شاه محمود افغان در اصفهان, سال 1722 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Eṣfahan
اصفهان
Shah Mahmoud Afghan
شاه محمود افغان
1722 CE -
-

شاه محمود افغان، اصفهان پایتخت صفویان را اشغال کرده، با کشتن شاه حسین صفوی، سلسلهٔ صفویان را منقرض میکند. او خودش پادشاه میشود و در مدت دوسال، سلطنت خود را تا جنوب و جنوبشرق (ایران)، وسعت میبخشد.


Shah Mahmoud Afghan captured Eṣfahan, the Ṣafavid capital in Iran. The capture of Eṣfahān marked the eclipse of the Ṣafavid dynasty. Mahmoud became ruler of Iran in 1722, and in 1723 he put to death Shah Hossain Safavi the former Ṣafavid ruler. Shah Mahmoud consolidated his gains in southern and southeastern Iran, and in 1725

منابع | Sources
Last Update: February 22, 2019
Researcher:

مواد مرتبط| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us