حوض سنگی

حوض سنگی
حوض سنگی واقع در باغ بابر٬ کابل.
UPLOADED ON: 04-February-2017
SOURCE: داکتر بلال
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید