دولت فارس در کندهار, سال 1713 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Kandahar
کندهار
Persian government
دولت فارس
1713 CE -
-

دولت فارس دو لشکر بزرگ برای اشغال کندهار میفرستد اما لشکر فارسی از افغانان٬ شکست فاحش میخورد.


The Persian government sent two large armies to invade Kandahar but suffered defeat by the Afghans.

منابع | Sources
Last Update: February 12, 2015
Researcher:

مواد مرتبط| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us