حضرت محمد در مکه, سال 571 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Mecca
مکه
Prophet Mohammad
حضرت محمد
571 CE April
22
 Prophet Mohammad | حضرت محمد

حضرت محمد٬ پیامبر اسلام در مکه متولد شد.


The prophet Mohammad is born at Mecca.

منابع | Sources
Last Update: June 14, 2017
Researcher:

مواد مرتبط

اعلیحضرت محمد نادر خان

اعلیحضرت محمد نادر خان

اعلیحضرت محمد نادر خان

اعلیحضرت محمد نادرشاه شهید

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us