جنرال محفوظ جان

جنرال محفوظ جان
جنرال محفوظ جان تحت سلطنت شاه امان الله خان غازی والی ولایات هرات، کابل جلال آباد و بلخ بود و پدر وی احمد جان خان مشاور عمومی نظامی امیر عبدالرحمن خان بود و وی همجنان فاتح نورستان میباشد. جنرال محفوظ جان در اثر درگیری های انقلاب امیر حبیب الله کلکانی ترور شد و خانواده اش به پیشاور که بخشی از هند بریتانیا در آن زمان بود مهاجرت کردند. (زوری)
UPLOADED ON: 21-October-2014
SOURCE: آرشیڤ ملی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید