کابل

کابل
بازار چهار چته کابل همین جا که دوستان گفتند موقعیت داشت و توسط بابریان ساخته شده این بازار سر پوشیده بود. وقتی کیوناری در بالاحصار کابل کشته شد.
UPLOADED ON: 17-February-2019
SOURCE: شالیزی
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید