبدالمجید سیف الله فضل
 ضیاالقلوب  حاجی امداد الله سیف الله فضل
 شکرستان  محمد جواد شباب سیف الله فضل
 عبدالقادر بن ملوک شاه بداونی  کپتان ولیم ناسولیس صاحب سیف الله فضل
 اقبال نامه  حکیم نظامی سیف الله فضل
 مآثر الامرا  نواب صمعام الدوله شاه نور جهان سیف الله فضل
 مایه قسایل  احمد سجید واحد حقیقی سیف الله فضل
 جواهر خسروی  امیرخسرو دهلوی سیف الله فضل
 حافظه مناقب  مولوی سید محمد هادی حسین سیف الله فضل
 آئین سخنوری  محمد علی فروغی سیف الله فضل
 خسرو و شیرین  حکیم نظامی قمی شهیر به گنجوی سیف الله فضل
 کتاب نادرشاه  سرمارتیموردیوراند سیف الله فضل
 الواقع  مولوی عبدالحلیم سیف الله فضل
 کلیات نظم ولا  خان بهادر شمس سیف الله فضل
 صراح قراح  علی آل یعقوب سیف الله فضل
 چهار مقاله  العروضی سمرقندی مترجم عبدالوهاب قزوینی سیف الله فضل
 بلبل نامه  نامعلوم سیف الله فضل
 کافل العروض  نا معلوم سیف الله فضل
 UNIVERSAL LIBRARY O U-232173  LIBRARY سیف الله فضل
 انورالرحمن ننونیان  شیخ علی محمد غفرالله سیف الله فضل
 UNIVERSAL LIBRARY O U-232002  LIBRARY سیف الله فضل
 UNIVERSAL LIBRARY O U -232088  LIBRARY سیف الله فضل
 جاوید نامه معه فرهنگ  اقبال سیف الله فضل
 صرف صغیر  نامعلوم سیف الله فضل
 کتاب التفهیم  ابو ریحان محمد بن احمد بیرونی سیف الله فضل
 خلوت در انجمن  غلام محمد شاه سیف الله فضل
 هفت اقلیم  امین احمد رازي سیف الله فضل
 انتخاب دوره نادره  حسب الحکم صاحب سیف الله فضل
 مقامات حمیدی  قاضی حمید ابوبکر سیف الله فضل
 UNIVERSAL LIBRARY OU-228032  LIBRARY سیف الله فضل
 حقایق الحبیب  مولانا احمد علیشاه چشتی سیف الله فضل
 شش آب جلد چهارم  نامعلوم سیف الله فضل
 عروض سیفی  قطب الدین احمد سیف الله فضل
 UNIVERSAL LIBRARY OU-232121  LIBRARY سیف الله فضل
 ارمغان حمید  مولوی محمد حمید الزمان خان سیف الله فضل
 مجمع الصنایع  مولوی احمد صاحب سیف الله فضل
 گلچین صائب  صائب تبریزی سیف الله فضل
 کنج فقیر  فقیر سیف الله فضل
 اخلاق ناصری  نامعلوم سیف الله فضل
 بوستان سه مصرعی  سعدی سیف الله فضل
 حبیب الاوراد  مولانا خواجه احمد علیشاه چشتی سیف الله فضل
 کتاب جبر برای سال دوم دبیرستانها  بنگاه علمی سیف الله فضل
 معمولات مظهریه العارفین و محبوب  ققیرالله سیف الله فضل
 گلستان  سعدی سیف الله فضل
 کلیات سعدی  سعدی شیرازی سیف الله فضل
 فهرست مفید الاستعمال  نا معلوم سیف الله فضل
 کنزالالباب  ملا نورالدین سیف الله فضل
 صفیحه غرای سخن  نظم سیف الله فضل
 گلزار صدیقی  حسین میان سیف الله فضل
 حل ترکیب بوستان  منشی محمد بلال صاحب سیف الله فضل
 افضل الفواید  محمد میر حسن سیف الله فضل
 خزائن الفتوح  امیر خسرو دهلوی سیف الله فضل
 گنجینه گنجوی  حکیم نظامی گنجوی سیف الله فضل
 هنجار گفتار  نصرالله تقوی سیف الله فضل
 کلیات شبلی  مولانا شبلی سیف الله فضل
 فرهنگ خاورشناسان  ابوالقاسم سحاب سیف الله فضل
 UNIVERSAL LIBRARY OU-232889  LIBRARY سیف الله فضل
 جلا العیون نظم سررالمجنون  سیر الامین المامون سیف الله فضل
 مجموعه فارسی  قاضی ابراهیم سیف الله فضل
 هفت مکتوب  تالیف مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی سیف الله فضل
 ادبیات امریکا  کائن ژاک فرنان سیف الله فضل
 فواید الفود  غلام حضرت امیر حسن علو سنجری سیف الله فضل
 تحفه المحبین  حاجی فتح الله یزدی سیف الله فضل
 مصدر فیوض  میر نثار حسین سیف الله فضل
 خلاصه التصانیف  مولوی سید برهان الدین احمد وکیل سیف الله فضل
 فرهنگ روزنامه سفر  منشی سید محمد ذاکر سیف الله فضل
 کتاب جبر  بنگاه علمی سیف الله فضل
 عروض سیفی  مطبع منشی نول سیف الله فضل
 ارمغان سال هشتم  نشریه ارمغان سیف الله فضل
 گلد سته سعدی  سعدی سیف الله فضل
 فهرست انچه از بیانات و مطالب در این نامه یاد آورده شده  نا معلوم سیف الله فضل
 بوستان  نامعلوم سیف الله فضل
 UNIVERSAL LIBRARY OU-232941  LIBRARY سیف الله فضل
 هدایه الطلبه  مولوی سید عبدالقادر قادری سیف الله فضل
 محبوب شاکر یماهی  محمد سعادت الله عبدالرحمن سیف الله فضل
 ربع چهارم از معیار جمالی  شمس الدین محمد فخری اصفهانی سیف الله فضل
 کتاب دبستان المذاهب  قاضی ابراهیم ابن قاضی نورمحمد سیف الله فضل
 مثنوی  نا معلوم سیف الله فضل
 دانش نامه علایی  ابن سینا سیف الله فضل
 پرسشنامه بهار عام صنایع و بدایع بینهات باقی  باقی سیف الله فضل
 مثنوی قلندرشاه بوعلی۱۲۷۹  درمطبع نظامی واقیع کاپنورطبع شد سیف الله فضل
 کلیات عناصر دواوین خسرو  الشعرا تلامیزالرحمن سیف الله فضل
 اکبر نامه  شیخ ابوالفضل ملامی بن شیخ مبارک ناکورمی سیف الله فضل
 ترجمه مشکوه شریف فارسی  نامعلوم سیف الله فضل
 انفاس رحیمیه  شاه عبدالرحیم صاحب سیف الله فضل
 همایون نامه  نامعلوم سیف الله فضل
 مجموعه مثنویات فواید آیات  باقی سیف الله فضل
 غایته البیان و مسالک البهیه  مولوی عبدالرحیم عفیفی سیف الله فضل
 گلستان  مصلح الدین سعدی شیرازی سیف الله فضل
 محامد حیدریه  قاضی محمد صادق خان اختر سیف الله فضل
 محبوب السیر و نگارستان آصفی  عزیز المطابع حیدر آباد سیف الله فضل
 صبیان انشائی  محمد نظام الدین سیف الله فضل
 دفتر اول اکبر نامه  علامه شیخ ابوالفضل غلامی بن شیخ مبارک داګوری سیف الله فضل
 شاه جهان نامه  غلام یزدانی سیف الله فضل
 کاینات صهبانی  عبدالرحمن بن حاجی محمد روشن خان سیف الله فضل
 فایدی مثنوی مرکز ادوار  مطلع سیف الله فضل
 کنز السعادت  محمد عبدالله غفرالله الاحد سیف الله فضل
 چهار گلزار  منشی نول سیف الله فضل
 برگزیده شعر فارسی معاصر جلد اول  نا معلوم سیف الله فضل
 گلزار حال طلوع قمر معرفت  پربود چندراودی ترجمه دکتر سید امیر حسین عابد سیف الله فضل
 خزانه عامره  نامعلوم سیف الله فضل
 مآثر الامرا  نواب صمعام الدوله شاه نور جهان سیف الله فضل
 شش  شش سیف الله فضل
 مجموعه کلام فارسی  اسد آبادی سیف الله فضل
 اخلاق ناصری  محمد بن حسن سیف الله فضل
 فرهنگ برهان قاطع  محمد حسین بن خلف تبریزی سیف الله فضل
 مثنوی شاه جهان نامه  نامعلوم سیف الله فضل
 خزانه عامره  منشی نول سیف الله فضل
 عصامی نامه  حیدر آبادی سیف الله فضل
 گنج سخن جلد دوم  دکتر ذبیح الله صفا سیف الله فضل
 انشا طاهر وحید  نبی یرشیا سیف الله فضل
 بادشاه نامه  -- سیف الله فضل
 جلد دوم غره شال  محمد مصطفی خان سیف الله فضل
 فهرست کتابهای ناب  حافظ ابوالقاسم عبدالرحمان سیف الله فضل
 فهرست مضامین کتاب مائرالامرا جلد اول  میر عبدالرزاق الحسینی سیف الله فضل
 محمود نامه  مصطفی محمد خان مصطفی سیف الله فضل
 رساله فیض عام  عزیز محمد الرشید علی محمد سیف الله فضل
 کنز فارسی  مطبع ناصری باهتمام میر ناصرعلی طبع شد سیف الله فضل
 فهرست مردمان و بلاد و قلعجات و دریاهای که در بادشاه نامه امده است  نامعلوم سیف الله فضل
 معدن فیض  مدد علی داروغه سیف الله فضل
 هفت اقلیم  امین احمد رازی سیف الله فضل
 بستان المحدثین  مطبع محمدی سیف الله فضل
 مآثرالامراجلد اول  شاه نوازخان سیف الله فضل
 گنج سخن جلد اول  دکتر ذبیح الله صفا سیف الله فضل
 تحقق طوسی  طوسی سیف الله فضل
 هفت اقلیم  امین احمد رازی سیف الله فضل
 هفت آسمان  مولوی آغا احمد علی احمد سیف الله فضل
 منتخب کتاب حساب  نا معلوم سیف الله فضل
 محامد حیدریه  میرزا علی حسین سیف الله فضل
 گلستان سعدی  محمد جواد شکور سیف الله فضل
 خیابان شرح گلستان  سراج الدین علینان سیف الله فضل
 پته خزانه چا ، چیری او څنګه پیدا کړه  پوهاند حبیبی سیف الله فضل
 کفایه الصرف شرح منظوم نیک  عبدالقادر بن محمد عادل سیف الله فضل
 در مورد ادبیات  نامعلوم سیف الله فضل
 بابل واشور  جمیل افندی نخله المدور سیف الله فضل
 الکتاب المسمی بحیات الخلود است  نامعلوم سیف الله فضل
 منظوم منظوره  نواب محمد شاه عالم سیف الله فضل
 کتاب سوم ابتدایی  وزارت معارف سیف الله فضل
 کسری نامه  مطبعه فردوسی سیف الله فضل
 کتاب کشن سعادت ۱۳۰۹  محمد نظام الدین سیف الله فضل
 انشای مفیض  مولانا حاجی غلام زین العابدین سیف الله فضل
 گلدسته هفت رنگ  به اهتمام سید یوسف الدیم مهتمم سیف الله فضل
 مقالات حسن تقی زاده  آزردکهن سیف الله فضل
 مقالات حسن تقی زاده  آزردکهن سیف الله فضل
 رساله نادره  نامعلوم سیف الله فضل
 انشای مفیض  حاجی غلام زین الدین سیف الله فضل
 کتاب انشای مرحوم قایم مقام  شمس العلما شیخ محمود جیلانی سیف الله فضل
 کلیات مصور عشفی  علی اکبر سلیمی سیف الله فضل
 اعظم الامرا مختارالملک  حضرت محمد غوث خان بهادر سیف الله فضل
 کلیات نثر غالب  اسد الله خان غالب سیف الله فضل
 دسته گل  شمس العلما مولانا شبلی لغمانی سیف الله فضل
 جلد اول کتاب کشف الحیل  ع. آیتی سیف الله فضل
 کلیات عنا صر دواوین خسرو  خسرو سیف الله فضل
 مجمع الانشا  محمدامین صاحب سیف الله فضل
 مقالات جمالیه  سید جمال الدین اسد آبادی سیف الله فضل
 کتاب سوم ابتدایی  وزارت معارف سیف الله فضل
 انشای فیضرسان  -- سیف الله فضل
 اقبال نامه جهانگیری  معتمدخان بخشی جهانگیر پادشاه بن اکبر پادشاه سیف الله فضل
 گلستان نثر حصه دوم  مولانا محمد عبدالعلی سیف الله فضل
 مفید نامه  نیاز احمد سیف الله فضل
 فرهنگ بوستان  سید ابن حسن سیف الله فضل
 لب و لباب مثنوی مولانای روم  شیخ نور الدین جیوا خان سیف الله فضل
 کتاب مصور نامه سام جلد اوّل  خواجوی کرمانی سیف الله فضل
 گنج باز یافته  محمد دبیر سیاقی سیف الله فضل
 انشای منیر  مطبعه منشی نول سیف الله فضل
 کتاب آتش کده  حاجی لطف علی بیک سیف الله فضل
 دیوان عندلیبه برای امتحان های پروفیشنسی فارسی مقرو شده  مستطاب آقا محمد گاظم شبرازی سیف الله فضل
 ابن یمین  سعید نفیسی سیف الله فضل
 مثنوی خوانعمان  مولوی وکیل احمد اسکندری پور سیف الله فضل
 بادشاه نامه  ملا عبدالحمید لاهوری سیف الله فضل
 فرهنگ صحیه  زلیخای جامی سیف الله فضل
 بیست مقاله قزوینی  میرزا محمد خان بن عبدالوهاب قزوینی سیف الله فضل
 کلیات جامی  عبدالرحمن جامی سیف الله فضل
 کتب ادبی  نشر فهرست سیف الله فضل
 سیاحت نامه موسوم به سه گمشده  دکتر ژاک امریکائی سیف الله فضل
 مثنوی صیفی  حافظ سید محمد قاسم سیف الله فضل
 مثنوی خسرو شیرین  نواب آصف بها سیف الله فضل
 مستطاب میرزا ابوالقاسم  ابوالقاسم سیف الله فضل
 گلستان نثر  عبدالعلی دکنی سیف الله فضل
 کلیات عراقی  المعروف بلاعراقی سیف الله فضل
 گلستان نثر  عبدالعلی دکنی سیف الله فضل
 آیین سخنوری  جناب آقای محمد علی فروغی سیف الله فضل
 گلستان نثر  عبدالعلی دکنی سیف الله فضل
 بی ای فارسی کورس  میرزا محمد اسعمیل خان سیف الله فضل
 گنج باز یافته بخش نخست  محمد دبیر ساقی سیف الله فضل
 مقالات مجموعه مضامین فارسی  منشی منوهر سهائی صاحب منوهر سیف الله فضل
 گلستان نثر  عبدالعلی دکنی سیف الله فضل
 قرائت فارسی و دستور زبان برای سال سوم دبیرستانها  استاد بدیع الزمان فروزانفر سیف الله فضل
 انشای فارسی  ابوالحسن فیاضی سیف الله فضل
 دیباچه  نامعلوم سیف الله فضل
 فرهنگ اسکندر نامه  سید ابن حسن سیف الله فضل
 فرهنگ گلستان  مطبعه منشی نول سیف الله فضل
 بی ای فارسی کورس مجوزۀ سندیکیت اله آبادیونیورستی  میرزا محمداسمعیل خان بی ای سیف الله فضل
 کتاب هذالفتوح  خواجه احمد بن محمدبن المعروف باعثم الکوفی سیف الله فضل
 چشم داشت نامه نگار  نامعلوم سیف الله فضل
 کتاب شیمی  چپخانه فردوسی سیف الله فضل
 زلیخای جامی  مولانا عبدالرحمن جامی سیف الله فضل
 قطعات  حضرت شاه محمد یحیی سیف الله فضل
 ادبیات روسیه  ارهار خانم مارسل سیف الله فضل
 همایو نامه تصنیف گلبدین بیگک بنت بابر بادشاه  همایون بادشاه سیف الله فضل
 فرهنگ جهانگیری  سید محمد صادق علی غالب سیف الله فضل
 چشمداشت نامه نگار  نامعلوم سیف الله فضل
 خاور نامه  محمد حسام الدین قهستانی سیف الله فضل
 گلستان نثر حصه دوم  انامحمد عبدالعلی سیف الله فضل
 کتاب مرقوم مثنوی مولانا روم  مولانا روم سیف الله فضل
 پته خزانه  محمد هوتک بن داود داکتر مریم زبردست
 چه كسي از غبار جاده ها بيرون مي آيد  فتح الله بی نیاز مصطفی عمرزی
 ظهور و زوال  دستگیر پنجشیری سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات افغانستان دوره محمد زایی ها  میر غلام محمد غبار سیف الله فضل
 نړیوال ادبیات  استاد شیرشاه همدرد سیف الله فضل
 اصول فقه په پښتو ژبه کی  ژباړه عامر حسن سیف الله فضل
 توره کرښه  محمد آقا شیرزاد سیف الله فضل
 مصطلح الحدیث په پشتو ژبه کی  الشیخ عبدالمحسن العباد والشیخ عبدالمحسن المر سیف الله فضل
 میرویس نیکه  عبدالروف بینوا سیف الله فضل
 د معجزی تیږه  موریس لبلان ژباړه نصیر احمد احمدی سیف الله فضل
 د وږمونخښی ( د جهاد ادبی کتابښود) لومری ټوک  حبیب الله رفیع سیف الله فضل
 تراژیدی ثور  زرین انځور سیف الله فضل
 مولانا فضل محمود مخفی  سر محقق زلمی هیوادمل سیف الله فضل
 نثری کلیات  د الحاج محمد حسین حسام سیف الله فضل
 ځانګو  یار محمد سهار سیف الله فضل
 د دوره شمیر پوهانو ژوند  داکتر ماخان شینواری سیف الله فضل
 دری ورځی د افسانو په وطن کی  محمد اسماعیل یون سیف الله فضل
 ادبی وړانګی  سید اصغر هاشمی سیف الله فضل
 د شمیرپوهنه ستر کتاب(لومری برخ)  ډاکتر ماخان (میږی) شینواری سیف الله فضل
 السنه الیومیه  مولوي نورالفتاح عثماني سیف الله فضل
 د میدان فرهنګي حوزه  محمد ابراهیم خیل سیف الله فضل
 د شمیرپوهنی بنسټونه  ډاکتر ماخان میږی شینواری سیف الله فضل
 فولکلور او فولکلوری ادبیات  احمد شاه زغم سیف الله فضل
 د وردګو کلتوری بون  محم اورنګ مختار سیف الله فضل
 اووه گامه مزل  افضل شوق سیف الله فضل
 با زبان دری  مصطفی عمرزی سیف الله فضل
 د پښتو متل سپړنه  شاه محمود کډوال سیف الله فضل
 پوهاند رښتین نظریی د هغه مرکو په هنداره کی  ذکریا ملاتړ سیف الله فضل
 شملې او لوپټې  محمد نواز حقیقت سانین سیف الله فضل
 د عبدالحمید مومن د شاعری تړنګونه  شاه محمود کدوال سیف الله فضل
 زرینی کرښي د استاد نثار صمد واصفي صاحب زرینی کرښي لمړي ټوک  زاهد عزیز سیف الله فضل
 معاصره لیکوالي  پوهنوال احمدشاه زغم سیف الله فضل
 د غوايي خیرات  منشي پریم چند سیف الله فضل
 شمیر پوهنه  داکتر ماخان شینواری سیف الله فضل
 شمیر پوهنه  برینکمن سیف الله فضل
 پریکړه  پوهندوی داکتر عبدالقیوم کریم سیف الله فضل
 د فکر بریالیتوب  اورایزن اسوت ماردن ژباړه شمله نیازی سیف الله فضل
 ژبدود او لیکدود  کارمران منگل سیف الله فضل
 د منوهر سنګ بتره فرهنګي څیره  مینا سعوده نېکیار سیف الله فضل
 مقالات ادبی سید شمس الدین مجروح  محمد حکیم بشارت سیف الله فضل
 جاذب او اغیزمن شخصیت  دیل کارینکی ژباړن داکتر سیف الله غریب یار سیف الله فضل
 دپښتو ادب لرغونی دوره  لومری تولګی کتونکی سیف الله فضل
 هندی سبک او پښتو شاعری  خاطره قریشی سیف الله فضل
 پښتو معاصر لیکوال  عبدالقدوس نجیب سیف الله فضل
 پښتو انگلیسی قاموس  -- سیف الله فضل
 د پشتو هنری ادبیاتو د کره کتنی لنده تاریخچه  عبدالخالق رشید سیف الله فضل
 د فکر پلوشی  سید اصغر هاشمی سیف الله فضل
 نثاراحمد صمد واصفي صیب ښکلې لیکنې  صبورګل صابر سیف الله فضل
 دماښامونو ډیوه  نجیبه سارابیا بانی سیف الله فضل
 سوځیدلې ځمکه لنډکې هنري نثرونه  ګل رحمن رحمانی سیف الله فضل
 د پښتو ژبی د تدریس اصول  پوهنوال محمد رفیف رفیق سیف الله فضل
 دښاغلي زماني او ښاغلي سیستاني د لیکنو په هکله  پوهاند محمد حسن کاکړ سیف الله فضل
 ګل خبري  حاجي محمد رزمی سیف الله فضل
 بشپړ لارښود - اډوبي ایلسټرېټر  حاجی احمد شاه فضل سیف الله فضل
 بی کتابه کوټه لکه بې روحه بدن  فرید مړ سیف الله فضل
 غوره لیکنې  شاه محمود میاخیل سیف الله فضل
 د سی وی لیکلو لارشود  شاه محمد سیف الله فضل
 دیوال سره خبرې  همایون مسعود مینګوره سیف الله فضل
 د ښوونځي د شمیرپوھنې کتابونو تھ یو ځغلند پام.  داکتر ماخان میږی شینواری سیف الله فضل
 پښتو دولسم ټولگی  محمد زرین انځور سیف الله فضل
 زبان و ادبیات دری  وزارت معارف افغانستان سیف الله فضل
 د پښتو نسلی څیړنه  اثرجان سیف الله فضل
 اډوبی ایلستریټر (په آسانه انداز کي)  ولایت خان سیف الله فضل
 دځنګل ځناور  اجمل اټک یوسفزی سیف الله فضل
 دی پټان  غنی خان سیف الله فضل
 فرحت المجتبی  سرمحقق زلمی هیوادمل سیف الله فضل
 استاد زیار ( د پښتنو فرهنګ یو ځلاند ستوری )  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 د خلکو سندری  حبیب الله رفیع سیف الله فضل
 افغانستان دریم قوت  انجنیر محمد انعام واک سیف الله فضل
 درییمه زاویه ( فیسبوکی لیکنی او خاطرې )  شاه محمود میاخیل سیف الله فضل
 ماته سیپی  عارفه عمرلور سیف الله فضل
 جهان زیستی مشاعره  سیف الملوک صدیقی سوات سیف الله فضل
 د ادبیاتو تیوری  محمد اقبال وزیری سیف الله فضل
 روښانې لیکنی  حبیب الله رفیع سیف الله فضل
 پایکوب  عبدالباری جهانی سیف الله فضل
 پښتو قدوری  شیخ احمد بن حسین (رح) سیف الله فضل
 له ماښامه تر ماښامه  پیر محمد کاروان سیف الله فضل
 پیغور  محمد زمان مزمل سیف الله فضل
 آخری معرکه  نسیم حجازی سیف الله فضل
 پښتو متلونه  محمد دین ژواک سیف الله فضل
 له نرگسه تر نرگسه  پیر محمد کاروان سیف الله فضل
 د ډیورند توافق لیک پښتو متن  ډاکټر محمد حسن کاکړ سیف الله فضل
 پښتو متلونه - ټولونه او تحلیل د ژباره او بیالیکنه  شیر محمد کریمی سیف الله فضل
 د پښتو نظم کلاسیک ژانرونه  استاد محبوب شاه ارزومند سیف الله فضل
 وخته راستو سه  پروین ملال سیف الله فضل
 سریزه  ؟ سیف الله فضل
 نړیوال ادبی مکتبونه  هیواد بریال کومکی سیف الله فضل
 شمیر پوهنه - د ښوونځی لپاره  داکتر ماخان میږی شینواری سیف الله فضل
 زبان و ادبیات دری صنف نهم  دکتور سید اکرام الدین حصاریان سیف الله فضل
 دری صنف پنجم  کبرا امین سیف الله فضل
 فکری پوهنه  مولوی عبدالهادی مجاهد سیف الله فضل
 و خوشحال فرهنګ  معاون سر محقق محمد نعیم سالارزی سیف الله فضل
 خرقه شریفه - د کندهار د کتاب خپرولو  عبدالعلی سیف الله فضل
 حسن خط دریم ټولگی  محمد ظاهر طاهری سیف الله فضل
 زبان و ادبیات دری صنف هفتم زبان دوم  شکیلا شمس هاشمی سیف الله فضل
 جاذب او اغیزمن شخصیت  دیل کارینگی سیف الله فضل
 پښتو یوولسم ټولگی  محمد قاسم هیله من سیف الله فضل
 پښتو- دوهم ټولگی  د سر مولف مرستیال امین الله نژند سیف الله فضل
 دری صنف چهارم  شکیلا شمس هاشمی سیف الله فضل
 پښتو لسم ټولگی  پوهنمل بریالی باجوری سیف الله فضل
 زبان و ادبیات دری صنف دهم  عبدالرزاق کوهستانی سیف الله فضل
 پښتو څوارلس سوه کاله پخوا  عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 پښتو- دریم ټولگی  امین الله نژند سیف الله فضل
 سوات نامه - دخوشال خان خټک  پوهاند عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 پښتو - اتم ټولگی  څیرندوی عبدالقیوم زاهد مشواتی سیف الله فضل
 درسامی هنر- دریم ټولگی  محمد ظاهر طاهری سیف الله فضل
 پښتو اووم ټولگی  محمد قاسم هیله من سیف الله فضل
 د پښتو پخواني تذکرې  حبیب الله رفیع سیف الله فضل
 د عاشوقانو د ورځي لمانځل  محمد صالح المنجد سیف الله فضل
 زبان و ادبیات دری صنف هشتم زبان دوم  فرزانه شریف سیف الله فضل
 فرهنګ لسم ټولګې  عبدالمجید عاطف سیف الله فضل
 پښتو (پنڅم ټولګی)  پوهنی وزارت سیف الله فضل
 شمیر پوهنه  داکتر ماخان شینواری سیف الله فضل
 فرهنګ یوولسم تولګی لپاره  وزارت معارف افغانستان سیف الله فضل
 پشتو تذکره الاولیا  سلیمان ماکو -سمون او نشلونی حبیبی سیف الله فضل
 دیری پوهنه  داکتر ماخان شینواری سیف الله فضل
 پټه خزانه  محمد هوتک بی داود سیف الله فضل
 د شمیرپوهنیز پښتو ویونو کتاب فوټبال پښو غونډوسکه کره قدم  ډاکټر ماخان میږی شینواری سیف الله فضل
 زبان و ادبیات دری صنف یازدهم زبان دوم  دکتور اسدالله محقق سیف الله فضل
 اغزن سیم (ناول)  نصیراحمد احمدی سیف الله فضل
 د کیمیا قاموس انګلیسی-روسی - پښتو  پوهاند دوکتور خیرمحمدماموند سیف الله فضل
 د بریا اروا پوهنه د بریالیتوب سل ټکې سل انګیزي  مصطفی صفا سیف الله فضل
 ادبی اصطلاحات  فضل میر خټک سیف الله فضل
 شمیر پوهنه  برینکمن سیف الله فضل
 پښتو ځلورم تولګی  سرمولف امین الله نژنداومولف عبدالظاهر ګلستان سیف الله فضل
 دری صنف ششم  وزارت معارف افغانستان سیف الله فضل
 محمد بن قاسم  نسیم حجازی سیف الله فضل
 ریاضی دریم ټولگی  الحاج عبدالله شاه, عبدالکبیر او نظام الدین سیف الله فضل
 شمیر پوهنه  ډاکتر ماخان (میږی) شینواری سیف الله فضل
 نیو لیک  ketabton.com سیف الله فضل
 پښتو نهم تولگی  څیرنپوه نعمت الله اندر او څیرنوال سید محی سیف الله فضل
