جنگ افغان و انگلیس

جنگ افغان و انگلیس
UPLOADED ON: 07-November-2013
SOURCE: گل پاچا
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید