څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


الفبای زبان دری
مجموعۀ الفبای زبان دری مشتمل بر ۳۲ حرف اصلی و ۱۳ حرف کمکی و ۴ نشانه میباشد:

حروف اصلی:


حروف کمکی:


نشانه ها:

  • در نظام جدید الفبائی زبان عربی و در جدولهای اختصاصی (Unicode) و (ISO)، تمام حروف اصلی و کمکی، به حيث حرفهای مستقل پذيرفته شده است.
  • در نظام آوائی زبان دری، نشانه های / ء / أ / ث / ح / ذ / ص / ض / ط / ظ / ع / ة / ئ / آوازهای جديدی را معرفی نمیکند.
  • دانشنامهٔ افغان بدون هيچ پيشنظری و با احتیاط تمام، استفاده از آواز "ڤ (V)" را در زبانهای بلخی باستان، رايج و آوائی آنرا٬ ملفوظ ميپندارد.


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us