ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
مرثیه و تاریخ وفات معزی تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری ادبیات عبدالحی حبیبی
مرثیه یکی از رجال غزنه تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری ادبیات عبدالحی حبیبی
مرغ گرفتار دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
مریض عشق دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
مسافر نیسان نیلگون کمان ادبیات محمد زمان ستانیزی
مشاهیر خراسانی در شعر عرب چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام ادبیات عبدالحی حبیبی
مطلب شاعر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
معادل دری یا فارسی برای لغات خارجی کتاب ۱ ادبیات نور احمد خالدی
معبود دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
مقامه نویسی نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
مقدمه های شاهنامه کشف شاهنامه قبل از دورۀ مغل ادبیات عبدالحی حبیبی
مقدمۀ متوسط (ف) کشف شاهنامه قبل از دورۀ مغل ادبیات عبدالحی حبیبی
مکتب های ادبی گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
مکتوب ناخوانده دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
من نمیگویم چنین کن یا چنان کار مرا دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
من هستم چاکرت اقای من باش دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
مناجات دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
منظومه بر وزن مثنوی مولانا از بلخ تا قونیه ادبیات خلیل الله خلیلی
منم که سایۀ من فرش زیر پای من است دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
موږ نوی او مترقی ادب به څنگه وي ؟ پښتو مقالات ادبیات عبدالحی حبیبی
Total articles: 625