قصر هندکی

قصر هندکی
قصر چهل‌ستون کابل در زمان سلطنت شاه زمان سدوزایی (۱۷۷۰- ۱۸۴۴ میلادی برابر به ۱۱۵۹ تا ۱۲۲۳ خورشیدی , برابر به ۱۱۸۴ـ۱۲۶۰ هجری قمری) در سال ۱۲۱۰ (قمری) یعنی ۱۷۹۶ (میلادی) برابر به سال ۱۱۷۵ خورشیدی ساخته شده و پیش از ویرانی، از کاخ های باشکوه کابل شمرده میشد. این قصر چار پیشینه دارد، که به نام های گوناگون یاد میشد: در سال ۱۲۱۰ هجری قمری (برابر به ۱۷۹۶ میلادی برابر به سال ۱۱۷۵ خورشیدی) به او قصر جهان نما در فراز تپه کوه هندکی یاد میشد. سپس بخش غربی همان کوه٬ کوه چهلستون نامیده شد. در سال ۱۳۰۵ هجری قمری (برابر به ۱۲۶۷ خورشیدی و ۱۸۸۸ میلادی) به او در خارج قصر هندکی گفته میشد. از سالهای حکومت ظاهرشاه بدین سو تنها به قصر چهلستون یاد میشود. حتی در همین سالها منظره قصر مدرن چهلستون از تالار تخت رستم کابل دیده میشود. نامهای تاریخی این سرزمین از دوران امیر عبدالرحمن‌خان بدین سو تغیر کردند. احمدعلی کهزاد در پیوند به این کاخ از کلاه فرنگی به شکل خود رستم دستان خیابان، نهال‌های سبز ... می‌نویسد. تخت رستم کابل که زادگاه مادر رستم داستان میباشد و دیگر نامهای اسطوره‌های باستانی آریانا با نامگذاریهای مجدد عوض شدند. در باغ تخت رستم که سپس به باغ چهلستون مسما شد تا به سالهای ۱۹۹۲ جشنهای باستانی وبویژه نوروز تجلیل میشده است. در تالارغار بزرگ کوه که بنام تخت رستم مشهور بود چایخانه و کبابی قرار داشت. به تماشاچیان در روزهای جشن و عید و روزهای آخر هفته یعنی دیگر و یا پیشین (عصر بعد از ظهر) پنج شنبه و جمعه شیرنی و میوه وغذا و نوشابه و به ویژه چاینکی (شوربای که در چاینک پتره شده درست میگردد) پیشکش میشده است. چهل ستون کابل پیش از تخریب اش به دستور فریدریک رابرتس، آرل کندهار (Frederick Roberts, ۱. Earl Roberts) انگلیس فرمانده قشون مذکور برای کابل - قندهار در جنگ دوم افغان انگلیس قصر جهان نما هندکی یاد می‌شد.. این قصر در آن زمان چهل ستون داشت. عالمگیر دوم برای دختر خود(گوهربیگم و یا زهره بیگم) و داماد خود (تیمورشاه درانی) بر فراز تپه‌ٔ از کوه هندکی ساخت که زمان‌شاه درانی،نواده احمدخان ابدالی در آن زنده گی میکرد. خانم تیمورشاه دخت عالمگیر دوم (۱۷۵۹-۱۸۰۶) از نواده بابرشاه بنیان‌گذار سلسله گورکانیان هند بود. این قصر چهل ستون داشت که با کلاه رستم داستان پوشیده بود. به کلاه رستم داستان خیابان عمارت کلاه‌فرنگی (ابهام‌زدایی) ویا کوشک گفته میشود. احمدعلی کهزاد در نبشته خود زیر عنوان بنای قصر چهل ستون به سمت شرقی بالاحصار کابل سال ۱۲۱۰ هجری قمری را مینامد که چهل ستون زمانشاهی عمارتی بود بلند و رفیع و مشتعل بر چهار منزل و در یکی از اتاق‌های منزل چهارم سریر پادشاهی گذاشته شده بود، پوشش قصر بشکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود چنانچه آنرا (کلاه فرنگی) می‌خواند و به (خود رستم دستان) تشبیه می‌کند ملا فیض‌محمد کاتب (۱۸۶۲۔۱۹۳۱میلادی برابر به ۱۲۴۱۔۱۳۱۰ خورشیدی برابر به ۱۲۷۸۔۱۳۴۹ هجری قمری) محمد در کتاب خود سراج التواریخ چندین بار از هر دو قصر جهان نما، قصرجهان نما هندکی (سپس مشهور به قصر چهلستون در کابل) و قصر جهان نما تاجقرغان و یا تاشقرغان می‌نویسد. فریدریک رابرتس که لقب نجبای آرل کندهار و بارونت را گرفت امیر عبدالرحمن‌خان را در ۲۲ جولای ۱۸۸۰ میلادی برابر به ۱۲۵۹ خورشیدی برابر به ۱۲۹۷ هجری قمری به عنوان شاه در کشور هندوکش مقرر کرد. در سال ۱۳۰۵ هجری قمری که برابر به ۱۲۶۷ خورشیدی و ۱۸۸۸ میلادی می‌شود برای پسر خود بروی آوار قصر چهلستونه جهان نما قصر بدون چهل ستون آباد کرد و نامش را از جهان نما به چهلستون تغیر داد. بخش غربی کوه هندکی به کوه چهلستون مسما شد. عده هم گفتند که چهلستون بنام «هنده کی» هم یاد می‌گردید. حبیب اله خان و سپس ظاهرخان این قصر را توسعه دادند، چهار طبقه ساختند. لیلیاس انا امیلتون Dr Lillias Anna Hamilton M.D درمانگر امیر عبدالرحمن‌خان بود واز هر دو بناها در دامنه کوه هندکی در چاردهی کابل عکسبرداری نموده بود.نانسی هاتچ دوپری پیرامون قصر چهلستون کابل و تغیر نامش از هنده کی، هندکی، اندکی... به چهلستون می‌نویسد. این قصر دارای دو باغ داخلی و خارجی میباشد. مساحت پارک اش (باغ خارجی) تقریبا به ۳۰ هکتار گفته شده‌است.
UPLOADED ON: 02-August-2015
SOURCE: حیدر رحمانی
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید