دختر افغان

دختر افغان
نخستین تصویری که از یک دختر "زن"در افغانستان وجود دارد، همین تصویریست که شما در ذیل مشاهده میکنید. قدامت این تصویر به (۱۳۷) سال قبل، یعنی به زمان جنگ دوم افغانستان و انگلیس (۱۸۷۸ تا ۱۸۸۰ م) در زمان سلطنت امیر شیر علی خان باز میگردد. یعنی زمانیکه برای اولین بار عکاسان خارجی وارد افغانستان شده اند. البته "جان بورک" عکاس ایرلندی تبار، اولین عکاسی بوده که به افغانستان پا گذاشته و در سال (۱۸۷۹)از جریان لشکر کشی انگلیس به افغانستان عکاسی نموده است. نا گفته نماند که جان بورک در استخدام قوای انگلیس، و همزمان دستیار "ویلیام بیکر"، عکاس انگلیسی بوده، که در مستعمرات انگلیس در هندوستان عکاسی میکرده است.
UPLOADED ON: 21-July-2017
SOURCE: جان بورک (از صفحهٔ فیسبوک افغانستان قدیم)
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید