بیرق برافراشتهٔ افغانستان

2019-09-20 23:20:12.0

کمرباریک | استاد ځلاند

2014-04-28 21:31:41.0

ابرویته ندیده ام

2014-04-25 09:25:05.0

دل من دل من | استاد ځلاند

2014-04-25 09:15:57.0

استاد ځلاند٬ ساقی

2014-04-23 22:39:50.0