اعلیحضرت امیر امان الله خان

اعلیحضرت امیر امان الله خان
اعلیحضرت امیر امان الله خان غازی با ملکه ثریا در مسافرت اروپا.
UPLOADED ON: 13-March-2014
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید