Envisioning a Comprehensive Peace Agreement for Afghanistan
(سیاست)
LAUREL E. MILLER, JONATHAN S. BLAKE

ژوندون
(مجله)
ژوندون 1354-1

بحران و نجات
(مجله)
محی الدین انیس

دیوان رحمت بدخشانی
(شعر)
رحمت بدخشانی

دبوعلی سینا بلخی ژوندلیک
(مردم)
ابوعبید جوزجانی