 پښتو لومری ټولگی  سر مولف پیرمحمد(وردک ) او سوسن (وردک) سیف الله فضل
 ښاري فرهنګ د ښاري ژوند اصول او اداب  میر احمد یاد سیف الله فضل
 د زره سمندری غله تقلید  هایس روبرت سیف الله فضل
 ادبیاتو پوهنځی پښتو کتابښود  پوهیالی محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 جونکره  ایازالله ترکزی سیف الله فضل
 فضل الباري د بخاري رشیف پښتو رشحه  عالمه محمد معین الدین ابوالفضل سیف الله فضل
 د خیام سرونه د پښتو په ټال کې د خیام رباعیات  عبدالباري جهاني سیف الله فضل
 د پښتو ژبي ننۍ مساًلي  محمد هارون خپل شعشعي سیف الله فضل
 مدنی قانون درییم ټوک رسمي جریده ګڼه (۳۵۳)  وزارت عدلیه سیف الله فضل
 په زخمونو کی سندری  ډاکتر ذبیح الله "حسن" سیف الله فضل
 په اورونو کی سندری  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 د نازو انا یاد  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 دابراهیم ادهم په پلونه  عبدالله الهام جمالزی سیف الله فضل
 پښتون په تراژيدۍ کې او د ژغورنې لار  د افغانستان ملي تحريک فرهنګي څانګه سیف الله فضل
 د بنستیزو ستونزو د حل لاری  ملا عبدالسلام ضعیف سیف الله فضل
 لویه لاره ده څوک به راشی  عبدالقادر مجرم سیف الله فضل
 ادبی فنون  عبدالروف بینوا سیف الله فضل
 د چتکی روشنفکری کیلی  چینگ های سیف الله فضل
 د پښتو د پخوانییو چاپی آثارو تشریحی کتابښود  محمد هارون خپل شعشعی سیف الله فضل
 دالفت نثری کلیات  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 ۲۵ ارزښتناکه مقالې  پوهاند دوکتور مجاور احمد زیار سیف الله فضل
 پښتو! ستاميني بوداپيست ته بوتلم سفرنامه  محمدمعصوم هوتک سیف الله فضل
 پښتو او پښتونواله  پوهاند علامه عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 سندریزپېغام  داکتر کبیرستوری سیف الله فضل
 سسس  شش سیف الله فضل
 پښتو نحوه (ګرامر)  پوهندوی داکتر زرغونه رښتین زیور سیف الله فضل
 د سپوږمی سترگه  اکبر بری سیف الله فضل
 د هوشیارتیا تله  کبیر ستوری سیف الله فضل
 مرکه او مرکې  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 په لټون ستا د څیرې د سلو یار شوم  افضل شوق سیف الله فضل
 د پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه  صدیق الله رښتین سیف الله فضل
 سترګی به پرانیزو  داکتر ولی الله ازاد سیف الله فضل
 د ژبي دتدریس اصول؟  پوهندوی محمود ساپی او پوهنمل محمد آقا شیزاد سیف الله فضل
 مزل په واورو باندې  افضل شوق سیف الله فضل
 د میرزا حنان بارکزي دېوان  د محمد معصوم هوتک سیف الله فضل
 ګیله مني سترګي شاعر د لاور پردیس  دلاور پردیس سیف الله فضل
 عمومی پښتو  نوید احمد غفوری سیف الله فضل
 په ستر ګو کې خبرې لمړنۍ غلیزه ټولګه  فضل هادي فضلیار سیف الله فضل
 دریم ټوک رباعیات  ندارد سیف الله فضل
 تعميې او تاريخي مادې په پښتو ادب كي  د محمدمعصوم هوتك سیف الله فضل
 پشتولوست  اواودونکی سیف الله فضل
 هیلې  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 خوشال په خپل ایډیال  محمداسمعیل یون سیف الله فضل
 دپښتوژبی دتصویری الفبې توری  سلیم عابد سیف الله فضل
 بېوسي  عبدالهادی ریشا سیف الله فضل
 اداری مکاتبه  عبدالجبار نجرابی سیف الله فضل
 دپښتو ژبی د فونیمیکی الفبی لارښود  څېړنوال دکتور عبدالحکیم هلالی سیف الله فضل
 پښتو لوست لومړی ټوګ  دیپلوم انجنیرعبدالله هاشم خیل ځاځی سیف الله فضل
 پروني مخونه پښتو ناول  افضل شوق سیف الله فضل
 استعاره، تخیل او تخلیق تنقید او تحقیق  معید رشیدی سیف الله فضل
 تور منیجر ناول  عبدالجمیل ممتاز سیف الله فضل
 ځوروونکی  کتابتون سیف الله فضل
 ژبساپوهنه  کبیرستوری سیف الله فضل
 دغږچینه  محمدانور وفا سمندر سیف الله فضل
 استادزیار دپښتنی فرهنګ یو ځلاند ستوری  محمداسمعیل یون سیف الله فضل
 Ghani Khan  ُTaimur Khan سیف الله فضل
 د ډیوې رڼاته (شاعری)  محمدنادر دانش سیف الله فضل
 دلوونو فصل  محمداسمعیل یون سیف الله فضل
 نن شپه او ښکې تویيږي  کورس (بابايي) سیف الله فضل
 پښتو متون سمېدل غواړی  محمدمعصوم هوتک سیف الله فضل
 په راډیو او ټلویزیون کې دویند ویۍ فن  عبدالله الهام جمالزی سیف الله فضل
 روسی پښتو ګوچنی قاموس  ک.ا.لپیپدیف سیف الله فضل
 چې دا ژاړي زه ژاړم  محبوب شه محبوب سیف الله فضل
 پښتو کتابښود  محمداسمعیل یون سیف الله فضل
 ستوروته ناسم یم له سیتاره سره  سعیدزابلی سیف الله فضل
 ګالیلیؤ په ډاګه وایی ځان پؤهول غواړم  رابرټ هارګریوس سیف الله فضل
 ښکلی کتاب  صفیه حلیم سیف الله فضل
 دزړه وینا  ګل پاچا الفت سیف الله فضل
 ادبی سوغات  سرمحقق عبدالله جان بختانی خدمتګار سیف الله فضل
 دپښتو اشتقاقونه او ترکیبونه  صدیق الله رښتین سیف الله فضل
 کیمیاګر (ناول)  پاولوکویر سیف الله فضل
 بدیع او بیان  محمدسرور وکیلی سیف الله فضل
 هیله د خپلو سریزو په لمن کې  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 بله ډیوه  ګل پاچا الفت سیف الله فضل
 د کتابونو په ورمو کی  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 دیوه شاعر اندیښنې  احمدشاملو سیف الله فضل
 پټه خزانه  محمدهوتک بن داود سیف الله فضل
 کورنی ناخالص تولید  سیدحبیب سیف الله فضل
 اجتماعی نظریات  ګل پاچا الفت سیف الله فضل
 جُوجُو  نصیراحمد احمدی سیف الله فضل
 ادبی یادښتونه  عبدالغفور لیوال سیف الله فضل
 د اورپه لیکه  پرویز مشرف سیف الله فضل
 هغه پیاوړی لاری چاری چي اندیښنه ستاسوله ژوند څخه محو کوی  محمدرقیب فاروقی وردک سیف الله فضل
 هوسۍ  محمداجان یار سیف الله فضل
 پښتو ګرامر  وفی الله میاخیل سیف الله فضل
 کنډکۍ پښتو او پښتونواله  محمدګل مومند بابا سیف الله فضل
 فکری پوهنه  مولوی عبدالهادی مجاهد سیف الله فضل
 څه ګورم او څه اورم  ګل پاچا الفت سیف الله فضل
 ادبی بحثونه  ګل پاچا الفت سیف الله فضل
 پښتو څوارلس سوه کاله پخوا  عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 څه لیکل یا لیک پوهه  ګل پاچا الفت سیف الله فضل
 نوی څرک یا نوې رڼا  ګل پآچا الفت سیف الله فضل
 پښتو او د ژباږې اږتیا  صالح محمد صالح مصطفی عمرزی
 دپښتو ژبي نننۍ مسآلې  محمد هارون خپل شعشعی سیف الله فضل
 رڼا  نصیراحمد احمدی سیف الله فضل
 اروايي ښامار د پوهاند سید بهاالدین مجروح د پښتو آثارو روانی څیړنه  عبدالفغور لیوال سیف الله فضل
 کلتوری یون  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 خزانه! تابه ویل  حبیب الله قلم مل سیف الله فضل
 د پښتو ادبیاتو تاریخ لمړی ټوک لومړۍ دوره تر اسلام دمخه  پوهاند عبدالحی حبیبی علامه عبدالحی حبیبی
 پښتو او پښتونولی دپښتنو دنجات لار  عبدالحکیم نورزی سیف الله فضل
 دری برای صنف چهارم  وزارت معارف افغانستان سیف الله فضل
 هاردویر  شمس الدین الفت سیف الله فضل
 پښتو بدلمېچ  پوهاند دوکتورمجاوراحمدزیار سیف الله فضل
 د مجلو او جرائدو څخه  مرحوم الفت صاحب ځینې سیف الله فضل
 فرهنګی فقر  محمد اسماعیل یون سیف الله فضل
 الاصول الثلاثه د اسلام دری اساسی اصول  شیخ محمد بن عبدالوهاب سیف الله فضل
 بړبوكۍ  نصير احمد احمدي سیف الله فضل
 پښتو لیکنی سمون  محمد اسمعیل یون سیف الله فضل
 اندیال خوشال  محمد اسماعیل یون سیف الله فضل
 لوړخیالونه او ژورفکرونه  ګل پاچا الفت سیف الله فضل
 د پښتو ژبی ودی ته در سمبالولو او بازار اړخه یوه کتنه  انجنیر فهیم پښتون وردګ سیف الله فضل
 محاوره روسي ـ قزاقي - پښتو  Оқу-əдістемелікқұрал سیف الله فضل
 ښایست  صفیه حلیم سیف الله فضل
 د الفت نثري کلیات  الفت سیف الله فضل
 پښتو سندرې  گل پا چا الفت سیف الله فضل
 15/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 14/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 13/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 12/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 ڰران هیواد افغانستان ته لنډه کتنه  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 نگاهی کوتاه به فرهنگ و کلتور افغانستان  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 9/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 8/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 7/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 6/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 5/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 4/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 3/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 2/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 د پښتو کلماتو زدکړه  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 2/2 ‬انشائ مطلوب  رتنجی ولد کاوس سیف الله فضل
