سید جمال الدین سجادی - 8

سید جمال الدین سجادی - 8
خبرنگار و عکاس حرفه یی افغان
UPLOADED ON: 13-April-2019
SOURCE: سید جمال الدین سجادی
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید