څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


[ مسئول پروژه ]


متین حمیدی

فرهنگ نینواز کوششی است برای تراکم و جمعآوری هر چه بیشتر پارچه های موسیقی افغانستان. این مجموعه در برگیرنده یی معلومات دقیق و مکمل و علمی در بارهٔ هر پارچه آهنگ و چگونگی آن خواهد بود. ازآنجائیکه این مسؤولیت فرهنگی٬ بلندتر از شوق و توانمندی یک فرد میباشد٬ از تمام کسانیکه علاقمند به همکاری استند٬ خواهشمندیم تا عضویت این سایت گرفته و با ما همکاری کنند.
    امیتازات همکاران:
  • برای مشاهدۀ پیشرفت کار٬ لطفاً٬ به اینجا کلیک کنید!
  • کار و زحمات هرهمکار به نام خودش ثبت و نمایش داده میشود.
  • پارچه های نهایی٬ با نام و عکس هرهمکار٬ در فهرست گوگل و امثالش٬ فرستاده میشود.
  • هر همکار میتواند٬ کلیه کار خود را به شکل یک کتابچهٔ شخصی٬ برای خود ثبت و چاپ کند.
  • هر همکار حق و دسترسی تنها به کار خود را دارد.
  • تمام همکاران به آرشیڤ تمام هنرمندان دسترسی داشته٬ میتواند آنرا برای خود ثبت و چاپ کنند.
  • برای هنرمندان موسیقی٬ ازین موقع بهتر میسر نمیشود که با درج آهنگ خود درین فرهنگ٬ خود و هنر خود را مضبوط٬ مثبوت و محفوظ سازند.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us