څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

(83)انبار ڤیدیوهای صالحه واهب واصل [83]

جناب رشید بینش در حال صحبت بالای مجموعۀ دوم صالحه وهاب واصل (صفای دل)
Emroz borda dil(Feb 2013 new soft afghan song)امروز برده دل.wmv Hedayat Mahmood Hedayat Mahmood
زندگینامه : وهاب واصل، خوانش : ریگاه ناصری و زلمی رزمی
Sadaye Khafa Dar Golye Farkhunda - Saleha Wahab Wassel Waheb
Hoshang Bahar, ghazal: lyrics: Saleha Wahab Wasel,
Hoshang Bahar, ghazal:Lyrics: Saleha Wasel Wahab,
Saleha Wahab Wassel's New Book -
Saleha Wahab Wassel Interview (Sima-e Sharq, Payam-e Afghan) 2 2 -
Saleha Wahab Wassel Interview by Obaid Orokzai (Ariana Television) - Part 1
Saleha Wahab Wassel Art part 1
D D of S Wahab Wassel Part 8
D D of S Wahab Wassel Part 7
D D of S Wahab Wassel Part 6
D D of S Wahab Wassel Part 5
D D of S Wahab Wassel Part 4
D D of S Wahab Wassel Part 3
D D of S Wahab Wassel Part 2
D D of S Wahab Wassel Part 1
دیزاین های دیجیتال صالحه واصل سیاه و سفید
دیزاین های دیجیتال صالحه واصل بخش پنجم
دیزاین های دیجیتال صالحه واصل بخش چهارم
دیزاین های دیجیتال صالحه واصل بخش سوم
دیزاین های دیجیتال صالحه واصل بخش اول
دیزاین های دیجیتال بخش دو
زمرد
فیروزه
ناز خیال
درناب
زیور
غزلیات عاشقانه
یار تنهائی
جوهر
گهر
نگین
شاخۀ نبات
خوشۀ عقیق
معلو مات چندی در بارۀ فلم سنگ صبور نوشتۀ عتیق رحیمی
گفت و شنود آقای عاشق فنا با عبد الباری جهانی
گفت و شنود محترم عاشق فنا با پروفیسور محمد همایون قیومی در امریکا
گفت و شنود عاشق فنا با محترم سمیع نادی و عبد التواب و هاب قسمت هفتم
گفت و شنود عاشق فنا با محترم سمیع نادی و عبد التواب و هاب قسمت ششم
گفت و شنود عاشق فنا با محترم سمیع نادی و عبد التواب و هاب قسمت پنجم
گفت و شنود عاشق فنا با محترم سمیع نادی و عبد التواب و هاب قسمت چهارم
گفت و شنود عاشق فنا با محترم سمیع نادی و عبد التواب و هاب قسمت سوم
گفت و شنود عاشق فنا با محترم سمیع نادی و عبد التواب و هاب قسمت وم
گفت و شنود عاشق فنا با محترم سمیع نادی و عبد التواب و هاب قسمت اول
گفت و شنود محترم عاشق فنا با محترم عبد التواب وهاب نواسۀ یار محمد خیری قسمت چهارمم
گفت و شنود محترم عاشق فنا با محترم عبد التواب وهاب نواسۀ یار محمد خیری قسمت سوم
گفت و شنود محترم عاشق فنا با محترم عبد التواب وهاب نواسۀ یار محمد خیری قسمت دوم
گفت و شنود محترم عاشق فنا با محترم عبد التواب وهاب نواسۀ یار محمد خیری
معلومات هنر نقاشی و خطاطی در بارۀ عبدالغفور برشنا و محمد جان فنا توسط عبدالتواب وهاب
مصاحبۀ عاشق فنا با یاسین اسلمی هنر مند توانایی افغانستان
دکلمۀ شعر صالحه وهاب واصل توسط عاشق فنا
ششمین سالگرد وفات لیلا صراحت روشنی
وقتی نیها گل میکنند داستان کوتاه نگارش وخوانش از داکتر اکرم عثمان
مردا ره قول اس داستان کوتاه نگارش وخوانش از داکتر اکرم عثمان
استادخليل الله خلیلی شاعردردهای مردم
استاد هماهنگ در بستر بیماری نگارنده زلمی رزمی خوانش میلاد شریف
یادی از نصرت پارسا ، خوانش: ريگاه ناصری و زلمی رزمی
مصاحبه با ظاهر هویدا
مصاحبه ناصر آرین با ظاهر هویدا و پیام نوروزی شان
نادیا انجمن نگارنده زلمی رزمی خوانش ريگاه ناصری
زنده ياد نينواز: نگارنده زلمی رزمی،خوانش :ريگاه ناصری و زلمی رزمی
زندگینامه محترم عبدالتواب وهاب نگارنده زلمی رزمی خوانش میلادشریف
آثار خطاطی و دیزاین استاد عبدالتواب وهاب
اثار هنری نیک محمد مستمند غوری هنرمند افغان
آثار عبالتواب وهاب هنر من افغانی باشندۀ امریکا
ناده خیری در حال گفتن قصۀ محجوبه هیروی و حاذوقۀ هیروی
یار تنهایی چهارمین کتاب جار پاره های رنگین صالحه وهاب واصل با طرح و دیزاین محترم تواب وهاب
استاد یوسف کهزاد - شعر - زخم ناسور
خاطرات استاد یوسف کهزاد قسمت دوم
خاطرات استاد یوسف کهزاد قسمت اول
جوهر سومین کتاب تک بیت های رنگین صالحه وهاب واصل با طرح و دیزاین محترم تواب وهاب
نگین دومین کتاب تک بیت های رنگین صالحه وهاب واصل با طرح و دیزاین محترم تواب وهاب
گهر اولین مجموعهء تک بیت های رنگین صالحه وهاب واصل با طرح و دیزاین محترم تواب وهاب
دیزاین های دیجیتال صالحه وهاب واصل قسمت هشتم
دیزاین های دیجیتال صالحه وهاب واصل قسمت هفتم
دیزاین های دیجیتال صالحه وهاب واصل قسمت ششم
دیزاین های دیجیتال صالحه وهاب واصل قسمت پنجم
دیزاین های دیجیتال صالحه وهاب واصل قسمت چهارم
دیزاین های دیجیتال صالحه وهاب واصل قسمت سوم
دیزاین های دیجیتال صالحه وهاب واصل قسمت دوم
دیزاین های دیجیتال صالحه وهاب واصل قسمت اول


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us