څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


شیوۀ نگارش ( و ) معدؤله


  • / و / معدوله آن است که در مکتوب / و / نوشته میشود اما، در تلفظ، / ا / خوانده میشود:
    خواهر، خواهش، خواب، خوار...

  • / و / معدوله همیشه در ميان حروف / خ / و / ا / قرار دارد.
  • برای امکانات ريشه يابی کلمات، نبايد اينها را به شکل خاهر، خاهش، خاب و خار نوشت.


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us