شهید محمد موسی «شفیق» و امیر عباس «هویدا»

شهید محمد موسی «شفیق» و امیر عباس «هویدا»
شهید محمد موسی «شفیق» و امیر عباس «هویدا»
UPLOADED ON: 10-October-2016
SOURCE: مصطفی «عمرزی»
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید