هنرمندان افغانی

هنرمندان افغانی
هنرمندان افغانی در دههٔ ۱۹۶۰ میلادی
UPLOADED ON: 20-October-2014
SOURCE: مهریه عارف
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید