بزکشی

بزکشی
نقاشى ابرنگ استاد محترم ن.حيدري بزکشی ، کار با آبرنگ
UPLOADED ON: 02-March-2014
SOURCE: اکمل رنگبین
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید