اعلیحضرت میرویس خان هوتکی

اعلیحضرت میرویس خان هوتکی
UPLOADED ON: 03-August-2013
SOURCE: نامعلوم
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید