داکتر نجیب الله در مسکو, سال 1987 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Moscow
مسکو
Dr. Najubullah
داکتر نجیب الله
1987 CE July
18
 Dr. Najubullah | داکتر نجیب الله

داکتر نجیب الله٬ برای سه هفته به مسکو٬ سفر میکند.


Dr. Najibullah's stats his three weeks trip to Moscow.

منابع | Sources
Last Update: October 15, 2007
Researcher:

مواد مرتبط

داکتر نجیب الله احمدزی

داکتر نجیب الله احمدزی

داکتر نجیب الله احمدزی

داکتر نجیب الله احمدزی

داکتر نجیب الله احمدزی

داکتر نجیب الله احمدزی

داکتر نجیب الله احمدزی

داکتر نجیب الله احمدزی

داکتر نجیب الله احمدزی

نور محمد تره کی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us