نشان دولت

نشان دولت
تقدیر نامه برای استاد حیدرزاد برای طرح و دیزاین نشان دولت در عصر سردار محمد داؤد خان شهید.
UPLOADED ON: 26-July-2014
SOURCE: استاد حیدرزاد
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید