قوای نظامی بین المللی در افغانستان

قوای نظامی بین المللی در افغانستان
UPLOADED ON: 22-September-2017
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید