اجتما عیات د شپږم ټولگي لپاره
(آموزش)
عبدالوکیل عمری او محمد اکرام

آموزش پرورش و شناخت کرم ابریشم
(آموزش)
عبدالمحمد خوشی

آموزش مقدماتی کمپیوتر
(آموزش)
عبدالباری قاریزاده

آموزش قدم به قدم هک
(آموزش)
آراز صمدی

آموزش ساخت صفحات خورشیدی در منزل با کمترین هزینه ممکن
(آموزش)
سید علیرضا میر حبیبی