هنرمندان افغان

هنرمندان افغان
هنرمندان افغان چون استاد خیال٬ استاد ځلاند٬ مسحور جمال٬ استاد ملنگ٬ استاد ننگیالی٬ ژیلا٬ رخشانه٬ سارا ځلاند٬ همآهنگ و بقیه
UPLOADED ON: 04-May-2015
SOURCE: آرشیڤ ملی
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید