بزرگان، شخصیت ها و متنفذین افغان در تصاویر قدیمی

بزرگان، شخصیت ها و متنفذین افغان در تصاویر قدیمی
ولی محمد خان دروازی
UPLOADED ON: 29-May-2017
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Explorerboy بهرامی || هرویان ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید