تسبیح در دین مقدس اسلام
(اعتقادات)
الحاج امین الدین « سعیدی – سعید افغانی »

دشرق نابغه (سید جمال الدین افغانی)
(مردم)
داکتر سعید افغانی

مدینه منوره و فضایل آن
(اعتقادات)
امین الدین سعیدی٬ سعید افغانی

مکه مکرمه
(اعتقادات)
امین الدین سعیدی٬ سعید افغانی

جدائی دین از سیاست در امریکا
(سیاست)
امین الدین سعیدی٬ سعید افغانی