څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


شیوۀ نگارش پیشوند ( مې )


 • اين پیشوند با (ې) مجهول نوشته میشود.

 • پيشوند (می) با تمام فعلها، به شکل چسپيده نوشته میشود:
  مېروم، مېآئي، مېافروزد، مېگفتېم٬ مېهراسید...

 • پيشوند (همی) هم از همين حکم تابیعت میکند:
  همېروم، همېآئي، همېافروزد، همېگفتېم٬ همېهراسید...

 • پيشوند نفی (نـ ) هم از همين حکم تابیعت میکند:
  نمېروم، نمېآئي، نمېافروزد، نمېگفتېم٬ نمېهراسید...

 • پيشوند نهی (مـ ) هم از همين حکم تابیعت میکند:
  مروم، میآئي، میافروزد، مگفتېم٬ مهراسید...


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us