ننسی دوپری در آق کپرک و هزار سم ولايت سمنگان, سال -50000 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Aq Kupruk, and Hazar Sum
آق کپرک و هزار سم ولايت سمنگان
Nancy Dupree
ننسی دوپری
-50000 BCE -
-
 Nancy Dupree | ننسی دوپری

باستانشناسان در مناطق آق کپرک و هزار سم ولايت سمنگان، آثار متعلق به عصر حجر را کشف کرده اند. بقايای يک سلسله گیاه ها در دامنه ئی هندوکش، موجوديت حیوانات و گیاه های اولیه را در شمال افغانستان نشان میدهد.


Archaeologists have identified evidence of stone age technology in Aq Kupruk, and Hazar Sum. Plant remains at the foothill of the Hindu Kush mountains indicate, that North Afghanistan was one of the earliest places to domestic plants and animals.

منابع | Sources
Last Update: October 23, 2007
Researcher:

مواد مرتبط| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us