زنده ياد نينواز: نگارنده زلمی رزمی،خوانش :ريگاه ناصری و زلمی رزمی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

زنده ياد نينواز: نگارنده زلمی رزمی،خوانش :ريگاه ناصری و زلمی رزمی

saleha Wahab-Wassel صالحه واهب واصل


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us