څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

(9)انبار ڤیدیوهای استاد ناصر پورپیرار [9]

زنده یاد استاد ناصر پورپیرار در آخرین روز های زنده گی در شفاخانه
استاد ناصر پورپیرار و توضیحات تاریخی برای محصلان
مصاحبه با استاد ناصر پورپیرار - 2
مصاحبه با استاد ناصر پورپیرار - 1
اولین نشست علمی آموزشی ویژه ی مدیران با استاد ناصر پورپیرار - 2
اولین نشست علمی آموزشی ویژه ی مدیران با استاد ناصر پورپیرار - 1
مصاحبه ی شبکه ی «وصال» با استاد ناصر پورپیرار - 2
مصاحبه ی شبکه ی «وصال» با استاد ناصر پورپیرار - 1
تقابل و ستیز در توضیحات زنده یاد استاد ناصر پورپیرار


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us