شبانه مهریار و پرستو مهریار

شبانه مهریار و پرستو مهریار
دختر و همسر مرحوم رحیم مهریار، آوازخوان معروف افغان.
UPLOADED ON: 11-January-2017
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید