کودتا در افغانستان, سال 1978 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Afghanistan
افغانستان
Military Coup
کودتا
1978 CE April
17

سردار محمد داوود خان رئیسجمهور افغانستان، در اثر یک کودتای مارکسیستی، با فامیلش کشته میشود.


Afghanistan president Mohammad Daud Khan is killed in a Marxist military coup.

منابع | Sources
Last Update: February 22, 2019
Researcher:

مواد مرتبط

میر اکبر خیبر

سردار محمد داؤد خان

شهید مینا

شهید مینا

شهید مینا

شهید مینا

شهید مینا

شهید مینا

شهید مینا| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us