آرکستر جاز جوانان رادیو تلویزیون جاز جوانان رادیو تلویزیون افغانستان

آرکستر جاز جوانان رادیو تلویزیون  جاز جوانان رادیو تلویزیون افغانستان
آرکستر جاز جوانان رادیو تلویزیون افغانستان ادتوریم پوهنتون کابل محسن جان جوادی آلت سکسفون نواز ، داکتر ناصر جان سرمست ترومپت نواز ، استاد حسین ارمان ، وحید جان سمندری ترومپت نواز ، نذیر جان رنا کیبورد نواز ، عارف جان سجادی باس گیتار نواز ، عبدالله جان افضلی هنرپیشه سینما و تیاتر . در پاین : خالد جان ارمان لیت گیتار نواز ، ویس خیری درم نواز(جازبند نواز) و ولی جان عزیز٬ سوپران سکسفون نواز .
UPLOADED ON: 17-March-2014
SOURCE: Afg Music Genius Ever
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید