سایه ی مرگ فلم هنری افغانی /

سایه ی مرگ  فلم هنری افغانی /
کارگردان: صبور طوفان. فلمبرداری و ثبت: امستردام - هالند
UPLOADED ON: 04-January-2017
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید