اعلیحضرت سردار ایوب خان

اعلیحضرت سردار ایوب خان
نامعلوم....
UPLOADED ON: 24-July-2013
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید