څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

(61)انبار ڤیدیوهای داکتر زمان ستانیزی [61]

زمانی که متمدن بودن کافی نیست
نقش زبان در بحران هویت های سیاسی
هویت، تعریف و توصیف ۲
هویت، تعریف و توصیف ۱
تحلیل خودمختاری و آزادی ۲
تحلیل خودمختاری و آزادی ۱
Soul-searching in the Fractals of Being
Voices of Justice and Peace
یک دولت چگونه اسلامی بوده میتواند؟ ۲
یک دولت چگونه اسلامی بوده میتواند؟ ۱
دسولی هیله
تحول انسان در عالم هستی ۲
تحول انسان در عالم هستی ۱
A Sunni - Shi'i Intrafaith Dialogue
Myth Is All Around Us: Exploring the Other
The Interface of Interfaith
The Non-lingual Thought Process
Treasures of Islamic Mysticism
The Hidden Realities of Mi'raj, Ascension'
تصادم نظری میان روحانیت و ادیان توحیدی ۲
Islam Between Conformity and Modernity
تصادم نظری میان روحانیت و ادیان توحیدی ۱
بازگشت به قرآن ۱
بازگشت به قرآن ۲
تجلیل از نوروز و دیگر رسوم کهن و غیر عربی-اسلامی ۱
تجلیل از نوروز و دیگر رسوم کهن و غیر عربی-اسلامی ۲
اثرات اسطورره های قدیم در دیانت معاصر ۱
اثرات اسطورره های قدیم در دیانت معاصر ۲
Robbing the Arab Spring of Political Legitimacy
مروری بر اصالت وجودي ابن سینا در اثبات خداوند
Jahan Stanizai Memorial
Jahan Stanizai Peace Sunday - Part III
Jahan Stanizai Peace Sunday - Part II
Jahan Stanizai Peace Sunday - Part I
ازخودی تا خدائي ۱
ازخودی تا خدائي ۲
Jahan and Zaman on Islamic Spiritual Tradition
شب قدر ۱
ندای هاتف
شب عروسی مولانا
تفکر و یقین: یک چشم انداز اسلامی
شب قدر ۲
انحطاط تفکرخلاق در جوامع اسلامی
International Politics: POL335 Session 13 - Spring 2011
International Politics: POL335 Session 02 - Spring 2012
International Politics: POL335 Session 01 - Spring 2013
مولانا و نوائی نی
داففانستان خپواکۍ
دید پذیرا
انداز اسلامی روی خلقت و تحول
In the Shadow of Rumi
An Archetypal Adam With No Eve
The Golden Age of Al-Andalus -- Part III
The Golden Age of Al-Andalus -- Part II
The Golden Age of Al-Andalus -- Part I
بهاریه
Hizmet Hareketini Anlatıyor - Fikir Atlası
Perceptions of the Divine
استرداد استقلال افغانستان ۲
An Archetypal Adam With No Eve
استرداد استقلال افغانستان ۱


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us