 2/3 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 3/3 از کیومرث تا جمشید  منوچھر جمالی سیف الله فضل
 2/3 از کیومرث تا جمشید  منوچھر جمالی سیف الله فضل
 14/14 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 13/14 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 12/14 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 9/14 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 8/14 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 7/14 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 6/14 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 5/14 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 4/14 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 3/14 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 2/14 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 8/8 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 7/8 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 6/8 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 5/8 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 4/8 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 3/8 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 2/8 ادب  محمد حسین راضی سیف الله فضل
 احسن القصص  شيخ احمد غزالي سیف الله فضل
 پښتون یا افغان څوک دي؟  آدمخان یوسفزي سیف الله فضل
 فرهنگ لغت تخصصی علوم دامی  کامبیزقوطوری سیف الله فضل
 شهنامه  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 تفرج صنع  داکتر عبدالکریم سروش سیف الله فضل
 فرار زبان دری از رادیو بی بی  م ږ زمانزی سیف الله فضل
 فرهنگ واژه های شهنامه  فرامرز جوشن لو سیف الله فضل
 درد در کجا و باد و بخارش در کجا؟  انجینر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 اصول سه گانه ارسطو و برنامه سازی رادیویی  طاهره السادات هاشمی سیف الله فضل
 انشای بهار عجم  مفتی امرالله سیف الله فضل
 پاسخی به نویسنده مجهولی به نام علی یاور  اکادمیسین سیستانی سیف الله فضل
 نمونۀ دری ناب  دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 کابل انجمن  ازگان کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستا سیف الله فضل
 رساله ئی در سخن شناسی (بخش سوم)  سيد خليل االله هاشميان سیف الله فضل
 سَرَگی و دیرپائی لغات و اصطلاحات در زبان عاميانۀ دری  دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 فارسنامه  ابن بلخی سیف الله فضل
 واژه نامه اوستايي - پهلوي  استاد بهرام فره وشي سیف الله فضل
 فربه تر از ایدئولوژی  داکتر عبدالکریم سروش سیف الله فضل
 الفیه و شلفیه (سکس نگاری فارسی)  -- سیف الله فضل
 سراج القواعد دستور فارسی (حصۀ اول)  عبدالغفور ندیم سیف الله فضل
 دکتاتوری فرهنگی ایران بر قلمرو زبان فارسی  دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 پاكسازى زبان درى از اصطلاحات پشتو !  داكتر عثمان روستار تركى سیف الله فضل
 داکتر صاحب معصومی اشتباه میکند !  فضل الرحمن فاضل سیف الله فضل
 تجویزنامه  -- سیف الله فضل
 الارشاد  آقای حاج شیخ محمد باقر سیف الله فضل
 شبی که حنجره سحر آفرینی بینوا گشت  انجنیر خلیل الله معروفی انجنير خليل الله معروفی
 لیکلار ښود  داکتر ا زیار سیف الله فضل
 سه سفرنامه هرات، مرو، مشهد  قدرت الله روشنی سیف الله فضل
 پاسـخــى بـه جنـاب قــوى كــوشان  ولى احمد نورى سیف الله فضل