مجاهدین در افغانستان, سال 1980 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Afghanistan
افغانستان
Mujaheddin
مجاهدین
1980 CE -
-

مجاهدین افغان در مقابل قوای روس، به جهاد آغاز میکنند.


The Mujaheddin begin a guerrilla war against the Soviet forces in Afghanistan.

منابع | Sources
Last Update: February 22, 2019
Researcher:

مواد مرتبط

نظامیان شوروی و حکومت کمونیستی در اسارت مجاهدین

نظامیان شوروی و حکومت کمونیستی در اسارت مجاهدین

نظامیان شوروی و حکومت کمونیستی در اسارت مجاهدین

نظامیان شوروی و حکومت کمونیستی در اسارت مجاهدین

نظامیان شوروی و حکومت کمونیستی در اسارت مجاهدین

نظامیان شوروی و حکومت کمونیستی در اسارت مجاهدین

نظامیان شوروی و حکومت کمونیستی در اسارت مجاهدین

نظامیان شوروی و حکومت کمونیستی در اسارت مجاهدین

نظامیان شوروی و حکومت کمونیستی در اسارت مجاهدین

نظامیان شوروی و حکومت کمونیستی در اسارت مجاهدین| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us